EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0015

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2008. gada 3. aprīlis ) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai par to, kā piemērot Eiropas kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (CON/2008/15)

OJ C 88, 9.4.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 88/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2008. gada 3. aprīlis)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai par to, kā piemērot Eiropas kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru

(CON/2008/15)

(2008/C 88/01)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2008. gada 19. martā saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes regulai par to, kā piemērot Eiropas kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (tālāk tekstā — “ierosinātā regula”), ar kuru kodificē Padomes 1993. gada 22. novembra Regulu (EK) Nr. 3605/93 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (1).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmo ievilkumu. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Apsvērumi

ECB nav īpašu komentāru attiecībā uz ierosināto regulu.

Frankfurtē pie Mainas 2008. gada 3. aprīlī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Regulu (EK) Nr. 2103/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 1. lpp.).


Top