EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC1218(02)

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu 2020/C 437/12

PUB/2020/782

OJ C 437, 18.12.2020, p. 26–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 437/26


Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(2020/C 437/12)

Šis paziņojums ir publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 (1) 17. panta 5. punktu.

PAZIŅOJUMS PAR STANDARTA GROZĪJUMU VIENOTAJĀ DOKUMENTĀ

“ARLANZA”

PDO-ES-A0613-AM02

Paziņojuma datums: 25.9.2020.

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1.   Organoleptisko īpašību apraksta grozījums: organoleptisko parametru pielāgošana

GROZĪJUMS:

Aizsargāto vīnu organoleptisko īpašību apraksts ir pārskatīts un grozīts. Attiecīgi grozīts produkta specifikācijas 2. punkta b) apakšpunkts un vienotā dokumenta 4. punkts.

Šis ir standarta grozījums, jo tas būtiski neietekmē produkta īpašības, bet gan sniedz precīzāku un piemērotāku aprakstu atbilstoši jaunajām organoleptiskās analīzes metodēm. Saitē norādītās produkta īpašības un apraksts, kas izriet no mijiedarbības starp dabas faktoriem un cilvēkfaktoriem, paliek nemainīgs. Tāpēc uzskatāms, ka šis grozījums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajām kategorijām.

PAMATOJUMS:

Grozījums ir nepieciešams, lai degustētāju žūrija varētu novērtēt šīs īpašības pēc parametriem, kuri atbilst standartā UNE-EN-ISO 17025 noteiktajiem kritērijiem.

2.   Īpašo vīndarības metožu atjaunināšana: audzēšana, pārstrāde un nogatavināšana

GROZĪJUMS:

Ir pārskatīts formulējums attiecīgajās nodaļās par audzēšanas metodēm, vīndarības apstākļiem un nogatavināšanu. Attiecīgi grozīti produkta specifikācijas 3. punkta a) un b) apakšpunkti un vienotā dokumenta 5. punkta a) apakšpunkts.

Šis ir standarta grozījums, jo tas būtiski neietekmē produkta īpašības. Tas neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajiem Savienības grozījumu veidiem.

PAMATOJUMS:

Mērķis ir svītrot dažus formulējumus, kas ir izrādījušies nevajadzīgi vai kas nav produkta tehniskie parametri, kā aizliegums stādīšanai, bojāto stādu aizstāšanai un potēšanai izmantot neapstiprinātas šķirnes, jo šķirnes, kuras atļauts izmantot ar ACVN apzīmēto vīnu iegūšanai, jau ir norādītas specifikācijas 6. punktā.

Par neaktuālu uzskatāms arī pienākums pārklāt mucas vai cisternas ar epoksīdsveķiem.

Visbeidzot, skaidrāk formulēts arī punkts par vīna nogatavināšanas apstākļiem, ņemot vērā, ka nogatavināšanas prasības jau ir noteiktas attiecīgo tradicionālo apzīmējumu un marķēšanas norāžu definīcijās, kā arī piemērojamos tiesību aktos.

3.   Vīndarīšanas ierobežojumu grozījums

GROZĪJUMS:

Ir atjaunināti vīndarīšanas ierobežojumi, mainot minimālo procentuālo vīnogu šķirņu daudzumu, ko izmanto dažādu vīnu iegūšanā.

Attiecīgi grozīts produkta specifikācijas 3. punkta c) apakšpunkts un vienotā dokumenta 5. punkta a) apakšpunkts.

Šis ir standarta grozījums, jo izmaiņas neietekmē būtiskākās produkta – ACVN “Arlanza” – pamatīpašības, kas ir dabas faktoru un cilvēkfaktoru mijiedarbības rezultāts. Šīs izmaiņas nepadara saikni par spēkā neesošu, tāpēc šis grozījums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajiem veidiem.

PAMATOJUMS:

Šis grozījums ir paredzēts, lai pielāgotos jaunajām ražošanas metodēm un tirgus vajadzībām. Tomēr izmaiņas dažādu vīnogu šķirņu izmantošanas daudzumā nemaina būtiskākās aizsargāto vīnu īpašības.

4.   Punkta par maksimāli pieļaujamo ražu atjaunināšana

GROZĪJUMS:

Maksimālais vīnogu ražas daudzums no hektāra netika mainīts . Ierosinātais grozījums attiecas uz jēdziena “vīndārza nogabals” ieviešanu un šā punkta 3. un 4. apakšpunkta svītrošanu (nevarēs izmantot vīnogas vai vīnogu misu, kas iegūta no lielāka daudzuma ražas).

Attiecīgi grozīts specifikācijas 5. punkts, bet tas neskar vienoto dokumentu.

Šis ir standarta grozījums, jo izmaiņas neietekmē būtiskākās produkta īpašības. Punkta saturs pārformulēts tā, lai tas būtu labāk saprotams. Tāpēc šis grozījums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajiem veidiem.

PAMATOJUMS:

Jēdziens “vīndārza nogabals” ir vajadzīgs, lai piemērotu šos maksimālā ražas apjoma ierobežojumus.

Svītrotie punkti ir uzskatāmi par nevajadzīgiem, jo tie ir pašsaprotami.

5.   Vīna vīnogu šķirņu pārklasificēšana

GROZĪJUMS:

Vīna vīnogu šķirnes pārklasificētas, par galveno šķirni atstājot vienīgi ‘Tinta del País’, bet pārējās šķirnes nosakot par sekundārām šķirnēm.

Attiecīgi grozīts produkta specifikācijas 6. punkts un vienotā dokumenta 7. punkts.

Šis ir standarta grozījums, jo izmaiņas neietekmē būtiskākās produkta – ACVN “Arlanza” – īpašības, kas ir dabas faktoru un cilvēkfaktoru mijiedarbības rezultāts, un vīnogu šķirne ‘Tinta del País’ joprojām būs šā ACVN vīna ražošanā izmantotā pamatšķirne. Šīs izmaiņas nepadara saikni par spēkā neesošu, tāpēc šis grozījums neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajiem veidiem.

PAMATOJUMS:

‘Tinta del País’ ir galvenā pārstāvētā šķirne apgabalā, vairāk nekā 90 % vīnogulāju tiek audzētas šīs šķirnes vīnogas, un tāpēc tā arī ir ACVN “Arlanza” vīnu pamatā. Šī grozījuma mērķis bija nedaudz pielāgot produkta specifikāciju atbilstoši faktiskajai ACVN vīnu situācijai.

6.   Dažu izņēmumu grozījumi

GROZĪJUMS:

Iekļauta iespēja samazināt potenciālo spirta koncentrāciju vīnogās par ne vairāk kā vienu grādu, ja vien ir tehnisks pamatojums tam, ka tas neietekmēs izejvielas kvalitāti. Grādu samazināšana nekādā gadījumā nedrīkst būt saistīta ar maksimālā ražas iznākuma palielināšanu.

Attiecīgi grozīts specifikācijas 8. punkta b) apakšpunkta 1. punkts , bet tas neskar vienoto dokumentu.

Šīs ir nelielas izmaiņas, kuras rada iespēju pārbaudīt galaprodukta kvalitāti. Aizsargātā produkta īpašības paliek nemainīgas, turklāt tiek nodrošināta iespēja, ka tās paliks nemainīgas katru gadu. Tāpēc uzskatāms, ka šis grozījums nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajiem veidiem neietilpst.

PAMATOJUMS:

Pieredze rāda, ka nevar iegūt vienādus vīnus no divu atšķirīgu gadu vīnogu ražas un ka vīnogu daudzumu un kvalitāti ietekmē mainīgie dabas faktori (gaisa temperatūra, nokrišņu daudzums, tādi neplānoti apstākļi kā sals, kaitēkļi, slimības, utt.).

Šā iemesla dēļ uzskata par nepieciešamu ieviest iespēju samazināt spirta koncentrāciju vīnogās.

7.   Pamatojums iepildīšanai pudelēs izcelsmes vietā

GROZĪJUMS:

Jauns precizējums, kura nolūks ir pamatot iepakošanu (iepildīšanu pudelēs) noteiktajā apgabalā, kā prasīts jaunās Regulas (ES) 33/2019 4. panta 2. punktā. Vienlaikus svītrots arī punkts, kas aizliedz iepakojumus, kuri negatīvi ietekmē ACVN kvalitāti vai prestižu.

Attiecīgi grozīts produkta specifikācijas 8. punkta b) apakšpunkta 2. punkts un vienotā dokumenta 9. punkts.

Šāda prakse jau bija obligāta, tātad nekādi papildu tirdzniecības ierobežojumi ar šo grozījumu netiek ieviesti . Tāpēc uzskatāms, ka šis ir standarta grozījums, kas nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajiem veidiem neietilpst.

PAMATOJUMS:

Pirmais grozījums ietver tikai formulējuma maiņu, kas nodrošina atbilstību spēkā esošajam regulējumam.

Otrais grozījums nosaka, ka ACVN “Arlanza” vīnus laiž tirgū iepildītus pudelēs. Tikai izņēmuma gadījumā vīnus laiž tirgū citos iepakojums, un vienīgi tad, ja tas neietekmē kvalitātes īpašības. Tas dod iespēju labāk reaģēt uz tirdzniecības prasībām noteiktos ārējos tirgos.

8.   Marķēšanas noteikumu atjaunināšana

GROZĪJUMS:

Tiek ieviests jauns termins “vino de pueblo” (ciemata vīns) un tiek pārformulēti ar marķēšanu saistītie pienākumi . Papildus tiek pievienota jauna norāde “fermentado en barrica” (raudzēts mucā).

Attiecīgi grozīts produkta specifikācijas 8. punkta b) apakšpunkta 3. punkts un vienotā dokumenta 9. punkts.

Tas ir standarta grozījums, jo šīs fakultatīvās marķējuma norādes sniedz papildu informāciju patērētājiem par produkta izcelsmes vietu un to, kā produktu izgatavo, bet tas nekādā gadījumā nerada tirdzniecības ierobežojums. Tāpēc uzskatāms, ka šis grozījums nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajiem veidiem neietilpst.

PAMATOJUMS:

Kompetentā iestāde nesen reglamentējusi norādes, kuras ir saistītas ar mazākās ģeogrāfiskas vienības izmantošanu, to skaitā “vino de pueblo”, kas izmantojama vīniem, kuri iegūti no vismaz 85 % vīnogu, kas augušas konkrētās pašvaldības vai mazākas ģeogrāfiskās vienības teritorijā. Šā grozījuma pamatā ir augošais patērētāju pieprasījums pēc informācijas par konkrētajām pašvaldībām un vietām, kuras veido ACVN produktu.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/33 55. panta 2. punktu, lai uz marķējuma norādītu mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukumu, tam ir jābūt reglamentētam produkta specifikācijā un vienotajā dokumentā.

Attiecībā uz mucā raudzētiem vīniem šo norādi nevarēja lietot, lai gan šos vīnus ražo attiecīgajā apgabalā.

Punkts jaunā redakcijā nepievieno jaunas prasības, bet ir vienkārši pārformulēts, lai tas būtu vieglāk saprotams.

9.   Punkta par produkta specifikācijas pārbaudi pielāgošana

GROZĪJUMS:

Specifikācijas 9. punkts izteikts jaunā redakcijā, bet tas neskar vienoto dokumentu.

Šis ir standarta grozījums, jo tas neietilpst nevienā no Regulas (ES) 2019/33 14. panta 1. punktā minētajiem veidiem.

PAMATOJUMS:

Notikusi salāgošana ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 un Komisijas 2018. gada 17. oktobra Īstenošanas regulas (ES) 2019/34 noteikumiem, jo īpaši Īstenošanas regulas 19. pantu, kurā noteikts veids, kā kompetentajai iestādei vai kontroles struktūrai jāveic ikgadējā verifikācija, lai pārbaudītu atbilstību produkta specifikācijai. Šis grozījums ir daļa no atjauninājuma, kas specifikācijā jāizdara, lai nodrošinātu, ka tā atbilst standartā UNE-EN-ISO 17065 noteiktajiem kritērijiem.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1.   Produkta nosaukums

“Arlanza”

2.   Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids

ACVN – aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3.   Vīnkopības produktu kategorijas

1.

Vīns

4.   Vīna vai vīnu apraksts

VĪNS – baltvīni

Baltvīns: vīna krāsa ir no pelēkdzeltenīgas līdz zeltaini dzeltenai, dzidra un/vai mirdzoša, bez suspendētām daļiņām. Smaržai raksturīgs augļu aromāts. Garša ir sabalansēta un svaiga.

Nogatavināti baltvīni: vīna krāsa ir no pelēkdzeltenīgas līdz zeltaini dzeltenai, dzidra un/vai mirdzoša, bez suspendētām daļiņām. Smaržai raksturīgs ne tikai augļu aromāts, bet arī koksnei raksturīgās notis. Garša ir svaiga un sabalansēta un var atgādināt par vīna nogatavināšanu koka mucās.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):

10,5

Minimālais kopējais skābums:

4 grami uz litru (izteikts vīnskābē)

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):

13,33

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):

150

VĪNS – sārtvīni

Sārtvīns: vīna krāsa ir no sīpolu mizas krāsas līdz zemeņu sarkanai krāsai, dzidra un/vai mirdzoša, bez suspendētām daļiņām.

Smaržai raksturīgs sarkano un/vai tumšo ogu aromāts. Garša ir svaiga un sabalansēta.

Nogatavināti sārtvīni: vīna krāsa ir no sīpolu mizas krāsas līdz aveņu rozā krāsai, kas ir raksturīga nogatavinātiem vīniem, dzidra un/vai mirdzoša, bez suspendētām daļiņām. Smaržai ir raksturīgs svaigu un/vai termiski apstrādātu sarkano augļu aromāts un koka smaržas klātbūtne no vīna izturēšanas koka mucās. Garša ir svaiga un sabalansēta.

(*)

Vīni, kas vecāki par vienu gadu, nedrīkst pārsniegt gaistošā skābuma robežvērtību, kuru aprēķina šādi: 1 grams uz litru līdz 10 tilp. % un 0,06 grami uz litru attiecībā uz katru spirta koncentrācijas grādu virs 10 tilp. %. Jebkurā gadījumā gaistošais skābums, izteikts etiķskābē, nedrīkst pārsniegt 1,08 g/l.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):

11

Minimālais kopējais skābums:

4 grami uz litru (izteikts vīnskābē)

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):

13,33

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):

150

VĪNS – sarkanvīni

Vīna krāsa ir no violeti sarkanas līdz purpursarkani, krāsas tonalitāte norāda, ka tie ir jauni vīni. Vīni ir dzidri, bez suspendētām daļiņām.

Smaržai raksturīgs sarkano un/vai tumšo ogu aromāts ar vidēju vai augstu intensitāti. Vīniem piemīt svaiga un sabalansēta garša.

(*)

Vīni, kas vecāki par vienu gadu, nedrīkst pārsniegt gaistošā skābuma robežvērtību, kuru aprēķina šādi: 1 grams uz litru līdz 10 tilp. % un 0,06 grami uz litru attiecībā uz katru spirta koncentrācijas grādu virs 10 tilp. %. Jebkurā gadījumā gaistošais skābums, izteikts etiķskābē, nedrīkst pārsniegt 1,2 g/l.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):

11,5

Minimālais kopējais skābums:

4 grami uz litru (izteikts vīnskābē)

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):

13,33

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):

150

VĪNS – nogatavināti sarkanvīni

Krāsa ir no granātābolu sarkanas līdz ķieģeļsarkanai krāsai, kas ir raksturīga nogatavinātiem vīniem. Vīni ir dzidri, bez suspendētām daļiņām. Smaržai ir raksturīgs sabalansēts koksnes un augļu aromāts, ko ietekmē nogatavināšanas ilgums. Tas ir sauss vīns ar sabalansētu skābu garšu.

(*)

Vīni, kas vecāki par vienu gadu, nedrīkst pārsniegt gaistošā skābuma robežvērtību, kuru aprēķina šādi: 1 grams uz litru līdz 10 tilp. % un 0,06 grami uz litru attiecībā uz katru spirta koncentrācijas grādu virs 10 tilp. %. %. Jebkurā gadījumā gaistošais skābums, izteikts etiķskābē, nedrīkst pārsniegt 1,2 g/l.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):

12

Minimālais kopējais skābums:

4 grami uz litru (izteikts vīnskābē)

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):

16,67

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):

150

5.   Vīndarības metodes

a.   Īpašās vīndarības metodes

Īpašā vīndarības metode

Vīnogu spirta minimālā potenciālā tilpumkoncentrācija: 10,5 % balto vīnogu šķirnēs un 11,5 % sarkano vīnogu šķirnēs.

Maksimālais ekstrakcijas iznākums: 72 litri no 100 kilogramiem vīnogu.

Vīniem, kuru marķēšanai izmanto norādes “Crianza”, “Reserva” un “Gran Reserva”, izturēšanas laiku aprēķina no ražas novākšanas gada 1. novembra.

Vīnu gatavošanai piemērojamais ierobežojums

Baltvīns jāražo tikai no balto vīnogu šķirnēm ‘Albillo’ un ‘Viura’.

Sārtvīns jāražo no šādām vīnogu šķirnēm: ‘Tinta del País’, ‘Garnacha Tinta’, ‘Mencía’, ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Merlot’, ‘Petit Verdot’, ‘Albillo Mayor’ un ‘Viura’, un sarkano vīnogu šķirnēm jāveido vismaz 50 %.

Sarkanvīns jāražo no sarkano vīnogu šķirnēm ‘Tinta del País’, ‘Garnacha Tinta’, ‘Mencía’, ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Merlot’ un ‘Petit Verdot’.

Audzēšanas prakse

Minimālā stādījumu biezība: 2 000 vīnkoku uz hektāru.

b.   Maksimālais ražas iznākums

Balto vīnogu šķirnes

10 000 kg vīnogu no hektāra

72 hektolitri no hektāra

Sarkano vīnogu šķirnes

7 000 kg vīnogu no hektāra

50,40 hektolitri no hektāra

6.   Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals

Burgosas province [Provincia de Burgos]:

Avellanosa de Muñó un mazākas vietējās vienības: Pinedillo, Paules del Agua un Torrecítores del Enebral; Ciruelos de Cervera (kadastrālais zemesgabals Nr. 518) un mazāka vietējā vienība Briongos de Cervera; Cebrecos, Cilleruelo de Abajo, Cilleruelo de Arriba, Covarrubias un mazāka vietējā vienība Ura; Fontioso, Iglesiarrubia, Lerma un šādas mazākas vietējās vienības: Revilla Cabriada, Castrillo Solarana, Rabé de los Escuderos, Santillán del Agua, Ruyales del Agua un Villoviado; Los Balbases (kadastrālais zemesgabals Nr. 523), Madrigal del Monte, Madrigalejo del Monte un mazāka vietējā vienība Montuenga; Mahamud, Nebreda, Peral de Arlanza, Pineda Trasmonte, Pinilla Trasmonte, Puentedura, Quintanilla del Agua, Tordueles, Quintanilla del Coco un mazāka vietējā vienība Castroceniza; Quintanilla de la Mata, Retuerta, Revilla Vallejera, Royuela de Riofranco, Santa Cecilia, Santa Inés, Santa María del Campo , Santibáñez del Val, Santo Domingo de Silos, Solarana, Tordomar, Torrecilla del Monte, Torrepadre, Valles de Palenzuela, Villafruela, Villahoz, Villalmanzo, Villamayor de los Montes, Villangómez un mazāka vietējā vienība Villafuertes; Villaverde del Monte un Zael.

Palensijas province [Provincia de Palencia]:

Baltanás un mazākas vietējās vienības Valdecañas de Cerrato, Cobos de Cerrato, Cordovilla la Real, Espinosa de Cerrato, Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Palenzuela, Quintana del Puente, Tabanera de Cerrato, Torquemada, Villahán un Villodrigo.

Vīnogulāju audzēšana ir atļauta tikai provinces Los Balbases kadastrālajā zemesgabalā Nr. 523. Vīnogulāju audzēšana ir atļauta tikai provinces Ciruelos de Cervera kadastrālajā zemesgabalā Nr. 518.

7.   Galvenā(-s) vīna vīnogu šķirne(-s)

‘TEMPRANILLO’ – ‘TINTA DEL PAIS’

8.   Saiknes vai saikņu apraksts

Izteikts kontinentālais klimats (ar lielu dienas un nakts temperatūras starpību) un augstums virs jūras līmeņa ir galvenie fizikālie faktori, kas ietekmē it īpaši vīnogu nogatavošanās procesu (tas notiek lēni un novēloti). Apgabalam ir raksturīgs zems ražas iznākums, kas skaidrojams ar zemu vīnkoku stādījumu biezību un stādu pamatīgāku retināšanu. Šādos apstākļos ‘Tinta del País’ vīnogas iegūst ļoti specifiskas īpašības, kuras tās ļauj atšķirt no citu apgabalu vīnogām (polifenolu un aromātu prekursoru uzkrāšanās un optimāls alkohola un izteiktā skābuma līdzsvars). Vīniem ir bagātīgs polifenolu daudzums, tiem ir lieliska struktūra un skābums, kas tos padara jo īpaši piemērotus nogatavināšanas procesam.

9.   Citi būtiski nosacījumi (iepakojums, marķēšana, citas prasības)

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti

Papildu nosacījuma veids:

fasēšana noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Nosacījuma apraksts

Vīndarības procesā ietilpst vīnu pildīšana pudelēs un tai sekojoša izturēšana. Tāpēc šajā specifikācijā aprakstītās organoleptiskās, fizikālās un ķīmiskās īpašības var tikt garantētas tikai tad, ja ar vīnu rīkojas tikai ražošanas apgabalā. Vīnu iepildīšana pudelēs ir viens no faktoriem, kas ir būtisks, lai panāktu specifikācijā izklāstītās īpašības. Tādējādi, lai nodrošinātu kvalitāti un garantiju attiecībā uz izcelsmi un kontroli, iepildīšanai pudelēs jānotiek pudeļu pildīšanas cehos vīndarītavās, kas atrodas ražošanas apgabalā.

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu.

Nosacījuma apraksts:

vīni ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu ir obligāti jāmarķē ar redzamā vietā norādītu ACVN “Arlanza”. Tradicionālais apzīmējums, kas norādīts Regulas (ES) 1308/2013 112. panta a) apakšpunktā, ir “Cilmes vietas nosaukums”.

Vīnogu novākšanas gads obligāti jānorāda uz etiķetes pat tad, ja vīni nav izturēti.

Sārtvīnu un sarkanvīnu marķējumā drīkst izmantot tradicionālos apzīmējumus “Crianza”, “Reserva”, “Gran Reserva” un “Roble” ar noteikumu, ka ir ievērotas attiecīgo piemērojamo tiesību aktu prasības.

ACVN “Arlanza” sārtvīnu un sarkanvīnu marķējumā apzīmējumu “Roble” drīkst izmantot tad, ja tie atbilst attiecīgo piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Uz galvenās vīna etiķetes formulējumu “Fermentado en barrica” drīkst izmantot saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu nosacījumiem.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013 120. panta 1. punkta g) apakšpunktu atļauts izmantot citas – par vienotā dokumenta 5. pantā noteikto ģeogrāfisko apgabalu mazākas – ģeogrāfiskās vienības (pašvaldības un mazākas vietējās vienības) nosaukumu, ja tai pievieno norādi “Vino de Pueblo” un ja aizsargātie vīni iegūti no vismaz 85 % vīnogu, kas ir augušas minētās mazākās ģeogrāfiskās vienības zemesgabalos.

Saite uz produkta specifikāciju

www.itacyl.es/documents/20143/342640/Ppta+PCC+DOP+ARLANZA+Rev+1.docx/6c7b99b4-7da4-273d-cab8-a8a11e3df07d


(1)  OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.


Top