EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0708(05)

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu 2022/C 263/11

PUB/2022/408

OJ C 263, 8.7.2022, p. 41–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 263/41


Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(2022/C 263/11)

Šis paziņojums ir publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 (1) 17. panta 5. punktu.

PAZIŅOJUMS PAR STANDARTA GROZĪJUMU, AR KO GROZA VIENOTO DOKUMENTU

“Cigales”

PDO-ES-A0622-AM03

Paziņojuma datums: 12.4.2022.

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1.   Fizikāli ķīmisko īpašību izmaiņas

APRAKSTS

Šis grozījums ietekmē maksimālo kopējo sēra dioksīda saturu, kuru izsaka miligramos uz litru (mg/l) un kas ir līdzvērtīgs piemērojamajos tiesību aktos paredzētajām robežvērtībām. Baltvīnam, sārtvīnam un clarete vīnam to palielina no sākotnējiem 150 mg/l līdz 200 mg/l, bet sarkanvīnam — no sākotnējiem 140 mg/l līdz 150 mg/l. Tiek koriģēta arī kvalitatīva dzirkstošā vīna cukura satura mērīšanas metode — turpmāk tiks ņemti vērā glikozes+fruktozes+saharozes grami uz litru. Atsauce uz saharozi iepriekš tika izlaista.

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 2. punkta a) apakšpunktu un vienotā dokumenta 4. punktu.

To uzskata par standarta grozījumu, ar ko groza vienoto dokumentu, jo tas nerada būtiskas produkta īpašību izmaiņas — produkts saglabā saiknes aprakstā norādītās īpašības un profilu, kas izveidojies dabas faktoru un cilvēkfaktoru mijiedarbības rezultātā. Tāpēc uzskatāms, ka šis grozījums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajām kategorijām.

PAMATOJUMS

Tika uzskatīts, ka nav nepieciešams noteikt sēra dioksīda robežvērtības, kas ir zemākas par tiesību aktos noteiktajām, jo tas var apgrūtināt pareizu vīna uzglabāšanu un nepaaugstina tā kvalitāti.

2.   Papildināšana ar terminu “CLARETE” kā termina “sārtvīns” sinonīmu

APRAKSTS

Termins “clarete” ir ieviests kā termina “sārtvīns” sinonīms.

Šis grozījums attiecas uz šādām produkta specifikācijas un vienotā dokumenta iedaļām: specifikācijas 2. iedaļas a) un b) apakšpunktu, 3. iedaļas c) apakšpunktu, 5. un 7. iedaļu, kā arī vienotā dokumenta 4. un 5. iedaļu.

To uzskata par standarta grozījumu (ar ko groza vienoto dokumentu), jo tas nerada būtiskas produkta īpašību izmaiņas, bet gan tikai atjauno tradicionālo apzīmējumu, kas vienmēr ir izmantots, lai identificētu vīnus no konkrētā apgabala. Produkts saglabā saiknes aprakstā norādītās īpašības un profilu, kas izveidojies dabas faktoru un cilvēkfaktoru mijiedarbības rezultātā. Tāpēc uzskatāms, ka šis grozījums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajām kategorijām.

PAMATOJUMS

Termins “clarete” tradicionāli tika lietots, lai apzīmētu sārtvīnus, kas ražoti Cigales apgabalā un visos pārējos vīnkopības apgabalos Spānijā. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, kad tika izveidots cilmes vietas nosaukums , šādā veidā izgatavotu vīnu drīkstēja saukt tikai par sārtvīnu. Šā iemesla dēļ minēto vīna veidu nosauca par sārtvīnu, atmetot terminu “clarete”. Atbilstīgi pašlaik piemērojamajiem tiesību aktiem terminu “clarete” var izmantot kā termina “sārtvīns” sinonīmu. Tradicionālais termins ir ieviests no jauna, lai atdzīvinātu šā vīna veida vēsturisko nozīmi, kas meklējama minētā vīnkopības apgabala pirmsākumos. Tādējādi šiem vīniem var radīt pievienoto vērtību, jo tie atšķirtos no citur pasaulē ražotiem sārtvīniem.

3.   Organoleptisko īpašību apraksta pārstrādāšana

APRAKSTS

Vīnu organoleptiskā apraksta uzlabošana.

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 2. punkta b) apakšpunktu un vienotā dokumenta 4. punktu.

To uzskata par standarta grozījumu (ar ko groza vienoto dokumentu), jo tas nerada būtiskas produkta īpašību izmaiņas, bet gan tikai atjaunina produkta aprakstu. Tāpēc uzskatāms, ka šis grozījums neietilpst nevienā no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajām kategorijām.

PAMATOJUMS

ACVN “Cigales” regulatīvā padome, kas ir akreditēta atbilstīgi ISO 17065 standartam, ir uzdevusi veikt vīnu organoleptisko analīzi sensoriskās analīzes laboratorijai, kas savukārt ir akreditēta atbilstīgi ISO 17025 standartam. Pamatojoties uz gadu gaitā gūto pieredzi, organoleptisko īpašību aprakstā ir izdarīti grozījumi, lai panāktu tā atbilstību analīzes procedūrai saskaņā ar ISO 17025 standartā noteiktajiem kritērijiem. Tajā iekļauti arī atsevišķi saldo baltvīnu, sārtvīnu un sarkanvīnu apraksti, lai sniegtu precīzāku informāciju par šo vīnu īpašībām un ļautu veikt padziļinātu analīzi.

4.   Grozījums par stādījumu biezību

APRAKSTS

Šis grozījums ir paredzēts, lai uz esošajiem stādījumiem neattiecinātu prasību par minimālo biezību, proti, 1 000 stādījumu uz hektāru.

Grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 3. punkta a) apakšpunktu un vienotā dokumenta 5.1. punktu.

To uzskata par standarta grozījumu, jo tas nerada būtiskas produkta īpašību izmaiņas. Faktiski visīstākie ACVN “Cigales” vīni top no vīnogām, kas audzētas visvecākajos stādījumos. Grozījums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā paredzētajām Savienības grozījumu kategorijām.

PAMATOJUMS

Šā grozījuma mērķis ir panākt, lai vecie vīndārzi, kas joprojām aug šajā vīnkopības apgabalā un kuros ir mazāk nekā 1 000 stādu uz hektāru, tiktu atstāti neskarti. Šie vīndārzi ir ne vien vēsturiska un kultūras vērtība, bet nelielās ražas un vīnogulāju vecuma dēļ arī ražo izcilas kvalitātes vīnogas. Tieši no šīs izejvielas tiek ražoti visaugstākās kvalitātes vīni ar visaugstāko pievienoto vērtību.

Turklāt, ņemot vērā, ka šajos vecajos vīndārzos stādīšanas attālumi ir 3 x 3 m (un tāpēc tos varēja pielāgot mehanizācijai), nav nekāda pamatojuma izslēgt šos vecos zemes gabalus tikai tāpēc, ka tie neatbilst prasībai par stādījumu minimālo biezību. Tos izslēdzot, tiktu zaudēts gan ražošanas potenciāls, gan kvalitāte.

5.   Iekļauta iespēja atsevišķos gados samazināt iespējamo spirta saturu vīnogu misā

APRAKSTS

Tiek ieviesta iespēja atsevišķos gados samazināt spirta saturu vīnogu misā par 0,5 grādiem.

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 3. punkta b.1. apakšpunktu un vienotā dokumenta 5.1. punktu.

Tas ir standarta grozījums, jo nerada būtiskas izmaiņas tāpēc, ka šāda iespēja ir pastāvējusi vienmēr. Tas paredz vienīgi pārcelt noteikumu (kas tagad ir iestrādāts kā iekšējais darbības noteikums) uz produkta specifikāciju — dokumentu, kurā paredzēti visi tehniskie noteikumi, kas ietekmē produktu. Tāpēc grozījums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā paredzētajām Savienības grozījumu kategorijām.

PAMATOJUMS

Ar šo grozījumu tiek ieviesta iespēja, ka regulatīvā padome drīkst atļaut atsevišķos gados samazināt iespējamo spirta saturu vīnogu misā līdz 0,5o Beaumé pēc tehniskas izpētes veikšanas, lai pamatotu šādu samazinājumu.

Norādījumi par spirta satura samazināšanu atsevišķos gados bija iekļauti piemērojamajā noteikumā, proti, ACVN “Cigales” regulā, kas pieņemta pirms produkta specifikācijas izstrādāšanas. Šī regula ir nesen grozīta, un tajā vairs nav paredzēta šāda iespēja, kas būtu jāiekļauj produkta specifikācijā kā tehnisks pasākums.

6.   Iekļauta iespēja izmantot dažādu veidu kvalitatīvus dzirkstošos vīnus

APRAKSTS

Šis grozījums ievieš iespēju ražot kvalitatīvus dzirkstošos vīnus ar metodēm, kas atšķiras no tradicionālās metodes.

Grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 3. punkta b.1. apakšpunktu un vienotā dokumenta 5.1. punktu.

Tas ir standarta grozījums, ar ko groza vienoto dokumentu. Kvalitatīviem dzirkstošajiem vīniem arī turpmāk jāatbilst specifikācijā noteiktajām organoleptiskajām un fizikāli ķīmiskajām īpašībām neatkarīgi no ražošanas metodes. Tāpēc grozījums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā paredzētajām Savienības grozījumu kategorijām.

PAMATOJUMS

Kvalitatīvus dzirkstošos vīnus drīkst ražot, izmantojot jebkuru atļauto metodi, kas iekļauta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma 5. kategorijā. Mērķis ir izmantot jaunas iespējas, lai paplašinātu tirgu šāda veida produktiem, kurus sāka ražot 2011. gadā. Tomēr galvenajā marķējumā ir jānorāda izmantotā ražošanas metode, lai patērētājs par to būtu informēts.

7.   Izturēšanas nosacījumiem veltītās iedaļas pārstrādāšana

APRAKSTS

Šis grozījums ievieš noteiktus vīna izturēšanas nosacījumus (mucas izmērs un datums, no kura sāk skaitīt izturēšanas laika periodu).

Grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 3. punkta b.2. apakšpunktu un vienotā dokumenta 5.1. punktu.

Tas ir standarta grozījums, ar ko groza vienoto dokumentu, jo tas nerada būtiskas izmaiņas tāpēc, ka nosacījumi ir tādi paši kā iepriekš regulā izklāstītie. Tas paredz vienīgi pārcelt noteikumu (kas tagad ir iestrādāts kā iekšējais darbības noteikums) uz produkta specifikāciju — dokumentu, kurā paredzēti visi tehniskie noteikumi, kas ietekmē produktu. Tāpēc grozījums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā paredzētajām Savienības grozījumu kategorijām.

PAMATOJUMS

Ar šo grozījumu tiek ieviesta iedaļa par izturēšanas nosacījumiem, kas bija minēti tikai agrākajā regulā. Pamatojums ir tāds, ka kopš agrākās regulas grozīšanas visi tehniskie aspekti ir noteikti produkta specifikācijā.

8.   Vīndarības ierobežojumu grozījums

APRAKSTS

Izslēgts noteikums par atsevišķu šķirņu procentuālo daudzumu maisījumā.

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 3. punkta b.2. apakšpunktu un vienotā dokumenta 5.1. punktu.

Tas ir standarta grozījums, ar ko groza vienoto dokumentu, jo produkts saglabā saiknes aprakstā norādītās īpašības un profilu, kas izveidojies dabas faktoru un cilvēkfaktoru mijiedarbības rezultātā. Tāpēc grozījums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā paredzētajām Savienības grozījumu kategorijām.

PAMATOJUMS

Netiek uzskatīts, ka šie vīndarības ierobežojumi būtu jāsaglabā, jo ACVN “Cigales” vīnu īpašības, pirmkārt un galvenokārt, ir saistītas ar to, kā šķirnes ir pielāgojušās ģeogrāfiskajai videi un kā šī vide (klimats, augsne, reljefs utt.) ir ietekmējusi vīnogu ražošanu, nevis ar to, vai kādas šķirnes procentuālais daudzums pārsniedz citas šķirnes procentuālo daudzumu.

9.   Maksimālais ražas iznākums atkarībā no vīna veida

APRAKSTS

Ražas iznākumu vairs neierobežo vīnogu krāsa. Turpmāk tā ierobežojumus noteiks atkarībā no ražotā vīna veida. Maksimālais ražas iznākums ir 7 000 kg no hektāra balto un sarkano vīnogu šķirnēm, ja tās izmanto sarkanvīna ražošanai, un 9 000 kg no hektāra citiem vīnu veidiem: baltvīnam, sārtvīnam, clarete vīnam un kvalitatīvam dzirkstošajam vīnam.

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 5. punktu un vienotā dokumenta 5.2. punktu.

Tas ir standarta grozījums, ar ko groza vienoto dokumentu, jo grozījums neietekmē produkta īpašības. Atjauninājums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā paredzētajām Savienības grozījumu kategorijām.

PAMATOJUMS

Šajā apgabalā tradicionāli tiek ražoti sārtvīni un clarete vīni, izmantojot balto un sarkano vīnogu maisījumus. Parasti zemes gabalos balto un sarkano vīnogu šķirnes tiek audzētas kopā, tāpēc nav nopietna iemesla katrai no tām noteikt atšķirīgu ražas iznākumu.

Šim grozījumam ir arī tehnisks pamatojums: šobrīd tirgū ir pieprasījums pēc vieglākiem sārtvīniem, baltvīniem un kvalitatīviem dzirkstošajiem vīniem, kuri nav tik pilnmiesīgi un kam nav tik izteiktas struktūras. Tas rada nepieciešamību samazināt spirta saturu un ekstrakciju un palielināt skābumu. Ja ražas novākšanas sezonu sāk ātrāk, lai iegūtu minētās īpašības, pārējās vīnogu sastāvdaļas nebūs pietiekami nogatavojušās. Tomēr lielāka apjoma izmantošana ļauj līdzsvarot šos parametrus, nekaitējot pārējām sastāvdaļām, tādējādi nodrošinot vīnogu pilnīgu nogatavošanos.

10.   Šķirņu “garnacha tintorera” un “garnacha blanca” iekļaušana un galveno un atļauto šķirņu klasifikācijas svītrošana

APRAKSTS

Ir iekļautas divas šķirnes, un svītrots noteikums par atšķirību starp galvenajām un atļautajām šķirnēm.

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 6. punktu un vienotā dokumenta 7. punktu.

Tas ir standarta grozījums, ar ko groza vienoto dokumentu, jo grozījums neietekmē produkta īpašības. Atjauninājums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā paredzētajām Savienības grozījumu kategorijām.

PAMATOJUMS

Atļauto un galveno šķirņu klasifikācija ir svītrota, jo tā nav nepieciešama.

Par šķirnes “Garnacha Tintorera” iekļaušanu jānorāda, ka tā nepamatoti ir tikusi uzskatīta par nepiemērotu kvalitatīviem vīniem, kaut arī tradicionāli ir audzēta ACVN “Cigales” apgabalā. Ar vīna darītavu tehniskajiem resursiem pirms 35 gadiem nebija iespējams saražot labu vīnu no šīs šķirnes, un iegūtie vīni bija pārāk sīvi, tanīnu piesātināti, ar pārāk izteiktu krāsu un savelkošu garšu. Tā rezultātā šķirne tika svītrota no atļauto šķirņu saraksta.

Tomēr mūsdienu vīndarība ir atklājusi šīs šķirnes priekšrocības, ko izmantot, lai izgatavotu kvalitatīvus vīnus. Vīna darītavām pieejamie tehniskie resursi patlaban ļauj no šķirnes “Garnacha Tintorera” radīt ļoti augstas kvalitātes vīnu ar neparastu augļu garšu un aromātiskām īpašībām, ko mūsdienu patērētāji augstu vērtē.

11.   Saiknē iekļautā formulējuma atjauninājums

APRAKSTS

Saikne netiek būtiski mainīta — tiek atjaunināts visas iedaļas formulējums, lai nodrošinātu konsekvenci ar citiem ieviestajiem grozījumiem. Cēloņsakarība nav mainījusies.

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 7. punktu un vienotā dokumenta 8. punktu.

Tas ir standarta grozījums, ar ko groza vienoto dokumentu. Tās ir tikai redakcionālas izmaiņas, un tās neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā paredzētajām Savienības grozījumu kategorijām.

PAMATOJUMS

Ir nepieciešamas nelielas izmaiņas, lai nodrošinātu saiknes iedaļas atbilstību citiem produkta specifikācijā ieviestajiem grozījumiem.

12.   Papildināšana ar attiecināmības nosacījumu, lai vienlaikus piemērotu atkāpi no ražas iznākuma palielināšanas un samazinātu iespējamo spirta saturu vīnogu misā

APRAKSTS

Vienā un tajā pašā gadā nav atļauts palielināt vīnogu ražas iznākumu un samazināt iespējamo spirta saturu.

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 8. punkta b.1. apakšpunktu, bet vienoto dokumentu neietekmē.

Tas ir standarta grozījums, ar ko negroza vienoto dokumentu, jo grozījums neietekmē produkta īpašības. Atjauninājums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā paredzētajām Savienības grozījumu kategorijām.

PAMATOJUMS

Šo attiecināmības nosacījumu pievieno kā produkta specifikācijas 8. punkta b.1. apakšpunkta 3. ievilkumu, lai nebūtu atļauts piemērot atkāpi no ražas iznākuma palielināšanas, vienlaikus samazinot iespējamo spirta saturu. Šis attiecināmības nosacījums bija iekļauts arī agrākajā regulā, ar ko reglamentēja cilmes vietas nosaukumu. Līdzīgi kā gadījumā ar iepriekšējiem grozījumiem arī šī prasība, kas vairs neeksistē regulā, ir jāpārceļ uz produkta specifikāciju.

13.   Marķēšanas noteikumu jaunā redakcija

APRAKSTS

Šī iedaļa ir pārstrādāta, lai formulējums būtu konsekventāks ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un lai būtu ieviests pienākums saskaņā ar šo grozījumu marķējumā norādīt kvalitatīvu dzirkstošo vīnu ražošanas metodi nolūkā neizraisīt patērētājiem pārpratumus. Ir ieviests termins “fermentado en barrica” [raudzēts mucā].

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 8. punkta b.3. apakšpunktu un vienotā dokumenta 9. punktu.

Tas ir standarta grozījums, ar ko groza vienoto dokumentu, taču tas neparedz nekādus tirdzniecības ierobežojumus un neietilpst nevienā no kategorijām, kas uzskaitītas Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā, kurā aprakstīti Savienības grozījumi.

PAMATOJUMS

Grozījuma mērķis ir uzlabot marķēšanas noteikumus.

14.   Atjauninājums iedaļai par pārbaudēm

APRAKSTS

Ir precizēta kontroles institūcija, kurai kompetentā iestāde deleģējusi uzdevumus, un uzlabots iedaļas par pārbaudēm formulējums.

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas 9. punktu, bet vienoto dokumentu neietekmē.

Tas ir standarta grozījums, ar ko negroza vienoto dokumentu. Tas neietekmē produkta īpašības un neietilpst nevienā no kategorijām, kas uzskaitītas Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā, kurā aprakstīti Savienības grozījumi.

PAMATOJUMS

ACVN “Cigales” regulatīvā padome ir saņēmusi ISO/IEC 17065:2012 standarta akreditāciju. Pēc šīs akreditācijas Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León [Kastīlijas un Leonas Lauksaimniecības tehnoloģiju institūts] deleģēja tai uzdevumus, kas saistīti ar atbilstības pārbaudēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 116. panta a) punktu.

Ir atjaunināts arī kontroles uzdevumu iedaļas formulējums, jo tas bija novecojis attiecībā uz sertifikāciju atbilstīgi ISO 17065 standartam.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1.   Produkta nosaukums

Cigales

2.   Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids

ACVN — aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3.   Vīnkopības produktu kategorijas

1.

Vīns

5.

Kvalitatīvs dzirkstošais vīns

4.   Vīna(-u) apraksts

1.   VĪNS — BALTVĪNS, SĀRTVĪNS UN CLARETE VĪNS

ĪSS APRAKSTS

Baltvīns

Izskats: šis vīns ir samērā tīrs un dzidrs. Tam ir zaļgani dzeltens, salmu dzeltens, gaišdzeltens vai zeltaini dzeltens tonis.

Smaržas ziņā izteikts augļu aromāts (bez nepilnībām) (augļkoku, citrusaugļu un/vai augu aromāti). Ja vīns ir izturēts mucā, tam var piemist pikantas un/vai grauzdējuma nianses.

Garšas ziņā ar labu skābumu un līdzsvarotu spirta saturu. Aromātu buķete neatšķiras no smaržas buķetes (augļkoki, citrusaugļi un/vai augi). Var parādīties arī pikantas un/vai grauzdējumam raksturīgas nianses (vīnam, kas saskaras ar koksni).

Sārtvīns un clarete vīns

Izskats: šis vīns ir samērā tīrs un dzidrs. Tā tonis var mainīties no violeti rozā un zemeņu rozā līdz laškrāsai un sīpolu mizas krāsai.

Smaržas ziņā izteikts augļu aromāts (bez nepilnībām vai trūkumiem) (sarkanogu augļu, augļkoku, citrusaugļu un/vai svaigu augu aromāti. Pikantas un/vai grauzdējumam raksturīgas nianses, ja vīns ir bijis saskarē ar koksni.).

Garšas ziņā līdzsvarots, aromātu buķete neatšķiras no smaržas buķetes (sarkanogu augļu, augļkoku, citrusaugļu un/vai svaigu augu aromāti, un, ja vīns ir izturēts mucā, tad pikantas un/vai grauzdējumam raksturīgas nianses).

Šajā iedaļā norādītie fizikālie un ķīmiskie parametri atbilst ES noteikumos paredzētajām robežvērtībām.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

11

Minimālais kopējais skābums

grami uz litru (izteikts vīnskābē)

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)

10,83

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)

200

2.   VĪNS — JAUNS SARKANVĪNS

ĪSS APRAKSTS

- Izskata ziņā šis vīns svārstās no tīra līdz dzidram, tā tonis var mainīties no violetas līdz ķieģeļsarkanai krāsai.

- Smaržas ziņā izteikts augļkoku aromāts (bez nepilnībām vai trūkumiem) (svaigu vai pārgatavojušos melnogu vai sarkanogu augļu aromāts) un/vai augu aromāts ar pikantām un/vai grauzdējumam raksturīgām niansēm, ja vīns ir bijis saskarē ar koksni.

Garšas ziņā ir labs skābuma, spirta, savelkošas garšas un rūgtuma līdzsvars. Pēcgarša līdzinās smaržas niansēm.

Šajā iedaļā norādītie fizikālie un ķīmiskie parametri katrā ziņā atbilst ES noteikumos paredzētajām robežvērtībām.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

12

Minimālais kopējais skābums

grami uz litru (izteikts vīnskābē)

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)

10,83

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)

150

3.   SARKANVĪNS AR NORĀDI “ROBLE

ĪSS APRAKSTS

Izskata ziņā šis vīns svārstās no tīra līdz dzidram, tā tonis var mainīties no violetas līdz ķieģeļsarkanai krāsai.

Smaržas ziņā izteikts aromāts (bez nepilnībām vai trūkumiem) ar augļu niansēm un grauzdējuma un/vai pikantām niansēm, kas raksturīgas, ja vīns ir bijis saskarē ar koksni.

Garšas ziņā līdzsvarots augļu aromāts un grauzdējuma un/vai pikantas nianses, kas ir tipiski vīnam, kurš bijis saskarē ar koksni.

(*)

Attiecībā uz vīniem, ko laiž tirgū pirmajā gadā pēc ražas novākšanas; vīni, kas vecāki par vienu gadu, nedrīkst pārsniegt gaistošā skābuma robežvērtību, kuru aprēķina šādi: 1 grams uz litru līdz 10 tilp. % un 0,06 grami uz litru attiecībā uz katru spirta koncentrācijas grādu virs 10 tilp. %.

(**)

Šajā iedaļā norādītie fizikālie un ķīmiskie parametri katrā ziņā atbilst ES noteikumos paredzētajām robežvērtībām.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

12

Minimālais kopējais skābums

grami uz litru (izteikts vīnskābē)

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)

10,83

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)

150

4.   CRIANZA, RESERVA UN GRAN RESERVA SARKANVĪNS

ĪSS APRAKSTS

CRIANZA

Izskata ziņā šis vīns svārstās no tīra līdz dzidram, tā tonis var mainīties no violetas līdz ķieģeļsarkanai krāsai.

Smaržas ziņā izteikts aromāts (bez nepilnībām vai trūkumiem) ar grauzdējuma un/vai pikantām niansēm, kas ir raksturīgas koksnei, un augļu niansēm.

Garšas ziņā labi līdzsvarots ar pikantu un/vai grauzdējuma, un/vai augļu, un/vai mineralitātes pēcgaršu.

RESERVA

Izskata ziņā šis vīns svārstās no tīra līdz dzidram, tā tonis var mainīties no sarkanas līdz dzintara krāsai.

Smaržas ziņā izteikts aromāts (bez nepilnībām vai trūkumiem) ar pikantām un/vai balzamam raksturīgām, un/vai augļu, un/vai mineralitātes niansēm.

Garšas ziņā izteikts un līdzsvarots ar pikantu un/vai balzamam raksturīgu, un/vai mineralitātes, un/vai augļu pēcgaršu.

GRAN RESERVA

Izskata ziņā šis vīns svārstās no tīra līdz dzidram, tā tonis var mainīties no sarkanas līdz dzintara krāsai.

Smaržas ziņā izteikts aromāts (bez nepilnībām vai trūkumiem) ar pikantām un/vai balzamam raksturīgām niansēm.

Garšas ziņā izteikts ar pikantu un/vai balzamam raksturīgu, un/vai mineralitātes, un/vai augļu pēcgaršu.

Par vīniem, ko laiž tirgū pirmajā gadā pēc ražas novākšanas — vīni, kas vecāki par vienu gadu, nedrīkst pārsniegt šādu gaistošā skābuma robežvērtību: 1 grams uz litru līdz 10 tilp. % un 0,06 grami uz litru attiecībā uz katru spirta koncentrācijas grādu virs tā.

(**)

Šajā iedaļā norādītie fizikālie un ķīmiskie parametri katrā ziņā atbilst ES noteikumos paredzētajām robežvērtībām.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

12

Minimālais kopējais skābums

grami uz litru (izteikts vīnskābē)

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)

10,83

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)

150

5.   VĪNS — SALDAIS VĪNS (BALTVĪNS, SĀRTVĪNS, CLARETE VĪNS UN SARKANVĪNS)

ĪSS APRAKSTS

Saldais sārtvīns

Izskats: šis vīns ir samērā tīrs un dzidrs. Tā tonis var mainīties no violeti rozā un zemeņu rozā līdz laškrāsai un sīpolu mizas krāsai.

Smaržas ziņā izteikts augļu aromāts (bez nepilnībām vai trūkumiem) (sarkanogu augļu, augļkoku, citrusaugļu un/vai svaigu augu aromāti. Pikantas un/vai grauzdējumam raksturīgas nianses, ja vīns ir bijis saskarē ar koksni.).

Garša: līdzsvarota, aromātu buķete neatšķiras no smaržas buķetes (sarkanogu augļu, augļkoku, citrusaugļu un/vai svaigu augu aromāti, un, ja vīns ir izturēts mucā, tad pikantas un/vai grauzdējuma nianses). Biezs, salds un strukturēts.

Saldais sarkanvīns

Izskata ziņā šis vīns svārstās no tīra līdz dzidram, tā tonis var mainīties no violetas līdz ķieģeļsarkanai krāsai.

Smaržas ziņā izteikts augļkoku aromāts (bez nepilnībām vai trūkumiem) (svaigu un/vai pārgatavojušos melnogu un sarkanogu augļu aromāts) un/vai augu aromāts ar pikantām un/vai grauzdējumam raksturīgām niansēm, ja vīns ir bijis saskarē ar koksni.

Garšas ziņā ir labs skābuma un spirta līdzsvars un augļu pēcgarša, kas līdzinās smaržas niansēm (melnogu un sarkanogu augļu, žāvētu augļu un augu aromāts), pikantas un/vai grauzdējuma nianses. Biezs, salds un strukturēts.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

11

Minimālais kopējais skābums

grami uz litru (izteikts vīnskābē)

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)

10,83

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)

200

6.   KVALITATĪVS DZIRKSTOŠAIS VĪNS (BALTVĪNS, SĀRTVĪNS UN CLARETE VĪNS)

ĪSS APRAKSTS

Izskata ziņā šis vīns svārstās no tīra līdz dzidram, tam ir dzeltens tonis (no salmu dzeltenas līdz zeltaini dzeltenai krāsai), ja to gatavo no baltajām vai sarkanajām vīnogām. Krāsa ir sarkana (no gaiši rozā līdz zemeņu rozā), ja to gatavo no sarkano vīnogu vai sarkano un balto vīnogu šķirnēm. Vidēja izmēra burbuļi ar putām, kam ir īsa–vidēja vai vidēji ilgstoša pēcgarša.

Smaržas ziņā izteikts aromāts (bez nepilnībām vai trūkumiem) ar augļu un/vai rauga niansēm.

Vīnu garšai ir raksturīgas augļu notis ar noturīgām žāvētu augļu un/vai rauga niansēm.

Šajā iedaļā norādītie fizikālie un ķīmiskie parametri katrā ziņā atbilst ES noteikumos paredzētajām robežvērtībām.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

9

Minimālais kopējais skābums

grami uz litru (izteikts vīnskābē)

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)

10,83

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)

160

5.   Vīndarības metodes

5.1.   Īpašas vīndarības metodes

1.   VĪNDARĪBAS METODES

Īpaša vīndarības metode

Īpaša vīndarības metode

Nebojātas un slimību neskartas vīnogas ar minimālu iespējamo spirta saturu: 10o Beaumé (balto vīnogu šķirnes) un 10,5o Beaumé (sarkano vīnogu šķirnes).

Maksimālais ekstrakcijas iznākums: 72 litri no 100 kilogramiem vīnogu.

Saldos vīnus ražo, saglabājot daļu no vīnogu dabīgā cukura un pārtraucot fermentācijas procesu ar atļautām sistēmām, izņemot spirta pievienošanu.

Kvalitatīvus dzirkstošos vīnus ražo ar jebkuru atļautu metodi.

Vīnu izturēšanas nosacījumi

1.

Vīniem jābūt izturētiem reģistrētās vīna darītavās ozolkoka mucās, kuru maksimālā ietilpība ir 330 litru.

2.

Vīniem, uz kuriem attiecina terminus “Crianza”, “Reserva” un “Gran Reserva”, izturēšanas laiku aprēķina no ražas novākšanas gada 1. novembra.

2.   VĪNDARĪBAS METODES

Audzēšanas metode

Minimālā stādījumu biezība jauniem stādījumiem ir 1 000 stādījumu uz hektāru. Esošajiem stādījumiem tiek saglabāta līdzšinējā biezība.

5.2.   Maksimālais ražas iznākums

1.

Sarkanvīna ražošanai

7 000 kilogrami vīnogu no hektāra

2.

 

50,40 hl no hektāra

3.

Baltvīna, sārtvīna, clarete vīna un kvalitatīva dzirkstošā vīna ražošanai

9 000 kilogrami vīnogu no hektāra

4.

 

64,80 hl no hektāra

6.   Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals

ACVN “Cigales” ģeogrāfiskais apgabals sniedzas līdz Dvero [Duero] upes ieplakas ziemeļu apgabalam abpus Pisvergas [Pisuerga] upei. Tā platība ir 574 km2.

Tas ietver turpmāk minētās pašvaldības.

Valjadolidas [Valladolid] province:

Cabezón de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Fuensaldaña, Mucientes, Quintanilla de Trigueros, San Martín de Valvení, Santovenia de Pisuerga, Trigueros del Valle un Valoria la Buena; un īpašums, kas pazīstams kā El Berrocal un ko aptver Valjadolidas provinces robeža, Valjadolidas-Fuensaldaña-Mucientes automaģistrāle un Pisvergas upe. Šis īpašums ietilpst Valjadolidas pašvaldībā.

Palensijas [Palencia] province:

Dueñas.

7.   Vīna vīnogu šķirne(-es)

“ALBILLO MAYOR”

“CABERNET SAUVIGNON”

“GARNACHA BLANCA”

“GARNACHA ROJA” / “GARNACHA GRIS”

“GARNACHA TINTA”

“GARNACHA TINTORERA”

“MACABEO” / “VIURA”

“MERLOT”

“SAUVIGNON BLANC”

“SYRAH”

“TEMPRANILLO” / “TINTA DEL PAIS”

“VERDEJO”

8.   Saiknes vai saikņu apraksts

8.1.   Vīns

ACVN “Cigales” ģeogrāfiskais apgabals ir ļoti piemērots vīndārzu audzēšanai. Vīndārzu divās daļās sadala Pisvergas upe, un tas atrodas netālu no šīs upes viduspunkta — starp upes augšteci ar auksto klimatu un tās ieteku ar mēreno klimatu. Klimata un augsnes mijiedarbība palīdz audzēt vīnogas ar īpaši līdzsvarotu skābuma un cukura līmeni. Šķirnes ir ļoti piemērotas šim apgabalam un vīndarības metodei, kas pastāv jau gadu desmitiem. Tādējādi var iegūt ļoti līdzsvarotus vīnus.

Vēl kāda raksturiezīme — 30 % šā vīndārza šeit aug jau vairāk nekā 60 gadu. Pateicoties gan šim, gan iepriekš minētajiem apstākļiem, var panākt ļoti intensīvu un līdzsvarotu nogatavināšanu, iegūstot vīnogas, kas piemērotas crianza vīniem.

8.2.   Kvalitatīvs dzirkstošais vīns

Vairāku pēdējos gados veiktu mēģinājumu rezultātā ir izdevies radīt dzirkstošos vīnus, kas saglabā apgabala vīniem raksturīgās īpašības un kam ir ļoti augsta kvalitāte (nelieli burbuļi ar ilgstošu pēcgaršu, papildu aromāti utt.). Apgabalam raksturīgās šķirnes (kam piemīt lieliska adaptācija) ļauj ražot dzirkstošos vīnus, kas ir ļoti izsmalcināti un svaigi, un tas ir sajūtams gan mutē, gan aukslēju aizmugurējā daļā.

Apgabala klimatiskie apstākļi ļauj iegūt izejvielu ar līdzsvarotu skābumu, ekstraktu un aromātu. Tas piešķir vīnam biezu garšu, kas kompensē skābumu.

9.   Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķējums, citas prasības)

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību aktos

Papildu nosacījuma veids

Iepakošana noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Nosacījuma apraksts

ACVN “Cigales” ražoto vīnu iepildīšana pudelēs ir viens no galvenajiem kritērijiem, kas nodrošina specifikācijā noteiktās ražošanas un attiecīgā gadījumā nogatavināšanas procesa laikā iegūtās īpašības. Tāpēc iepildīšana pudelēs jāveic vīna darītavu pildīšanas iekārtās, kas atrodas šajā specifikācijā noteiktajā ražošanas apgabalā.

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību aktos

Papildu nosacījuma veids

Papildu noteikumi attiecībā uz marķējumu

Nosacījuma apraksts

Tradicionālo terminu “CILMES VIETAS NOSAUKUMS” drīkst lietot termina “AIZSARGĀTS CILMES VIETAS NOSAUKUMS” vietā.

Marķējumā ir jānorāda vīnogu novākšanas gads, pat ja vīns nav izturēts. Izņēmums ir saldais un kvalitatīvs dzirkstošais vīns.

Drīkst lietot terminus “CRIANZA”, “RESERVA” un “GRAN RESERVA”, ja vīns atbilst prasībām, kas noteiktas spēkā esošajos tiesību aktos attiecībā uz šiem tradicionālajiem apzīmējumiem, un drīkst lietot terminus “ROBLE” un “FERMENTADO IN BARRICA”, ja vīns atbilst spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajām prasībām.

Saite uz produkta specifikāciju

www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DOP+CIGALES+en+vigor_Rev+2.docx/319701e4-ff93-9af2-5b81-7acb4a82fdd4


(1)  OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.


Top