EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0316(01)

COM dokumenti, kas nav COMisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

OJ C 64, 16.3.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 64/2


COM dokumenti, kas nav COMisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

(2005/C 64/02)

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2004) 431

 

15.7.2004.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Par Natura 2000 finansēšanu

COM(2004) 793

 

10.12.2004.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei: Ārkārtas finanšu palīdzības sniegšana Armēnijai, Gruzijai un Tadžikistānai

COM(2004) 838

1

30.12.2004.

Komisijas paziņojums Padomei 1) par daudzgadu finanšu shēmu, kas, saskaņā ar ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumu, paredzēta finanšu sadarbības attīstībai un 2) par saistītu priekšlikuma projektu Padomes lēmumam, kas nosaka dienu, ar ko nosaka dienu, pēc kuras vairs nepiešķir līdzekļus no 9. EAF

COM(2004) 841

 

29.12.2004.

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Rīcības plāns elektroniskā valsts iepirkuma tiesiskā regulējuma ieviešanai

COM(2004) 858

 

7.1.2005.

Komisijas ziņojums par Padomes 2002.gada 13.jūnija Pamatlēmuma par kopējām izmeklēšanas grupām tiesisku transponēšanu

COM(2004) 863

 

5.1.2005.

Komisijas ziņojums: Gada ziņojums par gāzes un elektrības iekšējā tirgus īstenošanu

COM(2005) 12

 

26.1.2005.

Stratēģiskie mērķi 2005.–2009. gadam: Eiropa 2010: Partnerība Eiropas atjaunošanai - Konjunktūra, solidaritāte un drošība - Priekšsēdētāja paziņojums, kas saskaņots ar priekšsēdētaja vietnieci Valstrēmu

COM(2005) 13

 

27.1.2005.

Komisijas un Padomes paziņojums: Vienotā nodarbinātības pārskata projekts 2004.–2005. gadam

COM(2005) 17

 

27.1.2005.

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: 2004. gada vides politikas pārskats

COM(2005) 24

 

2.2.2005.

Paziņojums Eiropadomes pavasara sanāksmei: Sadarbība izaugsmes un darbavietu attīstībai – Jauns posms Lisabonas stratēģijā – Komisijas priekšsēdētāja Barozu paziņojums, vienojoties ar priekšsēdētāja vietnieku Ferheigenu

COM(2005) 33

 

9.2.2005.

Komisijas paziņojums: par Sociālo programmu

COM(2005) 37

 

9.2.2005.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam es 2005. gada pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju sākotnējie apsvērumi un turpmākā orientācija

COM(2005) 43

1

10.2.2005.

Komisijas paziņojums ar ko groza Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laika posmā no 2005. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 31. decembrim

COM(2005) 55

 

22.2.2005.

Komisijas atzinums (2005. gada 22. februāris) par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pieteikumiem attiecībā uz pievienošanos Eiropas Savienībai

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


Top