EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

Eiropas Centrālās Bankas atzinums ( 2006. gada 21. februāris ) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3181/78 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1736/79 monetārās politikas jomā (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 49/35


Eiropas Centrālās Bankas atzinums

(2006. gada 21. februāris)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3181/78 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1736/79 monetārās politikas jomā

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2006. gada 1. februārī ir saņēmusi Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3181/78 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1736/79 monetārās politikas jomā (COM(2005) 611 galīgā redakcija) (turpmāk tekstā — “ierosinātā regula”). ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 105. panta 4. punktu, jo ierosinātajā regulā ir noteikumi, kas attiecas uz Eiropas Monetāro sistēmu (EMS) un agrākā Eiropas Monetārā institūta uzdevumiem, ko ECB pārņēma saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 44. pantu. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.   Īpaši apsvērumi

ECB ir divi īpašie apsvērumi par ierosināto regulu.

1.1.   Ierosinātās regulas nosaukums

ECB iesaka grozīt ierosinātās regulas nosaukumu, lai labāk atspoguļotu abu atceļamo regulu saturu, jo abas regulas vairāk attiecas uz EMS nekā uz plašāko monetārās politikas jomu.

1.2.   Atsauce uz ECB atzinumu

Atbilstoši Līguma 253. pantam Padomes pieņemtajām regulām jāatsaucas uz atzinumiem, kurus ir jāsaņem saskaņā ar Līgumu. Tādēļ ECB iesaka ierosinātās regulas pamatojumos atsaukties uz šo atzinumu.

2.   Redakcionāli priekšlikumi

Ja iepriekš minēto ieteikumu dēļ tiks izdarīti grozījumi ierosinātajā regulā, attiecīgie redakcionālie priekšlikumi ir ietverti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 21. februārī.

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts (1)

ECB ierosinātie grozījumi (2)

1. grozījums

Ierosinātās regulas nosaukums

PADOMES REGULA,

ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3181/78 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1736/79 monetārās politikas jomā

PADOMES REGULA,

ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 3181/78 un Regulu (EEK) Nr. 1736/79 par Eiropas Monetāro sistēmu

Pamatojums — Skatīt atzinuma 1.1. punktu

2. grozījums

Ierosinātās regulas pamatojumi

[Pašlaik priekšlikuma nav]

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu [3]

[3] OV C […], […], […]. lpp.

Pamatojums — Skatīt atzinuma 1.2. punktu


(1)  Teksts kursīvā norāda uz vietām, ko ECB ierosina svītrot.

(2)  Teksts treknrakstā norāda uz ECB ierosināto jauno tekstu.


Top