Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0019

Lieta C-19/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Oberlandesgerichts Wien (Austrija) 2009. gada 15. janvāra rīkojumu — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH / Silva Trade, SA

OJ C 82, 4.4.2009, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 82/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Oberlandesgerichts Wien (Austrija) 2009. gada 15. janvāra rīkojumu — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade, SA

(Lieta C-19/09)

(2009/C 82/22)

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Wien

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

Atbildētāja: Silva Trade, SA

Prejudiciālie jautājumi

1)

a)

Vai Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (1) 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums, ja ir noslēgts pakalpojumu sniegšanas līgums, ir piemērojams arī tad, ja pakalpojumus saskaņā ar līgumu sniedz vairākās dalībvalstīs?

Ja uz šo jautājumu tiek sniegta apstiprinoša atbilde:

b)

vai iepriekš minētais noteikums ir jāinterpretē tādējādi, ka raksturīgā saistības izpildes vieta ir jānosaka pēc tās vietas, kurā, ņemot vērā laika patēriņu un nozīmi, atrodas pakalpojumu sniedzēja darbības galvenā vieta?

c)

ja darbības galveno vietu konstatēt nav iespējams, vai prasību attiecībā uz visām no līguma izrietošajām prasījuma tiesībām pēc prasītāja izvēles var iesniegt jebkurā pakalpojumu sniegšanas vietā Kopienas teritorijā?

2)

Ja uz šo jautājumu tiek sniegta noliedzoša atbilde: vai Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu arī tad var piemērot attiecībā uz līgumu par pakalpojumu sniegšanu, ja pakalpojumus saskaņā ar līgumu sniedz vairākās dalībvalstīs?


(1)  OV L 12, 1. lpp.


Top