EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2016. gada 29. aprīlis) par priekšlikumu regulai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, un priekšlikumu direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/3


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2016. gada 29. aprīlis)

par priekšlikumu regulai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, un priekšlikumu direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Ievads un tiesiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2016. gada 25. februārī saņēma divus Eiropas Savienības Padomes lūgumus un 2016. gada 18. martā divus Eiropas Parlamenta lūgumus sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (1) (turpmāk – “ierosinātā regula”), un priekšlikumu direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (2) (turpmāk – “ierosinātā direktīva”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktā un 282. panta 5. punktā, jo ierosinātā regula un ierosinātā direktīva satur noteikumus, kas skar Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu sniegt palīdzību kompetentām iestādēm tādas politikas sekmīgā īstenošanā, kas attiecas uz finanšu sistēmas stabilitāti, kā noteikts Līguma 127. panta 5. punktā. ECB Padome ir pieņēmusi šo atzinumu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Apsvērumi

Ierosinātās regulas un ierosinātās direktīvas paskaidrojuma rakstos iekļauts lūgums atlikt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (4) piemērošanas datumu par vienu gadu. Piemērošanas atlikšana dos pietiekami daudz laika, lai kompetentās iestādes un tirgus dalībnieki varētu ieviest tehnisko infrastruktūru, kas vajadzīga to īstenošanai. ECB atzīst, ka šī datuma atlikšana neietekmēs 2. līmeņa pasākumu pieņemšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES.

Konsekvences nolūkā ECB iesaka papildu piemērošanas termiņa pagarināšanai par vienu gadu atlikt termiņu, kurā dalībvalstis transponē Direktīvu 2014/65/ES un par transponēšanu informē Eiropas Komisiju un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.

ECB nav citu komentāru par ierosināto regulu un ierosināto direktīvu.

Gadījumā, kuros ECB iesaka grozīt ierosināto direktīvu, konkrētais redakcionālais priekšlikums ir izklāstīts atsevišķā tehniskā darba dokumentā, kuram pievienots attiecīgs paskaidrojuma teksts. Tehniskais darba dokuments ir pieejams angļu valodā ECB interneta vietnē.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 29. aprīlī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un grozījumiem Direktīvā 2002/92/EK un Direktīvā 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).


Top