Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0243

Lieta C-243/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums ( Verwaltungsgericht Halle (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Günter Fuß/Stadt Halle (Sociālā politika — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Direktīva 2003/88/EK — Darba laika organizēšana — Publiskajā sektorā nodarbināti ugunsdzēsēji — Ātrās reaģēšanas brigāde — 6. panta b) punkts un 22. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts — Maksimālais nedēļas darba laiks — Atteikums veikt darbu, kas pārsniedz šo laiku — Piespiedu pārcelšana uz citu dienestu — Tieša iedarbība — Sekas valstu tiesām)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/16


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Verwaltungsgericht Halle (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Günter Fuß/Stadt Halle

(Lieta C-243/09) (1)

(Sociālā politika - Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība - Direktīva 2003/88/EK - Darba laika organizēšana - Publiskajā sektorā nodarbināti ugunsdzēsēji - Ātrās reaģēšanas brigāde - 6. panta b) punkts un 22. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts - Maksimālais nedēļas darba laiks - Atteikums veikt darbu, kas pārsniedz šo laiku - Piespiedu pārcelšana uz citu dienestu - Tieša iedarbība - Sekas valstu tiesām)

2010/C 346/26

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Halle, Vācija

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Günter Fuß

Atbildētāja: Stadt Halle

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Verwaltungsgericht Halle — Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV L 299, 9. lpp.) 22. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretācija — Valsts tiesiskais regulējums, kurā, pārkāpjot minēto direktīvu, ir paredzēts darba laiks, kas pārsniedz četrdesmit astoņas stundas septiņu dienu laikā ierēdņiem, kas strādā profesionālā ātrās reaģēšanas ugunsdzēsēju brigādē — Ierēdņa, kas atteicies no šāda darba laika, pārcelšana citā tādas pašas pakāpes postenī administrācijā — Jēdziens “kaitējums”

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 6. panta b) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums kā pamata prāvā, saskaņā ar kuru darba devējam publiskajā sektorā ir atļauts piespiedu kārtā uz citu dienestu pārcelt darbinieku, kurš nodarbināts kā ugunsdzēsējs ātrās reaģēšanas brigādē, tādēļ ka viņš ir pieprasījis, lai šajā brigādē tiktu ievērots maksimālais vidējais nedēļas darba ilgums, kas paredzēts minētajā tiesību normā. Šajā ziņā nav nozīmes apstāklim, ka šāds darbinieks šādas pārcelšanas rezultātā necieš nekādu īpašu kaitējumu, izņemot kaitējumu, kas izriet no minētā 6. panta b) punkta pārkāpuma


(1)  OV C 233, 26.09.2009.


Top