EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0033

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2005. gada 4. oktobris) pēc Eiropas Kopienu Komisijas lūguma par Komisijas Regulas projektu, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (CON/2005/33)

OJ C 254, 14.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 254/4


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2005. gada 4. oktobris)

pēc Eiropas Kopienu Komisijas lūguma par Komisijas Regulas projektu, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2005. gada 5. septembrī ir saņēmusi Eiropas Kopienu Komisijas lūgumu sniegt atzinumu par projektu Komisijas Regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2214/96 (turpmāk tekstā — “ierosinātā regula”).

2.

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmajā ievilkumā un Padomes 1995. gada 23. oktobra Regulas (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (1) 5. panta 3. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

3.

Ierosinātās regulas mērķis ir veikt visu saskaņoto patēriņa cenu indeksu (“SPCI”) kopējā indeksu atsauces perioda pārskatīšanu no 1996=100 uz 2005=100 un noteikt procedūru turpmākai indeksu atsauces periodu atjaunināšanai. Turklāt ierosinātā regula nosaka jaunā indeksu atsauces perioda ieviešanas un SPCI apakšindeksu izmantošanas tehniskās specifikācijas.

4.

ECB atzinīgi novērtē ierosināto regulu. Atjaunināšanas ietekme uz aprēķinātajām SPCI gada inflācijas likmēm izpaudīsies vienīgi attiecībā uz noapaļošanu, kuru tā, kā sagaidāms, ietekmēs nelielā apmērā. ECB nav komentāru attiecībā uz ierosinātajā regulā noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

Frankfurtē pie Mainas, 2005. gada 4. oktobrī.

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 257, 27.10.1995, 1. lpp.


Top