EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2005. gada 3. jūnijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (COM(2005) 155 galīgā redakcija) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 144/16


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2005. gada 3. jūnijs)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (COM(2005) 155 galīgā redakcija)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2005. gada 3. maijā ir saņēmusi Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (turpmāk tekstā — “ierosinātā regula”).

2.

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 104. panta 14. punkta otrajā apakšpunktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

3.

Stabila fiskālā politika ir būtiska veiksmīgai ekonomikas un monetārās savienības (EMS) darbībai. Tā ir euro zonas makroekonomiskās stabilitātes, izaugsmes un kohēzijas priekšnoteikums. Līgumā un Stabilitātes un izaugsmes paktā ietvertā fiskālā sistēma ir EMS pamatakmens un risinājums vēlamās fiskālās disciplīnas panākšanai. Šai uz noteikumiem balstītajai sistēmai, kuras mērķis ir ilgtspējīgu publiskā sektora finanšu nodrošināšana un kura, izmantojot automātiskus stabilizējošos faktorus, vienlaikus ļauj mazināt izlaides svārstības, arī turpmāk jābūt skaidrai, vienkāršai un izpildāmai. Šo principu ievērošana veicinās pārskatāmu un vienlīdzīgu sistēmas īstenošanu.

4.

Ierosinātā regula atspoguļo izmaiņas Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanā, par kurām Padome (ECOFIN) vienojās 2005. gada 20. martā. Ierosinātā regula attiecas uz pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu. Tās mērķis ir nodrošināt stabilu fiskālo politiku, stimulējot fiskālās disciplīnas ievērošanu. Lai gan ECB nesaskata vajadzību izteikt atzinumu par konkrētiem ierosinātās regulas noteikumiem, tā atgādina, ka EDP, turpinot stingri ievērot termiņus, jāsniedz uzticama un efektīva aizsardzība pret ilgtspējību neveicinošām publiskā sektora finansēm. Ņemot vērā iepriekš minēto, ECB atbalsta pēc iespējas nelielus grozījumus Regulā (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (1). Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras stingra un konsekventa īstenošana sekmēs drošu fiskālo politiku.

Frankfurtē pie Mainas, 2005. gada 3. jūnijā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp.


Top