Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0548

Tiesas spriedums (septītā palāta) 2011. gada 28.jūlijā.
Eiropas Komisija pret Austrijas Republiku.
Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 2007/2/EK - Vides politika - Telpiskās informācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā (INSPIRE) - Elektroniska datu apmaiņa un atjaunošana - Nepilnīga transponēšana.
Lieta C-548/10.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:534

Tiesas (septītā palāta) 2011. gada 28. jūlija spriedums – Komisija/Austrija

(lieta C‑548/10)

Valsts pienākumu neizpilde – Direktīva 2007/2/EK – Vides politika – Telpiskās informācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā (INSPIRE) – Elektroniska datu apmaiņa un atjaunināšana – Nepilnīga transponēšana

Prasība sakarā ar valsts pienākumu neizpildi – Pamatotības pārbaude Tiesā – Vērā ņemamais stāvoklis – Stāvoklis argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās (LESD 258. pants) (sal. ar 10. punktu)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Tādu aktu nepieņemšana vai nepaziņošana paredzētajā termiņā, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā ( INSPIRE ) (OV L 108, 1. lpp.), prasības

Rezolutīvā daļa:

1)

noteiktajā termiņā nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE), prasības, Austrijas Republika nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;

2)

Austrijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Top