Help Print this page 

Document 52010XC0416(05)

Title and reference
Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvas 96/48/EK īstenošanu par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 97/11


Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvas 96/48/EK īstenošanu par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)

2010/C 97/02

ESO (1)

Saskaņotā standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

CEN

EN ISO 3095:2005

Dzelzceļa aprīkojums – Akustika – Dzelzceļa ritošā sastāva radītā trokšņa mērīšana (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Dzelzceļa aprīkojums – Akustika – Trokšņa mērīšana dzelzceļa ritošā sastāva iekšienē (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Dzelzceļa aprīkojums. Bukses. Veiktspējas testēšana

 

 

CEN

EN 12663:2000

Dzelzceļa aprīkojums – Stiprības prasības dzelzceļa transportlīdzekļa kravu saturošajām daļām

 

 

CEN

EN 13103:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņpāri un balstratiņi. Bezpiedziņas asis. Konstruēšanas metode

 

 

CEN

EN 13104:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņpāri un balstratiņi. Dzenošās asis. Konstruēšanas metode

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Dzelzceļa aprīkojums – Gaisa kondicionēšana maģistrālo līniju ritošajos sastāvos – 1. daļa: Ērtību kritēriji

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Dzelzceļa aprīkojums – Gaisa kondicionēšana maģistrālo līniju ritošajos sastāvos – 2. daļa: Tipa testi

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Dzelzceļa aprīkojums – Sliežu ceļi – Pārmijas un krustojumi – 4. daļa: Iedarbināšana, bloķēšana, novietojuma kontrole

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Dzelzceļa aprīkojums – Sliežu ceļš – Pārmijas un krustojumi – 5. daļa: Pārmijas

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Dzelzceļa aprīkojums – Sliežu ceļš – Pārmijas un krustojumi – 6. daļa: Stacionāras vispārējās un dubultpārejas

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Sliežu ceļi – Pārmijas un krustojumi – 7. daļa: Pārmijas ar kustīgām daļām

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Dzelzceļa aprīkojums – Sliežu ceļš – Pārmijas un krustojumi – 8. daļa: Izplešanas ierīces

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Sliežu ceļš – Pārmijas un krustojumi – 9. daļa: Izvietojums

 

 

CEN

EN 13260:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņpāri un balstratiņi. Riteņpāri. Prasības izstrādājumiem

EN 13260:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2009.)

CEN

EN 13261:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņu komplekti un balstratiņi. Asis. Prasības izstrādājumiem

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņpāri un ratiņi. Riteņi. Prasības izstrādājumiem

EN 13262:2004

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.5.2009.)

CEN

EN 13272:2001

Dzelzceļa aprīkojums – Sabiedriskā transporta ritošā sastāva elektroapgaismojums

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Dzelzceļa aprīkojums – Sliežu ceļš – Sliežu piestiprināšanas sistēmu veiktspējas prasības – 1. daļa: Definīcijas

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.2.2007.)

CEN

EN 13481-2:2002

Dzelzceļa aprīkojums – Sliežu ceļš – Sliežu piestiprināšanas sistēmu veiktspējas prasības - 2. daļa: Betona gulšņu un sliežu sastiprināšanas sistēmas

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.2.2007.)

CEN

EN 13481-5:2002

Dzelzceļa aprīkojums – Sliežu ceļš – Sliežu piestiprināšanas sistēmu veiktspējas prasības – 5. daļa: Plākšņu un sliežu sastiprināšanas sistēmas

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.2.2007.)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliedes. 1. daļa: Vignoles parauga dzelzceļa sliedes ar 46 kg/m un lielāku svaru

EN 13674-1:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.5.2008.)

CEN

EN 13674-2:2006

Dzelzceļa aprīkojums – liežu ceļš - Sliedes – 2. daļa: Kopā ar Viņjoles sliedēm izmantojamas pārmiju un krustojumu sliedes ar 46 kg/m un lielāku svaru

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Sliežu ceļš – Sliedes – 3. daļa: Krusteņa spārnsliedes

 

 

CEN

EN 13715:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Riteņpāri un ratiņi – Riteņi – Aploka profils

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliežu ceļa ģeometrijas kvalitāte. 1. daļa: Sliežu ceļa ģeometrijas raksturojums

EN 13848-1:2003

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2009.)

CEN

EN 13848-5:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliežu ceļa ģeometriskā kvalitāte. 5. daļa: Ģeometriskās kvalitātes līmeņi

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Aerodinamika – 5. daļa: Aerodinamikas prasības un testēšanas procedūras tuneļos

 

 

CEN

EN 14363:2005

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritošā sastāva gaitas raksturlielumu pieņemšanas testi. Testēšana gaitā un stacionārie testi

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Dzelzceļa aprīkojums – Dzelzceļa aprīkojums – Ātruma samazināšanas, bremzēšanas ceļa un bremžu fiksācijas aprēķina metodes – 1. daļa: Vispārīgie algoritmi

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Dzelzceļa aprīkojums – Dzelzceļa ritošā sastāva bremžu diski – 1. daļa: Uz dzenošās vārpstas vai ass uzpresēti vai sasildītā stāvoklī uzmontēti bremžu diski, izmēri un kvalitātes prasības

 

 

CEN

EN 14601:2005

Dzelzceļa aprīkojums – Taisnie un leņķveida gala krāni bremžu un galvenā rezervuāra maģistrālēm

 

 

CEN

EN 14752:2005

Dzelzceļa aprīkojums – Ritošā sastāva durvju sistēmas

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Gaisa kondicionēšana mašīnistu kabīnēs. 1. daļa: Ērtību kritēriji

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Gaisa kondicionēšana mašīnistu kabīnēs – 2. daļa: Tipa testi

 

 

CEN

EN 15020:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Avārijas sakabe – Veiktspējas prasības, specifiskā saskarnes ģeometrija un testēšanas metodes

 

 

CEN

EN 15152:2007

Dzelzceļa aprīkojums – Mašīnistu kabīņu vējstikli

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Dzelzceļa aprīkojums. Ātrvilcienu ārējās redzamās un dzirdamās signalizācijas ierīces. 1. daļa: Prožektori, priekšgala un aizmugures signāllampas

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Dzelzceļa aprīkojums – Ātrvilcienu ārējās redzamās un dzirdamās signalizācijas ierīces – 2. daļa: Brīdināšanas taures

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Bremžu indikatori. 1. daļa: Pneimatiski darbināmie bremžu indikatori

 

 

CEN

EN 15227:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Prasības dzelzceļa ritekļu korpusiem attiecībā uz drošumu avārijas gadījumā

 

 

CEN

EN 15302:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Ekvivalentā koniskuma noteikšana

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Pasažieru trauksmes sistēma. 1. daļa: Vispārīgās prasības, kas jāizvirza pasažieriem iedarbināmo bremžu sistēmai, un pasažieru saskarne ar to

 

 

CEN

EN 15355:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzēšanas mehānisms. Sadalītājvārsti un to izolētājierīces

 

 

CEN

EN 15427:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņu un sliežu savstarpējās berzes pārvaldība. Riteņa uzmalas eļļošana

 

 

CEN

EN 15551:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritošais sastāvs. Buferi

 

 

CEN

EN 15566:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritošais sastāvs. Vilces ierīces un skrūvveida sakabes

 

 

CEN

EN 15595:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzes. Aizsardzība pret riteņu slīdēšanu

 

 

CEN

EN 15611:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzes. Relejvārsti

 

 

CEN

EN 15612:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzes. Bremžu gaisvada paātrinātājvārsts

 

 

CEN

EN 15625:2008

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzes. Kravjutīgas automātiskās korekcijas ierīces

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Dzelzceļa aprīkojums – Stacionāras ietaises – Elektrovilces kontakttīkls

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Dzelzceļa aprīkojums – Stacionārās ierīces – 1. daļa: Aizsardzības noteikumi attiecībā uz elektrisko drošību un iezemējumu

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Dzelzceļa aprīkojums – Izolācijas saskaľošana – 1. daļa: Pamatprasības – Izolētājatstarpes un noplūdes ceļa attālumi visām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2006.)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.5.2008.)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Dzelzceļa aprīkojums – Izolācijas saskaľošana – 2. daļa: Pārspriegumi un ar tiem saistītās aizsardzības

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Dzelzceļa aprīkojums – Elektroiekārtām izvirzāmās videsprasības – 1. daļa: Uz ritošā sastāva uzstādītas iekārtas

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Dzelzceļa aprīkojums – Elektroiekārtām izvirzāmās videsprasības – 3. daļa: Signalizācijas un telekomunikāciju iekārtas

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Dzelzceļa aprīkojums – Drošuma, darbgatavības, uzturamības un drošības (RAMS) specificēšana un pierādīšana – 1. daļa: Pamatprasības un vispārīgais process

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Dzelzceļa aprīkojums – Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas – Dzelzceļa vadības un aizsardzības sistēmu programmatūra

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Dzelzceļa aprīkojums – Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas – Ar drošību saistītas elektroniskās signalizācijas sistēmas

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Dzelzceļa aprīkojums – Stacionāras ietaises – Elektrovilce – Rievoti kontaktvadi no vara un vara sakausējuma

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Dzelzceļa aprīkojums – Ritošajā sastāvā izmantojamas elektroniskās iekārta

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.9.2005.)

Cenelec

EN 50155:2007

Dzelzceļa aprīkojums – Ritošā sastāva elektroniskās iekārtas

EN 50155:2001

un tā labojums

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2010.)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Dzelzceļa aprīkojums – Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas – 1. daļa: Datu drošība slēgtās pārraides sistēmās

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Dzelzceļa aprīkojums – Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas – 2. daļa: Datu drošība atklātās pārraides sistēmās

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Dzelzceļa aprīkojums – Vilces sistēmu barošanas spriegumi

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.3.2010.)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Dzelzceļa aprīkojums – Ritošais sastāvs – Pantogrāfi: Raksturojumi un pārbaudes – 1. daļa: Maģistrālo līniju transportlīdzekļu pantogrāfi

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Dzelzceļa aprīkojums – Ritošā sastāva un vilciena tuvošanās brīdinājuma sistēmu savietojamība

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Dzelzceļa aprīkojums – Strāvas noľēmējsistēmas – Prasības un mērījumu apstiprināšana dinamiskajai mijiedarbībai starp pantogrāfu un kontakttīklu

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2007.)

 

EN 50317:2002/A2:2007

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.2.2010.)

Cenelec

EN 50367:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Strāvņēmes sistēmas – Tehniskie kritēriji mijiedarbībai starp pantogrāfu un kontakttīklu (lai nodrošinātu brīvu piekļuvi)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Dzelzceļa aprīkojums – Energoapgāde un ritsastāvs – Tehniskie kritēriji, pēc kuriem energoapgādi koordinēt ar ritsastāvu, lai panāktu savstarpēju izmantojamību

 

 

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas Standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību direktīvas pamatprasībām attiecībā uz tiem ražojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību direktīvas pamatprasībām attiecībā uz tiem ražojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts (3. aile) ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir pievienots pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes (2) Direktīvai 98/34/EK, kas grozīta ar Direktīvu 98/48/EK (3).

Eiropas standartizācijas organizācijas saskaņotos standartus pieņem angļu valodā (CEN un CENELEC standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam nacionālās standartizācijas institūcijas saskaņoto standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces numuru publikācija “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Kopienas valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem Internet tīklā ir atrodama adresē http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(3)  OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.


Top