Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvas 2001/16/EK īstenošanu par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 97/18


Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvas 2001/16/EK īstenošanu par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)

2010/C 97/03

ESO (1)

Saskaņotā standarta numurs un nosaukums (un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

CEN

EN 12080:2007

Dzelzceļa aprīkojums – Bukses – Rullīšu gultņi

 

 

CEN

EN 12081:2007

Dzelzceļa aprīkojums – Bukses – Smērvielas

 

 

CEN

EN 12082:2007

Dzelzceļa aprīkojums – Bukses – Veiktspējas testēšana

 

 

CEN

EN 13103:2009

Dzelzceļa aprīkojums – Riteņpāri un balstratiņi – Bezpiedziņas asis – Konstruēšanas metode

 

 

CEN

EN 13104:2009

Dzelzceļa aprīkojums – Riteņpāri un balstratiņi – Dzenošās asis – Konstruēšanas metode

 

 

CEN

EN 13260:2009

Dzelzceļa aprīkojums – Riteņpāri un balstratiņi – Riteņpāri – Prasības izstrādājumiem

 

 

CEN

EN 13261:2009

Dzelzceļa aprīkojums – Riteņu komplekti un balstratiņi – Asis – Prasības izstrādājumiem

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Dzelzceļa aprīkojums – Riteņpāri un ratiņi – Riteņi – Prasības izstrādājumiem

 

 

CEN

EN 13715:2006

Dzelzceļa aprīkojums - Riteņpāri un ratiņi - Riteņi - Aploka profils

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Dzelzceļa aprīkojums – Sliežu ceļš – Sliežu ceļa ģeometrijas kvalitāte – 1. daļa: Sliežu ceļa ģeometrijas raksturojums

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Dzelzceļa aprīkojums - Dzelzceļa aprīkojums - Ātruma samazināšanas, bremzēšanas ceļa un bremžu fiksācijas aprēķina metodes - 1. daļa: Vispārīgie algoritmi

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Dzelzceļa aprīkojums - Dzelzceļa ritošā sastāva bremžu diski - 1. daļa: Uz dzenošās vārpstas vai ass uzpresēti vai sasildītā stāvoklī uzmontēti bremžu diski, izmēri un kvalitātes prasības

 

 

CEN

EN 14601:2005

Dzelzceļa aprīkojums - Taisnie un leņķveida gala krāni bremžu un galvenā rezervuāra maģistrālēm

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Dzelzceļa aprīkojums – Riteņu bukšu eļļošanas ziežvielas – 1. daļa: Metode, kā pārbaudīt spēju ieeļļot

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Dzelzceļa aprīkojums – Riteņu bukšu eļļošanas ziežvielas – 2. daļa: Metode, kā pārbaudīt ziežvielu mehānisko stabilitāti ritekļiem ar ātrumu līdz 200 km/h

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Dzelzceļa aprīkojums – Bremžu indikatori – 1. daļa: Pneimatiski darbināmie bremžu indikatori

 

 

CEN

EN 15355:2008

Dzelzceļa aprīkojums – Bremzēšanas mehānisms – Sadalītājvārsti un to izolētājierīces

 

 

CEN

EN 15461:2008

Dzelzceļa aprīkojums – Trokšņu emisija – Sliežu ceļa sekciju dinamisko īpašību raksturošana attiecībā uz ritošo sastāvu ar trokšņa mērījumiem

 

 

CEN

EN 15528:2008

Dzelzceļa aprīkojums – Līniju kategorijas attiecībā uz saderību starp ritekļu slodzes ierobežojumiem un infrastruktūru

 

 

CEN

EN 15551:2009

Dzelzceļa aprīkojums – Dzelzceļa ritošais sastāvs – Buferi

 

 

CEN

EN 15566:2009

Dzelzceļa aprīkojums – Dzelzceļa ritošais sastāvs – Vilces ierīces un skrūvveida sakabes

 

 

CEN

EN 15595:2009

Dzelzceļa aprīkojums – Bremzes – Aizsardzība pret riteņu slīdēšanu

 

 

CEN

EN 15611:2008

Dzelzceļa aprīkojums – Bremzes – Relejvārsti

 

 

CEN

EN 15612:2008

Dzelzceļa aprīkojums – Bremzes – Bremžu gaisvada paātrinātājvārsts

 

 

CEN

EN 15624:2008

Dzelzceļa aprīkojums – Bremzes – Režīma pārslēdzēji “tukšs-piekrauts”

 

 

CEN

EN 15625:2008

Dzelzceļa aprīkojums – Bremzes – Kravjutīgas automātiskās korekcijas ierīces

 

 

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas Standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību direktīvas pamatprasībām attiecībā uz tiem ražojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību direktīvas pamatprasībām attiecībā uz tiem ražojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts (3. aile) ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

PIEZĪME:

informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir pievienots pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes (2) Direktīvai 98/34/EK, kas grozīta ar Direktīvu 98/48/EK (3),

Eiropas standartizācijas organizācijas saskaņotos standartus pieņem angļu valodā (CEN un CENELEC standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam nacionālās standartizācijas institūcijas saskaņoto standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī,

atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Kopienas valodās,

ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu,

sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem Internet tīklā ir atrodama adresē

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tālr.+32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu),

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tālr.+32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tālr.+33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu),

(2)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(3)  OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp,


Top