EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1214(02)

Paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 5. punkta a) apakšpunktu par dalībvalstu muitas administrāciju informācijas sniegšanu attiecībā uz preču muitas nomenklatūras klasifikāciju

OJ C 364, 14.12.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 364/4


Paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 5. punkta a) apakšpunktu par dalībvalstu muitas administrāciju informācijas sniegšanu attiecībā uz preču muitas nomenklatūras klasifikāciju

2011/C 364/02

Saistošā izziņa par tarifu zaudē spēku no tās dienas, kad tā kļūst nederīga saskaņā ar sekojošo muitas nomenklatūras starptautisko tarifu pasākumu interpretāciju:

Harmonizētās Sistēmas skaidrojumu un Klasifikācijas atzinumu krājumu grozījumi, kurus apstiprinājusi Muitas Sadarbības Padome (MSP dok. NC1649 – HS Komitejas 47. sesijas ziņojums):

SKAIDROJUMU GROZĪJUMI, KURI JĀIZDARA SASKAŅĀ AR HS KONVENCIJAS 8. PANTA PROCEDŪRU UN SASKAŅĀ AR KLASIFIKĀCIJAS ATZINUMIEM, KURUS PIEVIENOJUSI PASAULES MUITAS ORGANIZĀCIJAS HS KOMITEJA

(HS KOMITEJAS 47. SESIJA, 2011. GADA MARTS)

DOK. NC1649

Nomenklatūras skaidrojošo piezīmju grozījumi, kuri ir HS Konvencijas pielikumā

29. nodaļa

R/11


Klasifikācijas atzinumi, kurus ir apstiprinājusi HS Komiteja

2106.90/26-27

R/3

2208.90/4-6

R/2

4410.11/1

R/4

8517.62/20

R/5

8528.51/1

R/6

8543.70/5

R/7

Atbilstīgi Kopienas Muitas kodeksa 17. pantam saistošā izziņa par tarifu no 2012. gada 1. janvāra vairs nav spēkā, ja tā vairs neatbilst Muitas nomenklatūras interpretācijai šādu starptautisku tarifu pasākumu dēļ.

Grozījumi Harmonizētās Sistēmas paskaidrojumos, ko apstiprinājusi Muitas sadarbības padome (MSP dok. NC1649, Q/4 pielikums, HS Komitejas 47. sesijas ziņojums):

SKAIDROJUMU GROZĪJUMI, KURI JĀIZDARA SASKAŅĀ AR HS KONVENCIJAS 8. PANTA PROCEDŪRU, KURUS PIEVIENOJUSI PASAULES MUITAS ORGANIZĀCIJAS HS KOMITEJA

(HS KOMITEJAS 47. SESIJA, 2011. GADA MARTS)

DOK. NC1649

Grozījumi paskaidrojumos (Harmonizētās Sistēmas konvencijas pielikums), kas atbilst 2009. gada 26. jūnija Ieteikumam un ko sīkāk izstrādājusi Harmonizētās Sistēmas Komiteja 47. sanāksmē. Dokuments Nr. NC1649

Paskaidrojumi

Q/4

Grozījumi Harmonizētās Sistēmas paskaidrojumos, ko apstiprinājusi Muitas sadarbības padome (MSP dok. NC1705, N pielikums, HS Komitejas 48. sesijas ziņojums):

SKAIDROJUMU GROZĪJUMI, KURI JĀIZDARA SASKAŅĀ AR HS KONVENCIJAS 8. PANTA PROCEDŪRU, KURUS PIEVIENOJUSI PASAULES MUITAS ORGANIZĀCIJAS HS KOMITEJA

(HS KOMITEJAS 48. SESIJA, 2011. GADA SEPTEMBRIS)

DOK. NC1705

Grozījumi paskaidrojumos (Harmonizētās sistēmas konvencijas pielikums), kas atbilst 2009. gada 26. jūnija Ieteikumam un ko sīkāk izstrādājusi Harmonizētās Sistēmas Komiteja 48. sanāksmē. Dokuments Nr. NC1705

Paskaidrojumi

N

Informācija par šo muitas pasākumu nozīmi var iegūt Eiropas Komisijas Nodokļu un Muitas Savienības ģenerāldirektorātā (adrese: Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brisele, Belgium) vai arī izmantojot pieeju šī ģenerāldirektorāta interneta mājas lapai:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


Top