EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0124

Vispārējās tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2010. gada 7.jūlijā.
Valigeria Roncato SpA pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB).
Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes "CARLO RONCATO" reģistrācijas pieteikums - Nereģistrēta valsts grafiska preču zīme "RV RONCATO" un agrāka valsts vārdiska preču zīme "RONCATO" - Iespējas netaisnīgi gūt labumu no agrāko preču zīmju atšķirtspējas un reputācijas neesamība - Taisnīga pamata, lai izmantotu reģistrācijai pieteikto preču zīmi, neesamība - Relatīvi atteikuma pamatojumi - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 4. un 5. punkts (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. un 5. punkts).
Lieta T-124/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:290

Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 7. jūlija spriedums – Valigeria Roncato/ITSB – Roncato (“CARLO RONCATO”)

(lieta T‑124/09)

Kopienas preču zīme – Iebildumu process – Kopienas vārdiskas preču zīmes “CARLO RONCATO” reģistrācijas pieteikums – Nereģistrēta valsts grafiska preču zīme “RV RONCATO” un nereģistrēta valsts vārdiska preču zīme “RONCATO” – Agrāka valsts grafiska preču zīme “RV RONCATO” un agrāka valsts vārdiska preču zīme “RONCATO” – Iespējas netaisnīgi gūt labumu no agrāku preču zīmju atšķirtspējas un reputācijas neesamība – Taisnīga pamata, lai izmantotu reģistrācijai pieteikto preču zīmi, esamība – Relatīvi atteikuma pamatojumi – Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 4. un 5. punkts (tagad – Regulas Nr. 207/2009 (EK) 8. panta 4. un 5. punkts

1.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamatojumi – Nereģistrētas preču zīmes vai cita apzīmējuma, ko izmanto komercdarbībā, īpašnieka iebildumi – Nosacījumi (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 4. punkts) (sal. ar 18. punktu)

2.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamatojumi – Agrākas identiskas vai līdzīgas preču zīmes, kam ir reputācija, īpašnieka iebildumi – Agrākas preču zīmes ar reputāciju paplašināta aizsardzība attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi – Nosacījumi – Labums, kas netaisnīgi gūts no agrākas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkts) (sal. ar 45. un 47.–51. punktu)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2009. gada 23. janvāra lēmumu lietās R 237/2008‑1 un R 236/2008‑1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Valigeria Roncato SpaA un Roncato Srl

Informācija par lietu

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja:

Roncato Srl

Attiecīgā Kopienas preču zīme:

vārdiska preču zīme “CARLO RONCATO” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3., 9. un 14. klasē, – reģistrācijas pieteikums Nr. 4631719

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece:

Valigeria Roncato SpA

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums:

Itālijas grafiska preču zīme “RV RONCATO” (Nr. 662773), Itālijas vārdiska preču zīme “RONCATO” (Nr. 510528) un nereģistrētas Itālijas grafiskas preču zīmes “RV RONCATO”

Iebildumu nodaļas lēmums:

iebildumus daļēji apmierināt

Apelāciju padomes lēmums:

iebildumus noraidīt un reģistrācijas pieteikumu pilnībā apmierināt


Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Valigeria Roncato SpA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Top