Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0606

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizliedz laist tirgū un ievest Kopienā vai izvest no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus ar šādām kažokādām COM(2006) 684 galīgā redakcija — 2006/0236 (COD)

OJ C 168, 20.7.2007, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 168/42


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizliedz laist tirgū un ievest Kopienā vai izvest no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus ar šādām kažokādām”

COM(2006) 684 galīgā redakcija — 2006/0236 (COD)

(2007/C 168/08)

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. un 133. pantu Padome 2006. gada 4. decembrī nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu:

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2007. gada 21. martā (ziņotājs: RETUREAU kgs).

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 435. plenārajā sesijā, kas notika 2007. gada 25. un 26. aprīlī (25. aprīļa sēdē), ar 128 balsīm par, 1 balsīm pret un 5 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi.

1.1

Komiteja piekrīt juridiskajam pamatojumam (Kopienas dibināšanas līguma 95. pants) un izvēlētajam juridiskajam instrumentam (regula).

1.2

Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā Eiropas Komisijai nav paredzētas pilnvaras, kas tai ļautu veikt pasākumus, lai novērstu cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, turklāt ārpus ES teritorijas, un problēmu risināšanā Komisija var izmantot tikai tai piešķirtās pilnvaras tirdzniecības un kažokādu iekšējā tirgus jomā, un arī saistībā ar nepieciešamību saskaņot atšķirīgos valstu tiesību aktus.

1.3

Komiteja atbalsta Komisijas viedokli, ka vienīgi pilnīga aizlieguma ieviešana varētu atturēt apģērbu un rotaļlietu importētājus ES teritorijā ievest kaķu un suņu kažokādas un to izstrādājumus, kas tādējādi kavētu aizliegto kažokādu nelegālu liela apjoma tirdzniecību.

1.4

Komiteja vēlas, lai “kažokādu” jēdziens tiktu precizēts no juridiskā viedokļa, precīzi formulējot pašas kažokādas un tās atsevišķo sastāvdaļu (spalvu, ādu) definīciju, lai aizliegums būtu attiecināms uz kaķu un suņu kažokādu jebkuru iespējamo izmantošanu.

1.5

Komiteja norāda uz efektīvu kontroles metožu nepieciešamību un uzsver, ka vispiemērotāko kontroles nosacījumu izstrādes nolūkā jāpiemēro komitoloģijas procedūra.

2.   Pamatojums.

2.1

Ar regulas priekšlikumu, pamatojoties uz Kopienas dibināšanas līguma 95. pantu (iekšējais tirgus), Komisija ierosina Eiropas Savienībā aizliegt kaķu un suņu kažokādu ražošanu, ievešanu, izvešanu un pārdošanu.

2.2

Ierosinātā regula atbilst pilsoniskās sabiedrības un Eiropas Parlamenta prasībām un ir uzskatāma par vienu no Vācijas prezidentūras prioritātēm.

2.3

Īpaši Āzijā vērojama nežēlīga izturēšanās pret kaķiem un suņiem un to cietsirdīga nogalināšana kažokādu ieguvei, lai tās izmantotu apģērbu, piederumu vai rotaļlietu ražošanā. Ir pierādījumi, ka šādas kažokādas ir pieejamas Eiropas iekšējā tirgū.

2.4

Minētās kažokādas pārsvarā ir ķīmiski apstrādātas un krāsotas, kā arī pārdotas ar neatbilstošām etiķetēm, slēpjot to patieso izcelsmi; šādas apstrādes dēļ zinātniski ir ļoti grūti noteikt patieso dzīvnieku izcelsmi gan pēc kažokādu izskata, struktūras un DNS analīzēm, jo minētā DNS ir iznīcināta apstrādes procesā; tikai ar masas spektrometrijas salīdzinošo paņēmienu varētu visprecīzāk noteikt attiecīgā dzīvnieka konkrēto izcelsmi. Īpaši sarežģīta varētu būt muitas kontrole, tādēļ projekta 4. pantā paredzētas atkāpes.

2.4.1

Ceturtajā pantā ir paredzēts, ka ir pieļaujams, ja personas rīcībā ir personiskie apģērbi un priekšmeti, kuru sastāvā ir aizliegtās kažokādas. Komiteja uzskata, ka personiskajai lietošanai paredzētās un personas rīcībā ļoti nelielos daudzumos esošās minētās lietas ir nepārprotami jāizslēdz no regulas piemērošanas jomas, lai izvairītos no jebkāda nevajadzīga birokrātiskā sloga.

2.4.2

Komitoloģijas procedūru, iespējams, varētu piemērot arī attiecībā uz tādu kažokādu iespējamo izmantošanu, kas nav iegūtas no tieši kažokādu ieguvei audzētiem dzīvniekiem, kā norādīts to marķējumā.

2.5

Raugoties no proporcionalitātes principa, pilnīga aizlieguma ieviešana attiecībā uz kažokādu ieguvi, ievešanu un tirdzniecību ir vienīgais iespējamais pasākums, ņemot vērā, ka ievedumi ir nelegāli vai nedeklarēti un pircēji tiek krāpti ar pievienotām maldinošām etiķetēm pie apģērbiem un izstrādājumiem, kuros varētu būt suņu vai kaķu kažokādas.

2.6

Vairākas dalībvalstis un dažas trešās valstis jau ir pieņēmušas tiesību aktus, ieviešot aizliegumus, kas atšķiras pēc to satura un mērķa. Kopienas rīcība ir pamatota ar nepieciešamību saskaņot iekšējo tirgu.

2.7

Aizliegto kažokādu atklāšanai un atklāšanas metodēm ir izveidota informācijas un kontroles sistēma. Izmantojot komitoloģijas procedūru, būs iespējams izveidot sarakstu ar visu nepieciešamo minētās kontroles veikšanai.

2.8

Dalībvalstīm ir jāparedz preventīvs un proporcionāls sods.

3.   Vispārīgas piezīmes.

3.1

Komiteja piekrīt juridiskajam pamatam un regulas formai; faktiski dzīvnieku labturības nosacījumus, kas piemērojami lauksaimniecības dzīvniekiem, nevar attiecināt uz suņiem un kaķiem.

3.2

Sociālā realitāte ir tāda, ka šie dzīvnieki Eiropā ir kļuvuši par mājdzīvniekiem un netiek audzēti gaļas vai kažokādu ieguvei un darbu veikšanai, izņemot atsevišķas suņu šķirnes, kuru izmantošana personu ar invaliditāti pavadīšanai, pazudušu, gruvešu vai sniega apraktu personu meklēšanai vai citu derīgu darbu veikšanai cilvēku labā padara šos dzīvniekus cilvēkam vēl tuvākus.

3.3

Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā Eiropas Komisijai nav paredzētas pilnvaras, kas tai ļautu veikt pasākumus, lai novērstu cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, turklāt ārpus ES teritorijas, tādēļ problēmu risināšanā Komisija var izmantot tikai tai piešķirtās pilnvaras tirdzniecības un kažokādu iekšējā tirgus saskaņošanas jomā un novērst kažokādu tirdzniecības šķēršļus saistībā ar nepieciešamību saskaņot atšķirīgos dalībvalstu tiesību aktus, lai izvairītos no tirgus sadrumstalotības.

3.4

Ņemot vērā nozīmīgas tehniskās grūtības kaķu un suņu apstrādāto kažokādu atpazīšanā, priekšlikums, kas aprobežojas ar obligātu marķēšanas prasību, praksē var izrādīties neefektīvs. Komiteja atbalsta Komisijas viedokli, ka vienīgi pilnīga aizlieguma piemērošana varētu atturēt apģērbu vai rotaļlietu importētājus lielā apjomā ievest ES teritorijā kaķu un suņu kažokādas un to izstrādājumus, tādējādi kavējot aizliegto kažokādu plašu nelegālu tirdzniecību.

3.5

Pēc pieņemšanas regula jāiesniedz PTO beztarifu barjeru (BTB) jautājuma sakarā. Tā atbilst starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem.

4.   Īpašas piezīmes.

4.1

Komiteja vēlas, lai “kažokādu” jēdziens tiktu precizēts no juridiskā viedokļa, precīzi formulējot pašas kažokādas un tās atsevišķo sastāvdaļu (spalvu, ādu) definīciju, lai aizliegums būtu attiecināms uz kaķu un suņu kažokādu jebkuru iespējamo izmantošanu.

4.2

Komiteja uzskata, ka ir jāprecizē: šķērsojot Kopienas iekšējās robežas vai ierodoties Kopienā no trešām valstīm, jāizvairās piemērot muitas kontroli fiziskām personām attiecībā uz personiskajām lietām, kuras viņu rīcībā var būt ļoti nelielā daudzumā; tāpat arī apģērbu tirdzniecība, pārdošana vai dāvinājums labdarības organizācijai vairs nav jāpielīdzina komercdarbībai, kas ietilpst izskatāmās regulas piemērošanas jomā.

Briselē, 2007. gada 25. aprīlī

Eiropas Ekonomikas unsociālo lietu komitejas

priekšsēdētājs

Dimitris DIMITRIADIS


Top