EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10059

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10059 — SK hynix/Intel’s NAND and SSD business) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 139/07

PUB/2021/294

OJ C 139, 20.4.2021, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 139/8


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.10059 — SK hynix/Intel’s NAND and SSD business)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2021/C 139/07)

1.   

Komisija 2021. gada 13. aprīlī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

SK hynix Inc. (“SK hynix”, Koreja),

Intel’s NAND and SSD business (“pārņemamā uzņēmējdarbība”, ASV).

Uzņēmums SK hynix Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmuma Intel daļām – pārņemamo uzņēmējdarbību.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties aktīvus.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

SK hynix ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas šādos segmentos: i) atmiņas pusvadītāji, piemēram, dinamiskās brīvpiekļuves atmiņas (DRAM) mikroshēmas un NAND zibatmiņa, ii) uzglabāšanas risinājumi, piemēram, uz NAND balstīti cietvielu diski (SSD), un iii) sistēmas pusvadītāji, piemēram, komplementārā metālu oksīdu pusvadītāju (CMOS) attēla sensori,

pārņemamā uzņēmējdarbība: tādu produktu izstrāde, projektēšana, ražošana, montāža, testēšana, tirgvedība un pārdošana, kuros tiek izmantota energoneatkarīgas atmiņas tehnoloģija, ko pusvadītāju nozarē parasti dēvē par NAND zibatmiņu. Pārņemamā uzņēmējdarbība darbojas arī tādu SSD izstrādē, projektēšanā, ražošanā, montāžā, testēšanā, tirgvedībā un pārdošanā, kuros izmanto NAND zibatmiņu.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.10059 — SK hynix/Intel’s NAND and SSD business

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

Epasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


Top