EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0116(03)

Komisijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvas 2004/108/EK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko saderību īstenošanu un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem) Dokuments attiecas uz EEZ

OV C 14, 16.1.2015, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 14/1


Komisijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvas 2004/108/EK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko saderību īstenošanu un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 014/01)

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības iekārtām beramo materiālu uzglabāšanai skābbarības torņos, bunkuros, atkritumu tvertnēs un piltuvēs

EN 617:2001

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2011.)

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības iekārtām, izņemot fiksētu lentu konveijeriem, kas mehāniski transportē beramus materiālus

EN 618:2002

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2011.)

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības kravu vienību mehāniskās transportēšanas aprīkojumam

EN 619:2002

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2011.)

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības beramo materiālu fiksēto lentu konveijeriem

EN 620:2002

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2011.)

CEN

EN 1155:1997

Ēkas būvapkalumi – Virpuļdurvju elektriskās bloķēšanas ierīces – Prasības un testa metodes

 

 

CEN

EN 12015:2014

Elektromagnētiskā saderība. Izstrādājumu saimes standarts liftiem, eskalatoriem un slīdošajām ietvēm. Emisija

EN 12015:2004

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2014.)

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnētiskā saderība. Izstrādājumu saimes standarts liftiem, eskalatoriem un slīdošajām ietvēm. Traucējumnoturība

EN 12016:2004+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.2.2014.)

CEN

EN 12895:2000

Industriālie transportlīdzekļi – Elektromagnētiskā savietojamība

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Industriālo, tirdzniecības iestāžu un garāžu durvis un vārti. Izstrādājumu standarts. 1. daļa: Izstrādājumi bez ugunsizturības un dūmu kontroles raksturlielumiem

EN 13241-1:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.10.2011.)

CEN

EN 13309:2010

Celtniecības mašīnas. Elektromagnētiskā saderība mašīnām ar iekšējo elektroapgādi

EN 13309:2000

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2011.)

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Mašīnu drošums. Iekārtas autostāvvietām ar elektropiedziņu. Drošuma un elektromagnētiskās savietojamības prasības konstruēšanas, izgatavošanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā stadijās

EN 14010:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 14982:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Elektromagnētiskā saderība. Testēšanas metodes un pieņemšanas kritēriji (ISO 14982:1998)

EN ISO 14982:1998

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN 16361:2013

Ieejas durvis ar mehanizētu piedziņu. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi. Ieejas durvis, izņemot vārstaļdurvis, sākotnēji izstrādātas uzstādīšanai ar strāvas darbību bez ugunsizturības un dūmu noplūdes pazīmēm

 

 

Cenelec

EN 50065-1:2011

Signālu raidīšana zemsprieguma elektroietaisēs 3 kHz līdz 148,5 kHz diapazonā. 1. daļa: Vispārīgās prasības, frekvenču joslas un elektromagnētiskie traucējumi

EN 50065-1:2001

+ A1:2010

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(21.3.2014.)

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

3 kHz līdz 148,5 kHz signālu raidīšana zemsprieguma elektroietaisēs – 2-1. daļa: Traucējumnoturības prasības tīklu sakaru iekārtām un sistēmām, kas darbojas frekvenču intervālā no 95 kHz līdz 148,5 kHz un paredzētas lietošanai dzīvojamā, komerciālā un vieglās rūpniecības vidēs

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2004.)

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2008.)

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

3 kHz līdz 148,5 kHz signālu raidīšana zemsprieguma elektroietaisēs – 2-2. daļa: Traucējumnoturības prasības elektrotīkla sakaru iekārtām un sistēmām, kas darbojas 95 kHz līdz 148,5 kHz frekvenču diapazonā un ir paredzētas izmantošanai industriālā vidē

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2004.)

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2008.)

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

3 kHz līdz 148,5 kHz signālu raidīšana zemsprieguma elektroietaisēs – 2-3. daļa: Traucējumnoturības prasības elektrotīkla sakaru iekārtām un sistēmām, kas darbojas 3 kHz līdz 95 kHz frekvenču diapazonā un ir paredzētas elektroenerģijas ražotājiem un piegādātājiem

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.8.2004.)

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2008.)

Cenelec

EN 50083-2:2012

Kabeļtīkli televīzijas signāliem, skaņas signāliem un interaktīvajiem pakalpojumiem. 2. daļa: Iekārtu elektromagnētiskā saderība

EN 50083-2:2006

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(21.6.2013.)

Cenelec

EN 50121-1:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība. 1. daļa: Vispārīgi

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2009.)

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība – 2. daļa: Dzelzceļa kopējās sistēmas traucējumemisija ārpasaulē

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2009.)

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība – 3-1. daļa: Ritošais sastāvs – Neaprīkots un aprīkots dzelzceļa transportlīdzeklis

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2009.)

 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība – 3-2. daļa: Ritošais sastāvs – Ierīces

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2009.)

 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība – 4. daļa: Signalizācijas un telesakaru ierīču traucējumemisija un traucējumnoturība

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2009.)

 

EN 50121-4:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība – 5. daļa: Stacionāro energoapgādes ietaišu un ierīču traucējumemisija un traucējumnoturība

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2009.)

 

EN 50121-5:2006/AC:2008

 

 

Cenelec

EN 50130-4:2011

Signalizācijas sistēmas – 4. daļa: Elektromagnētiskā saderība – Izstrādājuma saimes standarts: Traucējumnoturības prasības attiecībā uz ugunsgrēka, pretielaušanās, pretuzbrukuma, slēgto televīzijas sistēmu (CCTV), piekļuves kontroles un personu ar īpašām vajadzībām signalizācijas sistēmu komponentēm

EN 50130-4:1995

un tā labojumi

2.2. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(13.6.2014.)

Cenelec

EN 50148:1995

Elektroniskie taksometra skaitītāji

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(15.12.1995.)

Cenelec

EN 50270:2006

Elektromagnētiskā saderība – Elektroaparāti viegli uzliesmojošu gāzu, toksisku gāzu vai skābekļa atklāšanai un to koncentrācijas mērīšanai

EN 50270:1999

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2009.)

Cenelec

EN 50293:2000

Elektromagnētiskā saderība – Ceļu satiksmes signālu sistēmas – Izstrādājuma standarts

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.4.2003.)

Cenelec

EN 50293:2012

Ceļu satiksmes signālsistēmas. Elektromagnētiskā saderība

EN 50293:2000

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(11.5.2015.)

Cenelec

EN 50295:1999

Zemsprieguma sadales ierīces un vadības ierīces – Vadības iekārtu un ierīču interfeisu sistēmas – Akumulatoru Sensoru interfeiss (AS-i)

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.1999.)

Cenelec

EN 50370-1:2005

Elektromagnētiskā saderība (EMC) – Izstrādājuma saimes standarts metālapstrādes darbagaldiem – 1. daļa: Emisija

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.2.2008.)

Cenelec

EN 50370-2:2003

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – Izstrādājuma saimes standarts metālapstrādes darbagaldiem – 2. daļa: Noturība

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.11.2005.)

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Zemsprieguma tīklos izmantojamie elektrolīnijsakaru aparāti un sistēmas 1,6 MHz līdz 30 MHz frekvenču diapazonam – 2-1. daļa: Dzīvojamā, tirdznieciskā un industriālā vide – Traucējumnoturības prasības

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.4.2008.)

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionārām elektroietaisēm – Papildstandarts. Slēdži un tiem radniecīgi instalācijas piederumi dzīvokļu un ēku elektroniskajām sistēmām (HBES)

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.1.2008.)

 

EN 50428:2005/A2:2009

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2012.)

 

EN 50428:2005/A1:2007

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2010.)

Cenelec

EN 50470-1:2006

Maiņstrāvas elektroenerģijas skaitītāji – 1. daļa: Vispārīgās prasības, testi un testēšanas noteikumi – Mērierīces (precizitātes klases A, B un C)

IEC 62052-11:2003

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.5.2009.)

Cenelec

EN 50490:2008

Lidlauku apgaismošanas un signāluguņu elektroietaises – Tehniskās prasības lidlauku signāluguņu ierīču kontrolēšanas un pārraudzīšanas sistēmām – Apakšsistēmas atsevišķu spuldžu selektīvai komutācijai un pārraudzīšanai

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.4.2011.)

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Vispārīgās prasības dzīvokļu un ēku elektroniskajām sistēmām (HBES) un ēku automātikas un vadības sistēmām (BACS). 5-1. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības, nosacījumi un testu iestatne

EN 50090-2-2:1996

+ A2:2007

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.4.2013.)

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Vispārīgās prasības dzīvokļu un ēku elektroniskajām sistēmām (HBES) un ēku automātikas un vadības sistēmām (BACS). 5-2. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības attiecībā uz dzīvojamo telpu, komerciālā un vieglās rūpniecības vidē izmantojamām HBES/BACS sistēmām

EN 50090-2-2:1996

+ A2:2007

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.4.2013.)

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Vispārīgās prasības dzīvokļu un ēku elektroniskajām sistēmām (HBES) un ēku automātikas un vadības sistēmām (BACS). 5-3. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības attiecībā uz industriālā vidē izmantojamām HBES/BACS sistēmām

EN 50090-2-2:1996

+ A2:2007

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.4.2013.)

Cenelec

EN 50498:2010

Elektromagnētiskā saderība (EMS). Izstrādājumu saimes standarts transportlīdzekļu pēcpārdošanas papildus elektroniskajām iekārtām

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2013.)

Cenelec

EN 50512:2009

Lidlauku apgaismošanas un signāluguņu elektroietaises. Uzlabotā vizuālās savienošanas sistēma ar teleskopisko trapu (A-VDGS)

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2011.)

Cenelec

EN 50529-1:2010

EMS tīkla standarts. 1. daļa: Telekomunikāciju tīkli, kuros izmantoti telefona kabeļi

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

EMS tīkla standarts. 2. daļa: Telekomunikāciju tīkli, kuros izmantoti koaksiālie kabeļi

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Aizsargierīce mājsaimniecības un līdzīga lietojuma tīkla frekvences aparātu aizsardzībai no pārsprieguma (POP)

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

3. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(28.7.2017.)

 

EN 50550:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50557:2011

Prasības attiecībā uz aizsargslēdžu automātiskās atkārtotās ieslēgšanas ierīcēm (ARDs). RCBOs-RCCBs ierīces mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Zemsprieguma tīklos izmantojami elektrolīniju augstfrekvences sakaru aparāti. Radiotraucējumu raksturlielumi. Robežvērtības un mērīšanas metodes. 1. daļa: Aparāti lietošanai mājas apstākļos

EN 55022:2010

+ EN 55032:2012

2.3. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(9.10.2016.)

Cenelec

EN 55011:2009

Industriālās, zinātniskās un medicīniskās iekārtas. Elektromagnētisko traucējumu raksturlielumi radiofrekvenču diapazonā. Robežvērtības un mērījumu metodes

CISPR 11:2009 (Ar grozījumiem)

EN 55011:2007

+ A2:2007

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2012.)

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2013.)

Cenelec

EN 55012:2007

Spēkrati, ūdens transportlīdzekļi un iekšdedzes motori. Radiotraucējumu raksturvērtības – Ārēju uztvērēju aizsardzības robežlielumi un mērīšanas metodes

CISPR 12:2007

EN 55012:2002

+ A1:2005

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2010.)

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2012.)

EN 55012 ir izmantojams, lai prezumētu, ka direktīvai 2004/108/EC atbilst autoceļu transportlīdzekļi, laivas un iekšdedzes motoru darbinātas ierīces, kas neietilpst direktīvas 95/54/EC, 97/24/EC, 2000/2/EC vai 2004/104/EC darbības sfērā.

Cenelec

EN 55013:2001

Skaņas un televīzijas apraides uztvērēji un ar tiem saistītas iekārtas – Radiotraucējumu raksturojums – Pielaides un mērīšanas metodes

CISPR 13:2001 (Ar grozījumiem)

EN 55013:1990

+ A12:1994

+ A13:1996

+ A14:1999

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2004.)

 

EN 55013:2001/A1:2003

CISPR 13:2001/A1:2003

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.4.2006.)

 

EN 55013:2001/A2:2006

CISPR 13:2001/A2:2006

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2009.)

Cenelec

EN 55013:2013

Radiouztvērēji, televizori un ar tiem saistītās ierīces. Radiotraucējumu raksturlielumi. Robežvērtības un mērīšanas metodes

CISPR 13:2009 (Ar grozījumiem)

EN 55013:2001

un tā labojumi

Darbibas izbeigšanas datums

(22.4.2016.)

Cenelec

EN 55014-1:2006

Elektromagnētiskā saderība – Prasības elektriskajiem mājsaimniecības aparātiem, elektriskajiem darbarīkiem un tamlīdzīgiem piederumiem – 1. daļa: Emisija

CISPR 14-1:2005

EN 55014-1:2000

+ A1:2001

+ A2:2002

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2009.)

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.5.2012.)

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(16.8.2014.)

Cenelec

EN 55014-2:1997

Elektromagnētiskā saderība – Prasības sadzīves ierīcēm, elektriskajiem instrumentiem un līdzīgām elektroierīcēm – 2. daļa: Izturība pret traucējumiem – izstrādājumu saimes standarts

CISPR 14-2:1997

EN 55104:1995

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.1.2001.)

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2004.)

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2011.)

Cenelec

EN 55015:2006

Elektroapgaismes piederumu un tamlīdzīgu ierīču radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un to mērīšana

CISPR 15:2005

EN 55015:2000

+ A1:2001

+ A2:2002

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2009.)

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.5.2010.)

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2012.)

Cenelec

EN 55015:2013

Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšanas metodes

CISPR 15:2013

CISPR 15:2013/IS1:2013

CISPR 15:2013/IS2:2013

EN 55015:2006

un tā labojumi

Darbibas izbeigšanas datums

(12.6.2016.)

Cenelec

EN 55020:2007

Radiouztvērēji, televizori un ar tiem saistītās ierīces – Traucējumnoturības raksturlielumi – Robežvērtības un to mērīšana

CISPR 20:2006

EN 55020:2002

+ A1:2003

+ A2:2005

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2009.)

 

EN 55020:2007/A11:2011

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.1.2013.)

Cenelec

EN 55022:2010

Informācijas tehnoloģijas iekārtas. Radiotraucējumu raksturlielumi. Robežvērtības un mērīšana

CISPR 22:2008 (Ar grozījumiem)

EN 55022:2006

+ A1:2007

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2013.)

 

EN 55022:2010/AC:2011

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Informācijas tehnoloģijas iekārtas. Traucējumnoturības raksturlielumi. Robežlielumi un mērīšanas metodes

CIS

CISPR 24:2010

EN 55024:1998

+ A1:2001

+ A2:2003

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2013.)

Cenelec

EN 55032:2012

Multimediālo iekārtu elektromagnētiskā saderība. Emisijas prasības

CIS

CISPR 32:2012

EN 55013:2013

+ EN 55022:2010

+ EN 55103-1:2009

un tā labojums

2.2. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(5.3.2017.)

 

EN 55032:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Elektromagnētiskā saderība. Saimes standarts profesionālajai audio, video, audiovizuālajai un sarīkojumu gaismu kontroles aparatūrai. 1. daļa: Emisijas

EN 55103-1:1996

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2012.)

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

3. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(5.11.2015.)

Cenelec

EN 55103-2:2009

Elektromagnētiskā saderība. Saimes standarts profesionālajai audio, video, audiovizuālajai un sarīkojumu gaismu kontroles aparatūrai. 2. daļa: Traucējumnoturība

EN 55103-2:1996

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2012.)

Cenelec

EN 60034-1:2010

Rotējošās elektromašīnas. 1. daļa: Raksturlielumi un veiktspēja

IEC 60034-1:2010 (Ar grozījumiem)

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2013.)

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 60204-31:1998

Mašīnu drošība – Mašīnu elektroaprīkojums – 31. daļa: Īpašās drošības un elektromagnētiskās saderības (EMC) prasības šujmašīnām, šūšanas iekārtām un to sistēmām

IEC 60204-31:1996 (Ar grozījumiem)

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2002.)

 

EN 60204-31:1998/AC:2000

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 31. daļa: Īpašās drošuma un elektromagnētiskās saderības (EMC) prasības šujmašīnām, šūšanas iekārtām un to sistēmām

IEC 60204-31:2013

EN 60204-31:1998

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(28.5.2016.)

Cenelec

EN 60255-26:2013

Mērreleji un aizsargierīces. 26. daļa: Elektromagnētiskās saderības prasības

IEC 60255-26:2013

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 60439-1:1999

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču bloki – 1. daļa: Tipveida pārbaudīti un daļēji tipveida pārbaudīti bloki

IEC 60439-1:1999

EN 60439-1:1994

+ A11:1996

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.8.2002.)

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionārām elektroietaisēm – 2-1. daļa: Īpašās prasības – Elektroniskie slēdži

IEC 60669-2-1:2002 (Ar grozījumiem)

IEC 60669-2-1:2002/IS1:2011

IEC 60669-2-1:2002/IS2:2012

EN 60669-2-1:2000

+ A2:2001

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2009.)

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Ar grozījumiem)

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.4.2012.)

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2013.)

Cenelec

EN 60730-1:2000

Sadzīvei un līdzīgiem mērķiem paredzētās automātiskās vadības ierīces – 1. daļa: Vispārējās prasības

IEC 60730-1:1999 (Ar grozījumiem)

EN 60730-1:1995

un tā labojumi

 

 

EN 60730-1:2000/AC:2007

 

 

 

EN 60730-1:2000/A16:2007/AC:2010

 

 

 

EN 60730-1:2000/A1:2004

IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Ar grozījumiem)

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(17.3.2005.)

 

EN 60730-1:2000/A16:2007

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2010.)

 

EN 60730-1:2000/A2:2008

IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Ar grozījumiem)

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2011.)

Cenelec

EN 60730-1:2011

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas automātiskās vadības elektroierīces. 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 60730-1:2010 (Ar grozījumiem)

EN 60730-1:2000

un tā labojumi

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2013.)

Piezīme par DOW: EN 60730-1:2000 paliek spēkā līdz tiks atceltas otrās daļas, kas tiek lietotas saistībā ar šo standartu

Cenelec

EN 60730-1:1995

Sadzīvei un līdzīgiem mērķiem paredzētās automātiskās vadības ierīces – 1. daļa: Vispārējās prasības

IEC 60730-1:1993 (Ar grozījumiem)

 

 

 

EN 60730-1:1995/AC:1997

 

 

 

EN 60730-1:1995/AC:2007

 

 

 

EN 60730-1:1995/A11:1996

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.1.1998.)

 

EN 60730-1:1995/A17:2000

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2002.)

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces – 2-5. daļa: Īpašas prasības automātiskajām degļu vadības elektrosistēmām

IEC 60730-2-5:2000 (Ar grozījumiem)

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2008.)

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Ar grozījumiem)

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2008.)

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2008.)

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Ar grozījumiem)

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2013.)

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces – 2-6. daļa: Īpašās prasības, arī mehāniskās, automātiskajām elektriskajām spiedienjutīgajām vadības ierīcēm

IEC 60730-2-6:2007 (Ar grozījumiem)

EN 60730-2-6:1995

+ A1:1997

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2011.)

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-7. daļa: Īpašās prasības taimeriem un laika slēdžiem

IEC 60730-2-7:2008 (Ar grozījumiem)

EN 60730-2-7:1991

+ A1:1997

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2013.)

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces – 2-8. daļa: Īpašas prasības elektriski darbināmiem ūdens vārstiem, ieskaitot mehāniskās prasības

IEC 60730-2-8:2000 (Ar grozījumiem)

EN 60730-2-8:1995

+ A1:1997

+ A2:1997

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2008.)

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Ar grozījumiem)

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2008.)

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-9. daļa: Īpašās prasības temperatūras regulatoriem

IEC 60730-2-9:2008 (Ar grozījumiem)

EN 60730-2-9:2002

+ A1:2003

+ A2:2005

Darbības izbeigšanās datums

(1.11.2013.)

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces – 2-14. daļa: Īpašas prasības elektropiedziņai

IEC 60730-2-14:1995 (Ar grozījumiem)

EN 60730-1:1995

un tā labojumi

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2004.)

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2008.)

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-15. daļa: Īpašās prasības gaisa plūsmas, ūdens plūsmas un ūdens līmeņa kontroles automātiskajām elektriskajām vadības ierīcēm

IEC 60730-2-15:2008 (Ar grozījumiem)

EN 60730-2-18:1999

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2013.)

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Tālvadības iekārtas un sistēmas – 2. daļa: Ekspluatācijas nosacījumi – 1. sadaļa: Strāvas padeve un elektromagnētiskā saderība

IEC 60870-2-1:1995

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.1996.)

Cenelec

EN 60945:2002

Jūras navigācijas un radiosakaru iekārtas un sistēmas – Vispārīgās prasības – Testēšanas metodes un obligātie testēšanas rezultāti

IEC 60945:2002

EN 60945:1997

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2005.)

Cenelec

EN 60947-1:2007

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 60947-1:2007

EN 60947-1:2004

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2010.)

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.1.2014.)

Cenelec

EN 60947-2:2006

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 2. daļa: Automātslēdži

IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2009.)

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2012.)

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

3. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(7.3.2016.)

Cenelec

EN 60947-3:2009

Zemsprieguma komutācijas ierīces un vadības ierīces. 3. daļa: Slēdži, atdalītāji, slodzes atdalītāji un drošinātājslēdži

IEC 60947-3:2008

EN 60947-3:1999

+ A1:2001

Darbības izbeigšanās datums

(1.5.2012.)

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

3. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(21.3.2015.)

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 4-1. daļa: Kontaktori un motora palaidēji. Elektromehāniskie kontaktori un motora palaidēji

IEC 60947-4-1:2009

EN 60947-4-1:2001

+ A1:2002

+ A2:2005

Darbības izbeigšanās datums

(1.4.2013.)

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

3. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(24.8.2015.)

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 4-2. daļa: Kontaktori un elektromotoru palaidēji. Maiņstrāvas motoru pusvadītāju regulatori un palaidēji

IEC 60947-4-2:2011

EN 60947-4-2:2000

EN 60947-4-2:1996# + A2:1998

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(22.6.2014.)

Cenelec

EN 60947-4-3:2000

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 4-3. daļa: Slēdzēji un motoru starteri – Maiņstrāvas pusvadītāju vadības mehānismi un slēdzēji citām nevis motoru slodzēm

IEC 60947-4-3:1999

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2002.)

 

EN 60947-4-3:2000/A1:2006

IEC 60947-4-3:1999/A1:2006

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.11.2009.)

 

EN 60947-4-3:2000/A2:2011

IEC 60947-4-3:1999/A2:2011

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(18.4.2014.)

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 4-3. daļa: Slēdzēji un motoru starteri. Maiņstrāvas pusvadītāju vadības mehānismi un slēdzēji citām nevis motoru slodzēm

IEC 60947-4-3:2014

EN 60947-4-3:2000

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(11.6.2017.)

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 5-1. daļa: Vadības ierīces un komutācijas elementi. Vadības elektromehāniskās ierīces

IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:1997

+ A12:1999

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.5.2007.)

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.5.2012.)

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 5-2. daļa: Vadības ierīces un komutācijas elementi – Bezkontaktu slēdži

IEC 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2:1998

+ A2:2004

Darbības izbeigšanās datums

(1.11.2010.)

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

3. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(1.11.2015.)

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 5-3. daļa: Vadības shēmas ierīces un slēdzējelementi – Prasības tuvināšanās sensoriem ar noteiktu izturēšanos veiktnespējas apstākļos

IEC 60947-5-3:1999

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.5.2002.)

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2008.)

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 5-6. daļa: Vadības shēmas ierīces un slēdzējelementi – Tuvināšanās devēju un slēdzējpastiprinātāju (NAMUR) līdzstrāvas interfeiss

IEC 60947-5-6:1999

EN 50227:1997

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.1.2003.)

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 5-7. daļa: Vadības shēmas ierīces un slēdzējelementi – Prasības tuvināšanās sensoriem ar analogo izeju

IEC 60947-5-7:2003

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2006.)

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 5-9. daļa: Vadības ierīces un komutācijas elementi – Caurplūdes slēdži

IEC 60947-5-9:2006

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 6-1. daļa: Vairākfunkciju iekārtas – Pārslēdzējierīces

IEC 60947-6-1:2005

EN 60947-6-1:1991

+ A2:1997

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2008.)

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

3. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(17.1.2017.)

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Zemsprieguma pārslēdzēji un vadības slēdži – 6-2. daļa: Vairākfunkciju iekārtas – Vadības un aizsardzības komutācijas ierīces (vai iekārtas)

IEC 60947-6-2:2002

EN 60947-6-2:1993

+ A1:1997

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2005.)

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2010.)

Cenelec

EN 60947-8:2003

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 8. daļa: Rotējošu elektromašīnu iebūvētās termoaizsardzības regulatori

IEC 60947-8:2003

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2006.)

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2009.)

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(22.6.2014.)

Cenelec

EN 60974-10:2007

Lokmetināšanas iekārtas – 10. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības

IEC 60974-10:2007

EN 60974-10:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2010.)

Cenelec

EN 60974-10:2014

Lokmetināšanas iekārtas. 10. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības

IEC 60974-10:2014

EN 60974-10:2007

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(13.3.2017.)

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Elekromagnētiskā saderība (EMS). 3-2. daļa: Robežvērtības – Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu ieejas strāva ≤ 16 A uz fāzi)

IEC 61000-3-2:2005

EN 61000-3-2:2000

+ A2:2005

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.2.2009.)

 

EN 61000-3-2:2006/A2:2009

IEC 61000-3-2:2005/A2:2009

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2012.)

 

EN 61000-3-2:2006/A1:2009

IEC 61000-3-2:2005/A1:2008

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2012.)

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Elekromagnētiskā saderība (EMS). 3-2. daļa: Robežvērtības – Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu ieejas strāva ≤ 16 A uz fāzi)

IEC 61000-3-2:2014

EN 61000-3-2:2006

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(30.6.2017.)

Cenelec

EN 61000-3-3:2008

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 3-3. daļa: Robežvērtības – Sprieguma maiņu, sprieguma svārstību un mirgoņas ierobežošana publisko zemsprieguma elektroapgādes sistēmu iekārtām, kuru nominālā strāva nepārsniedz 16 A uz fāzi un kurām nav nekādu slēguma nosacījumu

IEC 61000-3-3:2008

EN 61000-3-3:1995

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2011.)

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Elektromagnētiskā saderība (EMS). 3-3. daļa: Robežas. Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgoņas ierobežošana publisko zemsprieguma elektroapgādes sistēmu iekārtām, kuru nominālā strāva nepārsniedz 16 A uz fāzi un kurām nav īpašu pieslēguma nosacījumu

IEC 61000-3-3:2013

EN 61000-3-3:2008

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(18.6.2016.)

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnētiskā saderība – 3-11. daļa: Robežas – Sprieguma izmainu, sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi publiskajās zemsprieguma padeves sistēmās – Iekārtas ar nominālo strāvu <= 75 A un noteiktiem pievienošanas NOSACĪJUMIEM

IEC 61000-3-11:2000

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.11.2003.)

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Elektromagnētiskā saderība (EMS). 3-12. daļa: Robežvērtības. Publiskām zemsprieguma sistēmām pievienotu iekārtu, kuru ieejas strāva > 16 A un ≤ 75 A uz fāzi, radītu strāvas augstāko harmoniku robežvērtības

IEC 61000-3-12:2011

IEC 61000-3-12:2011/IS1:2012

EN 61000-3-12:2005

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(16.6.2014.)

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 6-1. daļa: Kopstandarti – Traucējumnoturība dzīvojamām telpām, tirdzniecības un vieglās rūpniecības platībām

IEC 61000-6-1:2005

EN 61000-6-1:2001

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2009.)

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 6-2. daļa: Kopstandarti – Traucējumnoturība industriālā vidē

IEC 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2001

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2008.)

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 6-3. daļa: Kopstandarti – Emisijas standarts dzīvojamām vidēm, tirdzniecības un vieglās rūpniecības telpām un platībām

IEC 61000-6-3:2006

EN 61000-6-3:2001

+ A11:2004

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2009.)

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(12.1.2014.)

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 6-4. daļa: Kopstandarti – Emisijas standarts industriālām vidēm

IEC 61000-6-4:2006

EN 61000-6-4:2001

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2009.)

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(12.1.2014.)

Cenelec

EN 61008-1:2004

Uz diferenciālo strāvu reaģējošs automātslēdzis bez iebūvētas pārstrāvas aizsardzības (RCCB) mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem – 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 61008-1:1996 (Ar grozījumiem)

IEC 61008-1:1996/A1:2002 (Ar grozījumiem)

EN 61008-1:1994

+ A2:1995

+ A14:1998

Darbības izbeigšanās datums

(1.4.2009.)

 

EN 61008-1:2004/A12:2009

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2011.)

Cenelec

EN 61008-1:2012

Uz diferenciālo strāvu reaģējošs automātslēdzis bez iebūvētas pārstrāvas aizsardzības (RCCB) mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 61008-1:2010 (Ar grozījumiem)

EN 61008-1:2004

un tā labojums

Darbibas izbeigšanas datums

(18.6.2017.)

Cenelec

EN 61009-1:2004

Uz diferenciālo strāvu reaģējošs automātslēdzis ar iebūvētu pārstrāvas aizsardzību (RCBO) mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem – 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 61

IEC 61009-1:1996 (Ar grozījumiem)

IEC 61009-1:1996/A1:2002 (Ar grozījumiem)

EN 61009-1:1994

+ A1:1995

+ A14:1998

Darbības izbeigšanās datums

(1.4.2009.)

 

EN 61009-1:2004/AC:2006

 

 

 

EN 61009-1:2004/A12:2009

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2011.)

 

EN 61009-1:2004/A13:2009

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2011.)

Cenelec

EN 61009-1:2012

Uz diferenciālo strāvu reaģējoši automātslēdži ar iebūvētu pārstrāvas aizsardzības (RCBO) mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 61009-1:2010 (Ar grozījumiem)

EN 61009-1:2004

un tā labojumi

Darbibas izbeigšanas datums

(18.6.2017.)

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programmējamie kontrolleri – 2. daļa: Prasības iekārtām un testēšana

IEC 61131-2:2007

EN 61131-2:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.8.2010.)

Cenelec

EN 61204-3:2000

Zemsprieguma barošanas ierīces ar līdzstrāvas izeju – 3. daļa: Elektromagnētiskā saderība

IEC 61204-3:2000

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.11.2003.)

Cenelec

EN 61326-1:2006

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra – Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības – 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 61326-1:2005

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.2.2009.)

Cenelec

EN 61326-1:2013

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskā saderība (EMS). 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 61326-1:2012

EN 61326-1:2006

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(14.8.2015.)

Cenelec

EN 61326-2-1:2006

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra – Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības – 2-1. daļa: Īpašās prasības – Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji jūtīgai testēšanas un mērīšanas aparatūrai, ko izmanto bez aizsardzības pret elektromagnētisko nesaderību

IEC 61326-2-1:2005

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.2.2009.)

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskā saderība (EMS). 2-1. daļa: Īpašās prasības. Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji jūtīgai testēšanas un mērīšanas aparatūrai, ko izmanto bez aizsardzības pret elektromagnētisko nesaderību

IEC 61326-2-1:2012

EN 61326-2-1:2006

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(6.11.2015.)

Cenelec

EN 61326-2-2:2006

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra – Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības – 2-2. daļa: Īpašās prasības – Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji pārnēsājamai testēšanas un mērīšanas aparatūrai, ko izmanto zemsprieguma elektroapgādes sistēmās

IEC 61326-2-2:2005

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.2.2009.)

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības. 2-2. daļa: Īpašās prasības. Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji pārnēsājamai testēšanas un mērīšanas aparatūrai, ko izmanto zemsprieguma elektroapgādes sistēmās

IEC 61326-2-2:2012

EN 61326-2-2:2006

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(6.11.2015.)

Cenelec

EN 61326-2-3:2006

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra – Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības – 2-3. daļa: Īpašās prasības – Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji strāvmaiņiem ar integrētu vai attālinātu signāla sagatavošanu

IEC 61326-2-3:2006

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.8.2009.)

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Drošuma prasības elektriskajiem mērīšanas, vadības un laboratorisko procesu aparātiem. Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības. 2-3. daļa: Īpašās prasības. Testēšanas konfigurācija, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji magnētiskajiem mērpārveidotājiem ar integrētu vai atsevišķu signāla priekšveidošanu

IEC 61326-2-3:2012

EN 61326-2-3:2006

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(14.8.2015.)

Cenelec

EN 61326-2-4:2006

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra – Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības – 2-4. daļa: Īpašās prasības – Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji izolācijas kontroles ierīcēm, kas atbilst 61557-8, un izolācijas defektu atrašanās vietas noteikšanas iekārtām, kas atbilst IEC 61557-9

IEC 6132

IEC 61326-2-4:2006

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.11.2009.)

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības. 2-4. daļa: Īpašās prasības. Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji izolācijas kontroles ierīcēm atbilstoši IEC 61557-8 un izolācijas bojājumu modelēšanas iekārtām atbilstoši IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

EN 61326-2-4:2006

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(14.8.2015.)

Cenelec

EN 61326-2-5:2006

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra – Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības – 2-5. daļa: Īpašās prasības – Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji lauka ierīcēm, kuru saskarnes atbilst IEC 61784-1, CP 3/2

IEC 61326-2-5:2006

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2009.)

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskā saderība (EMS). 2-5. daļa: Īpašās prasības. Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji laukierīcēm ar IEC 61784-1 atbilstošām saskarnēm

IEC 61326-2-5:2012

EN 61326-2-5:2006

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(6.11.2015.)

Cenelec

EN 61439-1:2011

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 61439-1:2011

EN 61439-1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(23.9.2014.)

Cenelec

EN 61439-1:2009

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 61439-1:2009 (Ar grozījumiem)

EN 60439-1:1999

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.11.2014.)

 

EN 61439-1:2009/AC:2013

 

 

EN 61439-1:2009 bez citas šā standarta daļas neprezumē atbilstību.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 2. daļa: Spēka komutācijas un vadības aparatūras komplekti

IEC 61439-2:2011

EN 61439-2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(23.9.2014.)

Cenelec

EN 61439-2:2009

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 2. daļa: Spēka komutācijas un vadības aparatūras komplekti

IEC 61439-2:2009

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 3. daļa: Sadales paneļi, kas paredzēti lietošanai parastiem cilvēkiem (DBO)

IEC 61439-3:2012

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 4. daļa: Īpašās prasības komplektiem būvlaukumos (ACS)

IEC 61439-4:2012

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 5. daļa: Energosadalei paredzēti komplekti sadales tīklos

IEC 61439-5:2010

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 6. daļa: Kopņu savienotājsistēmas (kopņvadi)

IEC 61439-6:2012

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Uz diferenciālo strāvu reaģējoši automātslēdži (RCD), kas paredzēti mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem – Elektromagnētiskā saderība

IEC 61543:1995

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(4.7.1998.)

 

EN 61543:1995/AC:1997

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

IEC 61543:1995/A1:2004

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2007.)

 

EN 61543:1995/A12:2005

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2008.)

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2008.)

Cenelec

EN 61547:2009

Vispārīgās apgaismes ierīces. Elektromagnētiskās traucējumnoturības prasības

IEC 61547:2009

IEC 61547:2009/IS1:2013

EN 61547:1995

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2012.)

Cenelec

EN 61557-12:2008

Maiņspriegumam līdz 1  000 V un līdzspriegumam līdz 1  500 V paredzēto zemsprieguma sadales sistēmu elektrodrošums – Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra – 12. daļa: Veiktspējas raksturlielumu mērīšanas un pārraudzīšanas aparāti (PMD)

IEC 61557-12:2007

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Elektropiedziņas sistēmas ar maināmu rotācijas ātrumu – 3. daļa: Elektromagnētiskās saderības prasības un speciālie testi

IEC 61800-3:2004

EN 61800-3:1996

+ A11:2000

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2007.)

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(19.12.2014.)

Cenelec

EN 61812-1:2011

Laika releji lietošanai industriālā un dzīvojamo telpu vidē. 1. daļa: Prasības un testi

IEC 61812-1:2011

EN 61812-1:1996

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(29.6.2014.)

Cenelec

EN 62020:1998

Elektropiederumi – Diferencialas stravas monitori (RCM) majsaimniecibai un lidzigam lietojumam

IEC 62020:1998

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Ar grozījumiem)

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2008.)

Cenelec

EN 62026-1:2007

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – Saskarnes starp kontrolleru un ierīci (CDI) – 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 62026-1:2007

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2010.)

EN 62026-1:2007 bez citas šā standarta daļas neprezumē atbilstību.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. Saskarnes starp kontrolleru un ierīci (CDI). 2. daļa: Aktuatora sensora saskarne (AS-i)

IEC 62026-2:2008 (Ar grozījumiem)

EN 50295:1999

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(3.12.2015.)

Cenelec

EN 62026-3:2009

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. Saskarnes starp kontrolleru un ierīci (CDI). 3. daļa: Ierīču tīkls

IEC 62026-3:2008

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.5.2012.)

Cenelec

EN 62026-7:2013

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. Saskarnes starp kontrolleru un ierīci (CDI). 7. daļa: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (Ar grozījumiem)

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Nepārtrauktas elektroapgādes sistēmas (UPS) – 2. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības

IEC 62

IEC 62040-2:2005

EN 50091-2:1995

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2008.)

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Elektroenerģijas mērīšanas ierīces (maiņstrāvas) – Vispārīgās prasības, testi un testēšanas nosacījumi – 11. daļa: Mēriekārtas

IEC 62052-11:2003

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2006.)

EN 62052-11:2003 bez attiecīgas EN 62053 daļas neprezumē atbilstību.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Elektroenerģijas patēriņa mērīšanas ierīces (maiņstrāvai) – Vispārīgās prasības, testi un testēšanas noteikumi – 21. daļa: Tarifu un slodzes regulēšanas ierīces

IEC 62052-21:2004

EN 61037:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

+ EN 61038:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2007.)

EN 62052-21:2004 neprezumē atbilstību bez kādas no EN 62054 sērijas daļām.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas) – Īpašas prasības – 11. daļa: Aktīvās enerģijas elektromehāniskie skaitītāji (0,5., 1. un 2. klase)

IEC 62053-11:2003

EN 60521:1995

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2006.)

Cenelec

EN 62053-21:2003

Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas) – Īpašas prasības – 21. daļa: Aktīvās enerģijas statiskie skaitītāji (1. un 2. klase)

IEC 62053-21:2003

EN 61036:1996

+ A1:2000

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2006.)

Cenelec

EN 62053-22:2003

Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas) – Īpašas prasības – 22. daļa: Aktīvās enerģijas statiskie skaitītāji (0,2. S un 0,5. S klase)

IEC 62053-22:2003

EN 60687:1992

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2006.)

Cenelec

EN 62053-23:2003

Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas) – Īpašas prasības – 23. daļa: Reaktīvās enerģijas statiskie skaitītāji (2. un 3. klase)

IEC 62053-23:2003

EN 61268:1996

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2006.)

Cenelec

EN 62054-11:2004

Elektroenerģijas mērīšana (maiņstrāvas) – Tarifu un slodzes regulēšana – 11. daļa: Īpašās prasības elektroniskajiem pulsāciju regulēšanas uztvērējiem

IEC 62054-11:2004

EN 61037:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2007.)

Cenelec

EN 62054-21:2004

Elektroenerģijas mērīšana (maiņstrāvas) – Tarifu un slodzes regulēšana – 21. daļa: Īpašās prasības slēdžiem ar laika releju

IEC 62054-21:2004

EN 61038:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.7.2007.)

Cenelec

EN 62135-2:2008

Kontaktmetināšanas iekārta – 2. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības

IEC 62135-2:2007

EN 50240:2004

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.2.2011.)

Cenelec

EN 62310-2:2007

Statiskās transportsistēmas (STS) – 2. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības

IEC 62310-2:2006 (Ar grozījumiem)

Attiecīgais vispārējais standarts (standarti)

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2009.)

Cenelec

EN 62423:2009

Uz diferenciālo strāvu reaģējoši B tipa automātslēdži ar un bez iebūvētas pārstrāvas aizsardzības mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem (B tipa RCCB un B tipa RCBO)

IEC 62423:2007 (Ar grozījumiem)

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Uz diferenciālo strāvu reaģējoši F un B tipa automātslēdži ar iebūvētu pārstrāvas aizsardzību, vai bez tās, mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem

IEC

IEC 62423:2009 (Ar grozījumiem)

EN 62423:2009

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(19.6.2017.)

Cenelec

EN 62586-1:2014

Elektroenerģijas kvalitātes mērīšana elektroapgādes sistēmās. 1. daļa: Enerģijas kvalitātes instrumenti (PQI)

IEC 62586-1:2013

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Elektroenerģijas kvalitātes mērīšana elektroapgādes sistēmās. 2. daļa: Funkcionālie testi un prasības nenoteiktībai

IEC 62586-2:2013

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Elektriskā loka bojājumu atklāšanas ierīcēm piemērojamās vispārīgās prasības

IEC

IEC 62606:2013 (Ar grozījumiem)

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.4.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM); Telesakaru tīklu iekārtas; Elektromagnētiskās saderības (EMC) prasības

EN 300 386 V1.3.3

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.7.2011.)

ETSI

EN 300 386 V1.5.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM); Telesakaru tīklu iekārtas; Elektromagnētiskās saderības (EMC) prasības

EN 300 386 V1.4.1

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2014.)

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Telesakaru tīklu iekārtas. Elektromagnētiskās saderības (EMC) prasības

EN 300 386 V1.5.1

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(30.11.2015.)

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts radioiekārtām un dienestiem. 1. daļa: Vispārīgās tehniskās prasības

EN 301 489-1 V1.8.1

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2013.)

ETSI

EN 301 489-34 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts radioiekārtām un dienestiem. 34. daļa: Īpašie nosacījumi mobilo tālruņu ārējai elektrobarošanai

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.3.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts radioiekārtām un dienestiem. 34. daļa: Īpašie nosacījumi mobilo tālruņu ārējai elektrobarošanai

EN 301 489-34 V1.1.1

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.2.2014.)

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts radioiekārtām un pakalpojumiem. 34. daļa: Īpašie nosacījumi mobilo tālruņu ārējai elektrobarošanai

EN 301 489-34 V1.3.1

2.1. piezīme

Darbibas izbeigšanas datums

(28.2.2015.)

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.


Top