Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AP0256

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai (KOM(2004)0313 - C6-0032/2004 - 2004/0099(COD))

OJ C 133E , 8.6.2006, p. 116–131 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

52005AP0256

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai (KOM(2004)0313 - C6-0032/2004 - 2004/0099(COD))

Oficiālais Vēstnesis 133 E , 08/06/2006 Lpp. 0116 - 0131


P6_TA(2005)0256

Piekļuve Kopienas ārējai palīdzībai ***I

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai (KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2004)0313) [1],

- ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 179. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0032/2004),

- ņemot vērā tā Reglamenta 51. pantu,

- ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A6-0182/2005),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

[1] OV vēl nav publicēts.

--------------------------------------------------

Top