EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2006. gada 27. februāris ) par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz cenu datu vākšanas periodu saskaņoto patēriņa cenu indeksu vajadzībām (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 55/63


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2006. gada 27. februāris)

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz cenu datu vākšanas periodu saskaņoto patēriņa cenu indeksu vajadzībām

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2006. gada 24. februārī ir saņēmusi Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes 1995. gada 23. oktobra Regulai (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (“SPCI” regulai) (1) attiecībā uz cenu datu vākšanas periodu saskaņotā patēriņa cenu indeksa vajadzībām (turpmāk tekstā — “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmajā ievilkumā un SPCI regulas 5. panta 3. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.

Ierosinātās regulas mērķis ir noteikt standartu minimumu cenu datu vākšanas periodiem katrā mēnesī, lai uzlabotu saskaņoto patēriņa cenu indeksu (SPCI) salīdzināmību dalībvalstu starpā, kā arī uzlabotu eiro zonas SPCI uzticamību. Tā kā cenu datu vākšanas periodi dalībvalstīs atšķiras, īstermiņa cenu izmaiņas mēneša ietvaros var izraisīt ievērojamas atšķirības aprēķinātajās cenu izmaiņās attiecībā uz dažiem SPCI posteņiem. ECB atzinīgi novērtē ierosināto regulu, kas nosaka, ka cenu datu vākšana notiek vismaz vienu darba nedēļu tieši vai aptuveni mēneša vidū un ka cenu datu vākšana notiek vairāk nekā vienu darba nedēļu attiecībā uz precēm, par kurām zināms, ka tās mēneša ietvaros uzrāda krasas un neregulāras cenu izmaiņas. Standartu minimums atspoguļo vajadzības saskaņot cenu datu vākšanu dalībvalstīs un pašreizējās cenu datu vākšanas prakses maiņas izmaksu kompromisu.

2.

Prasība par precēm, kas uzrāda nestabilas cenas, cenu datus vākt “ilgāk nekā vienu nedēļu” paredz dalībvalstīm zināmu rīcības brīvību šī ierosinātā noteikuma īstenošanā. Tādēļ šajā sakarā nepieciešama stingra ierosinātās regulas īstenošanas efektivitātes uzraudzība.

3.

ECB saprot, ka ierosinātā regula neliedz provizorisku SPCI vai pārskata SPCI vidējo cenu pārmaiņu aprēķinu izplatīšanu un neietekmē eiro zonas SPCI spēkā esošo grafiku.

4.

ECB piekrīt ierosinājumam, ka īstenošanu sāk no 2007. gada janvāra, ar nosacījumu, ka netiek gaidītas sekas attiecībā uz aprēķinātajām gada vai mēneša cenu izmaiņām. Tādēļ tiek uzskatīts, ka retrospektīvo datu pārskatīšana nebūs vajadzīga.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 27. februārī.

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp.


Top