Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC1110(01)

Komisijas paziņojums, īstenojot Eiropas Parlamenta Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem (Atsauču uz OIML izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un šo dokumentu pamatprasībām atbilstošo daļu saraksta publicēšana (saskaņā ar direktīvas 16.1. pantu)) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ C 268, 10.11.2009, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 268/1


Komisijas paziņojums, īstenojot Eiropas Parlamenta Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem (1)

(Atsauču uz OIML izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un šo dokumentu pamatprasībām atbilstošo daļu saraksta publicēšana (saskaņā ar direktīvas 16.1. pantu))

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2009/C 268/01

MI-002:   Gāzes skaitītāji

saistībā ar

OIML R 137-1 2006

MID pamatprasības (I pielikums un MI-002)

OIML R 137-1 (2006)

Piezīme

I pielikums

 

 

1.1

5.3.1

Atbilst

1.2

7.4.15 tabula Nr. 6, A.1

Atbilst

1.3

7.3.5

Atbilst

1.3.1

5.1, A.4.2.1, A4.2.2

Atbilst

1.3.2

 

 

a) M1

a) M2

7.4.13, A.5.1, A.5.2

Atbilst

a) M3

 

Neattiecas

b)

7.4.13

Atbilst attiecībā uz skaitītājiem līdz 10 kg

1.3.3

 

 

a) E1

7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5

Atbilst

a) E2

 

Neattiecas

a) E3

 

Neattiecas

b)

7.4.15

Atbilst

1.3.4

7.4.15, A.7

Atbilst attiecībā uz sprieguma svārstībām

1.4

 

 

1.4.1

5.3.1, 7.4, A.1

Atbilst attiecībā uz 0.5 klasi vai ja MPE tiek izpildīts, piemērojot ietekmes lielumus

1.4.2

A.4.2.1, A.4.2.2

Atbilst

2

 

Neattiecas

3

7.4.4

Atbilst

4

6.1.3

Atbilst

5

7.4.9

Atbilst

6

3.1.1, 6.5

Atbilst

7

 

 

7.1

3.1.4, 4.3.1

Atbilst

7.2

3

Atbilst

7.3

7.4.11

Atbilst attiecībā uz mehāniskajiem skaitītājiem

7.4

 

Neattiecas

7.5

3.1.1, 3.1.4

Atbilst

7.6

6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x

Atbilst, izņemot testa procedūru

8

 

 

8.1

6.3.1, 4.3.4.2

Atbilst

8.2

4.3.14.3.3

Atbilst

8.3

7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1

Atbilst

8.4

4.3.1, 7.4.1.16

Atbilst

8.5

6.1.1

Atbilst

9

 

 

9.1

4.2.1

Atbilst, izņemot informāciju par papildierīcēm

9.2

4.2.1

Atbilst

9.3

4.2

Atbilst attiecībā uz informāciju uz datu plāksnes

9.4

 

Neattiecas

9.5

6.2.2, 6.1.1

Atbilst

9.6

 

Neattiecas

9.7

4.1

Atbilst

9.8

4.2

Atbilst

10

 

 

10.1

6.1.1

Atbilst

10.2

6.1.1

Atbilst

10.3

2.1.10, 6.3

Atbilst

10.4

 

Neattiecas

10.5

3.1.5

Atbilst

11

 

 

11.1

 

Neattiecas

11.2

 

Neattiecas

12

 

Atbilst

MI-002 pielikums

 

 

Definīcijas

2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11

Atbilst

1

7.3.5

Atbilst

1.1

5.2

Atbilst attiecībā uz 1.5 klasi, ja Qmax/Qmin ≥ 150

Atbilst attiecībā uz 1.0 klasi, ja Qmax/Qmin ≥ 20

1.2

 

Neatbilst

1.3

5.1

Atbilst

1.4

5.1

Atbilst, izņemot OIML R137-1 trijām temperatūras amplitūdām

1.5

4.2.4

Atbilst

2

 

 

2.1

5.3.3

Atbilst, izņemot prasību par kļūdām ar vienu un to pašu zīmi MI-002 pielikuma 2.1. punktā

2.2

5.3.4

Atbilst, ja izvēlētā temperatūra ir no 15 °C līdz 25 °C

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

7.4.15

Atbilst

3.1.2

7.4.15

Atbilst

3.1.3

7.4.15, 2.2.10

Atbilst attiecībā uz prasības pirmo klauzulu

3.2

7.4.8

Atbilst

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

7.4.9

Atbilst

4.1.2

7.4.9

Atbilst

4.2

 

 

4.2.1

7.4.9

Neatbilst

4.2.2

7.4.9

Neatbilst

5

 

 

5.1

6.4.2

Neattiecas

5.2

6.4.4

Atbilst attiecībā uz vienu alternatīvu

5.3

6.1.2

Neatbilst

5.4

3.4, 7.4.5

Atbilst

5.5

6.2.1

Atbilst

5.6

3.2, 7.4.5

Atbilst

6

4.1

Atbilst, ja izmantots kg vai m3

Piezīme:

Slejā “Piezīme” norādīta OIML R 137-1 un Direktīvas 2004/22/EK attiecīgās prasības atbilstība.

Norāde “Atbilst” nozīmē, ka

OIML R 137-1 prasība ir identiska MID prasībai, vai

OIML R 137-1 prasība ir stingrāka par MID prasību, vai

visas OIML R 137-1 prasības atbilst MID prasībām (pat ja MID tiek pieļautas citas alternatīvas),

ja prasība neatbilst pilnībā, tiek īsi paskaidrots, kas atbilst.

Norāde “Neatbilst” nozīmē, ka MID prasība nav saderīga ar attiecīgo OIML R 137-1 prasību vai nav iekļauta OIML R 137-1.

Norāde “Neattiecas” nozīmē, ka MID I pielikuma prasība neattiecas uz gāzes skaitītājiem.

MI-002:   Tilpuma korektori

saistībā ar

OIML R 140 2007

Direktīva 2004/22/EK

I pielikuma un MI-002 pielikuma pamatprasības

OIML R 140 (2007)

Piezīme

I Pielikums

 

 

1.1

T.2.6; T.3.4; 9.1.1

Atbilst

1.2

T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1

Atbilst attiecībā uz traucējumiem

1.3

T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4

Atbilst, ja izgatavotājs norāda visas vajadzīgās ziņas

1.3.1

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Atbilst

1.3.2 a)

 

 

M1

M2

7.1.3; A.4.4

Atbilst attiecībā uz vibrācijām

M3

 

Neattiecas

1.3.2 b)

7.1.3.1; A.4.4

Atbilst attiecībā uz vibrācijām

1.3.3 a)

 

 

E1

7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13

Atbilst

E2

 

Neattiecas

E3

 

Neattiecas

1.3.3 b)

A.4

Atbilst, izņemot īsus līdzstrāvas pārtraukumus

1.3.4

6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10

Atbilst, izņemot tīkla frekvences svārstības un tīkla frekvences magnētiskos laukus

1.4

 

 

1.4.1

A.1; A.4

Atbilst, ja izmantota modulārā pieeja

1.4.2

A.4.3

Atbilst

2

 

Neattiecas

3

 

Neattiecas

4

8.2.1.3; 8.6.1.3

Atbilst

5

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3

Atbilst

6

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3

Atbilst

7

 

 

7.1

7.6

Atbilst

7.2

7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7

Atbilst

7.3

9.3.5; 9.3.6

Atbilst

7.4

 

Neattiecas

7.5

8.6.1.1; 8.6.1.2

Atbilst

7.6

9.3; 10.2.3

Atbilst, izņemot testa procedūru

8

 

 

8.1

7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5

Atbilst

8.2

7.6

Atbilst

8.3

7.6.2; 10.2.3

Atbilst, izņemot programmatūras identifikācijas nodrošināšanu uz instrumenta

8.4

7.6.2

Atbilst

8.5

7.1.4.6; 8.7.2

Neatbilst

9

 

 

9.1

7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2

Atbilst attiecībā uz informāciju uz datu plāksnes

9.2

 

Neattiecas

9.3

7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2

Atbilst

9.4

 

Neattiecas

9.5

8.2.1.2; 7.1.4.1

Atbilst

9.6

 

Neattiecas

9.7

5.1

Atbilst

9.8

7.5.1

Atbilst

10

 

 

10.1

8.2.1.1

Atbilst

10.2

7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1

Atbilst

10.3

T.1.5; 8.3; 8.4

Atbilst

10.4

 

Neattiecas

10.5

 

Atbilst, ja tilpuma korektoram ir lokāls displejs

11

 

 

11.1

 

Neattiecas

11.2

7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5

Atbilst

12

 

Atbilst

MI-002 Pielikums

 

 

Definīcijas

1.1;2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6

Atbilst

Gāzes skaitītājs

Tilpuma korektors

Minimālais caurplūdums

Maksimālais caurplūdums

Pārejas caurplūdums

Pārslodzes caurplūdums

Bāzes režīms

T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1

Atbilst

1

7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6

Neatbilst

1.1

 

Neattiecas

1.2

 

Neatbilst

1.3

7.3; 7.5.1

Atbilst

1.4

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Atbilst

1.5

7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22

Atbilst

2

 

 

2.1

 

Neattiecas

2.2

 

Neattiecas

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4

Atbilst

3.1.2

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6

Atbilst

3.1.3

T.2.17.2

Atbilst

3.2

 

Neattiecas

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

 

Neattiecas

4.1.2

 

Neattiecas

4.2

 

 

4.2.1

 

Neattiecas

4.2.2

 

Neattiecas

5

 

 

5.1

9.2.1

Neattiecas

5.2

9.2.2

Atbilst, ja baterijas darbmūžs ir 5 gadi

5.3

 

Neattiecas

5.4

 

Neattiecas

5.5

 

Neattiecas

5.6

 

Neattiecas

6

5.1

Atbilst, izņemot, ja masa ir izteikta tonnās

7

7.3.1; 10.2.2

Atbilst

8

6.3.3

Atbilst, ja apkārtējā temperatūra bāzes apstākļos tiek saglabāta ± 3 °C robežās un izņemot OIML R 140 C klasi

9

 

 

9.1

9.3.6

Atbilst

9.2

7.1.4; 8.2; 8.7.1

Atbilst tikai attiecībā uz parametriem un ja tilpuma korektoram ir lokāls displejs

Piezīme:

Slejā “Piezīme” norādīta OIML R 140 atbilstība attiecīgajai Direktīvas 2004/22/EK prasībai.

Norāde “Atbilst” nozīmē, ka

OIML R 140 prasība ir identiska MID prasībai, vai

OIML R 140 prasība ir stingrāka par MID prasību, vai

visas OIML R 140 prasības atbilst MID prasībām (pat ja MID tiek pieļautas citas alternatīvas),

ja prasība neatbilst pilnībā, tiek īsi paskaidrots, kas atbilst.

Norāde “Neatbilst” nozīmē, ka MID prasība nav saderīga ar attiecīgo OIML R 140 prasību vai nav iekļauta OIML R 140.

Norāde “Neattiecas” nozīmē, ka MID I pielikuma prasība neattiecas uz tilpuma korektoriem.

MI-007:   Taksometri

saistībā ar

OIML R 21 2007

I pielikuma un MI-007 pielikuma pamatprasības

OIML R 21 (2007)

Piezīme

I pielikums

 

 

1.1

2.4.5.4; 2.5.5

Atbilst

1.2

A.5.4.5

Atbilst

1.3

3.5.2

Atbilst

1.3.1

3.5.1; 5.1.2

Atbilst

1.3.2 a)

 

 

M1:

 

Neattiecas

M2:

 

Neattiecas

M3:

A.5.4.4

Atbilst

1.3.2 b)

 

Atbilst

1.3.3 a)

 

 

E1

 

Neattiecas

E2

 

Neattiecas

E3

A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7

Atbilst, ja lauka intensitāte ir 24 V/m

1.3.3 b)

A pielikums

Atbilst

1.3.4

A pielikums

Atbilst

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Atbilst

1.4.2

5.1.2

Atbilst

2

7.5

Atbilst

3

5.2.6

Atbilst

4

 

Atbilst

5

4.1

Atbilst

6

3.3

Atbilst

7

 

 

7.1

4.2.1

Atbilst

7.2

4.1; 4.9.1

Atbilst

7.3

 

Neattiecas

7.4

 

Neattiecas

7.5

4.1

Atbilst

7.6

4.2.3; 4.11

Atbilst, ja testa procedūra ir aprakstīta lietošanas pamācībā

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Atbilst

8.2

4.2.5

Atbilst

8.3

4.11.2.

Atbilst

8.4

4.10

Atbilst

8.5

 

Neattiecas

9

 

 

9.1

4.12; 4.12.1

Atbilst

9.2

 

Neattiecas

9.3

 

Neattiecas

9.4

 

Neattiecas

9.5

 

Neattiecas

9.6

 

Neattiecas

9.7

3.4; 4.9.1

Atbilst

9.8

4.12.2

Atbilst

10

 

 

10.1

4.9.1

Atbilst

10.2

4.9.1

Atbilst

10.3

4.9.2

Atbilst

10.4

4.9.1

Atbilst

10.5

 

Neattiecas

11

 

 

11.1

 

Neattiecas

11.2

 

Neattiecas

12

4.2.3

Atbilst

MI-007 Pielikums

 

 

Definīcijas

 

 

Taksometrs

2.1.1

Atbilst

Braukšanas maksa

2.3.1.1

Atbilst

Pārslēgšanās ātrums

2.3.1.2

Atbilst

Normālais aprēķinu režīms S (vienkāršais tarifa aprēķins)

2.3.1.3.1

Atbilst

Normālais aprēķinu režīms D (divkāršais tarifa aprēķins)

2.3.1.3.2

Atbilst

Darbības režīms

2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3

Atbilst

1

3.1

Atbilst

2

2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1

Atbilst

3

4.3

Atbilst

4

5.2.3; 4.2.2

Atbilst

5

4.2.3; 4.2.5

Atbilst

6.1

A.5.4.4

Atbilst

6.2

3.5.1; 3.5.2

Atbilst

7

3.2.1.1

Atbilst

8

 

 

8.1

Skatīt norādījumus par I pielikuma 1.3.3. punktu

Atbilst

8.2

5.1.3

Atbilst

9

5.2.5

Atbilst

10

3.1

Atbilst

11

4.5.3.b)

Atbilst

12

4.5.4

Atbilst

13

4.9.1

Atbilst

14.1

4.2.4

Atbilst

14.2

4.2.5

Atbilst, ja OIML R 21:2007 4.2.5.i ir obligāts

14.3

Skatīt norādījumus par I pielikuma 8.3. punktu

Atbilst

15.1

4.7

Atbilst

15.2

4.7

Atbilst

15.3

4.9.1

Atbilst

16

4.8

Atbilst

17

4.1; 4.14.1

Atbilst

18

5.2.4; 3.2.1.1

Atbilst

19

4.14.1; 4.2.1

Atbilst

20

4.2.1

Atbilst

21

3.3

Atbilst

22

3.7

Atbilst

23

3.4

Atbilst

Piezīme:

Slejā “Piezīme” norādīta OIML R 21 atbilstība attiecīgajai Direktīvas 2004/22/EK prasībai.

Norāde “Atbilst” nozīmē, ka

OIML R 21 prasība ir identiska MID prasībai, vai

OIML R 21 prasība ir stingrāka par MID prasību, vai

visas OIML R 21 prasības atbilst MID prasībām (pat ja MID tiek pieļautas citas alternatīvas),

ja prasība neatbilst pilnībā, tiek īsi paskaidrots, kas atbilst.

Norāde “Neatbilst” nozīmē, ka MID prasība nav saderīga ar attiecīgo OIML R 21 prasību vai nav iekļauta OIML R 21.

Norāde “Neattiecas” nozīmē, ka MID I pielikuma prasība neattiecas uz taksometriem.

MI-008 II NODAĻA:   Tilpuma mēri

saistībā ar

OIML R 138 2007

MID pamatprasības (I pielikums un MI-008 II)

OIML R 138 (2007)

Piezīme

I Pielikums

 

 

1.1

5.1

Atbilst

1.2

 

Neattiecas

1.3

 

Neattiecas

1.3.1

 

Neattiecas

1.3.2 a)

 

Neattiecas

1.3.2 b)

 

Neattiecas

1.3.3 a)

 

Neattiecas

1.3.3 b)

 

Neattiecas

1.3.4

 

Neattiecas

1.4

 

 

1.4.1

 

Neattiecas

1.4.2

 

Neattiecas

2

 

Neattiecas

3

 

Neattiecas

4

4.4

Atbilst

5

4.2

Atbilst

6

 

Neattiecas

7

 

 

7.1

 

Neattiecas

7.2

4.2

Atbilst

7.3

 

Neattiecas

7.4

 

Neattiecas

7.5

4.2

Atbilst

7.6

 

Neattiecas

8

 

 

8.1

 

Neattiecas

8.2

 

Neattiecas

8.3

 

Neattiecas

8.4

 

Neattiecas

8.5

 

Neattiecas

9

 

 

9.1

5.2.4; 5.2.1; 5.2.5

Atbilst, ja bāzes temperatūra ir 20 °C

9.2

 

Neattiecas

9.3

 

Neattiecas

9.4

 

Neattiecas

9.5

 

Neattiecas

9.6

5.2.1

Atbilst

9.7

3

Atbilst, ja vienības ir SI vienības

9.8

5.2.1

Atbilst

10

 

 

10.1

 

Neattiecas

10.2

5.2.1

Atbilst

10.3

 

Neattiecas

10.4

 

Neattiecas

10.5

 

Neattiecas

11

 

 

11.1

 

Neattiecas

11.2

 

Neattiecas

12

 

Atbilst

MI-008 pielikums, II nodaļa

 

 

Definīcijas

 

 

Tilpuma mērs

2.2

Atbilst

Svītras mērs

2.9

Atbilst, ja mērījuma atzīme ir līnija

Tilpuma mērs “līdz augšējai malai”

2.7

Atbilst

Pārliešanas mērs

2.2

Atbilst

Tilpums

2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1

Atbilst

1

 

 

1.1

5.2.5

Atbilst, ja bāzes temperatūra ir 20 °C

1.2

4.5

Atbilst

2

5.1.1; 4.1.1

Atbilst

3

4.2

Atbilst

4

 

 

4.1

4.4

Atbilst

4.2

 

Neattiecas

5

 

 

5.1

5.2.1

Atbilst

5.2

5.2.2

Atbilst, ja nav atzīmēti vairāk kā 3 tilpumi

5.3

4.2; 5.2.2

Atbilst

Piezīme:

Slejā “Piezīme” norādīta OIML R 138 un Direktīvas 2004/22/EK attiecīgās prasības atbilstība.

Norāde “Atbilst” nozīmē, ka

OIML R 138 prasība ir identiska MID prasībai, vai

OIML R 138 prasība ir stingrāka par MID prasību, vai

visas OIML R 138 prasības atbilst MID prasībām (pat ja MID tiek pieļautas citas alternatīvas),

ja prasība neatbilst pilnībā, tiek īsi paskaidrots, kas atbilst.

Norāde “Neatbilst” nozīmē, ka MID prasība nav saderīga ar attiecīgo OIML R 138 prasību vai nav iekļauta OIML R 138.

Norāde “Neattiecas” nozīmē, ka MID I pielikuma prasība neattiecas uz tilpuma mēriem.


(1)  OV L 135, 30.4.2004.


Top