EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0193

Tiesas spriedums (trešā palāta), 2007. gada 20. septembris.
Société des produits Nestlé SA pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Lieta C-193/06 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:539

Tiesas (trešā palāta) 2007. gada 20. septembra spriedums – Nestlé/ITSB

(lieta C‑193/06 P)

Apelācija – Kopienas preču zīme – Regula (EK) Nr. 40/94 – 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts– Grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “QUICKY” –Valsts agrāku vārdisku preču zīmju “QUICKIES” īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas iespēja – Visaptverošs vērtējums

Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamatojumi – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 34., 35., 46., 47. un 76. punktu)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2006. gada 22. februāra spriedumu lietā T‑74/04 Nestlé /ITSB (persona, kas iestājusies lietā ‑ Quick restaurants SA ), ar kuru Pirmās instances tiesa noraidīja prasību atcelt ITSB Apelāciju otrās padomes 2003. gada 17. decembra lēmumu (lieta R 922/2001‑2) attiecībā uz iebildumu procesu starp Société des produits Nestlé SA un Quick restaurants SA

Rezolutīvā daļa:

 

atcelt Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas 2006. gada 22. februāra spriedumu lietā T‑74/04 Nestlé/ITSB – Quick (“QUICKY”) daļā, kurā Pirmās instances tiesa, pārkāpjot Padomes 1993. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr.40/94 par Kopienas preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, nav izvērtējusi konkrēto apzīmējumu vizuālo līdzību, pamatojoties uz šo apzīmējumu radīto kopējo iespaidu;

 

pārējā daļā apelācijas sūdzību noraidīt;

 

nodot lietu izskatīšanai Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā;

 

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.

Top