EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0830(01)

Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 53. panta 2. punkta otro daļu

OJ C 286, 30.8.2017, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 286/11


Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 53. panta 2. punkta otro daļu

(2017/C 286/08)

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi šo maznozīmīgo grozījumu Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 (1) 6. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē.

MAZNOZĪMĪGA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PIETEIKUMS

Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012  (2) 53. panta 2. punkta otro daļu

MONTASIO

ES Nr.: PDO-IT-02251 – 21.12.2016.

ACVN ( X ) AĢIN ( ) GTĪ ( )

1.   Pieteikuma iesniedzēja grupa un tās likumīgās intereses

Consorzio per la tutela del Formaggio Montasio

Vicolo Resia, 1/2

33033 Codroipo (UD)

ITALIA

Tālr.: +39 0432912052

E-pasts: info@formaggiomontasio.net

Siera Montasio aizsardzības apvienību veido siera Parmigiano-Reggiano ražotāji, un tai ir likumīgas tiesības iesniegt grozījuma pietiekumu Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas 2013. gada 14. oktobra Dekrēta Nr. 12511 13. panta 1. punkta nozīmē.

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Itālija

3.   Produkta specifikācijas punkts, uz kuru attiecas grozījums vai grozījumi

Produkta apraksts

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Marķējums

Cits [precizēt]

4.   Grozījuma vai grozījumu veids

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kuru var uzskatīt par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu, neveicot grozījumus publicētajā vienotajā dokumentā.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu un kura dēļ publicētais vienotais dokuments ir jāgroza.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu, ja vienots dokuments (vai tā ekvivalents) attiecībā uz produktu nav publicēts.

Ar reģistrētu GTĪ apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kuru var uzskatīt par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta ceturto daļu.

5.   Grozījums vai grozījumi

Produkta apraksts

Izdarīti nelieli grozījumi attiecībā uz siera rituļa svaru un diametru.

Pašreizējā redakcija:

“rituļa svars: 6–8 kg;

rituļa diametrs: 30–35 cm”.

Grozītā redakcija:

“rituļa svars: 5,5–8 kg;

rituļa diametrs: 27–35 cm”.

Siera Montasio ražošanas veidnēm, ko izmanto kopš apvienības darbības sākuma 1986. gadā, ir 30–35 cm liels diametrs. Visus šos gadus vienmēr tika izmantots veidnes maksimālais izmērs, un specifikācijā norādītais Montasio siera rituļa svars un diametrs pēc 60 dienu ilgas nogatavināšanas ir atbilstīgs šādam izmantojumam. Ja izmanto 30 cm lielo minimālo veidnes diametru, tad, ievērojot to, ka Montasio rituļu svars laikposmā no 24 stundām pēc pagatavošanas līdz 60. nogatavināšanas dienai samazinās aptuveni par 15 %, to diametrs noteikti ir mazāks par 30 cm, un šie rituļi, kas pagatavošanas brīdī svēra aptuveni 6,5 kg, pēc šā laikposma beigām sver jau mazāk par 6 kg.

Siera rituļi, kas ražoti, izmantojot paredzēto veidnes minimālo diametru, apmierinātu gan tiešos pircējus, kas atzinīgi vērtē mazāka izmēra rituļus, gan lielos mazumtirgotājus, jo mazākie rituļi labāk atbilstu sākotnēji iepakota produkta iesaiņošanas prasībām.

Šāds grozījums jāuzskata par maznozīmīgu, jo norādītā parametru grozīšana neietekmē turpmāk sekojošos siera gatavošanas posmus, nogatavināšanu un – kas ir sevišķi svarīgi – gatavā produkta raksturīgās īpašības, kuras ir un paliek tādas, kādas tās norādītas specifikācijā.

Ražošanas metode

Nedaudz mainīta teksta redakcija punktā, kas attiecas uz liellopiem izēdināmo barības līdzekļu kvalitāti.

Pašreizējā redakcija: “Nav atļauts izmantot tādu barību, kas siera ražošanā tradicionāli tiek uzskatīta par nelabvēlīgu piena sarecēšanai, kā, piemēram, purvainu augšņu platībās audzētu lopbarību, vai tādu, kas iegūta vietās gar intensīvas satiksmes autoceļiem. Nav atļauts izmantot arī dārzeņus, augļus un rapsi, kā arī rīsu pārstrādes procesā iegūtus blakusproduktus, dzīvnieku miltus, rūpnieciski ražotus ārstnieciskās dzīvnieku barības līdzekļus, biešu mīkstumu (svaigu, mitru vai skābētu), alus ražošanas vai destilācijas blakusproduktus, skābbarību (izņemot skābsienu un kukurūzas skābbarību) un raudzējumus, kas iegūti, rūpnieciski pārstrādājot augļus, bietes, alu un destilācijas produktus.”

Grozītā redakcija: “Aizliegti ir rūpnieciski ražoti ārstnieciskie dzīvnieku barības līdzekļi un dzīvnieku izcelsmes milti gan tīrā veidā, gan kā citu barības līdzekļu sastāvdaļa. Nav atļauts tīrā veidā izēdināt šādu svaigo barību: dārzeņus, augļus, rapsi, rīsu pārstrādes procesā iegūtus blakusproduktus, biešu mīkstumu, kā arī alus gatavošanas un augļu pārstrādes blakusproduktus un tāda veida destilātus. Atļauts izmantot skābsienu, kukurūzas skābbarību un labību.”

Tas darīts, lai skaidri un nepārprotami norādītu uz aizliegumu izmantot rūpnieciski ražotus ārstnieciskās dzīvnieku barības līdzekļus un dzīvnieku izcelsmes miltus, lai arī kādā veidā tos lietotu. Norādīts, ka fermentējamus svaigus subproduktus, kas iegūti dārzeņu, augļu utt. pārstrādē, nedrīkst izmantot bez apstrādes.

Izmantojamās skābbarības klāsts papildināts ar labību, jo ar to pakāpeniski aizstāj tradicionālo kukurūzas skābbarību; šādu rīcību pamato tas, ka labību mazāk skar aflatoksīnu veidošanās, un tāpēc tā liellopiem ir veselīgāka barība un līdz ar to piena ražošanai piemērotāka. Turklāt svītrota vispārīgā atsauce uz siera gatavošanai nelabvēlīgiem barības līdzekļiem, jo šāda definīcija uzskatīta par nesaderīgu ar specifikāciju un par noderīgāku atzīts uzmanīgs nozares inovāciju izvērtējums, lai noteiktu un attiecīgi novērtētu jebkādas pārmaiņas liellopu ēdināšanā.

Precizēts, ka iepriekš minētie grozījumi neietekmē Montasio gatavošanai izmantotā piena kvalitāti, un tāpēc tie uzskatāmi par maznozīmīgiem.

Lai specifikācijā ietilpstošos noteikumus darītu skaidrākus un nepārprotamus, nedaudz grozīta specifikācijas 5. panta 11. punkta trešā daļa no beigām.

Pašreizējā redakcija: “Sieru Montasio pēc vismaz 60 dienu ilgas nogatavināšanas var piedāvāt tirdzniecībā veselos rituļos vai sagrieztu porcijās.”

Grozītā redakcija: “Sieru Montasio piedāvā patērēšanai pēc vismaz 60 dienu ilgas nogatavināšanas. Sieru Montasio pēc vismaz 60 dienu ilgas nogatavināšanas var noformēt tirdzniecībai, to iepriekš iepakojot, sagriežot porcijās utt.”

Šā grozījuma nolūks ir vēlme skaidri pateikt, ka par siera Montasio laišanu tirdzniecībā uzskata posmu, kad to piedāvā tiešajam patērētājam, nevis iepriekšējo posmu, kurš noris starp nozares uzņēmējiem un kurā siers kļūst par tādu, ko var apzīmēt ar nosaukumu Montasio.

Turklāt ir gribēts arī izskaidrot, ka sākotnējā iepakošana, griešana porcijās, sagriešana kubveida gabaliņos, rīvēšana utt. veicama vienīgi ar tādu Montasio sieru, kura vismaz 60 dienu ilgais minimālais nogatavināšanas periods ir beidzies.

Svītrota specifikācijas 5. panta 11. punkta pēdējā daļa, kas attiecas uz rīvēšanu.

Pašreizējā redakcija:

“Ar ACVN Montasio apzīmēto sieru rīvē, kad tas ir bijis nogatavināts vismaz 12 mēnešus un ir kļuvis trausls, salmu krāsā, ar nedaudzām un ļoti nelielām acīm.”

Atzīts par lietderīgu šo ierobežojumu svītrot, jo tas ir savu laiku nokalpojis un Montasio izmantojumā tam vairs nav vietas – šā siera patērēšana un izmantošana jāatstāj patērētāja brīvai izvēlei, ņemot vērā arī to, kā pēdējos gados mainījušās gaumes un ieradumi.

VIENOTS DOKUMENTS

MONTASIO

ES Nr.: PDO-IT-02251 – 21.12.2016.

ACVN ( X ) AĢIN ( )

1.   Nosaukums

Montasio

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Itālija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids

1.3. grupa. Siers

3.2.   Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums

Montasio ir siers, ko ražo no govs piena, nogatavina vidēji ilgi vai ilgi; pēc formas tas ir cilindrisks ritulis ar taisniem vai gandrīz taisniem sāniem un plakanām vai nedaudz izliektām pusēm. To ražo no nepasterizēta piena, izmantojot tikai dabiskus pienskābes baktēriju ieraugus vai atļautus fermentus; tā minimālais nogatavināšanas laiks ir 60 dienas, un mitruma saturu siera paraugiem pārbauda, nogatavināšanas 10. un 60. dienā tos zondējot. Sešdesmitajā nogatavināšanas dienā ar ACVN Montasio apzīmētajam sieram jāpiemīt šādām raksturīgām īpašībām: mitruma saturs nepārsniedz 36,72 %, tauku saturs sausnā vismaz 40 %, rituļa svars 5,5–8 kg, rituļa diametrs 27–35 cm, rituļa augstums nepārsniedz 8 cm, miza gluda, viendabīga un elastīga, siera masa kompakta, caurumojums neliels, krāsa – dabīga, iedzeltena salmu krāsa, aromāts tipisks, garša patīkama, ilgi nogatavinātam Montasio – nedaudz pikanta.

Sieru Montasio var piedāvāt patērēšanai pēc vismaz 60 dienu ilgas nogatavināšanas. Sieru Montasio pēc vismaz 60 dienu ilgas nogatavināšanas var noformēt tirdzniecībai, to iepriekš iepakojot, sagriežot porcijās utt. Ar ACVN Montasio apzīmēto sieru, ja tas ir nogatavināts vismaz 60 dienas, tirdzniecībā var piedāvāt ar apzīmējumu “svaigs” (“fresco”), ja tas nogatavināts vismaz 120 dienas – ar apzīmējumu “vidēji ilgi gatavināts” (“mezzano”), ja tas nogatavināts vismaz 10 mēnešus – ar apzīmējumu “ilgi nogatavināts” (“stagionato”), bet ja tas nogatavināts vismaz 18 mēnešus – ar apzīmējumu “pilnīgi nogatavināts” (“stravecchio”).

3.3.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

Ar ACVN Montasio apzīmēto sieru pagatavo no ražošanas apgabalā esošajās piensaimniecībās iegūta piena. Siera ražošanas ģeogrāfiskajā apgabalā izmanto galvenokārt Alpu brūnās (Bruno Alpina), Itālijas sarkanraibās (Pezzata Rossa Italiana) un Itālijas melnās (Pezzata Nera) šķirnes govis un šo šķirņu krustojumos izaudzētas govis. Laikā, kad pienu uzglabā kūts tuvumā, nedrīkst pievienot tam nekādus konservantus, un nav atļauts veikt nekādu termisku apstrādi, izņemot atdzesēšanu, ko veic temperatūrā, kas nav zemāka par 4 °C.

Izmantotajai lopbarībai vismaz 60 % apmērā jābūt iegūtai noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Govīm izēdināmo lopbarību veido vismaz 60 % labības, sausās lopbarības, zaļbarības un skābbarības tīrā veidā. Atlikušo daļu var papildināt ar barības koncentrātiem un/vai proteīnu bagātiem raušiem.

Aizliegti ir rūpnieciski ražoti ārstnieciskie dzīvnieku barības līdzekļi un dzīvnieku izcelsmes milti gan tīrā veidā, gan kā citu barības līdzekļu sastāvdaļa.

Nav atļauts tīrā veidā izēdināt šādu svaigo barību: dārzeņus, augļus, rapsi, rīsu pārstrādes procesā iegūtus blakusproduktus, biešu mīkstumu, kā arī alus gatavošanas un augļu pārstrādes blakusproduktus un tāda veida destilātus.

Atļauts izmantot: skābsienu un kukurūzas un graudaugu skābbarību.

Ir pieļaujams izēdināt minerālvielu un vitamīnu papildbarību.

3.4.   Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Visam ražošanas procesam (dzīvnieku audzēšana un piena iegūšana, piena sarecināšana, recekļa apstrāde, rituļa formas veidošana, sūkalu notecināšana, siera sālīšana un nogatavināšana) jānoris 4. punktā noteiktajā apgabalā.

3.5.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi

3.6.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi

Produktu identificē, norādot uz īpašas veidnes ražotāja–siernieka kodu, provinces akronīmu un ražošanas datumu (gads, mēnesis, diena). AVCN Montasio“izcelsmes apzīmējums” ir pa diagonāli, apgrieztā un neapgrieztā veidā uzrakstīts vārds “Montasio” (1. attēls).

Šis “izcelsmes apzīmējums” tiek atveidots uz visas to uzņēmumu produkcijas, kuri ir vai nav asociācijas biedri, ar nosacījumu, ka ir ievēroti produkta specifikācijas noteikumi.

1. attēls

Image

1) Iededzināts marķējums Montasio un iespiests uzraksts “PDM”

2) Ražošanas mēnesis / 3) Ražošanas diena / 4) Siernieka kods / 5) Provinces akronīms / VI) Pagatavošanas gads

Cilmes vietas nosaukuma logotipu veido stilizēts lielais “M” burts, zem kura ir uzraksts Montasio. Minētais logotips atveidojams, izmantojot HORATIO burtu garnitūru. Logotipa izmēram jābūt tādam, kas atbilst 2. attēlā redzamajām proporcijām (piem., 8 cm garumā un 6 cm platumā).

2. attēls

Image

Ja viss ražošanas process – sākot no piena ieguves līdz obligātajai vismaz 60 dienu ilgajai nogatavināšanai – notiek apvidū, kas spēkā esošajos valsts tiesību aktos definēts kā kalnu apvidus un ietilpst ACVN Montasio ražošanas apgabalā, tad uz siera etiķetes var norādīt “prodotto della montagna” (“kalnu apgabalā iegūts produkts”). Šim nolūkam pie siera rituļa sāniem piestiprina plāksnīti ar uzrakstu “PDM” –“prodotto della montagna” (“kalnu apgabalā iegūts produkts”).

Ja siera rituļi nogatavināti ilgāk par 100 dienām, tad siera Montasio aizsardzības apvienība (Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio), pārliecinājusies par šo faktu, pēc visu asociēto vai ārpus asociācijas esošo siera ražotāju lūguma var uz rituļu sāniem attiecīgi paredzētā vietā iededzināt nosaukuma logotipu, iepriekš to pārbaudot (2. attēls).

4.   Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija

Ar ACVN Montasio apzīmētā produkta ražošanas apgabalā ietilpst: viss Friuli-Venēcijas Džūlijas reģions; Veneto reģionā: visa Belluno un Treviso provinces teritorija un daļa Padova un Venezia provinces teritorijas, kas norobežota šādi: “no vietas, kur Treviso provinces robežlīnija krustojas ar Padova provinces robežlīniju, perimetra līnija iet pa minēto robežlīniju, līdz krustojas ar ātrgaitas autoceļu Serenissima. Tad tā turpinās pa minēto autoceļu līdz tā tiltam pār Brenta upi, pēc tam perimetra līnija iet gar minēto upi līdz tās grīvai.”

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

Dabas faktori ir cieši saistīti ar klimatiskajiem apstākļiem ražošanas apgabalā, ko pārsvarā veido kalnu un piekaļņu apvidi, kuros lauksaimniecības dzīvnieki vēl aizvien tiek audzēti saskaņā ar alpīno pļavu vai ganību lopkopību, un tas savukārt ietekmē slaucamo govju barošanai paredzētās lopbarības kvalitāti.

Siers Montasio 1773./1775. gadā tika ierakstīts San Daniele un Udine cenu lapā. Tas pierāda to, ka Montasio pārdeva tirdzniecībā, tātad tas nav tikai vietējā apvidū lietots vai vienīgi pašpatēriņam paredzēts ražojums. Par Montasio ciešo saikni ar ražošanas apgabalu liecina tas, ka šā produkta ražošana ir devusi impulsu kooperatīvu veidošanai. Montasio īpašā, cilvēkfaktoru vai strukturālu faktoru noteiktā (piemēram, kooperatīvo siernīcu vai siera meistaru skolas izveide) ražošanas tehnoloģija ātri izplatījās Friuli un Veneto austrumu daļā – XX gadsimta sešdesmitajos gados darbojās pat vairāk nekā 650 siernīcu; taču šādu attīstību noteica arī tas, ka šo ražošanas tehnoloģiju ļoti ietekmēja vide, kurā tā sākotnēji izplatījās.

Attiecībā uz ražošanas apvidu jāatzīmē, ka visai Itālijas austrumu daļai raksturīgs liels nokrišņu daudzums pavasarī un rudenī, un tas labvēlīgi ietekmē zālāju zelmeņus un graudkopību (kviešu un miežu audzēšanu), kas ir slaucamo dzīvnieku barības pamats. Ar laiku lielāku nozīmi ieguva arī kukurūza, kas lopbarībā tika izmantota svaigā vai skābētā veidā. Pēdējā laikā ražošanas apgabalā tiek attīstīta sojas kultūra, ko izmanto barības bagātināšanai ar proteīnu.

Montasio galvenā raksturīgā iezīme ir tā piemērotība vidēji ilgai vai ilgai nogatavināšanai. Itālijas siera šķirņu klāstā Montasio tiek iedalīts puscieto sieru grupā, bet, tā kā to var nogatavināt līdz pat 36 mēnešiem, tas iedalāms arī reti sastopamo ilgi nogatavināmo cieto sieru grupā.

Cita raksturīga Montasio īpašība ir šā siera rituļa izmēri.

Turklāt ar ACVN Montasio apzīmētā siera specifikācijā ir saglabāts aizliegums pienu pasterizēt, tādējādi iegūtajā pienā pēc iespējas pilnīgāk tiek saglabātas dabiskās, ražošanas apgabalam tipisko vietējo celmu baktērijas.

Tas, ka siers viegli padodas vidēji ilgai vai ilgai nogatavināšanai, ir atkarīgs arī no tā, ka tiek izmantoti nelieli pienskābes baktēriju ierauga daudzumi (apmēram 1 %), uzkarsēšana notiek salīdzinoši zemā temperatūrā (42–48 °C) un notecināšana un presēšana piešķir siera masai “vidēju cietību”, kuras mitruma saturs pēc diviem mēnešiem ir apmēram 36 % (kas atbilst minimālajam līmenim, lai sieru varētu laist pārdošanā).

Montasio ir veidojies vidē, kurai piemīt mikrobioloģiskās īpašības, kas piemērotas tā ražošanas attīstībai un izplatībai. Sieram Montasio ir raksturīga termofila mikroflora, kas ļāva un joprojām ļauj pagatavot sierniecības pasaulē unikālu produktu, kas patērējams svaigs (mūsdienās – vismaz pēc divu mēnešu ilgas nogatavināšanas, jo to ražo no nepasterizēta piena), taču to var nogatavināt pat ilgāk par 36 mēnešiem, tādējādi produkts ar laiku maina savas organoleptiskās īpašības, konsistenci, garšas un smaržas nianses, tieši pateicoties baktērijām, kas dabiski atrodas ražošanas apgabala pļavās/ganībās un lopbarībā.

Pēc divus mēnešus ilgas nogatavināšanas Montasio ir siers ar vidēji cietu konsistenci, un tam raksturīga maiga garša, kas atgādina piena garšu, no kura tas iegūts. Nogatavināšanas procesam turpinoties un paaugstinoties tajā esošo savienojumu koncentrācijai, Montasio iegūst izteiktāku, viegli sīvu garšu, un pēc konsistences tas kļūst cietāks un trauslāks.

Līdz ar dzīvnieku audzēšanas paņēmienu uzlabošanu, kultivējamo platību racionalizāciju un arvien higiēniskākas slaukšanas kārtības ieviešanu radās vajadzība bagātināt pienu ar siera Montasio ražošanā izmantojamiem mikroorganismiem, un tādēļ ir eksperimentāli izpētīti no ražošanas apgabala piena iegūti pienskābes baktēriju ieraugi un atlasīti attiecīgus fermentus izdaloši mikroorganismi (kuros daudz koku, bet maz nūjiņveida baktēriju), kā arī vērsusies plašumā to izmantošana.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

(šīs regulas 6. panta 1. punkta otrā daļa)

Produkta specifikācijas konsolidētā redakcija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

vai

tieši atverot Lauksaimniecības un mežsaimniecības politikas ministrijas tīmekļa vietnes mājaslapu (www.politicheagricole.it), uzklikšķinot uz Prodotti DOP IGP (ekrāna augšdaļas labajā pusē), tad uz Prodotti DOP IGP e STG (ekrāna kreisajā malā) un, visbeidzot, uz Disciplinari di produzione all’esame dell’UE.


(1)  OV L 179, 19.6.2014., 17. lpp.

(2)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.


Top