EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0018

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2011. gada 4. marts ) par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (kodificēta redakcija) (CON/2011/18)

OJ C 114, 12.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 114/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2011. gada 4. marts)

par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (kodificēta redakcija)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Ievads un tiesiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2011. gada 26. janvārī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes Regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (kodificēta redakcija) (1) (turpmāk – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punkta pirmo ievilkumu un 128. panta 2. punktu, jo ierosinātā regula attiecas uz euro monētu nominālvērtībām un tehniskajām specifikācijām. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

Ierosinātā regula ir Padomes 1998. gada 3. maija Regulas (EK) Nr. 975/98 par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (2) kodifikācija. Spēkā esošo noteikumu par euro monētu nominālvērtībām un tehniskajām specifikācijām saturs nav grozīts.

Lai gan ECB visumā atzinīgi vērtē to, ka veikta kodifikācija, ECB atzīmē, ka kodifikācijas metodes izmantošana neļauj veikt izmaiņas Regulas (EK) Nr. 975/98 saturā. Tomēr ECB uzskata, ka ierosinātās regulas I pielikumā izklāstītajās tehniskajās specifikācijās jāveic šī atzinuma pielikumā izklāstītie grozījumi.

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt ierosinātajā regulā, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 4. martā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 691 galīgā redakcija.

(2)  OV L 139, 11.5.1998., 6. lpp.


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātais grozījums (1)

1.     grozījums

Ierosinātās regulas 13. apsvērums

“(13)

No euro monētām paredzētā tehnisko datu kopuma tikai biezuma vērtība ir orientējoša rakstura, jo monētu faktiskais biezums ir atkarīgs no paredzētā diametra un svara,”

Paskaidrojums

Lai arī iespējams, ka monētu biezuma orientējošās vērtības bija vienīgās vērtības, ko varēja noteikt 1998. gadā, kad apgrozībai paredzēto euro monētu tehniskās specifikācijas tika pieņemtas pirmo reizi, ECB iesaka šīs orientējošās vērtības tagad aizstāt ar patiesajām euro monētu biezuma vērtībām, kas ir labi zināmas un ko kaltuves izmantoto kā atsauces vērtības monētu ražošanā.

2.     grozījums

Ierosinātās regulas I pielikums

“1. pantā minētie tehniskie dati

Norādītā vērtība (euro)

(…)

Biezums mm (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

“1. pantā minētie tehniskie dati

Norādītā vērtība (euro)

(…)

Biezums mm (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Paskaidrojums

Ierosinātās regulas I pielikumā iekļauta Regulas (EK) Nr. 975/98 1. panta tabula. Šajā tabulā monētu biezums norādīts trešajā ailē, zemsvītras piezīmē atzīmējot, ka biezuma vērtības ir orientējošas. Lai arī iespējams, ka šīs orientējošās vērtības bija vienīgās vērtības, ko varēja noteikt 1998. gadā, kad apgrozībai paredzēto euro monētu tehniskās specifikācijas tika pieņemtas pirmo reizi, ECB iesaka šīs orientējošās vērtības tagad aizstāt ar patiesajām euro monētu biezuma vērtībām, kas ir labi zināmas un ko kaltuves izmantoto kā atsauces vērtības monētu ražošanā.


(1)  Teksts treknrakstā ir teksts, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir teksts, kuru ECB ierosina svītrot.

(2)  Biezuma vērtības ir orientējošas”

(3)  


Top