Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8778

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8778 – Apollo Management / Phoenix Services) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )

OJ C 46, 8.2.2018, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 46/6


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8778 – Apollo Management / Phoenix Services)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 46/07)

1.

Komisija 2018. gada 2. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu un pēc lietas nodošanas izskatīšanai atbilstoši 4. panta 5. punktam.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Apollo Management, LP (“Apollo”, ASV),

Phoenix Services International LLC (“Phoenix”, ASV).

Apollo Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē netieši iegūst pilnīgu kontroli pār Phoenix.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Apollo : kontrolē vairākus ieguldījumu fondus, kas globālā mērogā veic ieguldījumus uzņēmumos un parādu finansēšanā dažādās nozarēs, tādās kā ķīmijas, kruīza līniju, slimnīcu, drošības, finanšu pakalpojumu un stikla iepakojuma nozare,

—    Phoenix : sniedz tādus pakalpojumus tērauda ražotājiem kā sārņu apstrāde un pārdošana, kā arī metāllūžņu reģenerācija un sagriešana pēc lieluma atbilstoši pircēja specifikācijām.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8778 – Apollo Management / Phoenix Services.

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

e-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

fakss: +32 22964301

pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


Top