EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004TJ0491

Vispārējās tiesas spriedums (trešā palāta), 2007. gada 16. maijs.
Merant GmbH pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Lieta T-491/04.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:141

Pirmās instances tiesas (trešā palāta) 2007. gada 16. maija spriedums – Merant/ITSB – Focus Magazin Verlag (“FOCUS”)

(lieta T‑491/04)

Kopienas preču zīme – Iebildumu process – Kopienas vārdiskas preču zīmes “FOCUS” reģistrācijas pieteikums – Valsts agrāka grafiska preču zīme “MICRO FOCUS” – Sajaukšanas iespēja – Apzīmējumu līdzība – Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamatojumi – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 47.–65. punktu)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2004. gada 18. oktobra lēmumu (lieta R 542/2002‑2) attiecībā uz iebildumu procesu starp Merant GmbH un Focus Magazin Verlag GmbH

Informācija par lietu

Kopienas preču zīmes pieteikuma iesniedzēja:

Focus Magazin Verlag GmbH

Attiecīgā Kopienas preču zīme:

vārdiska preču zīme “FOCUS” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 3., 6., 7., 8., 9., 14., 15., 16., 20., 21., 24., 25., 26., 28., 29., 32., 33., 35., 36., 38., 39., 41. un 42. klasē, – reģistrācijas pieteikums Nr. 453720

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece:

Merant GmbH

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums:

starptautiska grafiska preču zīme “MICRO FOCUS” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 16., 41. un 42. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums:

iebildumu daļēji apmierināt

Apelāciju padomes lēmums:

Focus Magazine Verlag GmbH apelācijas sūdzību apmierināt un Merant GmbH iebildumu noraidīt


Rezolutīvā daļa:

1)         atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju otrās padomes 2004. gada 18. oktobra lēmumu (lieta R 542/2002‑2);

2)         ITSB sedz savus, kā arī atlīdzina prasītājas Merant GmbH tiesāšanās izdevumus;

3)         persona, kas iestājusies lietā, – Focus Magazin Verlag GmbH – sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Top