EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0032

CON/2004/32: Eiropas Centrālās bankas atzinums (2004. gada 6. oktobris) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par Eiropas Kopienu Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam par sarunu sākšanu attiecībā uz nolīgumu par monetārajām attiecībām ar Andoras Firstisti (COM(2004) 548 galīgais)

OJ C 256, 16.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 256/9


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2004. gada 6. oktobris)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par Eiropas Kopienu Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam par sarunu sākšanu attiecībā uz nolīgumu par monetārajām attiecībām ar Andoras Firstisti (COM(2004) 548 galīgais)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1.

Eiropas Savienības Padome 2004. gada 8. septembrī ir lūgusi Eiropas Centrālās Bankas (ECB) atzinumu par Eiropas Kopienu Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam par sarunu sākšanu attiecībā uz nolīgumu par monetārajām attiecībām ar Andoras Firstisti (COM(2004) 548 galīgais) (turpmāk – “ieteikums”).

2.

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 111. panta 3. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

3.

Ieteikumā piedāvāts Padomes lēmuma projekts, kurš nosaka, ka var tikt sāktas attiecīgās sarunas, jo izpildīti nosacījumi, kas paredzēti Padomes 2004. gada 11. maija Lēmumā 2004/548/EK (1), lai sāktu Kopienas un Andoras Firstistes (turpmāk – “Andora”) sarunas par monetāro nolīgumu (turpmāk – “Nolīgums”).

4.

ECB tās 2004. gada 1. aprīļa Atzinumā CON/2004/12 par Lēmumu 2004/548/EK (2) cita starpā atzina, ka Kopiena ir ieinteresēta sākt sarunas par Nolīgumu.

5.

Ieteikumā pausts uzskats, ka Lēmumā 2004/548/EK noteiktie nosacījumi ir izpildīti, jo Kopiena un Andora ir parafējušas nolīgumu par ienākumu no noguldījumiem aplikšanu ar nodokļiem un Andora ir apņēmusies to ratificēt līdz 2005. gada 30. aprīlim. Pamatojoties uz iepriekš minēto, ECB neredz iemeslus, kas varētu kavēt pieņemt Padomes lēmumu par sarunu sākšanu ar Andoru attiecībā uz Nolīgumu.

6.

ECB norāda, ka sarunas par Nolīgumu tiks apturētas, ja Andora līdz 2005. gada 30. aprīlim neratificēs nolīgumu par ienākumu no noguldījumiem aplikšanu ar nodokļiem.

7.

Saskaņā ar Lēmuma 2004/548/EK 7. pantu sarunas ar Andoru Komisija risinās Kopienas vārdā, Spānija un Francija būs pilnībā iesaistītas šajās sarunās, un ECB būs pilnībā iesaistīta sarunās, kas ir tās kompetences jomā.

Frankfurtē pie Mainas, 2004. gada 6. oktobrī

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 244, 16.7.2004., 47. lpp.

(2)  OV C 88, 8.4.2004., 18. lpp.


Top