Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0172

Vispārējās tiesas spriedums (septītā palāta) 2012. gada 10.oktobrī.
Gem-Year Industrial Co. Ltd un Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd pret Eiropas Savienības Padome.
Dempings - Dažu Ķīnas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu imports - Kopienas nozares atbalstīta sūdzība - Attiecīgā izstrādājuma definīcija - Zaudējumi- Uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss - Lielāko ieguldījumu izmaksas, kas būtībā atspoguļo tirgus vērtības - Regulas (EK) Nr. 384/96 2. panta 7. punkta b) un c) apakšpunkts [tagadējie Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkta b) un c) apakšpunkts].
Lieta T-172/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:532

Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2012. gada 10. oktobra spriedums –

Gem-Year un Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Padome

(lieta T-172/09)

Dempings – Dažu Ķīnas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu imports – Sūdzības atbalsts no Kopienu nozares puses – Attiecīgās preces definīcija – Zaudējumi – Uzņēmuma, kurš darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss – Lielāko ieguldījumu izmaksas, kas būtībā atspoguļo tirgus vērtības – Regulas (EK) Nr. 384/96 2. panta 7. punkta b) un c) apakšpunkts [tagad – Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkta b) un c) apakšpunkts]

1.                     Prasība atcelt tiesību aktu – Fiziskas vai juridiskas personas – Tiesību akti, kas šīs personas skar tieši un individuāli – Regula, ar ko nosaka antidempinga maksājumus – Atšķirīgi maksājumi, kas ir noteikti uzņēmumu virknei – Pieņemamība, kas attiecībā uz katru uzņēmumu ir ierobežota ar uz to attiecināmajām regulas normām (EKL 230. panta ceturtā daļa) (sal. ar 21.–25. punktu)

2.                     Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Izmeklēšana – Komisijas rīcības brīvība – Komisijas pienākums izbeigt procedūru, ja sūdzības atbalsta līmenis ir nokrities zem 25 % no Kopienas ražošanas apjoma – Neesamība (Padomes Regulas Nr. 384/96, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1225/2009, 5. panta 4. punkts) (sal. ar 42. punktu)

3.                     Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Izmeklēšana – Izmeklēšanas uzsākšana ar sūdzību, ko iesniegusi Kopienas ražošanas nozare vai kas ir iesniegta tās vārdā – Sūdzību atbalstošās Kopienas ražošanas nozares reprezentativitāte – Aprēķināšana – Metode (Padomes Regulas Nr. 3924/91 3. panta 2., 3. un 4. punkts un Padomes Regulas Nr. 384/96, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1225/2009, 5. panta 4. punkts) (sal. ar 44.–53. punktu)

4.                     Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Izmeklēšana – Attiecīgās preces noteikšana – Faktori, ko var ņemt vērā – Iestāžu rīcības brīvība – Pārbaude tiesā – Robežas (Padomes Regulas Nr. 384/96, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1225/2009, 1. panta 4. punkts) (sal. ar 58.–62. un 70. punktu)

5.                     Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Zaudējumi – Vērā ņemami faktori – Daudzveidība (Padomes Regulas Nr. 384/96, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1225/2009, 3. panta 2. un 5. punkts) (sal. ar 85. un 91.–102. punktu)

6.                     Eiropas Savienības tiesības – Interpretācija – Metodes – Gramatiska, sistēmiska, vēsturiska un teleoloģiska interpretācija – Attiecīgā akta pamatojuma ņemšana vērā (sal. ar 105.–107. punktu)

7.                     Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Dempinga starpība – Normālās vērtības noteikšana – Imports no valstīm, kurās nav tirgus ekonomikas Regulas Nr. 384/96 2. panta 7. punkta b) apakšpunkta izpratnē – Valstīm ar tirgus ekonomiku paredzēto noteikumu piemērošana – Šaura interpretācija (Padomes Regulas Nr. 384/96, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1225/2009, 2. panta 7. punkta a) un b) apakšpunkts) (sal. ar 117.–120., 125.–127. un 130.–132. punktu)

8.                     Tiesvedība – Jaunu pamatu izvirzīšana tiesvedības laikā – Nosacījumi – Jauns pamats – Jēdziens (Vispārējās tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 48. panta 2. punkts) (sal. ar 139. punktu)

9.                     Kopējā tirdzniecības politika – Aizsardzība pret dempinga praksi – Dempinga starpība – Normālās vērtības noteikšana – Uzņēmuma, kurš darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusa piešķiršana – Nosacījumi – Ražotājiem uzlikts pierādīšanas pienākums – Iestāžu pienākums veikt pierādījumu vērtēšanu – Pārbaude tiesā – Robežas (Padomes Regulas Nr. 384/96, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1225/2009, 2. panta 7. punkta b) un c) apakšpunkts) (sal. ar 142.–145. punktu)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2009. gada 26. janvāra Regulu (EK) Nr. 91/2009, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam (OV L 29, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Gem-Year Industrial Co. Ltd un Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes un European Industrial Fasteners Institute AISBL tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Top