Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0241

Lieta C-241/11: Prasība, kas celta 2011. gada 19. maijā — Eiropas Komisija/Čehijas Republika

OJ C 232, 6.8.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/16


Prasība, kas celta 2011. gada 19. maijā — Eiropas Komisija/Čehijas Republika

(Lieta C-241/11)

2011/C 232/27

Tiesvedības valoda — čehu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — Z. Malůšková, N. Yerrell un K. Ph. Wojcik)

Atbildētāja: Čehijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (1) 8., 9., 13., 15.-18. panta un 20. panta 2.-4. punkta prasības un tādējādi, neizpildot šīs direktīvas 22. panta 1. punktā paredzētos pienākumus, Čehijas Republika nav izpildījusi spriedumā lietā C-343/08 Komisija/Čehijas Republika noteiktos pienākumus un tādējādi nav izpildījusi Līguma par Eiropas Savienības darbību 260. pantā paredzētos pienākumus;

piespriest Čehijas Republikai samaksāt Komisijas kontā “Eiropas Savienības pašu resursi”:

sodanaudu EUR 5 644,80 apmērā par katru nokavējuma dienu, neveicot spriedumā lietā C-343/08 Komisija/Čehijas Republika paredzētos pasākumus, sākot no šī sprieduma pasludināšanas dienas 2010. gada 14. janvārī

līdz sprieduma pasludināšanas dienai šajā lietā vai

līdz dienai, kurā Čehijas Republika veiks spriedumā lietā C-343/08 Komisija/Čehijas Republika paredzētos pasākumus, ja tas notiks agrāk par sprieduma pasludināšanas dienu šajā lietā, un

kavējuma naudu EUR 22 364,16 par katru nokavējuma dienu, neveicot spriedumā lietā C-343/08 Komisija/Čehijas Republika paredzētos pasākumus, sākot no šī sprieduma pasludināšanas dienas līdz dienai, kurā Čehijas Republika veiks spriedumā lietā C-343/08 Komisija/Čehijas Republika paredzētos pasākumus, un

piespriest Čehijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2010. gada 14. janvārī Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-343/08 Komisija/Čehijas Republika (2), kurā tā lēma, ka, “noteiktajā termiņā nepieņemot normatīvos un administratīvos aktus, kas nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par papildpensijas [arodpensijas] kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību 8., 9., 13., 15.–18. panta un 20. panta 2.–4. punkta prasības, Čehijas Republika nav izpildījusi šīs direktīvas 22. panta 1. punktā paredzētos pienākumus”.

Čehijas Republika līdz šim nav informējusi Komisiju, ka tā ir pieņēmusi nepieciešamos normatīvos un administratīvos aktus, lai izpildītu Direktīvas 2003/41/EK 8., 9., 13., 15.-18. panta un 20. panta 2.-4. punkta prasības, un līdz ar to lai izpildītu šīs direktīvas 22. panta 1. punktā paredzētos pienākumus. Tādēļ Komisija uzskata, ka Čehijas Republika nav veikusi spriedumā lietā C-343/08 paredzētos pasākumus. Atbilstoši LESD 260. panta 2. punktam, ja Komisija uzskata, ka attiecīgā dalībvalsts nav veikusi vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu Tiesas spriedumu, tā var vērsties Tiesā, vienlaicīgi norādot sodanaudu vai kavējuma naudu, kas jāmaksā attiecīgajai dalībvalstij un ko Komisija konkrētajos apstākļos uzskata par piemērotu. Pamatojoties uz metodi, kas noteikta Komisijas paziņojumā par EK līguma 228. panta piemērošanu (SEC/2005/1658), Komisija lūdz, lai Tiesa atbilstoši prasījumos norādītajam uzliek sodanaudu un kavējuma naudu.


(1)  OV L 235, 10. lpp.

(2)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Top