Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0112(01)

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2017. gada 27. jūnijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu un EEZ līguma 54. pantu (Lieta AT.39740 – Google meklēšana (iepirkšanās)) (izziņots ar dokumentu C(2017) 4444)

OJ C 9, 12.1.2018, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 9/11


Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2017. gada 27. jūnijs)

par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu un EEZ līguma 54. pantu

(Lieta AT.39740 – Google meklēšana (iepirkšanās))

(izziņots ar dokumentu C(2017) 4444)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2018/C 9/08)

Komisija 2017. gada 27. jūnijā pieņēma lēmumu attiecībā uz lietas izskatīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu un EEZ līguma 54. pantu. Atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003  (1) 30. pantam Komisija ar šo publicē pušu nosaukumus un lēmuma galveno saturu, tostarp visus uzliktos sodus, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses savu komercnoslēpumu aizsargāšanā.

1.   IEVADS

(1)

Lēmumā noteikts, ka uzņēmums Google Inc. (tālāk tekstā “Google”), savās vispārējās meklēšanas rezultātu lapās izvietojot un atveidojot savu pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu izdevīgākā veidā salīdzinājumā ar konkurējošajiem pirkumu salīdzināšanas pakalpojumiem, pārkāpj LESD 102. pantu un EEZ līguma 54. pantu. Ar šo lēmumu Google un tā mātesuzņēmumam Alphabet Inc. (“Alphabet”) tiek uzdots nekavējoties izbeigt minēto pārkāpšanu un tiek piemērots naudas sods Alphabet Inc. un Google Inc. par ļaunprātīgu rīcību laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz šim brīdim.

(2)

Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja 2017. gada 20. jūnijā un 26. jūnijā izdeva labvēlīgus atzinumus par šo lēmumu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1/2003 7. pantam un par uzņēmumiem Alphabet un Google piemēroto naudas sodu.

2.   TIRGUS NOTEIKŠANA UN DOMINĒJOŠAIS STĀVOKLIS

(3)

Lēmumā secināts, ka attiecīgie produktu tirgi šajā lietā ir vispārējo meklēšanas pakalpojumu tirgus un pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu tirgus.

(4)

Vispārējo meklēšanas pakalpojumu sniegšana ir atsevišķs produktu tirgus, jo i) tā ir saimnieciskā darbība, ii) piedāvājuma pusē un pieprasījuma pusē ir ierobežota vispārējo meklēšanas pakalpojumu aizstājamība ar citiem tiešsaistes pakalpojumiem un iii) šis secinājums nemainās, ja tiek izvērtēti vispārējie meklēšanas pakalpojumi stacionārās ierīcēs pretstatā šiem pakalpojumiem mobilajās ierīcēs.

(5)

Pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu sniegšana ir atsevišķs attiecīgais produktu tirgus. Tas tā ir tāpēc, ka pirkumu salīdzināšanas pakalpojumus nevar savstarpēji aizstāt ar pakalpojumiem, ko sniedz: i) dažādu jomu specializēto meklēšanas pakalpojumu sniedzēji (piem., lidojumu, viesnīcu, restorānu vai ziņu meklēšana); ii) tiešsaistes meklēšanas reklāmas platformas; iii) tiešsaistes mazumtirgotāji; iv) tirgotāju platformas; un v) pirkumu salīdzināšanas bezsaistes rīki.

(6)

Lēmumā secināts, ka abi konkrētie tirgi – vispārējo meklēšanas pakalpojumu tirgus un pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu tirgus – ģeogrāfiskā tvēruma ziņā ir valsts līmeņa tirgi.

Google dominējošais stāvoklis vispārējās meklēšanas pakalpojumu jomā

(7)

Lēmumā secināts, ka Google kopš 2007. gada ir dominējošs stāvoklis vispārējās meklēšanas pakalpojumu jomā visos EEZ valstu tirgos, izņemot Čehijas Republiku, kurā Google dominējošs stāvoklis ir kopš 2011. gada.

(8)

Šis secinājums izdarīts, pamatojoties uz Google tirgus daļu un uz to, ka pastāv šķēršļi ienākšanai tirgū un tirgus daļas paplašināšanai, lietotājs reti var izvēlēties vairākus pakalpojumu sniedzējus, pastāv zīmola efekts un trūkst kompensējošas pirktspējas. Šāds secinājums izdarīts neatkarīgi no tā, ka vispārējos meklēšanas pakalpojumus piedāvā bez maksas, un neatkarīgi no tā, vai vispārējā meklēšana, izmantojot stacionārās ierīces, un vispārējā meklēšana, izmantojot mobilās ierīces, ir atsevišķi tirgi.

3.   DOMINĒJOŠĀ STĀVOKĻA ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA

(9)

Lēmumā secināts, ka uzņēmums Google ir rīkojies ļaunprātīgi attiecīgajos vispārējās meklēšanas pakalpojumu tirgos EEZ, savās vispārējās meklēšanas rezultātu lapās izvietojot un atveidojot savu pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu izdevīgākā veidā salīdzinājumā ar konkurējošajiem pirkumu salīdzināšanas pakalpojumiem.

(10)

Google ir rīkojies ļaunprātīgi, jo: i) novirza datplūsmu no konkurējošajiem pirkumu salīdzināšanas pakalpojumiem uz paša Google pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu tā, ka samazina datplūsmu no Google vispārējo rezultātu lapām uz konkurējošajiem pirkumu salīdzināšanas pakalpojumiem un palielina datplūsmu no Google vispārējo meklēšanas rezultātu lapām uz paša Google pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu; un ii) valstu tirgos Google ir vai, iespējams, ir pret konkurenci vērsta ietekme pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu un vispārējo meklēšanas pakalpojumu jomā.

Google rīcība: savās vispārējās meklēšanas rezultātu lapās izvieto un atveido savu pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu izdevīgākā veidā

(11)

Lēmumā paskaidrots, kā Google savās vispārējās meklēšanas lapās izdevīgāk izvieto un atveido savu pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu salīdzinājumā ar konkurējošajiem pirkumu salīdzināšanas pakalpojumiem.

(12)

Pirmkārt, ir paskaidrots, kā konkurējošie pirkumu salīdzināšanas pakalpojumi tiek izvietoti un atveidoti Google vispārējās meklēšanas rezultātu lapās. Saistībā ar izvietojumu lēmumā paskaidrots, kā, izmantojot noteiktus, īpaši izstrādātus algoritmus, konkurējošie pirkumu salīdzināšanas pakalpojumi Google vispārējās meklēšanas rezultātu lapās ierindojas zemāk un kā tas ietekmē to redzamību Google vispārējās meklēšanas rezultātu lapās. Saistībā ar atveidojumu lēmumā paskaidrots, kādā formātā konkurējošie pirkumu salīdzināšanas pakalpojumi var tikt parādīti Google vispārējās meklēšanas rezultātu lapās.

(13)

Otrkārt, ir paskaidrots, kā paša Google pirkumu salīdzināšanas pakalpojums tiek izvietots un atveidots Google vispārējās meklēšanas rezultātu lapās. Saistībā ar izvietojumu lēmumā paskaidrots, ka Google pakalpojums tiek izvietots labi saskatāmā veidā un tam nepiemēro īpaši izstrādātos algoritmus, ar kuriem konkurējošie pirkumu salīdzināšanas pakalpojumi Google vispārējās meklēšanas rezultātu lapās tiek ierindoti zemāk. Saistībā ar atveidojumu lēmumā paskaidrots, ka paša Google pirkumu salīdzināšanas pakalpojums tiek parādīts ar izcēlumu pirmās vispārējās meklēšanas lapas pašā vai gandrīz pašā augšgalā, savukārt konkurentiem šādi izcēlumi nav pieejami.

Google, izvietojot un atveidojot savu pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu izdevīgākā veidā, novirza datplūsmu no konkurējošiem pirkumu salīdzināšanas pakalpojumiem.

(14)

Lēmumā vispirms analizēts, kā ģenērisko meklēšanas rezultātu izvietojums un atveidojums ietekmē lietotāju rīcību. Analīze parāda, ka lietotāji biežāk klikšķina saites, kas vispārējo meklēšanas rezultātu lapā ir labāk redzamas.

(15)

Pēc tam lēmumā analizēta datplūsmas faktiskā virzība uz konkurējošiem pirkumu salīdzināšanas pakalpojumiem, un šī analīze apstiprina konstatējumus par lietotāju rīcību.

(16)

Pirmkārt, ir pierādījumi, kas apliecina, ka ģenērisko meklēšanas rezultātu sarindošana Google meklēšanas lapā tieši ietekmē šo meklēšanas rezultātu klikšķu rādītājus.

(17)

Otrkārt, Komisija salīdzināja nozīmīgu konkurējošo pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu redzamības virzību, ko aprēķināja neatkarīgs uzņēmums Sistrix, ar to, kā virzās ģenēriskās meklēšanas datplūsma no Google uz šiem pakalpojumiem.

(18)

Treškārt, pierādījumi Komisijas lietas materiālos liecina, ka Google pirkumu salīdzināšanas pakalpojuma izdevīgāks izvietojums un atveidojums tā vispārējās meklēšanas rezultātu lapās rada lielāku datplūsmu uz šo pakalpojumu.

(19)

Ceturtkārt, pierādījumi lietā par datplūsmas faktisko virzību uz Google pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu apstiprina, ka, jo vairāk tiek izcelts Google pakalpojuma izvietojums un atveidojums Google vispārējās meklēšanas rezultātu lapās, jo lielāka ir datplūsma uz to.

Lielu daļu no konkurējošās pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu datplūsmas veido ģenēriskā meklēšanas datplūsma no Google vispārējās meklēšanas rezultātu lapām, un to ir grūti aizstāt

(20)

Lēmumā secināts, ka genēriskā meklēšanas datplūsma no Google vispārējās meklēšanas rezultātu lapām, t. i., tās datplūsmas avots, kas tiek novirzīta no konkurējošajiem pirkumu salīdzināšanas pakalpojumiem, veido lielu daļu no datplūsmas uz šiem pakalpojumiem.

(21)

Lēmumā secināts arī, ka neviens cits no esošajiem alternatīvajiem datplūsmas avotiem, kas pašlaik ir pieejami konkurējošajiem pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu sniedzējiem, tostarp datplūsma no AdWords, mobilajām lietotnēm un tiešā datplūsma, nespēj efektīvi aizstāt ģenērisko meklēšanas datplūsmu no Google vispārējās meklēšanas rezultātu lapām.

Google rīcībai ir iespējamas konkurenci kropļojošas sekas

(22)

Lēmumā secināts, ka Google rīcība izraisa vairākas iespējamās sekas, kas var kropļot konkurenci.

(23)

Pirmkārt, Google rīcības dēļ pastāv iespēja, ka konkurējošie pirkumu salīdzināšanas pakalpojumi nespēj darboties, un tas var radīt augstākas maksas tirgotājiem, augstākas cenas patērētājiem un mazāk novitāšu.

(24)

Otrkārt, Google rīcības dēļ patērētājiem, visticamāk, samazinās iespējas piekļūt atbilstošākajiem pirkumu salīdzināšanas pakalpojumiem.

(25)

Treškārt, Google rīcībai varētu būt arī iespējamas konkurenci kropļojošas sekas, pat ja pirkumu salīdzināšanas pakalpojumi nav atsevišķs attiecīgais produktu tirgus, bet gan daļa no iespējama plašāka attiecīgā produktu tirgus, kurā ietilpst gan pirkumu salīdzināšanas pakalpojumi, gan tirgotāju platformas.

Objektīvs pamatojums vai efektivitāte

(26)

Lēmumā secināts, ka Google nav sniedzis pārbaudāmus pierādījumus, kas apstiprinātu, ka šāda tā rīcība bija nepieciešama, lai nodrošinātu efektivitāti, un ka nav citu, mazāk konkurenci kropļojošu alternatīvu, lai darbotos tikpat efektīvi. Google arī nav sniedzis argumentus vai pierādījumus, kas parādītu, ka ar šādu rīcību sasniegtā iespējamā efektivitāte atsver visas iespējamās negatīvās sekas attiecībā uz konkurenci un patērētāju labklājību skartajos tirgos.

Ietekme uz tirdzniecību

(27)

Lēmumā secināts, ka Google rīcība ir vērā ņemami ietekmējusi tirdzniecību starp dalībvalstīm un starp EEZ līgumslēdzējām pusēm.

Ilgums

(28)

Lēmumā secināts, ka visos attiecīgajos EEZ valstu tirgos pārkāpums ir izdarīts kopš pirmās dienas, kad Google konkrētajā tirgū sāka sniegt savu pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu sev izdevīgā veidā, proti:

kopš 2008. gada janvāra Vācijā un Apvienotajā Karalistē,

kopš 2010. gada oktobra Francijā,

kopš 2011. gada maija Itālijā, Nīderlandē un Spānijā,

kopš 2013. gada februāra Čehijas Republikā, un

kopš 2013. gada novembra Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Norvēģijā, Polijā un Zviedrijā.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

(29)

Lēmumā secināts, ka Google ir jāizbeidz šāda ļaunprātīga rīcība un jāatturas no jebkādas darbības vai rīcības, kurai varētu būt tāds pats vai līdzīgs mērķis vai sekas.

(30)

No šā lēmuma paziņošanas dienas Google 90 dienās ir jāīsteno pasākumi, lai faktiski izbeigtu šo ļaunprātīgo rīcību.

4.   NAUDAS SODS

(31)

Alphabet Inc. un Google Inc. par ļaunprātīgu rīcību piespriestais naudas sods ir aprēķināts, pamatojoties uz norādījumiem, kas izklāstīti 2006. gada Pamatnostādnēs naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Lēmumā secināts, ka Alphabet Inc. un Google Inc. piespriestā galīgā naudas soda summa ir EUR 2 424 495 000.


(1)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).


Top