EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0213(02)

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus

OJ C 36, 13.2.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/7


Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus (1)

(2009/C 36/07)

Lēmuma projekts, ko Komisijai iesniedza atbilstīgi 9. pantam Padomes Regulā (EK) Nr. 1/2003, ir par dažām uzņēmuma E.ON darbībām. Apgalvojumi attiecas uz jaudas ierobežošanu, lai paaugstinātu elektroenerģijas cenas un atturētu trešās personas no ieguldījumiem elektroenerģijas ražošanā Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgū un uz savas elektroenerģijas ražošanas meitasuzņēmuma atbalstīšanu, novirzot izdevumus uz galapatērētājiem Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgū, kā arī neļaujot citu dalībvalstu elektroenerģijas ražotājiem pārdot līdzsvarošanas elektroenerģiju E.ON līdzsvarošanas elektroenerģijas tirgos.

Komisija sāka lietas izskatīšanu, lai pieņemtu lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 III sadaļu, un 2008. gada 7. maijā tā pieņēma Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktā minēto sākotnējo vērtējumu. Pēc sarunām ar Komisijas dienestiem E.ON iesniedza saistības 2008. gada 27. maijā.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu Komisija 2008. gada 12. jūnijāEiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēja paziņojumu, apkopojot problēmas un saistības un aicinot mēneša laika no minētā paziņojuma publicēšanas ieinteresētos uzņēmumus par to sniegt savus apsvērumus. Saņemtie apsvērumi galvenokārt apstiprināja, ka saistības bija atbilstošas, lai kliedētu sākotnējā vērtējumā paustās bažas.

Šobrīd Komisija ir secinājusi, ka, ievērojot E.ON ierosinātas saistības un neskarot Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 2. punktu, lietas izskatīšana ir jāpārtrauc.

Lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, netiek konstatēti konkurences noteikumu pārkāpumi, bet attiecīgais uzņēmums atzīst, ka ir jānovērš Komisijas sākotnējā vērtējumā paustās bažas. Abas puses ir izteikušas gatavību vienkāršot administratīvās un tiesiskās prasības, ar ko parasti sastopas, veicot pilnu izmeklēšanu iespējama pārkāpuma gadījumā. Šā iemesla dēļ kolēģijas vairākos jau pieņemtajos lēmumos (2) tika atzīts, ka vajadzīgā procedūra ir izpildīta, ja attiecīgais uzņēmums informē Komisiju par to, ka tas ir saņēmis pietiekošu piekļuvi informācijai, kas tam ir vajadzīga, lai ierosinātu saistības Komisijas pausto bažu novēršanai.

Šī lieta arī tika izskatīta tādā pašā veidā, kad E.ON2008 gada 29. oktobrī iesniedza Komisijai attiecīgu deklarāciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, es uzskatu, ka šajā gadījumā iesaistīto personu tiesības tikt uzklausītām ir ievērotas.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī

Michael ALBERS


(1)  Saskaņā ar 15. un 16. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā (2001/462/EK, EOTK) par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.

(2)  Sal. 2005. gada 22. jūnija lēmums COMP/39.116 — Coca-Cola; 2005. gada 19. janvāra lēmums COMP/37.214 — DFB; 2007. gada 14. septembra lēmums COMP/39.142 — Toyota.


Top