EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XX0406(01)

Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja savā 2016. gada 18. jūlija sanāksmē par lēmuma projektu Lietā AT.39824 – Kravas automobiļi – Ziņotājs: Latvija

OJ C 108, 6.4.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 108/3


Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja savā 2016. gada 18. jūlija sanāksmē par lēmuma projektu Lietā AT.39824 – Kravas automobiļi

Ziņotājs: Latvija

(2017/C 108/03)

1.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka lēmuma projektā minētā pret konkurenci vērstā rīcība ir uzskatāma par attiecīgo uzņēmumu vienošanos un/vai saskaņotām darbībām LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta izpratnē.

2.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijas novērtējumam par lēmuma projektā iekļauto vienošanās un/vai saskaņotās rīcības produktu un ģeogrāfisko tvērumu.

3.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka uzņēmumi, uz kuriem attiecas lēmuma projekts, ir piedalījušies vienotā un turpinātā LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumā.

4.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka lēmuma projektā aprakstītā pārkāpuma gadījumā vienošanās un/vai saskaņoto darbību priekšmets bija konkurences ierobežošana LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta izpratnē.

5.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka lēmuma projektā izklāstītās vienošanās un/vai saskaņotās darbības varēja ievērojami ietekmēt tirdzniecību starp ES dalībvalstīm.

6.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijas novērtējumam par lēmuma projektā izklāstītā pārkāpuma ilgumu.

7.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai attiecībā uz lēmuma projekta adresātiem.

8.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka ir jāuzliek naudas sodi šā lēmuma projekta adresātiem.

9.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka lēmuma projekta gadījumā ir jāpiemēro 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

10.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai attiecībā uz pārdošanas vērtības noteikšanu, ko izmanto, lai aprēķinātu lēmuma projektā noteiktos naudas sodus.

11.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai attiecībā uz naudas soda pamatsummu, kas noteikta lēmuma projektā.

12.

Padomdevēja komiteja piekrīt konstatētajam pārkāpuma ilgumam lēmuma projektā noteikto naudas sodu aprēķināšanas vajadzībām.

13.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka nepastāv šim pārkāpumam piemērojami atbildību pastiprinoši apstākļi.

14.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka nepastāv šim pārkāpumam piemērojami atbildību mīkstinoši apstākļi.

15.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai attiecībā uz lēmuma projektā noteikto naudas sodu samazinājumu, pamatojoties uz 2006. gada Paziņojumu par iecietības programmu.

16.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai attiecībā uz lēmuma projektā noteikto naudas sodu samazinājumu, pamatojoties uz 2008. gada Paziņojumu par izlīgumu.

17.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai attiecībā uz lēmuma projektā noteikto naudas sodu galīgo apmēru.

18.

Padomdevēja komiteja iesaka publicēt tās atzinumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


Top