EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003TJ0418

Pirmās instances tiesas spriedums (piektā palāta) 2007. gada 27.septembrī.
La Mer Technology, Inc. pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB).
Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes "LA MER" reģistrācijas pieteikums - Valsts agrāka vārdiska preču zīme "LABORATOIRE DE LA MER" - Relatīvs atteikuma pamatojums - Preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas (EK) Nr. 40/94 43. panta 1. un 2. punkts - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts.
Lieta T-418/03.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:299

Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2007. gada 27. septembra spriedums – La Mer Technology/ITSB – Laboratoires Goëmar (“LA MER”)

(lieta T‑418/03)

Kopienas preču zīme – Iebildumu process – Kopienas vārdiskas preču zīmes “LA MER” reģistrācijas pieteikums – Valsts agrāka vārdiska preču zīme “LABORATOIRE DE LA MER” – Relatīvs atteikuma pamatojums – Preču zīmes faktiska izmantošana – Regulas (EK) Nr. 40/94 43. panta 1. un 2. punkts – Sajaukšanas iespējas neesamība – Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamatojumi – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas iespēja ar agrāku preču zīmi (Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 114., 127., 129. un 130. punktu)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2003. gada 23. oktobra lēmumu (lieta R 814/2000‑2) saistībā ar iebildumu procesu starp sabiedrību Laboratoires Goëmar un La Mer Technology, Inc.

Informācija par lietu

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja:

La Mer Technology, Inc.

Attiecīgā Kopienas preču zīme:

vārdiska preču zīme “LA MER” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece:

Laboratoires Goëmar

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums:

starptautiska un valsts agrāka vārdiska preču zīme “LABORATOIRE DE LA MER” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3., 5., 29. un 31. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums:

apmierināt iebildumus un noraidīt preču zīmes reģistrācijas pieteikumu kopumā

Apelāciju padomes lēmums:

noraidīt apelācijas sūdzību


Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

La Mer Technology, Inc. sedz savus un atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) un Laboratoires Goëmar tiesāšanās izdevumus.

Top