EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10884

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2022/C 446/08

PUB/2022/1463

OJ C 446, 24.11.2022, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/33


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2022/C 446/08)

1.   

Komisija 2022. gada 14. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

EP Corporate Group, a.s. (“EPCG”, Čehija), ko pilnībā kontrolē Daniel Křetínský kungs,

J&T CAPITAL PARTNERS, a.s. (“JTCP”, Čehija), ko netieši kontrolē PT Equity Investments SICAV, Čehijas ieguldījumu fonds, kuru iedibinājuši Patrik Tkáč kungs un J&T Private Equity Group Limited (“JTPEG”, Kipra),

Eroski, S. Coop (“Eroski”, Spānija), kas pieder EROSKI Group,

Supratuc2020, S.L. (“Supratuc2020”, Spānija), ko kopīgi kontrolē EPCG, E-Commerce and Media Investments, a.s. (“ECMI”, Čehija) un Eroski.

EPCG, JTCP un Eroski Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 4. punkta nozīmē iegūs kopīgu kontroli pār Supratuc2020.

Koncentrācija tiek veikta ar līgumu vai citā veidā.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

EPCG ir Čehijas ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība, kas darbojas galvenokārt enerģētikas, infrastruktūras un plašsaziņas līdzekļu jomā. EPCG galīgais īpašnieks cita starpā ir viens no vadošajiem ieguldītājiem pārtikas izplatīšanas jomā Eiropā;

JTCP ir Čehijas pārvaldītājsabiedrība, kuras darbība pašlaik nav ne pārtikas jomā, ne kādā vertikāli saistītā tirgū ne Spānijā, ne starptautiskā mērogā;

Eroski kā patērētāju kooperatīvs ir izplatīšanas uzņēmums, patērētāju organizācija un kooperatīvs projekts, kurā patērētājiem un darbiniekiem ir kopīga vadošā loma un pilnvaras. Tas ir vadošais no EROSKI Group uzņēmumiem, mazumtirdzniecības kooperatīvs ikdienas patēriņa preču un pakalpojumu izplatīšanai Spānijā, un tas ir tirgus atsauces uzņēmums Galisijas, Basku Zemes, Navarras, kā arī Katalonijas un Baleāru salu reģionos (ar Supratuc2020 starpniecību);

Supratuc2020 ir Spānijas pārvaldītājsabiedrība ar 100 % īpašumtiesībām divos uzņēmumos – Caprabo un Cecosa –, kas nodarbojas ar ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību Spānijā. Supratuc2020 darbības ir vērstas uz ikdienas patēriņa preču segmenta mazumtirdzniecību lielveikalos, kas atrodas Spānijas reģionos attiecīgi Katalonijā ar Caprabo starpniecību un Baleāru salās ar Cecosa starpniecību.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, faksu vai pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


Top