EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AP0221

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola Dohas grozījumu, un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi (10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE))

OV C 407, 4.11.2016, p. 101–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 407/101


P8_TA(2015)0221

Kioto protokola Dohas grozījuma noslēgšana ***

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola Dohas grozījumu, un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi (10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE))

(Piekrišana)

(2016/C 407/17)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (10400/2014),

ņemot vērā Kioto protokola grozījumu, kurš pieņemts Līgumslēdzēju pušu konferences astotajā sesijā, kas bija Kioto protokola līgumslēdzēju pušu sanāksme un notika Dohā, Katarā, 2012. gada decembrī (Kioto protokola Dohas grozījumu),

ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0029/2015),

ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vēstuli,

ņemot vērā Reglamenta 99. pantu 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu (A8-0167/2015),

1.

sniedz piekrišanu Kioto protokola Dohas grozījuma noslēgšanai;

2.

uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijai.


Top