EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0301(03)

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumuDokuments attiecas uz EEZ, izņemot EK līguma I pielikumā minētos produktus.

OV C 78, 1.3.2019, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 78/7


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot EK līguma I pielikumā minētos produktus)

(2019/C 78/02)

Lēmuma pieņemšanas datums

22.08.2018

Atbalsta numurs

SA.50409 (2018/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

RHEINLAND-PFALZ

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Rheinland-Pfalz: Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Juridiskais pamats

Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Landeshaushaltsordnung (LHO) von Rheinland-Pfalz

Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542)

Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG)

Bundeswaldgesetzes

Landeswaldgesetzes (LWaldG)

Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Atbalsts meža vides un klimata pakalpojumiem un meža saglabāšanai, Vides aizsardzība

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 5 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2024

Tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Zentralstelle der Forstverwaltung

Le Quartier Hornbach 9, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

14.12.2018

Atbalsta numurs

SA.51500 (2018/N)

Dalībvalsts

Čehija

Reģions

Czech Republic

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – 6. kolo

Juridiskais pamats

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále jen “Pravidla”)

Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Atbalsts sadarbībai lauku apvidos

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2020

Tautsaimniecības nozares

LAUKSAIMNIECĪBA; MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA, APSTRĀDES RŪPNIECĪBA, VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

26.11.2018

Atbalsta numurs

SA.51527 (2018/N)

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

PUGLIA

Jaukti

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale

Juridiskais pamats

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modificato con decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017) 5454 del 27.07.2017

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Atbalsts pamatpakalpojumiem un ciematu atjaunošanai lauku apvidos

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 42.95 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2023

Tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Regione Puglia dipartimento agricoltura sviluppo rurale

lungomare nazario sauro

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

08.01.2019

Atbalsta numurs

SA.52145 (2018/N)

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Poland

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja)

Juridiskais pamats

ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 792) , projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Atbalsts apdrošināšanas prēmiju maksāšanai

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Atbalsta intensitāte

65 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2020

Tautsaimniecības nozares

Augkopība un lopkopība; medniecība un saistītas palīgdarbības

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

06.12.2018

Atbalsta numurs

SA.52289 (2018/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

BAYERN

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm

Juridiskais pamats

Richtlinie: Bayerisches Bergbauernprogram 2017

Bayerische Haushaltsordnung

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Atbalsts ieguldījumiem materiālajos vai nemateriālajos lauku saimniecību aktīvos, kas ir saistīti ar primāro lauksaimniecisko ražošanu

Atbalsta forma

Budžets

Kopējais budžets: EUR 6 (miljonos)

Gada budžets: EUR 3 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

90 %

Atbalsta ilgums

01.01.2019 – 31.12.2020

Tautsaimniecības nozares

Augkopība un lopkopība; medniecība un saistītas palīgdarbības

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen

Rudolf-Diesel-Ring 1a, 83607 Holzkirchen

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

03.12.2018

Atbalsta numurs

SA.52310 (2018/N)

Dalībvalsts

Lietuva

Reģions

Lithuania

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Aide aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Juridiskais pamats

Projet d’arrêté du ministre de l’Agriculture de la République de Lituanie portant approbation des règles concernant l’octroi d’aides aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Atbalsts tāda kaitējuma kompensēšanai, ko radījuši dabas katastrofai pielīdzināmi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 9.2 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

80 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2020

Tautsaimniecības nozares

Viengadīgo kultūru audzēšana, Daudzgadīgo kultūru audzēšana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Gedimino av. 19, Vilnius

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

11.01.2019

Atbalsta numurs

SA.52534 (2018/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

SACHSEN

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Sachsen – Natürliches Erbe: Vorhaben zur Prävention von Wolfsschäden

Juridiskais pamats

Entwurf der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe – RL NE/2014)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Atbalsts ieguldījumiem materiālajos vai nemateriālajos lauku saimniecību aktīvos, kas ir saistīti ar primāro lauksaimniecisko ražošanu

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2020

Tautsaimniecības nozares

Lopkopība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Postfach 54 01 37, 01311 Dresden

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

08.01.2019

Atbalsta numurs

SA.52535 (2018/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

SACHSEN

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Juridiskais pamats

Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachte Schäden

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Atbalsts aizsargājamo dzīvnieku nodarītā kaitējuma kompensēšanai

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 0.18 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2023

Tautsaimniecības nozares

Augkopība un lopkopība; medniecība un saistītas palīgdarbības

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Landesdirektion Sachsen

Altchemnitzer Straße 41

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top