EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0302(01)

Komisijas paziņojums par piemērošanu attiecībā uz Reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem vai izcelsmes noteikumu protokoliem, kuri paredz diagonālo kumulāciju starp šīs konvencijas Līgumslēdzējām pusēm 2020/C 67/02

PUB/2020/187

OJ C 67, 2.3.2020, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 67/2


Komisijas paziņojums par piemērošanu attiecībā uz Reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem vai izcelsmes noteikumu protokoliem, kuri paredz diagonālo kumulāciju starp šīs konvencijas Līgumslēdzējām pusēm

(2020/C 67/02)

Lai piemērotu izcelsmes diagonālo kumulāciju starp Līgumslēdzējām pusēm (1) Reģionālajai konvencijai par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (2) (turpmāk – “Konvencija”), attiecīgās puses ar Eiropas Komisijas starpniecību paziņo viena otrai par izcelsmes noteikumiem, kas ir spēkā ar citām pusēm.

Tiek norādīts, ka diagonālo kumulāciju var piemērot tikai gadījumā, ja galaprodukta ražotājpuse un galamērķa puse ar visām tām pusēm, kuras piedalās izcelsmes statusa iegūšanā, t. i., ar visām tām pusēm, kuru izcelsmes materiāli tika izmantoti, ir noslēgušas brīvās tirdzniecības nolīgumus, kuros iekļauti identiski izcelsmes noteikumi. Materiālus ar izcelsmi tajā pusē, kas nav noslēgusi līgumu ar galaprodukta ražotājpusi un/vai galamērķa pusēm, uzskata par nenoteiktas izcelsmes materiāliem. Konkrēti piemēri atrodami Paskaidrojumos attiecībā uz Eiropas un Vidusjūras valstu protokoliem par izcelsmes noteikumiem (3).

Pamatojoties uz paziņojumiem, ko Puses iesniegušas Eiropas Komisijai, pievienotajās tabulās norādīta šāda informācija:

 

1. tabula – vienkāršots pārskats par kumulācijas iespējām 2019. gada 1. decembrī

 

2. un 3. tabula – datums, no kura ir piemērojama diagonālā kumulācija.

1. tabulā “X” nozīmē, ka starp 2 partneriem ir noslēgts brīvās tirdzniecības nolīgums, kura izcelsmes noteikumi atļauj kumulāciju, pamatojoties uz Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu izcelsmes noteikumiem. Diagonālajai kumulācijai ar kādu trešo partneri tabulā vajadzētu būt atzīmētam “X” visu trīs partneru ailēs, kas krustojas. Tomēr attiecībā uz diagonālo kumulāciju ir daži izņēmumi. Šādos gadījumos atzīme (1) vai (*) blakus “X” norāda uz apsveramajiem izņēmumiem.

Datumi, kas norādīti 2. tabulā, attiecas uz:

diagonālās kumulācijas piemērošanas datumu, pamatojoties uz Konvencijas I papildinājuma 3. pantu, ja uz Konvenciju atsaucas attiecīgais brīvās tirdzniecības nolīgums. Šādā gadījumā pirms datuma ir simbols “(C)”,

piemērošanas datumu protokoliem par izcelsmes noteikumiem, kuri paredz diagonālo kumulāciju un kuri pievienoti attiecīgajam brīvās tirdzniecības nolīgumam – pārējos gadījumos.

Datumi, kas norādīti 3. tabulā, attiecas uz piemērošanas datumu protokoliem par izcelsmes noteikumiem, kuri paredz diagonālo kumulāciju un kuri pievienoti brīvās tirdzniecības nolīgumiem starp ES, Turciju un ES Stabilizācijas un asociācijas procesa dalībniekiem. Katru reizi, kad brīvās tirdzniecības nolīgumā starp šajā tabulā iekļautām pusēm tiek minēta atsauce uz Konvenciju, 2. tabulā ir iekļauts datums, pirms kura norādīts “(C)”.

Jāatgādina arī, ka Turcijas izcelsmes materiālus, uz kuriem attiecas ES un Turcijas muitas savienība, var iekļaut kā materiālus ar attiecīgu izcelsmi, lai veiktu diagonālo kumulāciju starp Eiropas Savienību un valstīm, kuras piedalās stabilizācijas un asociācijas procesā un ar kurām ir spēkā izcelsmes protokols.

Tabulās uzskaitīto Līgumslēdzēju pušu kodi ir šādi:

Eiropas Savienība

ES

EBTA valstis:

 

Islande

IS

Šveice (ieskaitot Lihtenšteinu) (4)

CH (+ LI)

Norvēģija

NO

Fēru Salas

FO

Barselonas procesa dalībvalstis

 

Alžīrija

DZ

Izraēla

IL

Ēģipte

EG

Jordānija

JO

Libāna

LB

Maroka

MA

Rietumkrasts un Gazas josla

PS

Sīrija

SY

Tunisija

TN

Turcija

TR

ES Stabilizācijas un asociācijas procesa dalībvalstis

Albānija

AL

Bosnija un Hercegovina

BA

Ziemeļmaķedonija

MK

Melnkalne

ME

Serbija

RS

Kosova (5)

KO

Moldovas Republika

MD

Gruzija

GE

Ukraina

UA

Šis paziņojums aizstāj paziņojumu 2019/C 333/03 (OV C 333, 4.10.2019., 3. lpp.).

1. tabula

Vienkāršots pārskats par diagonālas kumulācijas iespējām Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu zonā 2019. gada 1. decembrī

 

 

EBTA valstis

 

Barselonas procesa dalībvalstis

 

ES Stabilizācijas un asociācijas procesa dalībvalstis

 

 

 

 

ES

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

ES

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+ LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X (6)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 (*1)

 (*1)

 (*1)

 (*1)

X (*1)

X (*1)

X

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. tabula

Piemērošanas datums izcelsmes noteikumiem, kas paredz diagonālo kumulāciju Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu zonā

 

 

EBTA valstis

 

Barselonas procesa dalībvalstis

 

ES Stabilizācijas un asociācijas procesa dalībvalstis

 

 

 

 

ES

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

ES

 

1.1.2006.

(C)1.2.2016.

1.1.2006.

(C) 1.5.2015.

1.1.2006.

(C) 1.5.2015.

1.12.2005.

(C) 12.5.2015.

1.11.2007.

1.3.2006.

(C) 1.2.2016.

1.1.2006.

1.7.2006.

 

1.12.2005.

1.7.2009.

(C) 1.3.2016.

 

1.8.2006.

 (7)

(C) 1.5.2015.

(C) 9.12.2016.

(C) 1.4.2016.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.12.2016.

(C) 1.6.2018.

(C) 1.1.2019.

CH (+ LI)

1.1.2006.

(C) 1.2.2016.

 

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

1.1.2006.

 

1.8.2007.

1.7.2005.

17.7.2007.

1.1.2007.

1.3.2005.

1.5.2016.

 

1.6.2005.

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.1.2015.

 

(C) 1.9.2012.

1.2.2016.

(C) 1.5.2015.

 

(C) 1.5.2018.

1.6.2012.

IS

1.1.2006.

(C) 1.5.2015.

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

 

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

1.11.2005.

 

1.8.2007.

1.7.2005.

17.7.2007.

1.1.2007.

1.3.2005.

1.5.2016.

 

1.3.2006.

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.1.2015.

 

(C) 1.10.2012.

1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

 

(C) 1.9.2017.

1.6.2012.

NO

1.1.2006.

(C) 1.5.2015.

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

 

1.12.2005.

 

1.8.2007.

1.7.2005.

17.7.2007.

1.1.2007.

1.3.2005.

1.5.2016.

 

1.8.2005.

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.1.2015.

 

(C) 1.11.2012.

1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

 

(C) 1.9.2017.

1.6.2012.

FO

1.12.2005.

(C) 12.5.2015.

1.1.2006.

1.11.2005.

1.12.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006.

(C) 1.2.2016.

1.8.2007.

1.8.2007.

1.8.2007.

 

 

 

 

6.7.2006.

 

6.7.2006.

 

 

6.7.2006.

1.3.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006.

1.7.2005.

1.7.2005.

1.7.2005.

 

 

 

 

9.2.2006.

 

 

 

 

 

1.3.2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006.

17.7.2007.

17.7.2007.

17.7.2007.

 

 

6.7.2006.

9.2.2006.

 

 

6.7.2006.

 

 

6.7.2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007.

1.1.2007.

1.1.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005.

1.3.2005.

1.3.2005.

1.3.2005.

 

 

6.7.2006.

 

6.7.2006.

 

 

 

 

6.7.2006.

1.1.2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009.

(C) 1.3.2016.

1.5.2016.

1.5.2016.

1.5.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006.

1.6.2005.

1.3.2006.

1.8.2005.

 

 

6.7.2006.

 

6.7.2006.

 

6.7.2006.

 

 

 

1.7.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

(C) 1.10.2017.

 

1.3.2007.

1.3.2006.

 

 

1.1.2006.

 

1.1.2007.

1.7.2005.

 

 

 

1.9.2019.

 

(C) 1.8.2018.

(C) 1.6.2019.

(C) 1.10.2017.

 

 

AL

(C) 1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.2.2015.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

 

BA

(C) 9.12.2016.

(C) 1.1.2015.

(C) 1.1.2015.

(C) 1.1.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.2.2015.

 

(C) 1.4.2014.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.4.2014.

 

 

KO

(C) 1.4.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2019.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

 

ME

(C) 1.2.2015.

(C) 1.9.2012.

(C) 1.10.2012.

(C) 1.11.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.4.2014.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.4.2014.

 

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

 

MK

(C) 1.5.2015.

1.2.2016.

1.5.2015.

1.5.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2018.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

 

RS

(C) 1.2.2015.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2019.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

(C) 1.4.2014.

 

 

MD

(C) 1.12.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

 

 

GE

(C) 1.6.2018.

(C) 1.5.2018.

(C) 1.9.2017.

(C) 1.9.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

(C) 1.1.2019.

1.6.2012.

1.6.2012.

1.6.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. tabula

Piemērošanas datums protokoliem par izcelsmes noteikumiem, kuri paredz diagonālo kumulāciju starp Eiropas Savienību, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Kosovu, Melnkalni, Serbiju, Turciju un Ziemeļmaķedoniju

 

ES

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

ES

 

1.1.2007.

1.7.2008.

1.4.2016.

1.1.2007.

1.1.2008.

8.12.2009.

 (8)

AL

1.1.2007.

 

22.11.2007.

1.4.2014.

26.7.2007.

26.7.2007.

24.10.2007.

1.8.2011.

BA

1.7.2008.

22.11.2007.

 

1.4.2014.

22.11.2007.

22.11.2007.

22.11.2007.

14.12.2011.

KO

1.4.2016.

1.4.2014.

1.4.2014.

 

1.4.2014.

1.4.2014.

1.4.2014.

1.9.2019.

MK

1.1.2007.

26.7.2007.

22.11.2007.

1.4.2014.

 

26.7.2007.

24.10.2007.

1.7.2009.

ME

1.1.2008.

26.7.2007.

22.11.2007.

1.4.2014.

26.7.2007.

 

24.10.2007.

1.3.2010.

RS

8.12.2009.

24.10.2007.

22.11.2007.

1.4.2014.

24.10.2007.

24.10.2007.

 

1.9.2010.

TR

 (8)

1.8.2011.

14.12.2011.

1.9.2019.

1.7.2009.

1.3.2010.

1.9.2010.

 


(1)  Līgumslēdzējas puses ir Eiropas Savienība, Albānija, Alžīrija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Fēru Salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Kosova (saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1244(1999)), Libāna, Maroka, Melnkalne, Moldovas Republika, Norvēģija, Rietumkrasts un Gazas josla, Serbija, Sīrija, Šveice (tostarp Lihtenšteina), Tunisija, Turcija, Ukraina un Ziemeļmaķedonija.

(2)  OV L 54, 26.2.2013., 4. lpp.

(3)  OV C 83, 17.4.2007., 1. lpp.

(4)  Šveice un Lihtenšteinas Firstiste ir muitas ūnija.

(5)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(*1)  Diagonālā kumulācija starp Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Kosovu, Melnkalni, Serbiju, Turciju un Ziemeļmaķedoniju ir iespējama. Par diagonālās kumulācijas iespējamību starp Eiropas Savienību, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Kosovu, Melnkalni, Serbiju, Turciju un Ziemeļmaķedoniju skatīt 3. tabulu.

(6)  Precēm, uz kurām attiecas ES un Turcijas muitas savienība, piemērošanas datums ir 2006. gada 27. jūlijs.

Lauksaimniecības produktiem piemērošanas datums ir 2007. gada 1. janvāris (kumulācija nav piemērojama ar MD).

Ogļu un tērauda produktiem piemērošanas datums ir 2009. gada 1. marts (kumulācija nav piemērojama ar MD).

(7)  Precēm, uz kurām attiecas ES un Turcijas muitas savienība, piemērošanas datums ir 2006. gada 27. jūlijs.

Lauksaimniecības produktiem piemērošanas datums ir 2007. gada 1. janvāris.

Ogļu un tērauda produktiem piemērošanas datums ir 2009. gada 1. marts.

(8)  Precēm, uz kurām attiecas ES un Turcijas muitas savienība, piemērošanas datums ir 2006. gada 27. jūlijs. Neattiecas uz lauksaimniecības produktiem un uz ogļu un tērauda produktiem.


Top