Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0375

Eiropas Kopienas un Tadžikistānas Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos ES * Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra rezolūcija par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 103–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 295/103


Otrdiena, 2008. gada 2. septembris
Eiropas Kopienas un Tadžikistānas Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos ES *

P6_TA(2008)0375

Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra rezolūcija par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

2009/C 295 E/31

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (COM(2007)0143),

ņemot vērā Partnerības un sadarbības nolīgumu ar Tadžikistānas Republiku,

ņemot vērā EK līguma 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu un 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94., 133. un 181.a pantu, kā arī 300. panta 2. punkta otro teikumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 101. pantu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0254/2008),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 83. panta 7. punktu un 43. panta 1. punktu,

ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6-0320/2008),

1.

apstiprina nolīguma slēgšanu;

2.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Tadžikistānas Republikas valdībām un parlamentiem.


Top