EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0018

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2005. gada 3. jūnijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (COM(2005) 154 galīgā redakcija) (CON/2005/18)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 144/17


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2005. gada 3. jūnijs)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (COM(2005) 154 galīgā redakcija)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2005. gada 3. maijā ir saņēmusi Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (turpmāk tekstā — “ierosinātā regula”).

2.

Ierosinātā regula ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 99. panta 5. punktā. Lai gan šai normā nav skaidri noteikta apspriešanās ar ECB, budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzība un koordinācija ir nozīmīga Eiropas Centrālo banku sistēmas galvenajam mērķim saglabāt cenu stabilitāti. Tādēļ ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmajā ievilkumā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

3.

Stabila fiskālā politika ir būtiska veiksmīgai ekonomikas un monetārās savienības (EMS) darbībai. Tā ir euro zonas makroekonomiskās stabilitātes, izaugsmes un kohēzijas priekšnoteikums. Līgumā un Stabilitātes un izaugsmes paktā ietvertā fiskālā sistēma ir EMS pamatakmens un risinājums vēlamās fiskālās disciplīnas panākšanai. Šai uz noteikumiem balstītajai sistēmai, kuras mērķis ir ilgtspējīgu publiskā sektora finanšu nodrošināšana un kura, izmantojot automātiskus stabilizējošos faktorus, vienlaikus ļauj mazināt izlaides svārstības, arī turpmāk jābūt skaidrai, vienkāršai un izpildāmai. Šo principu ievērošana veicinās pārskatāmu un vienlīdzīgu sistēmas īstenošanu.

4.

Ierosinātā regula atspoguļo izmaiņas Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanā, par kurām Padome (ECOFIN) vienojās 2005. gada 20. martā. Ierosinātā regula attiecas uz uzraudzības procesu un nosaka vidēja termiņa mērķus dalībvalstu fiskālajai politikai. Lai gan ECB nesaskata vajadzību izteikt atzinumu par konkrētiem ierosinātās regulas noteikumiem, tā atbalsta centienus uzlabot ekonomikas politikas uzraudzību un koordināciju, lai sasniegtu un saglabātu vidēja termiņa mērķus, kuri nodrošina publiskā sektora finanšu ilgtspējību. Uzraudzības procedūru stingra un konsekventa īstenošana sekmēs drošu fiskālo politiku.

Frankfurtē pie Mainas, 2005. gada 3. jūnijā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


Top