Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0429(03)

Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikuma publikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu

OJ C 153, 29.4.2016, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/16


Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikuma publikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu

(2016/C 153/11)

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi šo maznozīmīgo grozījumu Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 (1) 6. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē.

MAZNOZĪMĪGA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PIETEIKUMS

Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012  (2) 53. panta 2. punkta otro daļu

PROSCIUTTO DI NORCIA

ES Nr.: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015.

ACVN ( ) AĢIN ( X ) GTĪ ( )

1.   Pieteikuma iesniedzēja grupa un tās likumīgās intereses

Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia

Via Solferino n. 26

06046 Norcia

ITALIA

E-pasts: info@prosciuttodinorcia.com

AĢIN Prosciutto di Norcia aizsardzības biedrībai ir tiesības iesniegt grozījuma pieteikumu Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas 2013. gada 14. oktobra Dekrēta Nr. 12511 13. panta 1. punkta nozīmē.

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Itālija

3.   Produkta specifikācijas punkts, uz kuru attiecas grozījums vai grozījumi

Produkta apraksts

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Marķējums

Cits (Tiesību aktu atjauninājumi, pārbaudes struktūra, iepakošana)

4.   Grozījuma vai grozījumu veids

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu un kura dēļ publicētais vienotais dokuments nav jāgroza.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu un kura dēļ publicētais vienotais dokuments ir jāgroza.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu, ja vienots dokuments (vai tā ekvivalents) attiecībā uz produktu nav publicēts.

Ar reģistrētu GTĪ apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta ceturto daļu.

5.   Grozījums vai grozījumi

Ražošanas metode

Produkta specifikācijas 3. pantu “Izejvielas” groza šādi:

teikumu: “c) [..] cūkas, kas ir citu šķirņu kuiļu vai hibrīdu kuiļu pēcnācējas, ja tās iegūtas tādas selekcijas vai krustošanas ceļā, kuru mērķi nav nesaderīgi ar Itālijas Ciltsgrāmatas mērķiem attiecībā uz [..]”

aizstāj ar šādu:

“c)

cūkas, kas ir tādu citu šķirņu kuiļu vai hibrīdu kuiļu pēcnācējas, kuri paredzēti liela svara cūku audzēšanai.”

Šāda grozījuma mērķis ir paskaidrot to, kas jau paredzēts teikumā “Cūku izcelsmes ziņā ģeogrāfisku ierobežojumu nav”, kas iekļauts produkta specifikācijā tūlīt pēc nākamā punkta c) apakšpunkta.

Šis ierosinātais grozījums turklāt ievēro atvērta tirgus ekonomikas un brīvās konkurences principu, pilnībā transponējot un piemērojot ES Līguma 101. un 119. pantu un turpmākos pantus. Šāds grozījums jāuzskata par “maznozīmīgu”, jo tas neatspoguļo to ierobežojumu palielināšanu, kuri attiecas uz produkta izejvielu tirdzniecību, un ir saderīgs ar vispārīgajām prasībām, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešās daļas a)–e) apakšpunktā;

teikumu: “Ēdināšana, lēnām un pakāpeniski palielinot ikdienas barības devas, apvienojumā ar audzēšanas metodēm veicina liela dzīvsvara cūku iegūšanu.”

aizstāj ar šādu:

“Ēdināšana apvienojumā ar audzēšanas metodēm veicina liela dzīvsvara cūku iegūšanu.”;

teikumu: “Audzēšanas metodes, atļautā barība, tās daudzums un izmantošanas noteikumi ir izstrādāti tā, lai iegūtu cūkas ar tradicionāli lielu dzīvsvaru – mērķis, kas jāsasniedz, pakāpeniski palielinot ikdienas barības devas un ēdināšanā ievērojot spēkā esošos vispārīgos noteikumus.”

aizstāj ar šādu:

“Saskaņā ar šo specifikāciju audzēšanas metodes, atļautā barība, tās daudzums un izmantošanas noteikumi ir izstrādāti tā, lai iegūtu cūkas ar tradicionāli lielu dzīvsvaru – mērķis, kas jāsasniedz, ēdināšanā ievērojot spēkā esošos vispārīgos noteikumus.”

Grozījuma pamatā ir tas, ka apzīmējums “pakāpeniski” nav izteikts objektīvās vienībās un var tikt interpretēts patvaļīgi. Liela dzīvsvara cūku ražošanai izmanto ēdināšanas un nobarošanas paņēmienus, kuri nedrīkst atkāpties no noteikumiem, kas piemērojami attiecīgu svara grupu cūkām audzēšanas posmos, kuri aprakstīti produkta specifikācijas 3. pantā, it īpaši attiecībā uz “Atļauto barības līdzekļu” 1., 2. un 3. tabulas saturu, kopējās un no labības iegūtās “sausnas saturam”, kā pārējiem īpašajiem noteikumiem par ierobežojumiem sūkalu un paniņu izmantošanā, dehidratētu kartupeļu un maniokas apvienotā izmantošanā un brāgā ietilpstošā slāpekļa saturā; no tā izriet, ka, ievērojot produkta specifikācijas un piemērojamo tiesību aktu prasības, ar dažādu barības līdzekļu sastāvu var iegūt dažādu ikdienas svara pieaugumu, kura atšķirīgums neļauj lietot vienkāršotu formulējumu – “pakāpeniski palielinot ikdienas barības devas.”;

teikumu: “Cūkas nosūta kaušanai ne agrāk kā pēc deviņu mēnešu vecuma sasniegšanas un ne vēlāk kā tad, kad ir pagājuši piecpadsmit mēneši pēc piedzimšanas.”

aizstāj ar šādu:

“Cūkas nosūta kaušanai ne agrāk kā pēc 215 dienu vecuma sasniegšanas un ne vēlāk kā pēc 450 dienām pēc piedzimšanas.”

Šāda grozījuma pamatā ir tas, ka cūku barības devas un audzēšanas/ēdināšanas paņēmienu izkopšanā, joprojām ievērojot liela svara cūku specifiku, kas aprakstīta ar AĢIN Prosciutto di Norcia apzīmētā produkta specifikācijā, ir gūti lieli panākumi, vienu un to pašu ģenētisko īpašību ietvaros ievērojami uzlabojot nobarojamo cūku dzīvsvara vidējo pieaugumu diennaktī, turklāt nepazeminot gaļas kvalitāti kaušanas/apstrādes laikā. Tāpēc produkta specifikācijā noteikto minimālo svaru cūkas bieži vien sasniedz krietni agrāk par 9 mēnešu vecumu (jau aptuveni 7–7,5 mēnešos), arī specifikācijā noteiktais maksimālais svars tām ir jau stipri vien agrāk par 15 mēnešu vecuma sasniegšanu. Tas nozīmē, ka vajadzīgs mazāk laika, lai nosūtītu cūkas kaušanai, un tādējādi samazinās piegādātās izejvielas apjomi, darot cūkgaļas tirgu nestabilāku un pakļaujot lopkopjus sodu apdraudējumam tad, ja cūkas neatbilst prasībām attiecībā uz svaru vai vecumu. Rezultātā priekšlikums cūku kaušanas vecumu samazināt līdz 215 dienām pēc to dzimšanas pavērtu lopkopjiem un lopkāvējiem lielākas rīcības iespējas arī tad, ja dzīvsvara vidējais diennakts pieaugums ir lielāks, neuzliekot sodus tiem lopkopjiem, kas netaupa pūliņus, lai turētos līdzi audzēšanas paņēmienu attīstībai nobarojamo cūku barības devu ziņā un nepazeminātu iepriekš minēto gaļas kvalitāti;

teikumu “Pēc nokaušanas iegūtajiem liemeņiem jāatbilst smago liemeņu grupai saskaņā ar klasifikāciju, kas paredzēta Regulā (EEK) Nr. 3220/84, Komisijas 2001. gada 8. jūnija Lēmumā 2001/468/EK un ministrijas 2002. gada 11. jūlija dekrētā, un gaļas satura vērtējuma oficiālās sistēmas rādītāju vidējām vērtībām.”

aizstāj ar šādu:

“Pēc nokaušanas iegūtajiem liemeņiem jāatbilst smago liemeņu grupai saskaņā ar klasifikāciju, kas paredzēta spēkā esošajos tiesību aktos, un gaļas satura vērtējuma oficiālās sistēmas rādītāju vidējām vērtībām – “E”, “U”, “R”, vai “O” muskuļaudu klasei.”

Šāda grozījuma pamatā ir gan piemērojamā tiesiskā regulējuma attīstība, gan tehniski iemesli, kas saistīti ar ražošanas paņēmieniem. Tiesiskā regulējuma ziņā grozījums ir specifikācijas pielāgojums, jo atcelta ir gan Regula (EEK) Nr. 3220/84, gan Komisijas Lēmums 2001/468/EK, un tāpēc tie nevar tikt uzskatīti par spēkā esošiem. No tehniskā viedokļa raugoties, tā kā ir izveidota smaga svara cūku liemeņu “E” muskuļaudu klase ciskām, kas izmantojamas Prosciutto di Norcia ražošanai, kaut arī šajā klasē ietilpst liemeņi, kuru liesās gaļas saturs (procentos no liemeņa svara), ko mēra neīstā fileja augšdaļā, ir augstāks salīdzinājumā ar pašreiz paredzēto “U” muskuļaudu klasi, tad iekļaujamas arī ciskas, kas var būt piemērotas produkta Prosciutto di Norcia iegūšanai, jo to faktiskais taukaudu slānis atbilst “U” klasei;

teikumu “Sālīšanā izmanto vidēja lieluma graudu jūras izcelsmes nātrija hlorīdu un piparus nelielos daudzumos.”

svītro.

Šāds svītrojums veikts, lai uzlabotu produkta specifikācijas lasāmību, jo atsauce uz sālīšanu, jūras izcelsmes nātrija hlorīdu, kas atbilst “jūrassālim”, un attiecīgo posmu apraksts atsaucas uz “ražošanas metodi”, kas aprakstīta produkta Prosciutto di Norcia specifikācijas 4. pantā, turpretim piparu izmantošana aprakstīta ne tikai 4. pantā, bet arī posmos, kas paredzēti 5. pantā “Nogatavināšana”.

Produkta specifikācijas 4. pantu “Ražošanas metode” groza šādi:

teikumu: “Tad cisku apstrādi turpina ar sālīšanu, ko veic divos posmos, izmantojot vidēja lieluma graudu jūrassāli.”

aizstāj ar šādu:

“Tad cisku apstrādi turpina ar sālīšanu, ko veic divos posmos, izmantojot jūrassāli.”

Šāds grozījums, kas atbilst parasti apzīmētās “vidēja lieluma graudu” norādes svītrošanai, ir kļuvis vajadzīgs tāpēc, ka ekspluatācijas sistēma atšķiras no modernajām sālīšanas iekārtām, jo kalibrēšana tajā noris ne tikai atkarībā no temperatūras un relatīvā mitruma, bet arī no izejvielas īpašībām;

pēc teikuma “Ciskas sākotnēji sagatavo, spiežot uz asinsvadiem, un tad ierīvē ar mitru sāli un sausu sāli.”

iekļauj šādu teikumu:

“Sālīšanas posmā pievieno piparus nelielā daudzumā tad, ja to nav kausētajos cūkas taukos, ko izmanto 5. pantā aprakstītajā “aizdarīšanā” (“stuccatura”).”

Šāds papildinājums atkārto iepriekšējo grozījumu 3. pantā un atbilst 6. pantā minētajai organoleptisko īpašību specifikācijai, kurā aprakstīta patērēšanai paredzētā aizsargājamā augstas kvalitātes produkta smarža, kas apzīmēta par “tipisku” un “nedaudz bagātinātu ar garšvielām” (“leggermente speziato”), turklāt pēdējo īpašību var piešķirt arī kausētie cūkas tauki, kas var saturēt piparus, – saskaņā ar 5. pantā sniegto specifikācijas aprakstu.

Cits

Produkta specifikācijas 7. pantu “Pārbaudes” groza šādi:

teikumu: “Izstrādājuma atbilstību šai produkta specifikācijai veic – saskaņā ar to, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 510/2006 10. un 11. pantā – pārbaudes struktūra, kuru sauc par “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.” un kuras juridiskā adrese ir Todi (PG), Fraz. Pantalla, tālr. +39 07589571, fakss +39 0758957257, e-pasts: certificazione@parco3a.org.”

aizstāj ar šādu:

“Atbilstību produkta specifikācijai pārbauda saskaņā ar to, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 37. pantā. Kontroles iestāde, kas pārbauda produkta specifikāciju, ir “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.”, kuras juridiskā adrese ir Todi (PG), Fraz. Pantalla, tālr. +39 0758957201, fakss +39 0758957257, e-pasts: certificazione@parco3a.org.”

Šāda grozījuma vienīgais mērķis ir ņemt vērā tiesību aktu atjauninājumu un pārbaudes struktūras kontaktinformācijas jauno telefona numuru.

Produkta specifikācijas 8. pantu “Apzīmējums un noformējums” groza šādi:

pēc teikuma:

“Zīmogu veido logotips, uz kura ir iededzināts marķējums Prosciutto di Norcia.”

iekļauj šādu punktu:

“Produktu Prosciutto di Norcia patērēšanai var piedāvāt arī atkaulotu, sadalītu porcijās, sagrieztu dažādas formas un dažāda svara gabalos vai sagrieztu šķēlēs. Šādos noformējumos produktu tirdzniecībā var piedāvāt iepriekš iepakotu atbilstošā tarā vai pārtikas plēvē, kas ir pienācīgi aizdarīti un marķēti. Sagatavojot veselu atkaulotu šķiņķi vai sagrieztus tā gabalus, zīmogam ar iededzināto marķējumu vienmēr jābūt redzamam.”

Papildināt produkta specifikāciju ar iepriekš minēto punktu uzskatīts par lietderīgu tāpēc, lai būtu lielāka skaidrība par pārdošanā piedāvātā produkta veidiem un lai atbilstu dažādajām tirgus prasībām produkta iepakojuma ziņā.

VIENOTS DOKUMENTS

PROSCIUTTO DI NORCIA

ES Nr.: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015.

ACVN ( ) AĢIN ( X )

1.   Nosaukums

Prosciutto di Norcia

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Itālija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids

1.2. grupa. Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)

3.2.   Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums

Ar AĢIN Prosciutto di Norcia apzīmētais produkts ir nogatavināts žāvētais šķiņķis, un, piedāvājot to tirdzniecībā, tam ir raksturīga bumbierveida forma, tas sver ne mazāk kā 8,5 kg, griezuma vietā tas izskatās blīvs, un šķiņķa krāsa ir iesārta līdz sarkana. Tam raksturīgs tipisks, nedaudz pikants aromāts, tā garša ir piesātināta, bet ne sāļa.

3.3.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

AĢIN Prosciutto di Norcia šķiņķa izejvielu – saskaņā ar Itālijas Ciltsgrāmatu (Libro Genealogico Italiano) – iegūst no tradicionālo šķirņu Large White un Landrace tīršķirņu vai šo pašu šķirņu kuiļu pēcnācēju cūku ciskām; kā arī no tādu cūku ciskām, kas ir uzlabotās šķirnes Duroc kuiļu pēcnācējas. Izmantot atļauts arī cūkas, kas ir tādu citu šķirņu kuiļu vai hibrīdu kuiļu pēcnācējas, kuri paredzēti liela svara cūku audzēšanai. Attiecībā uz cūku izcelsmi ģeogrāfiska ierobežojuma nav.

Tomēr nedrīkst izmantot cūkas, kurām piemīt pretējas īpašības, jo īpaši saistībā ar cūku stresa sindromu (CSS); ģenētiskus tipus un dzīvniekus, kurus uzskata par neatbilstošiem šajā ražošanas specifikācijā noteiktajiem mērķiem, un tīršķirņu Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc un Spotted Poland dzīvniekus.

Izmantotajai barībai jāatbilst tirdzniecības standartiem. Ēdināšana apvienojumā ar audzēšanas paņēmieniem veicina smagu cūku izaudzēšanu, panākot 160 kg (plus mīnus 10 %) lielu dzīvsvaru.

To cūku ēdināšanai, kuru dzīvsvars ir no 30 līdz 80 kilogramiem, izmanto ražošanas specifikācijas 1. un 2. tabulā norādīto lopbarību, ievērojot to, ka graudaugu saturs nedrīkst būt zemāks par 45 % no kopējās sausās barības daudzuma. To cūku ēdināšanai, kuru dzīvsvars pārsniedz 80 kilogramus, jāizmanto tikai 2. tabulā norādītā lopbarība, ievērojot to, ka graudaugu saturam kopējā sausās barības daudzumā jābūt vismaz 55 %.

Izbarojot gan sūkalas, gan paniņas, to apjoms nedrīkst pārsniegt 15 litrus dienā uz vienu cūku.

Slāpekļa saturs šķiedenī nedrīkst pārsniegt 2 %.

Dehidrētu kartupeļu un maniokas kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 15 % no sausās barības daudzuma. Attiecībā uz visiem iepriekšminētajiem parametriem pieļaujamās pielaides nepārsniedz 10 %.

Barības devas sastāvam jābūt tādam, lai apmierinātu dzīvnieku vajadzības dažādos audzēšanas posmos attiecībā uz ražošanas specifikācijā noteiktajiem mērķiem.

Barībai drīkst pievienot minerālvielu un vitamīnu piedevas, nepārsniedzot spēkā esošajos vispārīgajos tiesību aktos noteiktos daudzumus.

3.4.   Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Prosciutto di Norcia ražošana un nogatavināšana jāveic 4. punktā norādītajā ražošanas teritorijā.

3.5.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi

“Produktu Prosciutto di Norcia” patērēšanai var piedāvāt atkaulotu, sadalītu porcijās, sagrieztu dažādas formas un dažāda svara gabalos vai sagrieztu šķēlēs. Šādos noformējumos produktu tirdzniecībā var piedāvāt iepriekš iepakotu atbilstošā tarā vai pārtikas plēvē, kas ir pienācīgi aizdarīti un marķēti. Sagatavojot veselu atkaulotu šķiņķi vai sagrieztus tā gabalus, zīmogam ar iededzināto marķējumu vienmēr jābūt redzamam.

3.6.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi

Šķiņķi Prosciutto di Norcia laiž tirdzniecībā ar atbilstošu produkta identifikācijas zīmogu. Zīmogu veido logotips, uz kura ir iededzināts marķējums Prosciutto di Norcia. Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādei Prosciutto di Norcia jābūt atveidotai ar skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem burtiem, kas krasi atšķiras no jebkādiem citiem uz etiķetes esošiem uzrakstiem, un turpat aiz tās jānorāda uzraksts Indicazione geografica protetta (un/vai tā saīsinājums itāļu valodā IGP), kam jābūt pārtulkotam tirdzniecības galamērķa valsts valodā. Šādas norādes pielāgo nosaukuma logotipam. Nedrīkst pievienot nekādu apzīmējumu, kas nav skaidri paredzēts noteikumos.

Tomēr ir atļauts lietot norādes, kurās izmantotas atsauces uz vārdiem vai uzņēmuma nosaukumiem, privātajiem zīmoliem, ja tām nav slavinošs vai patērētāju maldinošs raksturs, kā arī to cūkkopības saimniecību nosaukumus, kurās veikta produkta ražošana.

4.   Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija

Produkta Prosciutto di Norcia pārstrādes ģeogrāfiskais apgabals ietver Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto, Poggiodomo pašvaldības, kas atrodas teritorijās, kuru augstums virs jūras līmeņa pārsniedz 500 metrus.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

Specifikācijas 4. punktā minētajam ģeogrāfiskajam apgabalam raksturīgas augstas kalnu grēdas, kuras neļauj ieplūst mitrajam jūras gaisam, un kaļķakmens veidojumi, kas ļauj izplatīties lietus ūdenim. Šādas īpašības apvienojumā ar zināšanām, ko iedzīvotāji laika gaitā uzkrājuši cūkkopībā un cūkgaļas atgriezumu apstrādes jomā, un attiecīgu specializēšanos ir ļāvusi šajā ģeogrāfiskajā apgabalā izveidoties tādai dabas videi un cilvēkvidei, kas kļuvusi īpaši piemērota augstvērtīga šķiņķa ražošanai.

Sagriezts šķiņķis Prosciutto di Norcia ir blīvs, šķiņķa krāsa ir iesārta līdz sarkana, tā aromāts ir nedaudz pikants, garša piesātināta, bet ne sāļa.

AĢIN Prosciutto di Norcia kvalitāte ir cieši saistīta ar vides apstākļiem, kā arī ar cilvēkfaktoriem, kas ietekmē tā sagatavošanu. Ir skaidrs, ka apgabala dabas vide ir jo īpaši labvēlīga nogatavošanās un nogatavināšanas procesiem, pateicoties iepriekš aprakstītajiem klimatiskajiem apstākļiem un augsnes īpatnībām. Turklāt cūkgaļas glabāšana Nursino apgabalā bija izplatīta jau seno romiešu laikos. Tā kā kalnu apvidiem bija raksturīga nabadzīga lauksaimniecība un aukstajā sezonā šā apgabala iedzīvotāji nebija nodarbināti, tie bija specializējušies cūkkopībā. Cūkkopību atbalstīja Republikas laikā un Romas Impērijas laikā, kā arī Baznīcas dominējošajā periodā, kurā lietderīgi izmantoja Lazio reģiona teritorijas. Zemnieki jau tolaik labi pārzināja cūku anatomiju un kaušanas procesu, cūkgaļas atgriezumu apstrādi un uzglabāšanu, un šķiņķi pārdeva, sālīja un nogatavināja tuvumā esošajos apgabalos.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

(šīs regulas 6. panta 1. punkta otrā daļa)

Produkta specifikācijas konsolidētā redakcija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

vai

tieši atverot Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas tīmekļa vietnes mājaslapu (www.politicheagricole.it), uzklikšķinot uz “Prodotti DOP IGP” (ekrāna augšdaļas labajā pusē), tad uz “Prodotti DOP, IGP e STG” (ekrāna kreisajā malā) un, visbeidzot, uz “Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  OV L 179, 19.6.2014., 17. lpp.

(2)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.


Top