EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0124(04)

Komisijas paziņojums, īstenojot Komisijas 2009. gada 18. marta Regulu (EK) Nr. 244/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2009. gada 18. septembra Regulu (EK) Nr. 859/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā izmantojamo kliedētas gaismas lampu radītajam ultravioletajam starojumam, un Komisijas 2012. gada 12. jūlija Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu, un Komisijas 2012. gada 12. decembra Regulu (ES) Nr. 1194/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām (Izmantojamo pagaidu mērījumu metožu nosaukumu un atsauču publikācija Komisijas Regulas (EK) Nr. 244/2009, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 859/2009, Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012 un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1194/2012 īstenošanai) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 22, 24.1.2014, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/17


Komisijas paziņojums, īstenojot

Komisijas 2009. gada 18. marta Regulu (EK) Nr. 244/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2009. gada 18. septembra Regulu (EK) Nr. 859/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā izmantojamo kliedētas gaismas lampu radītajam ultravioletajam starojumam,

un

Komisijas 2012. gada 12. jūlija Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu,

un

Komisijas 2012. gada 12. decembra Regulu (ES) Nr. 1194/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām

(Izmantojamo pagaidu mērījumu metožu nosaukumu un atsauču publikācija  (1) Komisijas Regulas (EK) Nr. 244/2009, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 859/2009, Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012 un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1194/2012 īstenošanai)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2014/C 22/02

Lai pārbaudītu atbilstību prasībām, kas noteiktas Komisijas Regulā (EK) Nr. 244/2009, kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 859/2009, Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 874/2012 un Komisijas Regulā (ES) Nr. 1194/2012, izmanto šādas mērījumu procedūras, ja:

harmonizētajos standartos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (konkrēti, lielākā daļa minēto EN standartu ir arī ISO standarti), nav noteiktas citas mērīšanas procedūras

vai iepriekš minētajās regulās nav atsauču uz citām īpašām mērījumu procedūrām atbilstības verifikācijai.

Piemēro "virzītas gaismas" un "kliedētas gaismas" spuldžu definīcijas no Komisijas Regulas (ES) Nr. 1194/2012 2. panta.

1.

Ja mērāmajiem parametriem nav īpašu atsauces dokumentu, izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērījumu procedūras, kurās ievēro vispāratzītas, mūsdienīgas mērīšanas metodes. Tas attiecas uz pārslēgšanas ciklu skaitu, LED aprēķināto kalpošanas laiku un LED priekšlaicīgas atteices koeficientu, bet ne tikai uz šiem parametriem.

2.

Fotometriskos parametrus mēra saskaņā ar prEN 13032-4 LED spuldzēm un moduļiem (ieskaitot kolorimetriskos parametrus) un EN 13032-1 — visiem pārējiem tipiem.

3.

Kliedētas gaismas spuldzēm testus izdara šādi:

a.

Kvēlspuldzes mēra saskaņā ar metodēm, kas norādītas šādos dokumentos:

Kliedētas gaismas kvēlspuldzes

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

EEI

EN 60064, 3.4.1. un A pielikums attiecībā uz jaudu;

CIE 84 gaismas plūsmas pamatmērījumiem;

EN60064, 3.4.2 gaismas plūsmai

EEI vidējo vērtību aprēķina, izmantojot katra produkta atsevišķo EEI vidējo aritmētisko vērtību.

Spuldžu cokoli

EN 60064 saistībā ar EN 60061-1

 

Spuldzes ilgizturības koeficients

CIE 97

 

Aprēķinātais kalpošanas laiks, spuldzes kalpošanas laiks

EN 60064 A un B pielikums

 

Gaismas plūsmas noturība, spuldzes gaismas plūsmas noturības koeficients

EN 60064, 3.5. un A pielikums

 

Pārslēgšanas ciklu skaits

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Palaišanas laiks

Neattiecas uz kvēlspuldzēm.

Spuldzes iesilšanas laiks

Neattiecas uz kvēlspuldzēm.

Priekšlaicīga atteice

EN 60064, 3.5

 

Spuldzes jaudas koeficients

Neattiecas uz kvēlspuldzēm (jaudas koeficients ir 1).

(Krāsainības koordinātas)

CIE S 010 (= ISO 23539) pamata fotometriskajiem parametriem,

CIE 15 pamata kolorimetriskajiem parametriem

CIE 63 radiometriskajiem mērījumiem

 

CCT

CIE 15

 

CRI

Neattiecas uz kvēlspuldzēm (CRI ir 100).

Spožums

CIE 18.2

 

UV starojuma īpatnējā jauda

EN/CIE 62471

 

Izmēri

EN 60064

 

b.

Halogēnspuldzes mēra saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šādos dokumentos:

Kliedētas gaismas halogēnspuldzes

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

Spuldzes efektivitāte, gaismas atdeve

EN 60357, 1.4.5. un A pielikums attiecībā uz gaismas plūsmu;

CIE 84 gaismas plūsmas pamatmērījumiem;

EN 60357, 1.4.4. jaudai

Efektivitātes vidējo vērtību aprēķina, izmantojot katra produkta atsevišķo efektivitātes vidējo aritmētisko vērtību.

Spuldžu cokoli

EN 60432-2, 1.1. halogēnspuldzēm mājsaimniecību un vispārējam apgaismojumam;

EN 60432-3, 2.3. halogēnspuldzēm (neattiecas uz transportlīdzekļiem);

saistībā ar EN 60061-1

 

Spuldzes ilgizturības koeficients

CIE 97

 

Aprēķinātais kalpošanas laiks, spuldzes kalpošanas laiks

EN 60357, 1.4. un A pielikums

 

Gaismas plūsmas noturība, spuldzes gaismas plūsmas noturības koeficients

EN 60357, 1.4. un A pielikums

 

Pārslēgšanas ciklu skaits

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Palaišanas laiks

Neattiecas uz halogēnspuldzēm.

Spuldzes iesilšanas laiks

Neattiecas uz halogēnspuldzēm.

Priekšlaicīga atteice

EN 60357, A pielikums

 

Spuldzes jaudas koeficients (tikai spuldzēm ar integrētu vadības bloku)

IEC 61000-3-2

 

Krāsainības koordinātas

CIE S 010 (= ISO 23539) pamata fotometriskajiem parametriem,

CIE 15 pamata kolorimetriskajiem parametriem

CIE 63 radiometriskajiem mērījumiem

 

CCT

CIE 15

 

CRI

Neattiecas uz halogēnspuldzēm (CRI ir 100).

Spožums

CIE 18.2.

 

UV starojuma īpatnējā jauda

EN/CIE 62471

 

Spuldzes izmēri

EN 60357

 

c.

Kompaktās luminiscences spuldzes ar integrētu vadības bloku mēra saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šādos dokumentos:

Kliedētas gaismas kompaktās luminiscences spuldzes

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

Spuldzes efektivitāte, gaismas atdeve

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV A pielikums attiecībā uz gaismas plūsmu;

CIE 84 gaismas plūsmas pamatmērījumiem;

34A/1701/CDV A pielikums attiecībā uz jaudu

Efektivitātes vidējo vērtību aprēķina, izmantojot katra produkta atsevišķo efektivitātes vidējo aritmētisko vērtību.

Spuldžu cokoli

EN 60968 saistībā ar EN 60061-1

 

Spuldzes ilgizturības koeficients

CIE 97

 

Aprēķinātais kalpošanas laiks, spuldzes kalpošanas laiks

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV G pielikums

 

Gaismas plūsmas noturība, spuldzes gaismas plūsmas noturības koeficients

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV D pielikums

 

Pārslēgšanas ciklu skaits

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV F pielikums

 

Palaišanas laiks

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV B pielikums

 

Spuldzes iesilšanas laiks

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV C pielikums

Tā vietā izmanto iesilšanas laiku.

Priekšlaicīga atteice

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV G pielikums

 

Spuldzes jaudas koeficients (tikai spuldzēm ar integrētu vadības bloku)

IEC 61000-3-2

 

Krāsainības koordinātas

CIE 15

 

CCT

CIE 15

 

CRI

CIE 13.3.

 

Spožums

CIE 18.2.

 

UV starojuma īpatnējā jauda

EN/CIE 62471

 

Spuldzes izmēri

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV 3. tabula

 

Dzīvsudraba saturs

Komisijas Lēmums 2002/747/EK (pielikums)

 

Gaismas intensitātes regulēšanas iespēja

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

d.

Gaismas diožu spuldzes mēra saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šādos dokumentos:

Kliedētas gaismas gaismas diožu spuldzes

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

Spuldzes efektivitāte

EN 62612, 9.3 efektivitāte. Jākoriģē atbilstīgi IM 244 ar korekcijas koeficientu.

Efektivitātes vidējo vērtību aprēķina, izmantojot katra produkta atsevišķo efektivitātes vidējo aritmētisko vērtību.

Aprēķinātais kalpošanas laiks, spuldzes kalpošanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras. Attiecībā uz LED spuldzēm EN 62612 nosaka procedūras 6 000 h testēšanas laikam.

Spuldzes ilgizturības koeficients

EN 62612, 11.2.

Piemēro noteikumu atbilstības kritērijus.

Gaismas plūsmas noturība, spuldzes gaismas plūsmas noturības koeficients

EN 62612, 11.2.

Piemēro noteikumu atbilstības kritērijus.

Pārslēgšanas ciklu skaits

IEC 62612 11.3.3.

 

Palaišanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Spuldzes iesilšanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Priekšlaicīga atteice

EN 62612, 11.2.

Piemēro papildu nolasījuma punktu pēc 1 000 h un atbilstības kritērijus saskaņā ar noteikumiem.

Spuldzes jaudas koeficients

EN 61000-3-2

 

Krāsainības koordinātas

prEN 13032-4

 

CCT

prEN 13032-4

 

CRI

prEN 13032-4

 

Spožums

CIE 18.2.

 

UV starojuma īpatnējā jauda

EN/CIE 62471

 

UVA + UVB

EN/CIE 62471

 

Spuldzes izmēri

EN 62612, 6.

 

Gaismas intensitātes regulēšanas iespēja

EN 62560, 5.2.

Pārbauda, vai ir pievienots simbols vai brīdinājums.

Spuldžu cokoli

EN 62560

 

e.

Gaismas diožu moduļus mēra saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šādos dokumentos:

Kliedētas gaismas gaismas diožu moduļi

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

Spuldzes efektivitāte, gaismas atdeve

EN 62717, patlaban 34A/1659/CDV, 9.3 efektivitāte

Efektivitātes vidējo vērtību aprēķina, izmantojot katra produkta atsevišķo efektivitātes vidējo aritmētisko vērtību.

Aprēķinātais kalpošanas laiks, spuldzes kalpošanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras. Attiecībā uz LED spuldzēm EN 62612 nosaka procedūras 6 000 h testēšanas laikam.

Spuldzes ilgizturības koeficients

IEC 62717, 10.2.

Piemēro noteikumu atbilstības kritērijus.

Gaismas plūsmas noturība, spuldzes gaismas plūsmas noturības koeficients

IEC 62717, 10.2.

Piemēro noteikumu atbilstības kritērijus.

Pārslēgšanas ciklu skaits

EN 62717, patlaban 34A/1659/CDV, 11.3.3.

 

Palaišanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras. var pielāgot 34A/1701/CDV aprakstīto metodi (attiecībā uz CFLi).

Spuldzes iesilšanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras. Var pielāgot 34A/1701/CDV aprakstīto metodi (attiecībā uz CFLi).

Priekšlaicīga atteice

IEC 62717, 11.2.

Piemēro papildu nolasījuma punktu pēc 1 000 h un atbilstības kritērijus saskaņā ar noteikumiem.

Spuldzes jaudas koeficients

EN 61000-3-2

 

Krāsainības koordinātas

prEN 13032-4

 

CCT

prEN 13032-4

 

CRI

prEN 13032-4

 

Spožums

CIE 18.2.

 

UV starojuma īpatnējā jauda

EN/CIE 62471

 

UVA + UVB

EN/CIE 62471

 

Spuldzes izmēri

EN 62717, patlaban 34A/1659/CDV, 5.

 

Gaismas intensitātes regulēšanas iespēja

EN 62717, patlaban 34A/1659/CDV, 6. un 7.2.

Pārbauda, vai ir pievienots simbols vai brīdinājums. Saderīgu intensitātes regulēšanas ierīču saraksts nav iespējams tāpēc, ka ir patvaļīgas kombinācijas ar vadības blokiem.

4.

Virzītas gaismas spuldzēm testus izdara šādi:

a.

Kvēlspuldzes mēra saskaņā ar metodēm, kas norādītas šādos dokumentos:

Virzītas gaismas kvēlspuldzes

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

EEI

CIE 84 attiecībā uz gaismas plūsmas mērījumu vispārīgajiem nosacījumiem.

L2(AP)005 attiecībā uz konisko gaismas plūsmu.

EN 60064, 3.4.1. attiecībā uz jaudu.

EEI vidējo vērtību aprēķina, izmantojot katra produkta atsevišķo EEI vidējo aritmētisko vērtību.

Aprēķinātais kalpošanas laiks

EN 60064 A un B pielikums

 

Gaismas plūsmas noturība

EN 60064, 3.5. un A pielikums

 

Pārslēgšanas ciklu skaits

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Palaišanas laiks

Neattiecas uz kvēlspuldzēm.

Spuldzes iesilšanas laiks

Neattiecas uz kvēlspuldzēm.

Priekšlaicīga atteice

EN 60064, 3.5. un A pielikums

 

Spuldzes jaudas koeficients

Neattiecas uz kvēlspuldzēm (jaudas koeficients ir 1).

Krāsainības koordinātas

CIE S 010 (= ISO 23539) pamata fotometriskajiem parametriem,

CIE 15 pamata kolorimetriskajiem parametriem

CIE 63 radiometriskajiem mērījumiem

 

CRI

Neattiecas uz kvēlspuldzēm (CRI ir 100).

Paziņojums par aizstājējspuldžu ekvivalenci

Neattiecas uz kvēlspuldzēm.

Gaismas kūļa leņķis

IEC/TR 61341

 

Maksimālā intensitāte

IEC/TR 61341

 

b.

Halogēnspuldzes mēra saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šādos dokumentos:

Virzītas gaismas halogēnspuldzes

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

EEI

CIE 84 attiecībā uz gaismas plūsmas mērījumu vispārīgajiem nosacījumiem.

L2(AP)005 attiecībā uz konusveida gaismas plūsmu.

EN 60357, 1.4.4. attiecībā uz jaudu.

EEI vidējo vērtību aprēķina, izmantojot katra produkta atsevišķo EEI vidējo aritmētisko vērtību.

Aprēķinātais kalpošanas laiks

EN 60357, 1.4. un A pielikums

 

Gaismas plūsmas noturība

EN 60357, 1.4. un A pielikums

 

Pārslēgšanas ciklu skaits

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras. EN 60357, A.3 darba cikls, var daļēji izmantot.

Palaišanas laiks

Neattiecas uz halogēnspuldzēm.

Spuldzes iesilšanas laiks

Neattiecas uz halogēnspuldzēm.

Priekšlaicīga atteice

EN 60357, A pielikums

 

Spuldzes jaudas koeficients

Neattiecas uz halogēnspuldzēm (jaudas koeficients ir 1).

Krāsainības koordinātas

CIE S 010 (= ISO 23539) pamata fotometriskajiem parametriem,

CIE 15 pamata kolorimetriskajiem parametriem

CIE 63 radiometriskajiem mērījumiem

 

CRI

Neattiecas uz halogēnspuldzēm (CRI ir 100).

Paziņojums par aizstājējspuldžu ekvivalenci

Sk. gaismas plūsmas un jaudas mērīšanu pie parametra EEI.

Gaismas kūļa leņķis

IEC/TR 61341, papildu nosacījumi EN 60357, A pielikums

 

Maksimālā intensitāte

IEC/TR 61341, papildu nosacījumi EN 60357, A pielikums

 

Spuldzes tips (MR11, GU4 utt.)

EN 60357

 

c.

Kompaktās luminiscences spuldzes ar integrētu vadības bloku mēra saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šādos dokumentos:

Virzītas gaismas kompaktās luminiscences spuldzes

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

EEI

CIE 84 attiecībā uz gaismas plūsmas mērījumu vispārīgajiem nosacījumiem;

L2(AP)005 attiecībā uz konusveida gaismas plūsmu;

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV A pielikums attiecībā uz jaudu.

EEI vidējo vērtību aprēķina, izmantojot katra produkta atsevišķo EEI vidējo aritmētisko vērtību.

Aprēķinātais kalpošanas laiks

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV G pielikums

 

Spuldzes ilgizturības koeficients

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV G pielikums

 

Gaismas plūsmas noturība

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV D pielikums

 

Pārslēgšanas ciklu skaits

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV F pielikums

 

Palaišanas laiks

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV B pielikums

 

Spuldzes iesilšanas laiks

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV C pielikums

Tā vietā izmanto iesilšanas laiku.

Priekšlaicīga atteice

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV G pielikums

 

Spuldzes jaudas koeficients

EN 61000-3-2

 

Krāsainības koordinātas

CIE 15

 

CCT

CIE 15

 

CRI

CIE 13.3.

 

Spektrālās jaudas sadale

CIE 63

 

Spuldzes izmēri

EN 60969, patlaban 34A/1701/CDV 3. tabula

 

Gaismas kūļa leņķis

IEC/TR 61341

 

Maksimālā intensitāte

IEC/TR 61341

 

Dzīvsudraba saturs

Komisijas Lēmums 2002/747/EK (pielikums)

 

Spuldzes tips (MR11, GU4 utt.)

EN 60968, patlaban 34A/1624/CD — cokoli

 

Koniskā gaismas plūsma

L2(AP)005

 

Cokols

EN 60968

 

d.

Augstas intensitātes gāzizlādes spuldzes mēra saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šādos dokumentos:

Virzītas gaismas augstas intensitātes gāzizlādes spuldzes

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

EEI

CIE 84 attiecībā uz gaismas plūsmas mērījumu vispārīgajiem nosacījumiem;

L2(AP)005 attiecībā uz konisko gaismas plūsmu;

EN 61167 B vai E pielikums attiecībā uz jaudu, metālu halogenīdu spuldzēm.

EEI vidējo vērtību aprēķina, izmantojot katra produkta atsevišķo EEI vidējo aritmētisko vērtību.

Aprēķinātais kalpošanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Gaismas plūsmas noturība

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Pārslēgšanas ciklu skaits

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Palaišanas laiks

EN 61167, A pielikums attiecībā uz elektromagnētisko darbību, G pielikums kvadrātveida viļņu darbībai metālu halogenīdu spuldzēm;

EN 60662 8.2. augstspiediena nātrija spuldzēm

Metālu halogenīdu spuldžu kvadrātveida viļņu darbības metodi ņem vērā, ja “palaišanas laiku” izprot kā kopējo caursites, iedegšanās un iesilšanas laiku. (EN 61167, G pielikums

Spuldzes iesilšanas laiks līdz 60 %

EN 61167, A pielikums attiecībā uz elektromagnētisko darbību, G pielikums metālu halogenīdu spuldžu kvadrātveida viļņu darbībai;

 

Priekšlaicīga atteice

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Spuldzes jaudas koeficients

(tikai spuldzēm ar integrētu vadības bloku)

EN 61000-3-2

 

Krāsainības koordinātas

CIE 15

 

CCT

CIE 15

 

CRI

CIE 13.3.

 

Spektrālās jaudas sadale

CIE 63

 

Spuldzes izmēri

EN 61167, 6. par metālu halogenīdu spuldzēm

 

Gaismas kūļa leņķis

IEC/TR 61341

 

Maksimālā intensitāte

IEC/TR 61341, papildu nosacījumi EN 61167, 4.7. metālu halogenīdu spuldzēm

 

Dzīvsudraba saturs

Komisijas Lēmums 2002/747/EK (pielikums)

 

Gaismas intensitātes regulēšanas iespēja

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Spuldzes tips (MR11, GU4 utt.)

EN 61167, 6.2.2. par metālu halogenīdu spuldzēm

 

Koniskā gaismas plūsma

L2(AP)005

 

e.

Gaismas diožu spuldzes mēra saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šādos dokumentos:

Virzītas gaismas gaismas diožu spuldzes

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

EEI

CIE 84 attiecībā uz gaismas plūsmas mērījumu vispārīgajiem nosacījumiem;

L2(AP)005 attiecībā uz konisko gaismas plūsmu;

EN 62612, 9.3 attiecībā uz efektivitāti;

EN 62612, 9.1. un A pielikums attiecībā uz gaismas plūsmu;

EN 62612, 8.1. un A pielikums attiecībā uz jaudu;

EEI vidējo vērtību aprēķina, izmantojot katra produkta atsevišķo EEI vidējo aritmētisko vērtību.

Aprēķinātais kalpošanas laiks, spuldzes kalpošanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Spuldzes ilgizturības koeficients

EN 62612, 11.2.

Piemēro noteikumu atbilstības kritērijus.

Gaismas plūsmas noturība

EN 62612, 11.2.

Piemēro noteikumu atbilstības kritērijus.

Pārslēgšanas ciklu skaits

IEC 62612 11.3.3.

 

Palaišanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras. Var pielāgot 34A/1701/CDV aprakstīto metodi (attiecībā uz CFLi).

Spuldzes iesilšanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras. Var pielāgot 34A/1701/CDV aprakstīto metodi (attiecībā uz CFLi).

Priekšlaicīga atteice

EN 62612, 11.2.

Piemēro papildu nolasījuma punktu pēc 1 000 h un atbilstības kritērijus saskaņā ar noteikumiem.

Spuldzes jaudas koeficients (tikai spuldzēm ar integrētu vadības bloku)

EN 61000-3-2

 

CCT

prEN 13032-4

 

CRI

prEN 13032-4

 

Krāsas konsekvence

EN 62612, 10.1.

 

Spektrālās jaudas sadale

CIE 63

 

Spuldzes izmēri

EN 62612, 6.

 

Gaismas kūļa leņķis

EN 62612, 9.2.

 

Maksimālā intensitāte

EN 62612, 9.2.

 

Gaismas intensitātes regulēšanas iespēja

EN 62560, 5.2.

Pārbauda, vai ir pievienots simbols vai brīdinājums.

Spuldzes tips (MR11, GU4 utt.)

Sk. parametru “cokols”.

 

Koniskā gaismas plūsma

L2(AP)005

 

Cokols

EN 62560

 

f.

Gaismas diožu moduļus mēra saskaņā ar metodēm, kas izklāstītas šādos dokumentos:

Virzītas gaismas gaismas diožu moduļi

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

EEI

EN 62717, patlaban 34A/1659/CDV, 9.3. efektivitāte

EEI vidējo vērtību aprēķina, izmantojot katra produkta atsevišķo EEI vidējo aritmētisko vērtību.

Aprēķinātais kalpošanas laiks

 

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras.

Spuldzes ilgizturības koeficients

IEC 62717, 10.2.

Piemēro noteikumu atbilstības kritērijus.

Gaismas plūsmas noturība

IEC 62717, 10.2.

Piemēro noteikumu atbilstības kritērijus.

Pārslēgšanas ciklu skaits

EN 62717, patlaban 34A/1659/CDV, 10.3.

 

Palaišanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras. Var pielāgot 34A/1701/CDV aprakstīto metodi (attiecībā uz CFLi).

Spuldzes iesilšanas laiks

Izmanto ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas procedūras. Var pielāgot 34A/1701/CDV aprakstīto metodi (attiecībā uz CFLi).

Priekšlaicīga atteice

IEC 62717, 10.2.

Piemēro papildu nolasījuma punktu pēc 1 000 h un atbilstības kritērijus saskaņā ar noteikumiem.

Spuldzes jaudas koeficients (tikai spuldzēm ar integrētu vadības bloku)

EN 61000-3-2

 

Krāsainības koordinātas

prEN 13032-4

 

Krāsas konsekvence

EN 62717, patlaban 34A/1659/CDV, 9.1.

CIE 15

 

CRI

prEN 13032-4A

 

Spektrālās jaudas sadale

CIE 63

 

Spuldzes izmēri

EN 62717, patlaban 34A/1659/CDV, 5.

 

Gaismas kūļa leņķis

EN 62717, patlaban 34A/1659/CDV, 8.2.5.

IEC/TR 61341

 

Maksimālā intensitāte

EN 62717, patlaban 34A/1659/CDV, 8.2.4.

IEC/TR 61341

 

Gaismas intensitātes regulēšanas iespēja

EN 62717, patlaban 34A/1659/CDV, 6. un 7.2.

Pārbauda, vai ir pievienots simbols vai brīdinājums.

Koniskā gaismas plūsma

L2(AP)005

 

5.

Vadības blokiem testus izdara šādi:

Vadības bloks

Mērāmais parametrs

Atsauce

Piezīmes

Gaidīšanas režīma jauda apgaismes transformatoriem (halogēnu un LED)

IEC 62442-3, patlaban 34A/1019/CDV

 

Gaidīšanas režīma jauda mājsaimniecības apgaismes iekārtām

Neattiecas uz apgaismes iekārtām (nosaka pēc vadības bloka sastāvdaļām).

Luminiscences spuldžu vadības bloka efektivitātes mērījums

EN 62442-1, kas aizstāj EN 50294

 

Augstas intensitātes gāzizlādes spuldzes vadības bloka efektivitātes mērījums

IEC 62442-2, patlaban 34A/1016/CDV

 

6.

Izmanto šādus atsauces dokumentus:

Pārskats par dokumentiem ar atsaucēm

Atsauces dokuments

Organizācija

Nosaukums

Komisijas Lēmums 2002/747/EK (pielikums)

Eiropas Komisija

Komisijas 2002. gada 9. septembra Lēmums 2002/747/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai spuldzēm un groza Lēmumu 1999/568/EK

EN 60061-1

CENELEC

Spuldžu cokoli un ietveres kopā ar savstarpējas apmaināmības un drošības kontroles kalibriem

1. daļa — Spuldžu cokoli

EN 60064

CENELEC

Mājsaimniecībā un līdzīgi izmantojamas spuldzes ar volframa kvēldiegu. Veiktspējas prasības

EN 60357

CENELEC

Volframa halogēnspuldzes (izņemot transportlīdzekļu spuldzes). Veiktspējas specifikācijas

EN 60432-1

CENELEC

Kvēlspuldzes — drošuma specifikācijas — 1. daļa: Mājsaimniecībā un līdzīgi izmantojamas spuldzes ar volframa kvēldiegu. Veiktspējas prasības

EN 60432-2

CENELEC

Kvēlspuldzes — drošuma specifikācijas — 2. daļa: Mājsaimniecībā un līdzīgi izmantojamas volframa halogēnspuldzes. Veiktspējas prasības

EN 60432-3

CENELEC

Kvēlspuldzes — drošuma specifikācijas — 3. daļa: Volframa halogēnspuldzes (izņemot transportlīdzekļu spuldzes)

EN 60662

CENELEC

Augstspiediena nātrija tvaiku spuldzes. Veiktspējas specifikācijas

EN 60968 2. red. un 34A/1624/CD

IEC/CENELEC

Pašstabilizējošas spuldzes vispārīgai apgaismei. Drošuma prasības

EN 60969 2. red. un 34A/1701/CDV

IEC/CENELEC

Pašstabilizējošas spuldzes vispārīgai apgaismei. Veiktspējas prasības

EN 61000-3-2

CENELEC

Elektromagnētiskā saderība (EMS). 3-2. daļa: Robežvērtības. Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības

(iekārtu ieejas strāva ≤ 16 A uz fāzi)

EN 61167

CENELEC

Metālu halogenīdu spuldzes. Veiktspējas specifikācija

IEC/TR 61341

IEC

Centrālā gaismas kūļa intensitātes un gaismas kūļa leņķa(-u) mērīšanas metode spuldzēm ar reflektoru

EN 62442-1

CENELEC

Spuldžu vadības ierīču energoefektivitāte — 1. daļa: Luminiscences spuldžu vadības ierīces. Vadības ierīču ķēžu ieejas jaudas un ierīču efektivitātes mērīšanas metode

IEC 62442-2; patlaban 34C/1016/CDV

IEC

Spuldžu vadības ierīču energoefektivitāte — 2. daļa: Augstas intensitātes gāzizlādes spuldžu vadības ierīces (izņemot luminiscences spuldzes) — Vadības ierīču efektivitātes mērīšanas metode

IEC 62442-3, patlaban 34A/1019/CDV

IEC

Spuldžu vadības ierīču energoefektivitāte — 3. daļa: Halogēnspuldžu un LED moduļu vadības ierīces — Vadības ierīču efektivitātes mērīšanas metode

EN 62471

CENELEC

Spuldžu un lampu fotobioloģiskais drošums

EN 62554

CENELEC

Paraugu sagatavošana dzīvsudraba daudzuma noteikšanai luminiscences spuldzēs

EN 62560

CENELEC

Pašstabilizējošas LED spuldzes vispārīgai apgaismei spriegumam > 50 V. Drošuma specifikācijas

EN 62612

CENELEC

Pašstabilizējošas LED spuldzes vispārīgai apgaismei spriegumam > 50 V. Veiktspējas specifikācijas

IEC 62717, patlaban 34A/1659/CDV

IEC

LED moduļi vispārīgai apgaismei. Veiktspējas prasības

prEN 13032-4

CEN

Gaisma un apgaismojums. Fotometrisko datu mērīšana un pasniegšana. 4. daļa: LED spuldzes, moduļi un apgaismes iekārtas

CIE 13.3:1995

CIE

Gaismas avotu mērīšanas metodes un krāsu atveidojuma īpašību precizēšana

CIE 13.3:2004

CIE

Kolorimetrija

CIE 18

CIE

Gaismas mērīšanas principi

CIE 43:1979

CIE

Pārplūdgaismas prožektoru fotometrija

CIE 13.3:1982

CIE

Radiometrijas un fotometrijas ierīču veiktspējas raksturošanas metodes

CIE 63:1984

CIE

Gaismas avotu spektroradiometriskā mērīšana

CIE 70:1987

CIE

Absolūtās gaismas intensitātes sadales mērījumi

CIE 13.3:1989

CIE

Gaismas plūsmas mērīšana

CIE TR 127:2007

CIE

LED mērīšana

CIE TR 149:2002

CIE

Volframa kvēlspuldžu izmantošana par sekundārajiem standarta avotiem

CIE S 010/E:2004 / ISO 23539:2005

CIE/ISO

Fotometrija — CIE fiziskās fotometrijas sistēma

L2(AP)005, tiks pārveidots par EN standartu

Eiropas Lampu ražotāju asociācija standartu izstrādes jomā

Koniskās gaismas plūsmas mērīšana


(1)  Ir iecerēts, ka šīs pagaidu metodes reiz aizstās harmonizēts(-i) standarts(-i). Kad kļūs pieejama(-as) atsauce(-es) uz harmonizētajiem standartiem, tā(-ās) tiks publicēta(-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 9. un 10. pantu.


Top