Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0107

Tiesas spriedums (piektā palāta) 2006. gada 12.janvārī.
Eiropas Kopienu Komisija pret Somijas Republiku.
Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 2003/87/EK - Netransponēšana noteiktajā termiņā.
Lieta C-107/05.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:34

Tiesas (piektā palāta) 2006. gada 12. janvāra spriedums – Komisija pret Somiju

(lieta C‑107/05)

Valsts pienākumu neizpilde – Direktīva 2003/87/EK – Netransponēšana noteiktajā termiņā

Dalībvalstis — Pienākumi — Direktīvu ieviešana — Neapstrīdēta pienākumu neizpilde (EKL 226. pants) (sal. ar 5. punktu)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 32. lpp.), netransponēšana paredzētajā termiņā

Rezolutīvā daļa:

 

attiecībā uz Ālandu salu [Åland] reģionu nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, Somijas Republika nav izpildījusi pienākumus, ko tai uzliek šī direktīva;

 

Somijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Top