EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0379

Tiesas spriedums (trešā palāta) 2011. gada 24.novembrī.
Eiropas Komisija pret Itālijas Republiku.
Valsts pienākumu neizpilde - Vispārīgais dalībvalstu atbildības par kādas no to pēdējās instances tiesām pieļautu Savienības tiesību pārkāpumu princips - Jebkādas dalībvalsts atbildības izslēgšana par pēdējās instances tiesas veiktu tiesību normu interpretāciju vai faktu un pierādījumu vērtējumu - Valsts likumdevēja noteikts valsts atbildības ierobežojums vienīgi ar šādas tiesas pārkāpuma, kas izdarīts ar nodomu, un nopietna pārkāpuma gadījumiem.
Lieta C-379/10.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:775

Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 24. novembra spriedums – Komisija/Itālija

(lieta C‑379/10)

Valsts pienākumu neizpilde – Vispārīgais dalībvalstu atbildības par valsts pēdējās instances tiesas pieļautu Savienības tiesību pārkāpumu princips – Jebkādas valsts atbildības, kas saistīta ar tiesību normu interpretāciju vai faktu un pierādījumu novērtējumu, ko veic pēdējās instances tiesa, izslēgšana – Valsts likumdevēja noteikts valsts atbildības ierobežojums vienīgi ar šādas tiesas pārkāpuma, kas izdarīts ar nodomu, un nopietna pārkāpuma gadījumiem

Savienības tiesības – Privātpersonām piešķirtās tiesības – Dalībvalsts izdarīts pārkāpums – Pienākums atlīdzināt privātpersonām nodarīto kaitējumu – Augstākās tiesas pieļauta pārkāpuma gadījumā piemērojamie nosacījumi – Pārkāpuma acīmredzamais raksturs – Valsts tiesību akti, kuri ierobežo atbildības iestāšanos tikai ar pārkāpuma, kas izdarīts ar nodomu, un nopietna pārkāpuma gadījumiem – Nepieļaujamība (sal. ar 40.–42., 46., 48. punktu un rezolutīvo daļu)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Vispārīgā dalībvalstu atbildības par valsts pēdējās instances tiesas pieļautu Savienības tiesību pārkāpumu principa pārkāpums – Atbildības attiecināšana tikai uz pārkāpuma, kas izdarīts ar nodomu, un nopietna pārkāpuma gadījumiem

Rezolutīvā daļa:

1)

Itālijas Republika,

–        izslēdzot jebkādu Itālijas valsts atbildību par privātpersonām nodarītajiem zaudējumiem valsts pēdējās instances tiesas pieļauta Savienības tiesību pārkāpuma dēļ, ja šī pārkāpuma pamatā ir šīs tiesas veikta tiesību normu interpretācija vai faktu un pierādījumu novērtēšana, un

–        attiecinot šo atbildību tikai uz pārkāpuma, kas izdarīts ar nodomu, un nopietna pārkāpuma gadījumiem

atbilstoši Itālijas 1988. gada 13. aprīļa Likuma Nr. 117 par kaitējuma, kas nodarīts, veicot tiesas funkcijas, atlīdzinājumu un tiesnešu civiltiesisko atbildību (Legge n. 117 (sul) risarcimento dei danni cagionati nell’ esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) 2. panta 1. un 2. punktam, nav izpildījusi pienākumus, kas tai pastāv atbilstoši vispārīgajam dalībvalstu atbildības par valsts pēdējās instances tiesas pieļautu Savienības tiesību pārkāpumu principam;

2)

Itālijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Top