Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE1493

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai KOM(2005) 402 galīgā red. — 2005/0171 (CNS)

OJ C 65, 17.3.2006, p. 50–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 65/50


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai”

KOM(2005) 402 galīgā red. — 2005/0171 (CNS)

(2006/C 65/10)

Padome saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 262. pantu 2005. gada 7. oktobrī nolēma apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētā nodaļa, kas bija atbildīga par Komitejas dokumenta sagatavošanu, pieņēma atzinumu 2005. gada 9. novembrī. Ziņotājs bija Frank Allen kgs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 422. plenārajā sesijā, kas notika 2005. gada 14. un 15. decembrī (14. decembra sēdē) ar 127 balsīm par un 5 atturoties, ir pieņēmusi šādu atzinumu.

1.   Ievads

1.1

Šī priekšlikuma mērķis ir uzņemties Padomes 1981. gada 28. aprīļa Regulas (EEK) Nr. 1208/81, ar ko nosaka Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai, kodifikāciju (1) Jaunā regula aizstās dažādos iepriekš minētajā regulā ietvertos normatīvos aktus (2); šis priekšlikums pilnībā saglabā kodificēto aktu saturu un līdz ar to tikai apkopo tos ar tādiem formāliem grozījumiem, ko prasa pats kodifikācijas pasākums.

2.   Vispārējas piezīmes

2.1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja uzskata par lietderīgu apvienot pastāvošās tiesību normas vienā regulā. Saistībā ar “Eiropu pilsoņiem” Komiteja, tāpat kā Komisija, uzskata par ļoti svarīgu uzdevumu vienkāršot un precizēt Kopienas tiesību aktus, lai tie būtu pilsoņiem saprotamāki un pieejamāki, tādējādi piešķirot viņiem jaunas izdevības un iespēju izmantot savas konkrētās tiesības.

2.2

Ir nodrošināts, ka šāda kompilēšana nerada būtiskas izmaiņas un kalpo tikai tam, lai Kopienas tiesību akti būtu skaidri un pārredzami. Komiteja pilnībā atbalsta šo mērķi un, ņemot vērā minētās garantijas, atzinīgi vērtē šo priekšlikumu.

Briselē, 2005. gada 14. decembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas

priekšsēdētāja

Anne–Marie SIGMUND


(1)  Izstrādāts atbilstīgi Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam un Padomei – Acquis communautaire kodifikācija, KOM(2001) 645 galīgā red.

(2)  Skat. šī priekšlikuma III pielikumu.


Top