Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014X0329(02)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 129 — Vienoti noteikumi par mehāniskajos transportlīdzekļos izmantotu uzlabotu bērnu ierobežotājsistēmu (ECRS) apstiprināšanu

OJ L 97, 29.3.2014, p. 21–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/129/oj

29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/21


Saskaņā ar starptautisko publisko tiesību normām juridisks spēks ir tikai ANO EEK dokumentu oriģināliem. Šo noteikumu statuss un spēkā stāšanās diena ir jāpārbauda ANO EEK dokumenta TRANS/WP.29/343 jaunākajā redakcijā, kas pieejama tīmekļa vietnē http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 129 — Vienoti noteikumi par mehāniskajos transportlīdzekļos izmantotu uzlabotu bērnu ierobežotājsistēmu (ECRS) apstiprināšanu

Ar visiem grozījumiem līdz

Noteikumu sākotnējās redakcijas 2. papildinājumam, kas stājas spēkā 2014. gada 10. jūnijā

SATURS

NOTEIKUMI

1.

Darbības joma

2.

Definīcijas

3.

Apstiprinājuma pieteikums

4.

Marķējums

5.

Apstiprinājums

6.

Vispārīgas specifikācijas

7.

Testi

8.

Tipa apstiprinājuma un ražošanas kvalifikācijas testu protokoli

9.

Ražošanas kvalifikācija

10.

Ražošanas atbilstības testi un kārtējie testi

11.

Bērnu ierobežotājsistēmas apstiprinājuma modifikācija un paplašināšana

12.

Sankcijas par ražošanas neatbilstību

13.

Pilnīga ražošanas izbeigšana

14.

Informācija lietotājiem

15.

To tehnisko dienestu nosaukums un adrese, kas atbildīgi par apstiprināšanas testu veikšanu, kā arī tipa apstiprināšanas iestādes nosaukums un adrese

PIELIKUMI

1

Paziņojums

2

Apstiprinājuma marķējuma paraugi

3

Putekļizturības testa iekārtas paraugs

4

Korozijas tests

5

Abrazīvā nodiluma un mikroslīdēšanas tests

6

Ratiņu apraksts

7

Ratiņu palēninājuma vai paātrinājuma līkne kā laika funkcija

8

Manekenu apraksts

9

Frontālā trieciena tests pret barjeru

10

Aizmugures trieciena testa procedūra

11

Tipa apstiprināšanas shēma (blokshēma ISO 9002:2000)

12

Ražošanas atbilstības kontrole

13

Enerģiju absorbējošā materiāla testēšana

14

Metode galvas trieciena zonas noteikšanai ierīcēs ar atzveltnēm un sānu spārnu minimālā lieluma noteikšana uz aizmuguri vērstām ierīcēm

15

Bērnu ierobežotājsistēmām tieši uzmontētu regulatoru kondicionēšanas apraksts

16

Tipiska ierīce sprādzes stiprības testēšanai

17

Ekspluatācijas kritēriju noteikšana

18

i-Size bērnu ierobežotājsistēmu ģeometriskie izmēri

19

Vērtējamie apjomi i-Size balstiem un balstu pamatnēm

20

Apstiprināšanai obligāti nepieciešamo dokumentu saraksts

21

Slodzes pielikšanas ierīces

1.   DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi (to 1. posmā) attiecas uz bērniem paredzētām, mehāniskos transportlīdzekļos izmantojamām integrālām universālā tipa ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmām (i-Size) un "konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētām ISOFIX" bērnu ierobežotājsistēmām.

2.   DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos izmanto šādas definīcijas.

2.1.

“Bērnu ierobežotājsistēma” ir ierīce, kurā sēdus vai guļus uz muguras var atrasties bērns. Tā ir paredzēta, lai pasargātu bērnu no traumām, ierobežojot viņa ķermeņa kustībspēju sadursmes gadījumā vai transportlīdzeklim strauji palēninoties.

2.2.

“Bērnu ierobežotājsistēmas tips” ir bērnu ierobežotājsistēmas, kas neatšķiras šādos būtiskos aspektos:

 

kategorija, kurā ierobežotājsistēmas tips ir apstiprināts;

 

bērnu ierobežotājsistēmas uzbūve, materiāls un konstrukcija.

 

Uzskata, ka konvertējamu vai modulāru bērnu ierobežotājsistēmu uzbūve, materiāls un konstrukcija neatšķiras.

2.3.

“i-Size” (integrālas universālas ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas) ir tādu bērnu ierobežotājsistēmu kategorija, kuras paredzēts izmantot visās transportlīdzekļa i-Size sēdvietās, kā noteikts un apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 14 un 16.

2.4.

“Integrāla” ir tāda bērnu ierobežotājsistēmu klase, kurās bērna ierobežošanu nodrošina tikai sastāvdaļas, kas veido bērnu ierobežotājsistēmu (piemēram, jostu pilnkomplekts, vairogs u. c.), nevis daļas, kas savienotas tieši ar transportlīdzekli (piemēram, drošības josta).

2.5.

“ISOFIX” ir sistēma bērnu ierobežotājsistēmu montēšanai transportlīdzeklī. Tās pamatā ir divi stiprinājuma punkti transportlīdzeklī un divi attiecīgi stiprinājuma elementi uz bērnu ierobežotājsistēmas, kā arī ierīce bērnu ierobežotājsistēmas gareniskas šūpošanās mazināšanai. Visi trīs stiprinājuma punkti transportlīdzeklī ir jāapstiprina saskaņā ar Noteikumiem Nr. 14.

2.6.

“Universālā ISOFIX” sistēma ir ISOFIX ierobežotājsistēma, kurā bērnu ierobežotājsistēmas gareniskas šūpošanās mazināšanai ietilpst vai nu augšējās siksnas, kas savienotas ar transportlīdzekli, vai balsts, kurš balstās pret transportlīdzekli.

2.7.

"Konkrētiem transportlīdzekļiem paredzēta ISOFIX" ir montēšanai konkrētos transportlīdzekļu tipos paredzētu bērnu ierobežotājsistēmu kategorija. Visi stiprinājuma punkti transportlīdzeklī ir jāapstiprina saskaņā ar Noteikumiem Nr. 14. Ar to apzīmē arī tādas bērnu ierobežotājsistēmām, kurām kā saskares ar transportlīdzekli zonu izmanto mērinstrumentu paneli.

2.8.

“Izmērs” norāda to bērnu augumu, kuriem bērnu ierobežotājsistēma ir konstruēta un apstiprināta. Bērnu ierobežotājsistēmas var aptvert jebkādus auguma diapazonus ar nosacījumu, ka tiek ievērotas visas prasības.

2.9.

“Orientācija” norāda virzienu, kādā bērnu ierobežotājsistēmu ir atļauts izmantot. Ir šādas orientācijas:

(a)

"uz priekšu vērsta" nozīmē, ka bērnu ierobežotājsistēma ir vērsta parastajā transportlīdzekļa kustības virzienā;

(b)

“uz aizmuguri vērsta” nozīmē, ka bērnu ierobežotājsistēma ir vērsta virzienā, kas ir pretējs parastajam transportlīdzekļa kustības virzienam;

(c)

"uz sāniem vērsta" nozīmē, ka bērnu ierobežotājsistēma ir vērsta perpendikulāri parastajam transportlīdzekļa kustības virzienam.

2.10.

“Ierobežotājsistēma īpašām vajadzībām” ir bērnu ierobežotājsistēma, kas konstruēta bērniem, kuriem fiziskas vai psihiskas invaliditātes dēļ ir īpašas vajadzības; proti, šādai ierīcei var būt iespējams uzstādīt papildu ierobežotājierīces jebkurai bērna ķermeņa daļai, taču tai obligāti jāietver galvenā ierobežotājsistēma, kas atbilst šo noteikumu prasībām.

2.11.

„ISOFIX stiprinājumu sistēma” ir sistēma, ko veido divi Noteikumiem Nr. 14 atbilstoši ISOFIX apakšējie stiprinājumi un kura paredzēta ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas stiprināšanai kopā ar pretrotācijas ierīci.

2.11.1.

“ISOFIX apakšējais stiprinājums” ir viens stingrs, apaļš, horizontāls stienis 6 mm diametrā, kas ir saistīts ar transportlīdzekli vai sēdekļa konstrukciju, kam piestiprina un kas fiksē ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmu ar ISOFIX fiksatoriem.

2.11.2.

“ISOFIX fiksētājierīce” ir viens no diviem savienojumiem, kas atbilst šo noteikumu 6.3.3. punkta prasībām, kurš sākas ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas konstrukcijā un ir saderīgs ar ISOFIX apakšējo stiprinājumu.

2.12.

“Pretrotācijas ierīce” ir ierīce, kas paredzēta, lai ierobežotu bērnu ierobežotājsistēmas rotāciju transportlīdzekļa sadursmes laikā, un kas sastāv no:

(a)

augšējās siksnas; vai

(b)

balsta.

Tā atbilst šo noteikumu prasībām un to piemontē ISOFIX stiprinājumu sistēmai un ISOFIX augšējās siksnas stiprinājumiem vai transportlīdzekļa grīdas kontaktvirsmai, kas atbilst Noteikumu Nr. 14 prasībām.

“Konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētas ISOFIX” bērnu ierobežotājsistēmas „pretrotācijas ierīcē” var ietilpt augšējā siksna, balsts vai jebkādas citas ierīces, kas spēj ierobežot rotāciju.

2.13.

“ISOFIX augšējā siksna” ir drošības jostas siksna (vai tās ekvivalents), kas sniedzas no ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas augšas līdz ISOFIX augšējās siksnas stiprinājumam un kas ir aprīkota ar regulatoru, spriegojuma noņemšanas ierīci un ISOFIX augšējās siksnas savienotāju.

2.13.1.

„ISOFIX augšējās siksnas stiprinājums” ir ierīce, kas atbilst Noteikumu Nr. 14 prasībām, piemēram, stienis, kas atrodas noteiktā zonā un paredzēts ISOFIX augšējās siksnas savienotāja fiksēšanai un tā ierobežojošā spēka pārnesei uz transportlīdzekļa konstrukciju.

2.13.2.

“ISOFIX augšējās siksnas savienotājs” ir ierīce, kas paredzēta stiprināšanai pie ISOFIX augšējās siksnas stiprinājuma.

2.13.3.

“ISOFIX augšējās siksnas kāsis” ir ISOFIX augšējās siksnas savienotājs, ko parasti izmanto, lai savienotu ISOFIX augšējo siksnu ar ISOFIX augšējās siksnas stiprinājumu, kā noteikts Noteikumu Nr. 14 3. attēlā.

2.13.4.

“ISOFIX augšējās siksnas stiprinājums” ir ierīce ISOFIX augšējās siksnas stiprināšanai pie ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas.

2.14.

“Spriegojuma noņemšanas ierīce” ir sistēma, ar ko atbrīvo ierīci, ar kuru regulē un uztur ISOFIX augšējās siksnas spriegojumu.

2.15.

“Balsts” ir bērnu ierobežotājsistēmai pastāvīgi piestiprināta pretrotācijas ierīce, kas rada slodzes pārneses ceļu starp bērnu ierobežotājsistēmu un transportlīdzekļa konstrukciju. Balsts ir regulējams garumā (Z virzienā) un to var būt iespējams papildus regulēt citos virzienos.

2.15.1.

“Balsta pamatne” ir viena vai vairākas bērnu ierobežotājsistēmas balsta daļas, kuras (pēc konstrukcijas) paredzētas saskarei ar transportlīdzekļa grīdas kontaktvirsmu un konstruētas slodzes pārnesei no balsta uz transportlīdzekļa konstrukciju frontāla trieciena laikā.

2.15.2.

“Balsta pamatnes kontaktvirsma” ir tā balsta pamatnes virsma, kas fiziski saskaras ar transportlīdzekļa grīdas kontaktzonu un ir paredzēta slodžu izkliedēšanai pa transportlīdzekļa konstrukciju.

2.15.3.

“Balsta pamatnes novērtēšanas tilpums” ir telpiskais apjoms, kas norāda gan balsta pamatnes pārvietošanās diapazonu, gan ierobežojumus. Tas atbilst balsta pamatnes novērtēšanās tilpumam transportlīdzekļiem, kā definēts Noteikumu Nr. 14 10. pielikumā.

2.15.4.

“Balsta statņa izmēru novērtēšanas tilpums” ir apjoms, kas nosaka balsta maksimālos izmērus, kuri atbilst balsta uzstādīšanas transportlīdzekļos novērtēšanas tilpumam, kā noteikts Noteikumu Nr. 16 17. pielikumā, nodrošinot izmēriem atbilstošu i-Size bērnu ierobežotājsistēmas balsta uzstādīšanu transportlīdzekļa i-Size sēdvietā.

Image

2.16.

“Bērnu ierobežotāietaises slīpuma leņķis” ir leņķis starp ietaises ISO/F2 (B), kas definēta Noteikumos Nr. 16 (17. pielikuma 2. papildinājuma 2. attēls), apakšējo virsmu un transportlīdzekļa horizontālo Z plakni, kā noteikts Noteikumos Nr. 14 (4. pielikuma 2. papildinājums, kad ietaise ir uzstādīta transportlīdzeklī, kā noteikts Noteikumos Nr. 16 (17. pielikuma 2. papildinājums).

Image

2.17.

“Transportlīdzekļa sēdekļa ietaise” ir ietaise atbilstīgi ISOFIX izmēru klasēm, kuru izmēri ir norādīti Noteikumu Nr. 16 17. pielikuma 2. papildinājuma 1. līdz 6. attēlā un ko bērnu ierobežotājsistēmas ražotājs izmanto, lai noteiktu ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas atbilstīgos izmērus un ISOFIX fiksētājierīču atrašanās vietas.

2.18.

"Bērnu drošības krēsls" ir bērnu ierobežotājsistēma, kas ietver krēslu, kurā novieto bērnu.

2.19.

"Krēsls" ir bērnu ierobežotājsistēmā ietilpstoša konstrukcija, kurā sēdus stāvoklī paredzēts atrasties bērnam.

2.20.

“Krēsla balsts” ir tā bērnu ierobežotājsistēmas daļa, ar kuru krēslu var pacelt.

2.21.

"Drošības josta" ir bērnu ierobežotājierīce, kas sastāv no vairākām siksnām ar sprādzi, regulēšanas ierīcēm un fiksētājierīcēm.

2.22.

"Jostu pilnkomplekts" ir drošības jostu komplekts, kas sastāv no klēpja drošības jostas, plecu ierobežotājiem un kājstarpes siksnas.

2.23.

"Y formas drošības josta" ir drošības josta, kurā siksnu kombināciju veido siksna, ko izliek starp bērna kājām, un viena siksna pār katru plecu.

2.24.

“Kulbiņa” ir ierobežotājsistēma, kurā paredzēts novietot un ierobežot bērnu guļus stāvoklī uz muguras vai uz vēdera, bērna mugurkaulam atrodoties perpendikulāri transportlīdzekļa gareniskajai vidusplaknei. Tā ir konstruēta tā, lai sadursmes gadījumā izkliedētu ierobežojošos spēkus pa bērna galvu un ķermeni, izņemot locekļus.

2.25.

"Kulbiņas ierobežotājierīce" ir ierīce, ar kuru kulbiņu nostiprina pie transportlīdzekļa konstrukcijas.

2.26.

“Zīdaiņa turētājs” ir ierobežotājsistēma, kurā paredzēts novietot bērnu uz aizmuguri vērstā pusguļus stāvoklī. Tā ir konstruēta tā, lai frontālas sadursmes gadījumā izkliedētu ierobežojošos spēkus pa bērna galvu un ķermeni, izņemot locekļus.

2.27.

"Bērna balsts" ir tā bērnu ierobežotājsistēmas daļa, ar kuru bērnu var pacelt bērnu ierobežotājsistēmā.

2.28.

"Trieciena vairogs" ir ierīce, kas nostiprināta bērna priekšā un konstruēta tā, lai frontālas sadursmes gadījumā izkliedētu ierobežojošos spēkus pa lielāko daļu bērna auguma.

2.29.

"Siksna" ir elastīga detaļa, kas paredzēta spēku pārnešanai.

2.30.

"Klēpja siksna" ir siksna, kas vai nu kā pilna drošības josta, vai kā drošības jostas sastāvdaļa šķērso bērna iegurņa priekšpusi un tieši vai netieši ierobežo bērna iegurni.

2.31.

"Plecu siksna" ir tā drošības jostas daļa, kas ierobežo bērna rumpja augšdaļu.

2.32.

“Kājstarpes siksna” ir siksna (vai dalītas siksnas, ja to veido divas vai vairākas siksnas), kas piestiprināta bērnu ierobežotājsistēmai un klēpja siksnai un iet starp bērna augšstilbiem; kājstarpes siksna ir paredzēta, lai parastas lietošanas apstākļos novērstu bērna paslīdēšanu zem klēpja drošības jostas un trieciena gadījumā novērstu klēpja drošības jostas virzīšanos uz augšu nost no iegurņa.

2.33.

“Bērnu ierobežojoša siksna” ir siksna, kas ir drošības jostas (jostu pilnkomplekta) sastāvdaļa un ierobežo tikai bērna ķermeni.

2.34.

"Sprādze" ir ātri atverama ierīce, kas nodrošina, ka ierobežotājsistēma notur bērnu vai ka ierobežotājsistēmu notur automobiļa konstrukcija. Sprādze var ietvert regulēšanas ierīci.

2.35.

"Iegulta sprādzes atvēršanas poga" ir tāda sprādzes atvēršanas poga, ar kuru sprādzi nav iespējams atvērt, ja uz to spiež ar 40 mm diametra lodi.

2.36.

"Neiegulta sprādzes atvēršanas poga" ir tāda sprādzes atvēršanas poga, ar kuru sprādzi ir iespējams atvērt, ja uz to spiež ar 40 mm diametra lodi.

2.37.

"Regulēšanas ierīce" ir ierīce, ar ko drošība jostu vai tās stiprinājumus var pielāgot konkrētā lietotāja ķermeņa uzbūvei. Regulēšanas ierīce var būt sprādzes daļa, spriegotājs vai jebkura cita drošības jostas sastāvdaļa.

2.38.

“Ātrais regulators” ir regulēšanas ierīce, kuru var darbināt ar vienu roku un vienu vienmērīgu kustību.

2.39.

“Bērnu ierobežotājsistēmai tieši uzmontēts regulators” ir tāds jostu pilnkomplekta regulators, kas tieši uzmontēts bērnu ierobežotājsistēmai, nevis tāds, ko tieši balstās uz siksnas, ko ar to ir paredzēts regulēt.

2.40.

“Enerģijas absorbētājs” ir ierīce, kas konstruēta, lai atsevišķi vai kopā ar siksnu izkliedētu enerģiju, un ir bērnu ierobežotājsistēmas sastāvdaļa.

2.41.

"Spriegotājs" ir ierīce, kas konstruēta tā, lai tajā daļēji vai pilnībā ievietotos bērnu ierobežotājsistēmas siksna. Termins ietver šādas ierīces:

2.41.1.

"spriegotājs, kas bloķējas automātiski", ir spriegotājs, kas siksnu ļauj izvilkt vajadzīgajā garumā un kas tad, kad sprādze aizsprādzēta, automātiski pielāgo siksnas garumu tās lietotāja ķermeņa uzbūvei. Siksnas tālāka izvilkšana nav iespējama bez lietotāja apzinātas darbības;

2.41.2.

"spriegotājs ar avārijas bloķēšanu" ir spriegotājs, kas parastos braukšanas apstākļos neierobežo siksnas lietotāja kustību brīvību. Tam ir garuma regulatori, kas automātiski pielāgo siksnu lietotāja ķermeņa uzbūvei, un bloķēšanas mehānisms, kurš aktivizējas avārijas situācijā šādos gadījumos:

2.41.2.1.

transportlīdzekļa palēninājums, siksnas izvilkšana no spriegotāja vai jebkurš cits automātisks līdzeklis (vienkāršā jutība);

2.41.2.2.

jebkuru šādu līdzekļu kombinācija (daudzkāršā jutība).

2.42.

"Slīps stāvoklis" ir īpašs krēsla stāvoklis, kas ļauj bērnam atlaisties slīpi.

2.43.

"Guļus stāvoklis/stāvoklis uz vēdera/stāvoklis uz muguras" ir stāvoklis, kurā vismaz bērna galva un ķermenis, izņemot locekļus, atrodas uz horizontālas virsmas, bērnam ierobežotājsistēmā atrodoties miera stāvoklī.

2.44.

"Transportlīdzekļa sēdeklis" ir konstrukcija, kas kopā ar pārvalku ir vai nav nedalīti savienota ar transportlīdzekļa konstrukciju un nodrošina sēdvietu vienam pieaugušam cilvēkam. Šajā sakarā:

 

"transportlīdzekļa sēdekļu grupa" ir vai nu sols, vai vairāki atsevišķi sēdekļi, kas novietoti blakus (t. i., nostiprināti tā, lai viena sēdekļa priekšējie stiprinājumi būtu vienā līnijā ar cita sēdekļa priekšējiem vai pakaļējiem stiprinājumiem vai atrastos uz līnijas, kas iet starp tiem) un nodrošina sēdvietu vienam vai vairākiem pieaugušiem cilvēkiem;

 

“transportlīdzekļa sols” ir konstrukcija, kam ir pārvalks un kas nodrošina sēdvietu vairāk nekā vienam pieaugušam cilvēkam;

 

“transportlīdzekļa priekšējie sēdekļi” ir sēdekļu grupa, kas atrodas pasažieru nodalījuma priekšpusē, t. i., to priekšā nav citu sēdekļu;

 

"transportlīdzekļa aizmugurējie sēdekļi" ir nostiprināti, uz priekšu vērsti sēdekļi, kas atrodas aiz citas transportlīdzekļa sēdekļu grupas.

2.45.

“Sēdekļa tips” ir pieauguša cilvēka sēdekļu kategorija, kas neatšķiras tādos būtiskos aspektos kā sēdekļa konstrukcijas forma, izmēri un materiāli, sēdekļa fiksācijas regulēšanas un fiksēšanas sistēmu tipi un izmēri un pieauguša cilvēka drošības jostas stiprinājumu uz sēdekļa, sēdekļa stiprinājumu, kā arī ar tiem saistīto transportlīdzekļa konstrukciju daļu tipi un izmēri.

2.46.

“Regulēšanas sistēma” ir nokomplektēta ierīce, ar kuru transportlīdzekļa sēdekļa vai tā daļu stāvokli var pielāgot sēdeklī sēdošā pieaugušā cilvēka ķermenim. Proti, ar šo ierīci var būt iespējams veikt sēdekļa vai tā daļu pārvietošanu garenvirzienā, vertikāli un/vai mainīt to slīpumu.

2.47.

"Transportlīdzekļa sēdekļa stiprinājums" ir sistēma, ar ko pieauguša cilvēka sēdekli kā mezglu nostiprina pie transportlīdzekļa konstrukcijas, un tā ietver attiecīgās transportlīdzekļa konstrukcijas daļas.

2.48.

"Pārvietošanas sistēma" ir ierīce, ar ko pieauguša cilvēka sēdeklim vai kādai tā daļai var mainīt slīpumu vai pārvietot to garenvirzienā bez fiksēta starpstāvokļa, lai atvieglotu pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu un priekšmetu iekraušanu un izkraušanu.

2.49.

"Fiksācijas sistēma" ir ierīce, kas nodrošina pieauguša cilvēka sēdekļa un tā daļu fiksēšanu izmantošanas stāvoklī.

2.50.

"Sēdekļa ieliekums" ir zona tuvu transportlīdzekļa sēdekļa spilvena un sēdekļa atzveltnes virsmu krustošanās punktam.

2.51.

“ISOFIX pozīcija” ir vieta, kurā var uzmontēt vai nu:

(a)

universālo ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmu, kā definēts Noteikumos Nr. 44; vai

(b)

"konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētu ISOFIX" bērnu ierobežotājsistēmu, kā definēts Noteikumos Nr. 44, vai "konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētu ISOFIX", kā definēts šajos noteikumos; vai

(c)

i-Size bērnu ierobežotājsistēmu, kas piemērota izmantošanai konkrētās ISOFIX sēdvietās, kā saskaņā ar Noteikumiem Nr. 16 noteicis transportlīdzekļa ražotājs.

2.52.

“Tipa apstiprinājuma tests” ir tests, ar kuru nosaka, cik lielā mērā apstiprināšanai iesniegtas bērnu ierobežotājsistēmas tips atbilst prasībām.

2.53.

"Ražošanas kvalifikācijas tests" ir tests, ar kuru nosaka, vai ražotājs spēj ražot bērnu ierobežotājsistēmu atbilstīgi tipa apstiprinājumam iesniegtajām bērnu ierobežotājsistēmām.

2.54.

“Kārtējā testēšana” (jeb ražošanas atbilstības testēšana) ir testēšanas veikšana vairākām no vienas partijas atlasītām ierobežotājsistēmām, lai pārbaudītu, cik lielā mērā tās atbilst prasībām.

2.55.

“Plecu siksnu pozicionētājs” ir ierīce, kas paredzēta, lai parastos pārvietošanās apstākļos saglabātu attiecīgo plecu siksnas stāvokli uz bērna rumpja, savienojot plecu siksnas vienu ar otru.

3.   APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.

Bērnu ierobežotājsistēmas tipa apstiprinājuma pieteikumu iesniedz prečzīmes turētājs vai viņa pienācīgi akreditēts pārstāvis, izmantojot tipa apstiprināšanas shēmu, kas aprakstīta 11. pielikumā.

3.2.

Līdz ar apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz katru bērnu ierobežotājsistēmas tipu iesniedz arī:

3.2.1.

bērnu ierobežotājsistēmas tehnisku aprakstu, norādot kādas siksnas un citi materiāli ir izmantoti, kā arī slodzi ierobežojošo ierīču paredzamo un reproducējamo darbību. Tam pievieno bērnu ierobežotājsistēmas sastāvdaļu rasējumus un attiecībā uz spriegotājiem – šo spriegotāju un to sensoru montēšanas norādījumus, toksiskuma deklarāciju (6.3.1.1. punkts) un uzliesmojamības deklarāciju (6.3.1.2. punkts); rasējumos norāda vietu, kas paredzēta vienotajam apstiprinājuma numuram un papildu simbolam(-iem) attiecībā pret apstiprinājuma marķējuma apli.

3.2.2.

Pieteikuma iesniedzējs norāda pieteikuma veidu:

(a)

i-Size bērnu ierobežotājsistēmas pieteikums; vai

(b)

"konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētas ISOFIX" bērnu ierobežotājsistēmas pieteikums.

3.2.3.

Par bērnu ierobežotājsistēmām, kas testētas uz testa ratiņiem transportlīdzekļa korpusā saskaņā ar šo Noteikumu 7.1.3.2. punktu vai pabeigtā transportlīdzeklī saskaņā ar šo Noteikumu 7.1.3.3. punktu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju (rasējumi un/vai attēli) par bērnu ierobežotājsistēmas un automobiļa kombināciju vai par ISOFIX sēdvietas un attiecīgā automobiļa interjera kombināciju, attiecībā uz kuru ražotājs ir pieprasījis "konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētu ISOFIX" apstiprinājumu. Šajā dokumentācijā ir jānorāda:

(a)

pieejamā telpa ap bērnu ierobežotājsistēmu, kad tā uzstādīta sēdvietā. Jo īpaši norāda daļas, kuras varētu traucēt bērnu ierobežotājsistēmai trieciena laikā;

(b)

visas attiecīgās transportlīdzekļa daļas, kuras savas izturības vai stingrības dēļ varētu ietekmēt bērnu ierobežotājsistēmas (rotācijas) kustību trieciena laikā;

3.2.4.

par testa veikšanu atbildīgā tehniskā dienesta pieprasīto bērnu ierobežotājsistēmu paraugi;

3.2.5.

10 metri no katra tipa siksnas, kas izmantota bērnu ierobežotājsistēmā; un

3.2.6.

instrukcijas un informācija par iepakojumu atbilstīgi šo noteikumu 14. punktam.

3.2.7.

Ja tas attiecas uz “konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētu ISOFIX” pieteikumu, kad testus veic transportlīdzekļa korpusā, ir pieejams transportlīdzekļa korpuss, tostarp pieaugušu cilvēku sēdekļi un attiecīgās automobiļa interjera daļas.

3.3.

Šo noteikumu 20. pielikumā ir uzskaitīti obligātie dokumenti, kas jāpievieno apstiprinājuma pieteikumam, kā norādīts iepriekš 3.2. punktā un citur šajos noteikumos.

3.4.

Nolīguma dalībvalsts tipa apstiprināšanas iestāde pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pietiekami pasākumi un procedūras, kas ražošanas procesā nodrošina efektīvu kontroli attiecībā uz bērnu ierobežotājsistēmu, aprīkojuma vai detaļu atbilstību apstiprinātajam tipam.

4.   MARĶĒJUMS

4.1.   Bērnu ierobežotājsistēmas paraugi, kas iesniegti apstiprināšanai saskaņā ar 3.2.4. un 3.2.5. punktu, ir skaidri un nedzēšami marķēti ar ražotāja nosaukumu, iniciāļiem vai preču zīmi.

4.2.   Bērnu ierobežotājsistēma, izņemot siksnu(-as) vai jostu pilnkomplektu, ir skaidri un neizdzēšami marķēta ar ražošanas gadu.

4.3.   Uz ražojuma ir skaidri norādīts bērnu ierobežotājsistēmas novietojums attiecībā pret transportlīdzekli.

Šajā punktā noteiktais marķējums ir redzams, kad bērnu ierobežotājsistēma atrodas transportlīdzeklī un tajā atrodas bērns.

4.4.   Uz aizmuguri vērstām bērnu ierobežotājsistēmām tiešā tās zonas tuvumā, kur bērnu ierobežotājsistēmā balstās bērna galva, uz ierobežotājsistēmas redzamās iekšējās virsmas (tostarp uz sānu malas blakus bērna galvai) ir pastāvīgi piestiprināts turpmāk noteiktais marķējums (norādītā informācija ir obligāta).

Marķējuma minimālais izmērs: 60 × 120 mm.

Marķējums pa perimetru ir piešūts pārvalkam un/vai visa tā aizmugures virsma ir nedalāmi savienota ar pārvalku. Ir pieņemams jebkurš cits piestiprināšanas veids, kas ir pastāvīgs, neļauj marķējumu viegli noņemt no ražojuma un nepadara to neskaidru. Karodziņa veida marķējums ir jo īpaši aizliegts.

Ja ierobežotājsistēmas daļas vai jebkādi bērnu ierobežotājsistēmas ražotāja paredzētie piederumi var marķējumu padarīt neskaidru, nepieciešams papildu marķējums. Vienam brīdinājuma marķējumam jābūt pastāvīgi redzamam visos gadījumos, kad ierobežotājsistēma ir sagatavota lietošanai jebkurā konfigurācijā.

Image

4.5.   Ja bērnu ierobežotājsistēmu var izmantot tā, ka tā vērsta uz priekšu, uz tās ir pastāvīgi piestiprināts turpmāk noteiktais marķējums, un tas ir redzams personai, kas uzstāda bērnu ierobežotājsistēmu transportlīdzeklī.

 

Ražotājs drīkst iekļaut vārdu "mēneši", lai paskaidrotu simbolu "M" uz marķējuma. Vārdam “mēneši” vajadzētu būt rakstītam valodā, ko plaši lieto valstī vai valstīs, kurās ražojumu pārdod. Drīkst izmantot vairāk nekā vienu valodu.

 

Minimālais marķējuma izmērs ir 40 × 40 mm.

Image

4.6.   i-Size marķējums

Katram, kurš uzstāda bērnu ierobežotājsistēmu transportlīdzeklī, vienmēr ir redzama šāda informācija:

4.6.1.

i-Size logotips. Tālāk norādītā simbola minimālie izmēri ir 25 × 25 mm, un piktogramma kontrastē ar fonu. Piktogrammas skaidru redzamību panāk, izmantojot kontrastējošas krāsas, vai ar pietiekamu reljefu, ja tā ir veidota veidnē vai štancēta;

Image

4.6.2.

Auguma diapazons (cm), kam paredzēta bērnu ierobežotājsistēma;

4.6.3.

Maksimālā pieļaujamā pasažiera masa bērnu ierobežotājsistēmā (kg).

4.7.   “Konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētas ISOFIX” marķējums

“Konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētai ISOFIX” bērnu ierobežotājsistēmai ir pastāvīgi piestiprināts marķējums, kas redzams personai, kura uzstāda bērnu ierobežotājsistēmu automobilī, un uz tā ir šāda informācija:

“SPECIFIC VEHICLE ISOFIX” Image

4.8.   Papildu marķējumi

Turpmāk minēto informāciju var sniegt ar piktogrammām un/vai tekstu. Marķējums norāda:

(a)

būtiskākās darbības, lai sagatavotu bērnu ierobežotājsistēmu uzstādīšanai. Piemēram, jābūt izskaidrotai ISOFIX fiksētājierīces(-ču) pagarināšanas metodei;

(b)

izskaidro visu indikatoru stāvokli, funkcijas un sniegto informāciju;

(c)

augšējo siksnu vai cita bērnu ierobežotājsistēmas rotāciju ierobežojoša līdzekļa, ar ko lietotājam jāveic darbības, novietojumu un vajadzības gadījumā arī izkārtojumu pēc vajadzības norāda, izmantojot vienu no šādiem simboliem;

Image

(d)

ISOFIX fiksētājierīču un augšējo siksnu vai citiem bērnu ierobežotājsistēmas rotāciju ierobežojošiem līdzekļiem, ar ko lietotājam jāveic darbības, norāda regulējumu;

(e)

marķējums ir pastāvīgi piestiprināts pie sēdekļa un redzamam lietotājam, kas uzstāda bērnu ierobežošanas sistēmu;

(f)

vajadzības gadījumā būtu jānorāda atsauce uz bērnu ierobežotājsistēmas lietošanas instrukciju un šā dokumenta atrašanās vietu, izmantojot šādu simbolu:

Image

5.   APSTIPRINĀJUMS

5.1.

Lai varētu piešķirt apstiprinājumu, visiem paraugiem, kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 3.2.4. un 3.2.5. punktu, visos aspektos jāatbilst šo noteikumu 6. līdz 7. punktā izklāstītajām prasībām.

5.2.

Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00, kas atbilst 00. grozījumu sērijai, kura stājās spēkā 2013. gada 9. jūlijā) norāda grozījumu sēriju, kas ietver pašus jaunākos svarīgākos tehniskos grozījumus, kas līdz apstiprinājuma izdošanas brīdim izdarīti šajos noteikumos. Viena un tā pati nolīguma puse nepiešķir vienu un to pašu numuru cita tipa bērnu ierobežotājsistēmai, uz kuru attiecas šo noteikumu prasības.

Bērnu ierobežotājsistēmas tipam, kas apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, nav cita apstiprinājuma marķējuma atbilstīgi Noteikumiem Nr. 44 (bērnu ierobežotājsistēmas).

5.3.

Paziņojumu par apstiprinājuma piešķiršanu vai paplašināšanu, vai par apstiprinājuma nepiesķiršanu bērnu ierobežotājsistēmai saskaņā ar šiem noteikumiem dara zināmu nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā sniegtajam paraugam.

5.4.

Papildus iepriekš 4. punktā noteiktajam marķējumam, uz katras bērnu ierobežotājsistēmas, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam tipam, piemērotā vietā norāda šādu informāciju.

5.4.1.

Starptautisku apstiprinājuma marķējumu, ko veido:

5.4.1.1.

aplis, kurā ir burts „E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu (1);

5.4.1.2.

apstiprinājuma numurs, vārdi „Regulation No.”, kam seko šo noteikumu numurs, slīpsvītra un grozījumu sērijas Nr. („Regulation No. XXX/XX”);

5.4.2.

šādi papildu simboli:

5.4.2.1.

vārdi “i-Size universal ISOFIX” vai “specific vehicle ISOFIX” atkarībā no bērnu ierobežotājsistēmas kategorijas;

5.4.2.2.

augumu diapazons, kam paredzēta bērnu ierobežotājsistēma;

5.4.2.3.

simbols "S", ja tā ir "ierobežotājsistēma īpašām vajadzībām".

5.5.

Šo noteikumu 2. pielikumā ir sniegts apstiprinājuma marķējuma izvietojuma paraugs.

5.6.

Elementi, kas aprakstīti iepriekš minētajā 5.4. punktā, ir skaidri salasāmi un neizdzēšami, un tie ir vai nu uz etiķetes, vai marķēti tieši. Etiķete vai marķējums ir nodilumizturīgs.

5.7.

Etiķetes, kas aprakstītas iepriekš 5.6. punktā, drīkst izsniegt vai nu tipa apstiprināšanas iestāde, kas piešķīrusi apstiprinājumu, vai ražotājs, ja to pilnvarojusi minētā tipa apstiprināšanas iestāde.

6.   VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

6.1.   Novietošana un nostiprināšana transportlīdzeklī

6.1.1.   i-Size kategorijas bērnu ierobežotājsistēmas ir paredzētas izmantošanai i-Size sēdvietās, ja bērnu ierobežotājsistēmas uzstāda saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja instrukcijām.

"Konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētās ISOFIX" kategorijas bērnu ierobežotājsistēmas ir paredzēts izmantot visās ISOFIX sēdvietās, kā arī bagāžas nodalījumā, ja ierobežotājsistēmas ir uzstādītas saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja instrukcijām.

6.1.2.   Atkarībā no kategorijas, pie kuras pieder bērnu ierobežotājsistēma (sk. 1. tabulu), to piestiprina pie transportlīdzekļa konstrukcijas vai pie sēdekļa konstrukcijas.

6.1.2.1.

i-Size kategorijai to dara ar divām ISOFIX fiksētājierīcēm, papildinot tās ar pretrotācijas ierīci gan uz priekšu, gan aizmuguri vērstām bērnu ierobežotājsistēmām.

6.1.2.2.

"Konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētu ISOFIX" kategorija: to dara ar ISOFIX fiksētājierīcēm, kuras projektējis bērnu ierobežotājsistēmas ražotājs un ko piestiprina stiprinājumu sistēmai, ko projektējis transportlīdzekļa ražotājs.

1.   tabula

Iespējamas konfigurācijas tipa apstiprināšanai

 

Orientācija

Kategorija

 

 

i-Size BIES

Integrāla konkrētiem transportlīdzekļiem paredzēta ISOFIX BIES

INTEGRĀLA

Uz sāniem (kulbiņa)

NA

A

Uz aizmuguri

A

A

Uz priekšu (integrāla)

A

A

Kur:

BIES: bērnu ierobežotājsistēma

A: attiecas

NA: neattiecas

6.1.3.   Bērniem līdz 15 mēnešu vecumam izmanto tikai uz sāniem vai aizmuguri vērstu bērnu ierobežotājsistēmu.

Tas nozīmē, ka:

(a)

bērnu ierobežotājsistēma, kas paredzēta bērniem līdz 15 mēnešu vecumam, ir vērsta uz aizmuguri un paredzēta bērnam, kura augums ir vismaz 83 cm;

(b)

uz priekšu vērsta bērnu ierobežotājsistēma nav paredzēta, lai tajā varētu atrasties bērns, kura augums ir mazāks par 71 cm;

(c)

konvertējams sēdeklis, kad tas vērsts uz aizmuguri, ir piemērots bērnam ar augumu līdz 83 cm. Tas neizslēdz, ka to var izmantot bērnam, kura augums lielāks par 83 cm.

Uz aizmuguri vērstu bērnu ierobežotājsistēmu var izmantot visa vecuma bērniem.

6.2.   Bērnu ierobežotājsistēmas konfigurācija

6.2.1.   Bērnu ierobežotājsistēmas konfigurācija ir tāda, lai:

6.2.1.1.

bērna ierobežošana nodrošinātu vajadzīgo aizsardzību jebkurā pozīcijā, kas norādīta bērnu ierobežotājsistēmai;

attiecībā uz "ierobežotājsistēmām īpašām vajadzībām" galvenā ierobežotājierīce nodrošina vajadzīgo aizsardzību jebkurā paredzētajā ierobežotājsistēmas stāvoklī, neizmantojot iespējamās papildu ierobežotājierīces;

6.2.1.2.

bērnu ierobežotājsistēma ir tāda, lai bērnu tajā varētu viegli un ātri piesprādzēt un no tās izņemt. Bērnu ierobežotājsistēmās, kurās bērnu piesprādzē ar jostu pilnkomplektu vai Y formas drošības jostu bez spriegotāja, veicot turpmāk 6.7.1.4. punktā izklāstīto procedūru, katrs pleca ierobežotājs un klēpja siksna var kustēties viens attiecībā pret otru; šādos gadījumos bērnu ierobežotājsistēmas drošības jostas komplektam var būt divas vai vairākas savienojošās daļas.

Attiecībā uz "ierobežotājsistēmām īpašām vajadzībām" ir zināms, ka papildu ierobežotājierīces paildzina laiku, kādā bērnu var piesprādzēt un atsprādzēt. Papildu ierīces tomēr konstruē tā, lai bērnu atsprādzēt varētu pēc iespējas ātrāk;

6.2.1.3.

ja ir iespējams mainīt ierobežotājsistēmas slīpumu, šādas slīpuma maiņas rezultātā nav manuāli jāpārkārto neviena cita bērnu ierobežotājsistēmas daļa. Lai mainītu ierobežotājsistēmas slīpumu, jāizdara apzinātas kustības ar roku;

6.2.1.4.

lai novērstu paslīdēšanu zem drošības jostas, ko izraisa vai nu trieciens, vai nemierīgums, visās uz priekšu vērstajās ierobežotājsistēmās ar integrālu jostu pilnkomplekta sistēmu jābūt kājstarpes siksnai.

6.2.1.5.

visās ierobežotājierīcēs, kurās izmantota „klēpja siksna”, tai jāatrodas tā, lai nodrošinātu, ka „klēpja siksnas” pārnestās slodzes tiek pārnestas caur iegurni. Šis mezgls nepakļauj bērna ķermeņa vājās daļas (vēderu, kājstarpi utt.) pārmērīgām slodzēm. Konstrukcija ir tāda, lai sadursmes gadījumā bērna galvas augšdaļu nepakļautu saspiešanas slodzēm.

6.2.1.6.

Visas ierobežotājsistēmas siksnas ir izvietotas tā, lai tās nevarētu radīt neērtības lietotājam normālas lietošanas apstākļos vai veidot bīstamu konfigurāciju. Attālumam starp plecu siksnām kakla tuvumā vajadzētu būt vismaz atbilstošā manekena kakla platumā.

6.2.1.7.

Kad kājstarpes siksna ir uzlikta un, ja tā ir regulējama, noregulēta visgarākajā stāvoklī, nav iespējams noregulēt klēpja siksnu tā, lai tā atrastos gan virs vismazākā, gan vislielākā tās masas grupas manekena iegurņa, uz ko attiecas apstiprinājums. Nevienai uz priekšu vērstai ierobežotājsistēmai klēpja siksnu nav iespējams noregulēt tā, lai tā atrastos virs apstiprinājuma aptverto masas grupu mazākā un lielākā manekena iegurņa.

6.2.1.8.

Dinamiskā testa laikā, kā noteikts 7.1.3. punktā, klēpja siksna pilnībā neaizvirzās aiz manekena iegurņa konstrukcijas posmā pirms maksimālā horizontālā galvas gājiena. Novērtēšanu veic, izmantojot liela ātruma videofilmēšanu.

6.2.2.   Bērnu ierobežotājsistēmu konstruē un uzstāda tā, lai:

6.2.2.1.

nebūtu asu malu vai izvirzījumu, kas varētu bojāt transportlīdzekļa sēdekļu pārvalkus vai cilvēku apģērbu;

6.2.2.2.

cietajām daļām visās vietās, kur tās saskaras ar siksnām, nebūtu asu malu, kas varētu nodeldēt siksnas.

6.2.3.   Bez īpašu instrumentu izmantošanas nedrīkst būt iespējams noņemt vai atdalīt nekādas sastāvdaļas, kuras nav paredzēts noņemt vai atdalīt. Visas sastāvdaļas, kuras ir paredzēts noņemt apkopes vai regulēšanas vajadzībām, ir konstruētas tā, lai neradītu nekādu nepareizas samontēšanas un izmantošanas risku, un montāžas un demontāžas procesi ir sīki izskaidroti ierobežotājsistēmu lietotāja rokasgrāmatās. Jebkuru jostu pilnkomplektu jāspēj bez demontēšanas izmantot visā regulējumu diapazonā.

6.2.4.   “Ierobežotājsistēmās īpašām vajadzībām” var būt papildu ierobežotājierīces; tās konstruē tā, lai novērstu jebkādu nepareizas montāžas risku un tā lai to atvēršanas paņēmieni un darbības veids būtu uzreiz izprotams glābējam avārijas situācijā.

6.2.5.   Bērnu ierobežotājsistēma var būt konstruēta lietošanai jebkādā izmēru diapazonā, kurus norādījis ražotājs, ar nosacījumu, ka tā atbilst prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos.

6.2.6.   Bērnu ierobežotājsistēmas, kurās ir piepūšami elementi, ir konstruētas tā, lai lietošanas apstākļi (spiediens, temperatūra, mitrums) nekādi neietekmētu to atbilstību šo noteikumu prasībām.

6.3.   Bērnu ierobežotājsistēmas specifikācijas

6.3.1   Materiāls

6.3.1.1.   Bērnu ierobežotājsistēmas ražotājs rakstiski paziņo, ka ierobežotājsistēmas ražošanā izmantoto un piesprādzētajam bērnam pieejamo materiālu toksiskums atbilst attiecīgajām EN 71-3:1994/A1:2000/AC daļām. Testēšanas iestāde pēc saviem ieskatiem drīkst veikt testus, lai pārbaudītu paziņojuma atbilstību patiesībai.

6.3.1.2.   Bērnu ierobežotājsistēmas ražotājs rakstiski paziņo, ka ierobežotājsistēmas ražošanā izmantoto un piesprādzētajam bērnam pieejamo materiālu toksiskums atbilst attiecīgajiem EN 71-2:2011 punktiem. Testēšanas iestāde pēc saviem ieskatiem drīkst veikt testus, lai pārbaudītu paziņojuma atbilstību patiesībai.

6.3.2.   Vispārīgi raksturlielumi

6.3.2.1.   Iekšējie ģeometriskie raksturlielumi

Tehniskais dienests, kas veic apstiprināšanas testus, pārbauda, vai bērnu ierobežotājsistēmas iekšējie izmēri atbilst 18. pielikuma prasībām. Attiecībā uz jebkuru izmēru diapazonu, ko deklarējis ražotājs, ir jābūt izpildītām prasībām par minimālajiem plecu platuma, gurnu platuma un sēdus augstuma izmēriem, kā arī prasībām par minimālajiem un maksimālajiem plecu augstuma izmēriem.

6.3.2.2.   Ārējie izmēri

Bērnu ierobežotājsistēmas maksimālo platumu, augstumu un garumu un ISOFIX stiprinājumu sistēmas atrašanās vietas, kur tā jānostiprina ar fiksētājierīcēm, nosaka, izmantojot transportlīdzekļa sēdekļa ietaisi, kas definēta šo noteikumu 2.17. punktā.

(a)

i-Size uz priekšu vērstas bērnu ierobežotājsistēmas ietilpst ISO/F2x izmēros samazināta augstuma uz priekšu vērstu mazbērnu ierobežotājsistēmām ISOFIX SIZE CLASS B1 (augstums 650 mm);

(b)

i-Size uz aizmuguri vērstas bērnu ierobežotājsistēmas ietilpst ISO/R2 izmēros samazināta augstuma uz aizmuguri vērstu mazbērnu ierobežotājsistēmām ISOFIX SIZE CLASS D;

(c)

"Konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētas ISOFIX" bērnu ierobežotājsistēmas drīkst ietilpt jebkuros ISO izmēros.

6.3.2.3.   Masa

Integrālu ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmu (tostarp i-Size bērnu ierobežotājsistēmu) masa kopā ar lielākā bērna masu, kuram to paredzēts izmantot, nepārsniedz 33 kg. Šis masas ierobežojums attiecas arī uz "konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētām ISOFIX" bērnu ierobežotājsistēmām.

6.3.3.   ISOFIX fiksētājierīces

6.3.3.1.   Tips

ISOFIX fiksētājierīces var būt, kā parādīts piemēros 0.a) attēlā vai arī tām var būt cita piemērota konstrukcija, kas ir tāda stingra mehānisma daļa, kam paredzēta regulēšanas iespēja, kuras veidu nosaka ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas ražotājs.

0. a)   attēls

Skaidrojums

1

ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas fiksētājierīce — 1. piemērs

2

ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas fiksētājierīce — 2. piemērs

Image

Izmēri mm

6.3.3.2.   Izmēri

Ar ISOFIX fiksētājsistēmu saslēdzamās ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas stiprinājumu daļas izmēri nepārsniedz maksimālos izmērus, kas norādīti 0.b) attēlā.

0. b)   attēls

Image

Izmēri mm

6.3.3.3.   Daļēja saslēguma indikācija

ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmā iekļauj līdzekļus, kuri nepārprotami norāda, ka abi ISOFIX stiprinājumi ir pilnībā saslēgti ar atbilstošajām ISOFIX apakšējām stiprinājuma vietām. Šāda norāde drīkst būt dzirdama, sataustāma vai saredzama vai arī tā var sastāvēt no diviem vai vairākiem veidiem. Vizuālai indikācijai jābūt saredzamai visos parasta apgaismojuma apstākļos.

6.3.4.   ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas augšējās siksnas specifikācijas

6.3.4.1.   Augšējās siksnas savienotājs

Augšējās siksnas savienotājs ir ISOFIX augšējās siksnas kāsis, kā redzams 0.c) attēlā, vai līdzīgas ierīces, kas nepārsniedz 0.c) attēlā norādītos izmērus.

6.3.4.2.   ISOFIX augšējās siksnas īpašības

ISOFIX augšējo siksnu atbalsta siksna (vai tās ekvivalents), un ir regulēšanas un spriegojuma noņemšanas iespēja.

6.3.4.2.1.   ISOFIX augšējās siksnas garums

ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas augšējās siksnas garums ir vismaz 2000 mm.

6.3.4.2.2.   Siksnas nospriegojuma indikators

ISOFIX augšējā siksna vai ISOFIX bērnu ierobežotājsistēma ir aprīkota ar ierīci, kas norāda, ka siksna ir nospriegota. Ierīce var būt regulēšanas un spriegojuma noņemšanas ierīces daļa.

6.3.4.2.3.   Izmēri

ISOFIX augšējās siksnas kāšu saslēguma izmēri ir redzami 0.c) attēlā.

0.c)   attēls

ISOFIX augšējās siksnas savienotāja (kāša tipa) izmēri

Image

6.3.5.   Prasības attiecībā uz i-Size bērnu ierobežotājsistēmas balstu un balsta pamatni

i-Size bērnu ierobežotājsistēmām, kas aprīkotas ar balstiem, visos lietošanas stāvokļos (piemēram, ja stiprinājums, pamatne u. c. ir regulējama garumā, gan īsākajā, gan garākajā stāvoklī) jāatbilst ģeometriskajiem noteikumiem, kas noteikti šajā punktā un tā apakšpunktos.

Atbilstību prasībām, kas noteiktas turpmāk 6.3.5.1. un 6.3.5.2. punktā, var pārbaudīt ar fizisku vai datorsimulāciju.

Ģeometriskās prasības 6.3.5.1. līdz 6.3.5.4. punktā ir piesaistītas koordinātu sistēmai, kuras sākumpunkts atrodas pa vidu starp divām ISOFIX fiksētājierīcēm un uz atbilstošās ISOFIX stiprinājumu sistēmas viduslīnijas.

Koordinātu sistēmas asu orientācija ir piesaistīta bērnu ierobežotājsistēmas ietaisei(-ēm):

(a)

X' ass atrodas paralēli bērnu ierobežotājsistēmas ietaises (2) apakšējai virsmai bērnu ierobežotājsistēmas ietaises garenvirziena vidusplaknē;

(b)

Y' ass ir perpendikulāra garenvirziena vidusplaknei;

(c)

Z' ass ir perpendikulāra bērnu ierobežotājsistēmas ietaises apakšējai virsmai.

Izpildot šīs iedaļas prasības, bērnu ierobežotājsistēmu uzstāda saskaņā ar bērnu ierobežotājsistēmas lietotāja rokasgrāmatu. Šīs prasības neattiecas uz balsta stāvokli glabāšanas stāvoklī.

Image

6.3.5.1.   Ģeometriskās prasības attiecībā uz balstu un balsta pamatni

Balsts, tostarp tā stiprinājums pie bērnu ierobežotājsistēmām, un balsta pamatne pilnībā atrodas balsta izmēru aizpildes apjomā (sk. arī šo noteikumu 19. pielikuma 1. un 2. attēlu), ko nosaka šādi:

(a)

platums – starp divām X'-Z' plaknei paralēlām plaknēm, attālums starp kurām ir 200 mm un simetrijas ass iet caur sākumpunktu; un

(b)

garums – starp divām Z'-Y' plaknei paralēlām plaknēm, kas atrodas 585 mm un 695 mm uz priekšu no sākumpunkta pa X' asi; un

(c)

augstums – X'-Y' plaknei paralēla plakne, kas atrodas 70 mm virs sākumpunkta un mērot perpendikulāri X'-Y' plaknei. Cietas, neregulējamas balsta daļas neizvirzās ārpus plaknes, kas paralēla X'-Y' plaknei un atrodas 285 mm attālumā zem sākumpunkta un perpendikulāri X'-Y' plaknei.

6.3.5.2.   Prasības par balsta pamatnes regulēšanu

Balsts ir regulējams, lai nodrošinātu, ka balsta pamatni var ieregulēt visā balsta pamatnes novērtēšanas apjoma augstumu diapazonā, kā precizēts turpmāk (sk. arī šo noteikumu 19. pielikuma 3. un 4. attēlu). Ja ir pieejama pakāpjveida regulēšana, intervāls starp divām fiksētām pozīcijām nepārsniedz 20 mm.

Balsta pamatnes vērtējamo apjomu nosaka šādi:

(a)

platums – starp divām X'-Z' plaknei paralēlām plaknēm, attālums starp kurām ir 200 mm un simetrijas ass iet caur sākumpunktu; un

(b)

garums – starp divām Z'-Y' plaknei paralēlām plaknēm, kas atrodas 585 mm un 695 mm uz priekšu no sākumpunkta pa X' asi; un

(c)

augstums – starp divām Z'-Y' plaknei paralēlām plaknēm, kas atrodas 285 mm un 540 mm zem sākumpunkta pa X' asi.

Ir pieļaujams, ka balstu Z' virzienā var regulēt lielākā diapazonā, nekā ir augstuma ierobežojumi (kā norādīts 19. pielikuma 3. attēla 6. skaidrojumā), ja nekādas daļas neizvirzās ārpus ierobežojošajām plaknēm X' un Y' virzienā.

6.3.5.3.   Balsta pamatnes izmēri

Balsta pamatnes izmēri atbilst šādām prasībām:

(a)

balsta saskares virsmas laukums ir vismaz 2 500 mm2, mērot to kā projicētu virsmu 10 mm virs balsta pamatnes apakšējās malas (sk. 0.d) attēlu);

(b)

minimālie ārējie izmēri ir 30 mm X' un Y' virzienā, un maksimālos izmērus ierobežo balsta pamatnes vērtējamais apjoms;

(c)

balsta pamatnes malu minimālais rādiuss ir 3,2 mm.

0. d)   attēls

Image

6.3.5.4.   Balsta pamatnes izmēri

Lai pārbaudītu, vai balsts atbilst iepriekš 6.3.5.2. punktā noteiktajām prasībām, izmanto turētāju (sk. 0.e) attēlu). Alternatīvi – par apmierinošu uzskata arī datorsimulāciju.

Turētāju definē kā ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas ietaisi, kas atbilst bērnu ierobežotājsistēmas izmēra klasei. Turētāju paplašina ar diviem 6 mm diametra ISOFIX apakšējiem stiprinājumiem. Iesvītrotā sešskaldņa, kas atrodas pirms turētāja, novietojums un izmēri atbilst iepriekš 6.3.5.2. punktā noteiktajiem. Veicot novērtējumu, bērnu ierobežotājsistēmas stiprinājumi ir saslēgti.

0. e)   attēls

Image

6.4.   Marķējuma kontrole

6.4.1.   Tehniskais dienests, kas veic apstiprināšanas testus, verificē, vai marķējums atbilst šo noteikumu 4. punkta prasībām.

6.5.   Uzstādīšanas instrukciju un lietošanas instrukciju kontrole

6.5.1.   Tehniskais dienests, kas veic apstiprināšanas testus, verificē, vai uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas atbilst šo noteikumu 14. punkta prasībām.

6.6.   Noteikumi, kas attiecas uz nokomplektētu bērnu ierobežotājsistēmu

6.6.1.   Izturība pret koroziju

6.6.1.1.   Nokomplektētai bērnu ierobežotājsistēmai vai tās daļām, kas pakļautas korozijai, veic turpmāk 7.1.1. punktā paredzēto korozijas testu.

6.6.1.2.   Pēc turpmāk 7.1.1.1. un 7.1.1.2. punktā paredzētā korozijas testa lietpratīgs speciālists ar neapbruņotu aci nevar saskatīt ne bojājumu pazīmes, kas varētu pasliktināt bērnu ierobežotājsistēmas pienācīgu darbību, ne vērā ņemamu koroziju.

6.6.2.   Enerģijas absorbcija

6.6.2.1.   Testējot tās atbilstīgi 13. pielikumam, visu ierīču ar atzveltnēm zonu, kas noteiktas šo noteikumu 14. pielikumā, maksimālais paātrinājums ir mazāks par 60 g. Šī prasība attiecas arī uz tām trieciena vairogu zonām, kas atrodas galvas trieciena zonā.

6.6.2.2.   Bērnu ierobežotājsistēmām ar pastāvīgi mehāniski piestiprinātām regulējamām galvas atbalsta ierīcēm, kur vai nu pieaugušo drošības jostas, vai arī bērnu jostu pilnkomplekta augstumu tieši kontrolē ar regulējamo galvas atbalstu, nav nepieciešams pieprasīt enerģijas absorbciju tajās 18. pielikumā noteiktajās zonās, ar kurām manekena galvai nav saskares, t. i., aiz galvas atbalsta.

6.6.3.   Apgāšanās

6.6.3.1.   Bērnu ierobežotājsistēmu testē, kā noteikts turpmāk 7.1.2. punktā; visa testa laikā manekens nekad nedrīkst tikt pilnībā izsviests no ierīces. Turklāt, testa sēdeklim atrodoties stāvoklī ar augšu uz leju, manekena galva nepārvietojas vairāk kā par 300 mm prom no sava sākotnējā stāvokļa vertikālā virzienā attiecībā pret testa sēdekli.

6.6.4.   Dinamiskais tests

6.6.4.1.   Vispārīgi. Bērnu ierobežotājsistēmu pakļauj dinamiskajiem testiem saskaņā ar 2. tabulu atbilstīgi turpmākajam 7.1.3. punktam.

2.   tabula

Dažādu kritēriju piemērošana atkarībā no testa iestatījumiem

Frontāls trieciens

Trieciens no aizmugures

Sānu trieciens

Tests uz ratiņiem + uz standarta sēdekļa

Tests automobiļa virsbūvē

Tests uz ratiņiem + uz standarta sēdekļa

Tests automobiļa virsbūvē

Tests uz ratiņiem + uz standarta sēdekļa

Uz priekšu vērsta

Uz aizmuguri un uz sāniem vērsta

Uz priekšu vērsta

Uz aizmuguri un uz sāniem vērsta

Uz aizmuguri un uz sāniem vērsta

Uz aizmuguri un uz sāniem vērsta

Uz priekšu vērsta

Uz aizmuguri un uz sāniem vērsta

1. piezīme.

Standarta sēdeklis ir testa sēdeklis vai testa stends

2. piezīme.

Uz sāniem vērstām bērnu ierobežotājsistēmām, kuras iespējams novietot divos stāvokļos, sānu trieciena testam izvēlas stāvokli, kurā manekena galva atrodas tuvu sānu durvīm.

6.6.4.1.1.   i-Size kategorijas bērnu ierobežotājsistēmas testē uz testa ratiņiem, izmantojot 6. pielikumā noteikto testa sēdekli un atbilstoši turpmākā 7.1.3.1. punkta nosacījumiem.

6.6.4.1.2.   “Konkrētiem transportlīdzekļiem paredzēto ISOFIX” kategorijas bērnu ierobežotājsistēmas testē ar katru tā transportlīdzekļa modeli, kam bērnu ierobežotājsistēma ir paredzēta. Tehniskais dienests, kas atbildīgs par testu veikšanu, drīkst samazināt testējamo transportlīdzekļu modeļu skaitu, ja tie daudz neatšķiras šo noteikumu 6.6.4.1.2.3. punktā uzskaitītajos aspektos. Bērnu ierobežotājsistēmu var testēt vienā no turpmāk minētajiem veidiem.

6.6.4.1.2.1.

Tādu bērnu ierobežotājsistēmu saskaņā ar 2.5. punktu un atbilstīgi šo noteikumu 6.3. punktam, kas ietilpst Noteikumu Nr. 16 17. pielikuma 2. papildinājumā noteiktajos izmēros, – uz testa ratiņiem, izmantojot testa stendu, kā noteikts 6. pielikumā un atbilstīgi šo noteikumu 7.1.3.1. punktam vai transportlīdzekļa korpusā atbilstīgi šo noteikumu 7.1.3.2. punktam.

6.6.4.1.2.2.

Tādu bērnu ierobežotājsistēmu, kas nav saskaņā ar 2.5. punktu un atbilstīgi šo noteikumu 6.3. punktam (piemēram, bērnu ierobežotājsistēma, kurai nav pretrotācijas ierīces vai kurai neizmanto papildu stiprinājumus) vai neietilpst nevienos Noteikumu Nr. 16 17. pielikuma 2. papildinājumā noteiktajos izmēros, – uz testa ratiņiem transportlīdzekļa korpusā saskaņā ar 7.1.3.2. punktu vai pabeigtā transportlīdzeklī atbilstīgi šo noteikumu 7.1.3.3. punktam.

6.6.4.1.2.3.

Izmanto pietiekami daudzas transportlīdzekļa korpusa daļas, lai iegūtu transportlīdzeklim raksturīgu konstrukciju un trieciena virsmas. Ja bērnu ierobežotājsistēmu paredzēts izmantot aizmugurējā sēdeklī, korpusa daļas ietver priekšējā sēdekļa aizmuguri, aizmugurējo sēdekli, grīdas paneli, B un C balstus un jumtu. Ja bērnu ierobežotājsistēmu paredzēts izmantot priekšējā sēdeklī, korpusa daļas ietver mērinstrumentu paneli, A balstus, vējstiklu, visas sviras un pogas uz grīdas vai viduskonsolē, priekšējo sēdekli, grīdas paneli un jumtu. Tehniskais dienests, kas atbild par testu veikšanu, var ļaut atsevišķas sastāvdaļas neiekļaut, ja uzskata, ka tās ir liekas. Testēšanu veic saskaņā ar šo noteikumu 7.1.3.2. punktu, izņemot sānu triecienam.

6.6.4.1.3.   Dinamisko testu veic bērnu ierobežotājsistēmām, kas iepriekš nav bijušas pakļautas slodzei.

6.6.4.1.4.   Ja “konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētu ISOFIX” bērnu ierobežotājsistēmu uzstāda zonā aiz pašas tālākās aizmugurējās uz priekšu vērstās pieauguša cilvēka sēdvietas (piemēram, bagāžas nodalījumā), veic vienu testu pabeigtā transportlīdzeklī ar lielāko manekenu/manekeniem, kuru izmantošanu pieļauj bērnu ierobežotājsistēma, kā noteikts šo noteikumu 7.1.3.3. punktā. Pēc ražotāja pieprasījuma atbilstīgi šo noteikumu 7.1.3.2. punktā noteiktajam var veikt citus testus, tostarp ražošanas atbilstības testu.

6.6.4.1.5.   Attiecībā uz “ierobežotājsistēmām īpašām vajadzībām” katru šajos noteikumos paredzēto dinamisko testu ražotāja noteiktajam izmēru diapazonam veic divreiz: pirmoreiz, izmantojot galveno ierobežotājsistēmu, un otrreiz, izmantojot visas ierobežotājierīces. Veicot šos testus, īpašu uzmanību pievērš šo noteikumu 6.2.1.5. un 6.2.1.6. punkta prasībām.

6.6.4.1.6.   Ja bērnu ierobežotājsistēmā izmanto pretrotācijas ierīci, dinamisko testu veic šādi:

6.6.4.1.6.1.

izmantojot pretrotācijas ierīci; un

6.6.4.1.6.2.

neizmantojot pretrotācijas ierīci, ja vien nav pieejams mehānisms, lai nepieļautu pretrotācijas ierīces nepareizu lietošanu.

6.6.4.2.   Dinamisko testu laikā neviena bērnu ierobežotājsistēmas daļa, kas ietekmē bērna ierobežošanu, nesalūst ne pilnīgi, ne daļēji un neviena sprādze, bloķēšanas sistēma vai pārvietošanas sistēma neatsprādzējas un neatbloķējas. Vienīgais izņēmums ir, ja šādas daļas vai sistēmas ražotāja tehniskajā dokumentācijā ir norādītas kā tādas, kurām ir slodzi ierobežojoša funkcija, kā noteikts šo noteikumu 3.2.1. punktā, un ja tās atbilst šādiem kritērijiem:

6.6.4.2.1.

darbojas, kā paredzējis ražotājs;

6.6.4.2.2.

neapdraud bērnu ierobežotājsistēmas spējas aizsargāt tajā atrodošos bērnu.

6.6.4.3.   Manekena kritēriji frontālajam triecienam un triecienam no aizmugures.

6.6.4.3.1.   Traumu novērtēšanas kritēriji frontālā trieciena un trieciena no aizmugures gadījumā saskaņā ar 3. tabulu.

3.   tabula

Kritērijs

Saīsinājums

Mērvienība

Q0

Q1

Q1,5

Q3

Q6

Izpildes kritērijs attiecībā uz galvu (tikai saskares gadījumā testēšanas transportlīdzeklī laikā)

HPC  (3) (15)

 

600

600

600

800

800

Galvas paātrinājums 3 ms

Galva 3 ms

g

75

75

75

80

80

Kakla augšējās daļas stiepes spēks

Fz

N

Tikai uzraudzības/monitoringa nolūkā (4)

Kakla augšējās daļas lieces moments

My

Nm

Tikai uzraudzības/monitoringa nolūkā (5)

Krūškurvja paātrinājums 3 ms

Krūškurvis 3 ms

g

55

55

55

55

55

6.6.4.4.   Manekena galvas pārvietošanās frontālā triecienā un triecienā no aizmugures

6.6.4.4.1.   i-Size kategorijas bērnu ierobežotājsistēmas

6.6.4.4.1.1.   Uz priekšu vērstas bērnu ierobežotājsistēmas

Galvas gājiens: manekena galvas neviena daļa nešķērso plaknes BA, DA un DE, kas parādītas turpmāk 1. attēlā. Šā kritērija izpildi vērtē līdz 300 ms vai līdz brīdim, kad manekens ir pilnībā apstājies, atkarībā no tā, kas notiek pirmais.

6.6.4.4.1.1.1.   Ja tests tiek veikts saskaņā ar 6.6.4.1.6.2. punktu, piemēro + 10 % pielaidi attiecībā uz galvas gājiena vērtību starp Cr punktu un plakni AB.

1.   attēls

Izkārtojums uz priekšu vērstas ierīces testēšanai

Image

Izmēri mm

6.6.4.4.1.2.   Uz aizmuguri vērstas bērnu ierobežotājsistēmas un kulbiņas

6.6.4.4.1.2.1.

Galvas gājiens: manekena galvas neviena daļa nešķērso plaknes FD, FG un DE, kas parādītas turpmāk 2. attēlā. Šā kritērija izpildi vērtē līdz 300 ms vai līdz brīdim, kad manekens ir pilnībā apstājies, atkarībā no tā, kas notiek pirmais.

Gadījumā, ja šāda bērnu ierobežotājsistēma saskaras ar 100 mm diametra stieni un ir izpildīti visi traumu novērtēšanas un manekena galvas gājiena kritēriji, veic vēl vienu dinamisko testu (frontāls trieciens) ar vissmagāko manekenu, kādu paredzēts izmantot konkrētajā norādītajā izmēru diapazonā, un bez 100 mm diametra stieņa; prasības šim testam ir, lai tiktu izpildīti visi kritēriji, izņemot pārvietošanos uz priekšu.

Ja testu veic saskaņā ar 6.6.4.1.6.2. punktu, ņem vērā tikai otro konfigurāciju bez 100 mm diametra stieņa.

2.   attēls

Izkārtojums uz aizmuguri vērstas ierīces testēšanai, kas nebalstās pret mērinstrumentu paneli

Image

6.6.4.4.2.   Ja "konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētas ISOFIX" kategorijas bērnu ierobežotājsistēmas testē pilnīgi pabeigtā transportlīdzeklī vai transportlīdzekļa korpusā, kā novērtēšanas kritēriju izmanto izpildes kritēriju attiecībā uz galvu (HPC) un galvas paātrinājumu 3 ms. Ja saskare ar galvu nenotiek, šie kritēriji tiek uzskatīti par izpildītiem bez mērīšanas, un tiek tikai reģistrēts, ka “saskare ar galvu nenotiek”. Pēc testa, kurā izmanto pabeigtu transportlīdzekli, ir jābūt iespējamam izņemt pilnībā samontētu manekenu no bērnu ierobežotājsistēmas, nelietojot svirmehānismus un instrumentus attiecībā uz bērnu ierobežotājsistēmu vai transportlīdzekļa konstrukciju.

6.6.4.4.3   Dinamisko testu laikā nedrīkst iziet no ierindas neviena tā bērnu ierobežotājsistēmas daļa, kas notur bērnu. Tas ietver sprādzes, fiksēšanas sistēmas un slīpuma regulēšanas sistēmas, izņemot gadījumus, kad tās norādītas kā slodzi ierobežojošas ierīces. Visas slodzi ierobežojošas ierīces norāda ražotāja tehniskajos aprakstos, kā noteikts šo noteikumu 3.2.1. punktā.

6.6.4.5.   Manekena kritēriji sānu triecienam uz priekšu un aizmuguri vērstām bērnu ierobežotājsistēmām

6.6.4.5.1.   Galvenais traumu novērtēšanas kritērijs — galvas lokalizācija

Sānu trieciena testa slogošanas posma laikā, līdz 80 ms, sānu aizsargs vienmēr atrodas manekena galvas smaguma centra līmenī perpendikulāri durvju iespiešanās virzienam. Galvas lokalizāciju novērtē pēc šādiem kritērijiem:

(a)

galva nenonāk saskarē ar durvju paneli;

(b)

galva nešķērso vertikālo plakni, ko norāda ar sarkanu līniju durvju augšpusē (augšskata kamera). Šo vertikālo plakni nosaka līnija uz triecienam pakļautajām durvīm, kā noteikts 6. pielikuma 3. papildinājuma 1. attēlā.

6.6.4.5.2.   Papildu kritēriji sānu trieciena radīto traumu novērtēšanai

Kritērijs

Saīsinājums

Mērvienība

Q0

Q1

Q1,5

Q3

Q6

Izpildes kritērijs attiecībā uz galvu

HPC (15)

 

600

600

600

800

800

Galvas paātrinājums 3 ms

Galva 3 ms

g

75

75

75

80

80

Kakla augšējās daļas stiepes spēks

Fz

N

Tikai uzraudzības/monitoringa nolūkā (6)

Kakla augšējās daļas lieces moments

Mx

Nm

Tikai uzraudzības/monitoringa nolūkā (7)

6.6.5.   Noturība pret temperatūru

6.6.5.1.   Sprādžu mezglus, spriegotājus, regulatorus un fiksācijas ierīces, ko var ietekmēt temperatūra, pakļauj turpmāk 7.2.7. punktā paredzētajam temperatūras testam.

6.6.5.2.   Pēc 7.2.7.1. punktā paredzētā temperatūras testa lietpratīgs speciālists ar neapbruņotu aci nespēj konstatēt bojājumu pazīmes, kas varētu pasliktināt bērnu ierobežotājsistēmas pienācīgu darbību. Pēc tam būtu veicami dinamiskie testi.

6.7.   Noteikumi, kas attiecas uz ierobežotājsistēmas atsevišķajām sastāvdaļām

6.7.1.   Sprādze

6.7.1.1.   Sprādzes konstrukcija ir tāda, lai to nevarētu nepareizi izmantot. Tas cita starpā nozīmē, ka sprādzi nav iespējams atstāt daļēji aizsprādzētā stāvoklī; sprādzi aizsprādzējot, nav iespējams nejauši sajaukt sprādzes daļas; sprādze aizsprādzējas tikai tad, kad ir ievietotas visas daļas. Sprādzes daļas, kas saskaras ar bērna ķermeni, nav šaurākas par minimālo siksnas platumu, kā norādīts turpmāk 6.7.4.1.1. punktā. Šo punktu nepiemēro drošības jostas komplektiem, kas jau ir apstiprināti saskaņā ar Noteikumiem Nr. 16 vai ar citu ekvivalentu spēkā esošu standartu. Attiecībā uz “ierobežotājsistēmu īpašām vajadzībām” vienīgi galvenās ierobežotājierīces sprādzei jāatbilst 6.7.1.2. līdz 6.7.1.8. punktā (ieskaitot) noteiktajām prasībām.

6.7.1.2.   Sprādze paliek aizsprādzēta jebkurā stāvoklī, arī tad, ja tā nav pakļauta slodzei. To ir viegli izmantot un satvert. Sprādzi iespējams atvērt, nospiežot pogu vai tamlīdzīgu ierīci.

Virsmai, uz kuru izdara minēto spiedienu, ja poga atrodas atvēršanas stāvoklī un ja virsmu projicē plaknē, kas ir perpendikulāra pogas sākotnējam kustības virzienam, ir šādi izmēri:

(a)

iegultām ierīcēm – laukums vismaz 4,5 cm2 un platums vismaz 15 mm;

(b)

neiegultām ierīcēm – laukums vismaz 2,5 cm2 un platums vismaz 10 mm. Platums ir mazākais no diviem izmēriem, kas veido noteikto laukumu, un to mēra taisnā leņķī pret atvēršanas pogas kustības virzienu.

6.7.1.3.   Sprādzes atvēršanas laukums ir sarkanā krāsā. Citas sprādzes daļas nedrīkst būs sarkanā krāsā.

6.7.1.4.   Bērnu ir iespējams atbrīvot no ierobežotājsistēmas, veicot vienu darbību ar vienu sprādzi. Ir atļauts izņemt bērnu kopā ar ierīcēm, piemēram, zīdaiņa turētāju/kulbiņu/kulbiņas ierobežotājsistēmu, ja bērnu ierobežotājsistēmu var atbrīvot, veicot darbības ne vairāk kā ar divām atvēršanas pogām.

6.7.1.4.1.   Plecu siksnu pozicionētājs

Ja ir plecu siksnu pozicionētājs, tas ir konstruēts tā, lai nepieļautu nepareizu izmantošanu. Nedrīkst būt iespējams lietot ierīci tādā veidā, kas izraisītu plecu siksnu savīšanos. Jābūt iespējamam aizsprādzēt ierīci ar ne vairāk kā vienu darbību. Spēks, kas vajadzīgs, lai aizsprādzētu ierīci, nepārsniedz 15 N.

6.7.1.4.2.   Plecu siksnu pozicionētāju ir viegli izmantot un satvert. To ir iespējams atvērt ar vienu vienkāršu darbību, bet tas ir tāds, lai atvēršanas mehānismu būtu grūti izmantot bērnu ierobežotājsistēmā esošam bērnam. Spēks, kas vajadzīgs, lai atvērtu ierīci, nepārsniedz 15 N.

6.7.1.4.3.   Plecu siksnu pozicionētāja augstums nepārsniedz 60 mm.

6.7.1.5.   Sprādzes atvēršana ļauj izņemt bērnu neatkarīgi no "krēsla", "krēsla balsta" vai "trieciena vairoga", ja tāds uzstādīts, un, ja ierīcē ietilpst kājstarpes siksna, to atver, izmantojot to pašu sprādzi.

6.7.1.6.   Sprādze spēj izturēt turpmāk 7.2.7. punktā norādītās temperatūras testa veikšanas prasības un atkārtotu izmantošanu, un pirms turpmāk 7.1.3. punktā aprakstītā dinamiskā testa sprādzei veic testu, kurā veic 5 000 ± 5 atsprādzēšanas un aizsprādzēšanas ciklus normālas lietošanas apstākļos.

6.7.1.7.   Sprādzei veic turpmāk minētos atsprādzēšanas testus.

6.7.1.7.1.   Tests ar slodzi

6.7.1.7.1.1.   Šim testam izmanto bērnu ierobežotājsistēmu, kurai jau ir veikts turpmāk 7.1.3. punktā noteiktais dinamiskais tests.

6.7.1.7.1.2.   Spēks, kas vajadzīgs, lai atvērtu sprādzi turpmāk 7.2.1.1. punktā paredzētajā testā, nepārsniedz 80 N.

6.7.1.7.2.   Tests bez slodzes

6.7.1.7.2.1.   Šim testam izmanto sprādzi, kura iepriekš nav bijusi pakļauta slodzei. Spēks, kas vajadzīgs, lai turpmāk 7.2.1.2. punktā noteiktajos testos atvērtu sprādzi, kad uz to nav slodzes, ir 40 līdz 80 N diapazonā.

6.7.1.8.   Stiprība

6.7.1.8.1.   Testu laikā, kas minēti turpmāk 7.2.1.3.2. punktā, neviena sprādzes vai līdzās esošo siksnu, vai regulatoru daļa nesalūzt un neatdalās.

6.7.1.8.2.   Atkarībā no masas ierobežojuma, ko noteicis ražotājs, jostu pilnkomplekta sprādze iztur:

6.7.1.8.2.1.

4 kN, ja masas ierobežojums ir mazāks vai vienāds ar 13 kg;

6.7.1.8.2.2.

10 kN, ja masas ierobežojums pārsniedz 13 kg.

6.7.1.8.3.   Tipa apstiprināšanas iestāde var neveikt sprādzes stiprības testu, ja jau pieejamā informācija padara testu nevajadzīgu.

6.7.2.   Regulētājierīce

6.7.2.1.   Regulētājierīces regulēšanas diapazons ir pietiekams, lai pareizi varētu noregulēt bērnu ierobežotājsistēmu visiem izmēriem, kam ierīce ir paredzēta, un lai to pienācīgi varētu uzstādīt visos ar i-Size saderīgajos transportlīdzekļos.

6.7.2.2.   Visas regulētājierīces ir “ātrā” tipa regulētājierīces.

6.7.2.3.   "Ātrā" tipa regulētājierīces ir viegli aizsniegt, kad bērnu ierobežotājsistēma ir pareizi uzstādīta un bērns vai manekens atrodas savā vietā.

6.7.2.4.   "Ātrā" tipa regulētājierīci ir viegli noregulēt atbilstoši bērna ķermeņa uzbūvei. Konkrēti, veicot testu saskaņā ar turpmāko 7.2.2.1. punktu, manuālas regulētājierīces darbināšanai vajadzīgais spēks nepārsniedz 50 N.

6.7.2.5.   Divus bērnu ierobežotājsistēmas regulētājierīču paraugus testē saskaņā ar turpmāk 7.2.7.1. un 7.2.3. punktā noteiktajām temperatūras testa veikšanas prasībām.

6.7.2.5.1.   Siksnas izslīdējums vienai regulētājierīcei nepārsniedz 25 mm un visām regulētājierīcēm – 40 mm.

6.7.2.6.   Testējot saskaņā ar turpmāko 7.2.2.1. punktu, ierīce nesalūzt un neatdalās.

6.7.2.7.   Bērnu ierobežotājsistēmai tieši uzstādīta regulētājierīce spēj izturēt atkārtotu izmantošanu, un pirms 7.1.3. punktā noteiktā dinamiskā testa tai veic testu, kas sastāv no 5 000 ± 5 cikliem, kā noteikts 7.2.3. punktā.

6.7.3.   Spriegotāji

6.7.3.1.   Spriegotāji, kas bloķējas automātiski

6.7.3.1.1.   Siksna, kas aprīkota ar spriegotāju, kurš bloķējas automātiski, neiztinas vairāk kā par 30 mm starp spriegotāja bloķēšanās pozīcijām. Ja lietotājs pavirzās atpakaļ, siksna vai nu paliek sākotnējā stāvoklī, vai automātiski atgriežas tajā, kad lietotājs no jauna pavirzās uz priekšu.

6.7.3.1.2.   Ja spriegotājs ir klēpja drošības jostas daļa, tad siksnas savilkšanās spēks nav mazāks par 7 N, to mērot jostas brīvajā posmā starp manekenu un spriegotāju, kā noteikts turpmāk 7.2.4.1. punktā. Ja spriegotājs ir krūškurvja ierobežotāja daļa, tad siksnas savilkšanās spēks nav mazāks par 2 N un lielāks par 7 N, to mērot tādā pašā veidā. Ja siksna iet caur vadīklu vai trīsi, tad savilkšanās spēku mēra siksnas brīvajā posmā starp manekenu un vadīklu vai trīsi. Ja komplektā ietilpst tāda manuāli vai automātiski darbināma ierīce, kas neļauj siksnai pilnīgi ievilkties, tad, izdarot minētos mērījumus, šo ierīci nedarbina.

6.7.3.1.3.   Turpmāk 7.2.4.2. punktā aprakstītajos apstākļos siksnu atkārtoti izvelk no spriegotāja un ļauj tai atkal ievilkties, līdz veikti 5 000 šādi cikli. Pēc tam spriegotāju pakļauj 7.2.7.1. punktā minētajām temperatūras testa veikšanas prasībām un tam veic turpmāk 7.1.1. punktā aprakstīto korozijas testu, kā arī testē tā izturību pret putekļiem, kā aprakstīts turpmāk 7.2.4.5. punktā. Pēc tam spriegotājam apmierinošā veidā jāiztur vēl 5 000 izvilkšanas un ievilkšanās ciklu tests. Pēc iepriekšminētajiem testiem spriegotājam vēl aizvien jādarbojas bez kļūmēm un jāatbilst iepriekš 6.7.3.1.1. un 6.7.3.1.2. punktā noteiktajām prasībām.

6.7.3.2.   Spriegotāji ar avārijas bloķēšanu

6.7.3.2.1.   Spriegotājs ar avārijas bloķēšanu, to testējot saskaņā ar 7.2.4.3. punktu, atbilst šādiem nosacījumiem:

6.7.3.2.1.1.

tas bloķējas, kad transportlīdzekļa palēninājums sasniedz 0,45 g;

6.7.3.2.1.2.

tas nebloķējas, ja siksnas paātrinājums, ko mēra siksnas attīšanas ass virzienā, ir mazāks par 0,8 g;

6.7.3.2.1.3.

tas nebloķējas, kad tā devējs ir sasvēries leņķī, kas nepārsniedz 12° jebkurā virzienā no uzstādīšanas stāvokļa, ko norādījis ražotājs;

6.7.3.2.1.4.

tas bloķējas, kad tā devējs ir sasvēries leņķī, kas ir pārsniedz 27° jebkurā virzienā no uzstādīšanas stāvokļa, ko norādījis ražotājs.

6.7.3.2.2.   Ja spriegotāja darbība ir atkarīga no ārēja signāla vai enerģijas avota, ierīces konstrukcija nodrošina automātisku spriegotāja bloķēšanos signāla vai enerģijas avota zuduma vai pārtraukuma gadījumā.

6.7.3.2.3.   Spriegotājs ar avārijas bloķēšanu un daudzkāršo jutību atbilst iepriekš norādītajām prasībām. Turklāt, ja viens no jutības faktoriem attiecas uz siksnas izvilkšanu, bloķēšana notiek, ja siksnas paātrinājums, mērot siksnas izvilkšanas ass virzienā, ir 1,5 g.

6.7.3.2.4.   Iepriekš 6.7.3.2.1.1. un 6.7.3.2.3. punktā minētajos testos siksnas posma garums, kas iztinas pirms spriegotāja bloķēšanās, nepārsniedz 50 mm, to mērot no turpmāk 7.2.4.3.1. punktā precizētās attīšanās garuma atzīmes. Testā, kas paredzēts 6.7.3.2.1.2. punktā, spriegotājs nebloķējas, pirms nav izvilkts vismaz 50 mm garš siksnas posms, kuru mēra no 7.2.4.3.1. punktā noteiktās attīšanās garuma atzīmes.

6.7.3.2.5.   Ja spriegotājs ir klēpja drošības jostas daļa, tad siksnas savilkšanās spēks nav mazāks par 7 N, to mērot jostas brīvajā posmā starp manekenu un spriegotāju, kā noteikts turpmāk 7.2.4.1. punktā. Ja spriegotājs ir krūškurvja ierobežotāja daļa, tad siksnas savilkšanās spēks nav mazāks par 2 N un lielāks par 7 N, to mērot tādā pašā veidā. Ja siksna iet caur vadīklu vai trīsi, tad savilkšanās spēku mēra siksnas brīvajā posmā starp manekenu un vadīklu vai trīsi. Ja komplektā ietilpst tāda manuāli vai automātiski darbināma ierīce, kas neļauj siksnai pilnīgi ievilkties, tad, izdarot minētos mērījumus, šo ierīci nedarbina.

6.7.3.2.6.   Turpmāk 7.2.4.2. punktā aprakstītajos apstākļos siksnu atkārtoti izvelk no spriegotāja ļauj tai atkal savilkties, līdz veikti 40 000 šādi cikli. Pēc tam spriegotāju pakļauj 7.2.7. punktā minētajām temperatūras testa veikšanas prasībām un tam veic 7.1.1. punktā aprakstīto korozijas testu, kā arī testē tā izturību pret putekļiem, kā aprakstīts 7.2.4.5. punktā.

6.7.4.   Siksnas

6.7.4.1.   Platums

6.7.4.1.1.   To bērnu ierobežotājsistēmu siksnu minimālais platums, kuras saskaras ar manekenu, ir 25 mm. Šos izmērus mēra, veicot turpmāk 7.2.5.1. punktā noteikto siksnas stiprības testu, tā laikā neapturot testēšanas iekārtu, un pie slodzes, kas vienāda ar 75 procentiem no siksnas pārrāvējspēka.

6.7.4.2.   Stiprība pēc kondicionēšanas telpās

6.7.4.2.1.   Diviem siksnas paraugiem, kas kondicionēti atbilstīgi 7.2.5.2.1. punktam, siksnas pārrāvējspēku nosaka saskaņā ar 7.2.5.1.2. punktu.

6.7.4.2.2.   Pārrāvējspēka atšķirība abiem paraugiem nepārsniedz 10 % no lielākā izmērītā pārrāvējspēka.

6.7.4.3.   Stiprība pēc kondicionēšanas īpašos apstākļos

6.7.4.3.1.   Divām siksnām, kas kondicionētas atbilstīgi kādai no 7.2.5.2. punkta daļām (izņemot 7.2.5.2.1. punktu), siksnas pārrāvējspēks nav mazāks par 75 % no vidējās slodzes, kas noteikta 7.2.5.1. punktā minētajā testā.

6.7.4.3.2.   Turklāt ierobežotājiem i-Size bērnu ierobežotājsistēmās pārrāvējspēks nav mazāks par 3,6 kN.

6.7.4.3.3.   Tipa apstiprināšanas iestāde var neveikt vienu vai vairākus šos testus, ja izmantotā materiāla sastāvs vai jau pieejamā informācija minētos testus padara nevajadzīgus.

6.7.4.3.4.   Pirmā veida abrazīvās kondicionēšanas procedūru, kas noteikta turpmāk 7.2.5.2.6. punktā, veic tikai tad, ja 7.2.3. punktā minētajā mikroslīdēšanas testā rezultāts pārsniedz 50 procentus no ierobežojuma, kas minēts iepriekš 6.7.2.5.1. punktā.

6.7.4.4.   Siksnu nedrīkst būt iespējams pilnībā izvilkt cauri nevienai regulētājierīcei, sprādzēm vai stiprinājuma punktiem.

6.7.5.   ISOFIX fiksētājierīču specifikācijas

“ISOFIX fiksētājierīces” un saslēguma indikatori spēj izturēt atkārtotu izmantošanu un pirms turpmāk 7.1.3. punktā paredzētā dinamiskā testa ar tiem veic testu, kurā veic 2 000 ± 5 atvēršanas un aizvēršanas ciklus normālas lietošanas apstākļos.

6.7.5.1.

ISOFIX fiksētājierīces un saslēguma indikatori spēj izturēt atkārtotu izmantošanu un pirms 7.1.3. punktā paredzētā dinamiskā testa ar tiem veic testu, kurā veic 2 000 ± 5 atvēršanas un aizvēršanas ciklus normālas lietošanas apstākļos.

6.7.5.2.

ISOFIX fiksētājierīcēm ir fiksācijas mehānisms, kas atbilst a) vai b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, proti:

(a)

lai atbrīvotu visa sēdekļa fiksācijas mehānismu, ir vajadzīgas divas secīgas darbības tā, lai pirmās darbības veikšana turpinātos, kamēr tiek veikta otrā darbība; vai

(b)

ISOFIX fiksētājierīces atvēršanas spēks ir vismaz 50 N, ja testēšanu veic, kā noteikts turpmāk 7.2.8. punktā.

6.8.   Klasifikācija

6.8.1.   Bērnu ierobežotājsistēmas var aptvert jebkādus auguma diapazonus ar nosacījumu, ka prasības tiek ievērotas visam diapazonam.

7.   TESTI

7.1.   Samontētas bērnu ierobežotājsistēmas testi

7.1.1.   Korozija

7.1.1.1.   Bērnu ierobežotājsistēmas metāla daļas ievieto testa kamerā, kā paredzēts 4. pielikumā. Ja bērnu ierobežotājsistēmā ietilpst spriegotājs, tad siksnu izvelk visā garumā mīnus 100 ± 3 mm. Ja neskaita īsus pārtraukumus, kas var būt vajadzīgi, piemēram, lai pārbaudītu un atjaunotu sāls šķīduma daudzumu, šķīduma iedarbība turpinās nepārtraukti 50 ± 0,5 stundas.

7.1.1.2.   Pēc minētās iedarbības beigām bērnu ierobežotājsistēmas metāla daļas saudzīgi nomazgā vai noskalo tīrā tekošā ūdenī, kura temperatūra nepārsniedz 38 °C, lai tādējādi atbrīvotos no sāls nogulsnēm, kas var būt izveidojušās, ļauj tām 24 ± 1 stundas žūt istabas temperatūrā no 18 līdz 25 °C, un pēc tam pārbauda saskaņā ar 6.6.1.2. punktu.

7.1.2.   Apgāšanās

7.1.2.1.   Manekenu pēc vajadzības aprīko ar kādu no 21. pielikumā aprakstītajām slodzes pielikšanas ierīcēm. Manekenu ievieto ierobežotājsistēmā, kas uzstādīta saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot vērā ražotāja instrukcijas, un ar standarta vaļīgumu, kā noteikts turpmāk 7.1.3.5. punktā, to identiski piemērojot visām sistēmām.

7.1.2.2.   Ierobežotājsistēmu piestiprina testa stendam vai transportlīdzekļa sēdeklim. Visu bērnu ierobežotājsistēmu kopumā griež 540° ± 5° leņķī ap horizontālo asi, kas iet caur bērnu ierobežotājsistēmas garenvirziena vidusplakni, ar ātrumu 2–5 grādi sekundē un aptur šādā stāvoklī. Šā testa vajadzībām 6. pielikumā aprakstītajam testa stendam var būt piestiprinātas ierīces, ko paredzēts izmantot konkrētos automobiļos.

7.1.2.3.   Šādā statiskā apgāztā stāvoklī vertikāli uz leju plaknē, kas perpendikulāra rotācijas asij, papildus manekena masai pieliek slodzi, kas ir četras reizes lielāka nekā manekena masa, šim nolūkam izmantojot 21. pielikumā aprakstīto slodzes pielikšanas ierīci. Slodzi pieliek pakāpeniski un vienmērīgi ar ātrumu, kas nepārsniedz brīvās krišanas paātrinājumu vai 400 mm/min. Saglabā noteikto maksimālo slodzi 30 – 0/+ 5 sekundes.

7.1.2.4.   Noņem slodzi ar ātrumu, kas nepārsniedz 400 mm/min un mēra pārvietojumu.

7.1.2.5.   Pagriež visu sēdekli par 180°, lai atgrieztu to sākuma stāvoklī.

7.1.2.6.   Šo testa ciklu atkārto, griežot pretējā virzienā. Ar rotācijas asi horizontālajā plaknē un 90° leņķī pret divos iepriekšējos testos izmantoto asi, procedūru atkārto abos rotācijas virzienos.

7.1.2.7.   Šos testus veic, izmantojot gan mazāko, gan lielāko piemēroto manekenu tajā izmēru diapazonā, kuriem ierobežotājierīce ir paredzēta. Visā testa cikla laikā ir aizliegta manekena vai bērnu ierobežotājsistēmas stāvokļa jebkāda koriģēšana.

7.1.3.   Dinamiskā testēšana frontālam, aizmugures un sānu triecienam:

(a)

frontālā trieciena testu veic i-Size (integrālas universālas ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas) un "konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētām ISOFIX" bērnu ierobežotājsistēmām;

(b)

aizmugures trieciena testu veic i-Size un "konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētām ISOFIX" uz aizmuguri vērstām bērnu ierobežotājsistēmām;

(c)

sānu trieciena testu veic tikai uz testa stenda i-Size integrālām universālām ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmām un "konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētām ISOFIX" bērnu ierobežotājsistēmām;

7.1.3.1.   Testi uz ratiņiem un testa stenda

7.1.3.1.1.   Frontālā un aizmugures trieciena testi

7.1.3.1.1.1.   Dinamiskajā testā izmantotie ratiņi un testa stends atbilst šo noteikumu 6. pielikumā noteiktajām prasībām.

7.1.3.1.1.2.   Visā palēninājuma vai paātrinājuma laikā ratiņi paliek horizontālā stāvoklī.

7.1.3.1.1.3.   Testa stendu pagriež par 180 °, testējot atbilstīgi aizmugures trieciena testa prasībām.

7.1.3.1.1.4.   Testējot uz aizmuguri vērstu bērnu ierobežotājsistēmu, ko paredzēts lietot priekšējā sēdvietā, transportlīdzekļa instrumentu paneli aizstāj ciets stienis, kas piestiprināts ratiņiem tā, ka visa enerģijas absorbēšana notiek bērnu ierobežotājsistēmā.

7.1.3.1.1.5.   Palēninājuma un paātrinājuma ierīces

Pieteikuma iesniedzējs izvēlas vienu no divām turpmāk minētajām ierīcēm.

7.1.3.1.1.5.1.   Palēninājuma testa ierīce

Ratiņu palēninājumu panāk ar šo noteikumu 6. pielikumā paredzēto iekārtu vai jebkādu citu ierīci, ar kuru var iegūt līdzvērtīgus rezultātus. Minētā iekārta atbilst 7.1.3.4. punktā un šeit turpmāk noteiktajiem raksturlielumiem.

Kalibrēšanas procedūra

 

Ja ar ratiņiem veic bērnu ierobežotājsistēmu testus saskaņā ar 7.1.3.1. punktu, kā balastu izmantojot inertas masas līdz 55 kg, lai imitētu vienu bērnu ierobežotājsistēmu ar tajā esošu bērnu, un ja ar tiem veic bērnu ierobežotājsistēmu testus transportlīdzekļa korpusā saskaņā ar 7.1.3.2. punktu, ratiņiem kā balastu izmantojot transportlīdzekļa konstrukciju un inertas masas līdz (x reizes) 55 kg, lai imitētu x aizņemtas bērnu ierobežotājsistēmas, to palēninājuma līkne frontāla trieciena gadījumā atrodas šo noteikumu 7. pielikuma 1. papildinājuma grafikā redzamajā iesvītrotajā laukumā, un aizmugures trieciena gadījumā – šo noteikumu 7. pielikuma 2. papildinājuma grafika iesvītrotajā laukumā.

 

Apturēšanas ierīces kalibrēšanas laikā apstāšanās ceļš ir 650 ± 30 mm frontāla trieciena gadījumā un 275 ± 20 mm aizmugures trieciena gadījumā.

Dinamiskā testa apstākļi testa laikā.

Frontālam un aizmugures triecienam palēninājumu panāk ar iekārtu, kas kalibrēta, kā minēts iepriekš, tomēr:

(a)

palēninājuma līkne veiktspējas raksturlielumu apakšējās robežas pārsniedz uz ne vairāk kā 3 ms;

(b)

ja iepriekš minētie testi ir veikti pie lielāka ātruma un/vai palēninājuma līkne ir pārsniegusi iesvītrotā laukuma augstāko robežu un bērnu ierobežotājsistēma atbilst prasībām, testu uzskata par apmierinošu.

7.1.3.1.1.5.2.   Paātrinājuma testa ierīce

Dinamiskās testēšanas apstākļi

 

Frontālā trieciena gadījumā ratiņus pārvieto tā, lai testa laikā to kopējās ātruma izmaiņas ΔV būtu 52 + 0 /– 2 km/h un to paātrinājuma līkne atrastos 7. pielikuma 1. papildinājuma grafikā redzamajā iesvītrotajā laukumā un virs segmenta, ko definē ar koordinātām (5 g, 10 ms) un (9 g, 20 ms). Trieciena sākumu (T0) saskaņā ar ISO 17 373 definē 0,5 g paātrinājuma līmenim.

 

Aizmugures trieciena gadījumā ratiņus pārvieto tā, lai testa laikā to kopējās ātruma izmaiņas ΔV būtu 32 + 2 /– 0 km/h un to paātrinājuma līkne atrastos 7. pielikuma 2. papildinājuma grafikā redzamajā iesvītrotajā laukumā un virs segmenta, ko definē ar koordinātām (5 g, 5 ms) un (10 g, 10 ms). Trieciena sākumu (T0) saskaņā ar ISO 17 373 definē 0,5 g paātrinājuma līmenim.

 

Neraugoties uz iepriekš minēto prasību izpildi, tehniskais dienests izmanto tādus ratiņus (aprīkotus ar testa stendu), kā noteikts 6. pielikuma 1. punktā, kuru masa pārsniedz 380 kg.

 

Taču, ja iepriekš minētie testi ir veikti pie lielāka ātruma un/vai paātrinājuma līkne pārsniedz iesvītrotā laukuma augstāko robežu un bērnu ierobežotājsistēma atbilst prasībām, testu uzskata par apmierinošu.

7.1.3.1.1.6.   Veic šādus mērījumus.

7.1.3.1.1.6.1.

Ratiņu ātrums tieši pirms trieciena (tikai palēninājuma ratiņiem, lai aprēķinātu apstāšanās ceļu).

7.1.3.1.1.6.2.

Apstāšanās ceļš (tikai palēninājuma ratiņiem), ko var aprēķināt kā ratiņu reģistrētā palēninājuma divkāršo integrāli.

7.1.3.1.1.6.3.

Manekena galvas pārvietošanās vertikālā un horizontālā virzienā vismaz pirmajās 300 ms, testējot visus Q manekenus, kas atbilst attiecīgajai i-Size norādei.

7.1.3.1.1.6.4.

Parametri, kas nepieciešami, lai veiktu traumu novērtējumu, izmantojot iepriekš 6.6.4.3.1. punktā minētos kritērijus, vismaz pirmajām 300 ms.

7.1.3.1.1.6.5.

Ratiņu paātrinājums vai palēninājums vismaz pirmajās 300 ms.

7.1.3.1.1.7.   Lai noteiktu, vai ir radušies defekti vai bojājumi, pēc trieciena bērnu ierobežotājsistēmu pārbauda vizuāli, neatsprādzējot sprādzi.

7.1.3.1.2.   Trieciens no aizmugures

7.1.3.1.2.1.   Testējot tā atbilstību aizmugures trieciena testa prasībām, testa sēdekli pagriež par 180°.

7.1.3.1.2.2.   Testējot uz aizmuguri vērstu bērnu ierobežotājsistēmu, ko paredzēts lietot priekšējā sēdvietā, transportlīdzekļa mērinstrumentu paneli aizstāj ciets stienis, kas piestiprināts ratiņiem tā, lai visa enerģija tiktu absorbēta bērnu ierobežotājsistēmā.

7.1.3.1.2.3.   Palēninājuma nosacījumi atbilst 7. pielikuma 2. papildinājumā noteiktajām prasībām.

Paātrinājuma nosacījumi atbilst 7. pielikuma 2. papildinājumā noteiktajām prasībām.

7.1.3.1.2.4.   Veicamie mērījumi ir tādi paši kā tie, kas uzskaitīti iepriekš 7.1.3.1.1.4. līdz 7.1.3.1.1.5. punktā.

7.1.3.1.3.   Sānu trieciens

7.1.3.1.3.1.   Testējot atbilstību sānu trieciena testa prasībām, testa stendu pagriež par 90 °.

7.1.3.1.3.2.   Apakšējiem ISOFIX stiprinājumiem vajadzētu būt pārvietojamiem Y virzienā, lai izvairītos no fiksētājierīču un testa iekārtu bojājumiem. ISOFIX stiprinājumi ir nostiprināti uz bīdāmas sistēmas, kas pieļauj pārvietošanu par 200 mm – 0 mm + 50 mm.

7.1.3.1.3.3.   Sānu trieciena slodzi uz bērnu ierobežotājsistēmu rada durvju panelis, kā noteikts 6. pielikuma 3. papildinājumā. Paneļa virsma ir polsterēta, kā noteikts 6. pielikuma 3. papildinājumā.

7.1.3.1.3.4.   Testa iekārta reproducē relatīvo ātrumu starp durvju paneli un testa stendu saskaņā ar 7. pielikuma 3. papildinājumu. Durvju paneļa maksimālais iespiešanās dziļums ir noteikts 6. pielikuma 3. papildinājumā. Relatīvo ātrumu starp durvju paneli un testa stendu neietekmē saskare ar bērnu ierobežotājsistēmu, un tas saglabājas diapazonā, kas noteikts 7. pielikuma 3. papildinājumā. Testā, kur durvis ir stacionāras laikā t0, durvis ir fiksētā stāvoklī un manekena ātrums attiecībā pret zemi t0 ir no 6,375 m/s līdz 7,25 m/s. Testā, kur durvis pārvietojas laikā t0, durvju ātrums attiecībā pret zemi saglabājas 7. pielikuma 3. papildinājumā noteiktajā diapazonā vismaz, līdz to iespiešanās sasniedz maksimumu, un manekens ir stacionārs laikā t0.

7.1.3.1.3.5.   Bērnu ierobežotājsistēmu testē, tai atrodoties visvertikālākajā stāvoklī.

7.1.3.1.3.6.   Laikā t0, kas noteikts 7. pielikuma 3. papildinājumā, manekens atrodas sākuma stāvoklī, kā noteikts turpmāk 7.1.3.5.2.1. punktā.

7.1.3.2.   Tests uz ratiņiem un transportlīdzekļa korpusā

7.1.3.2.1.   Frontāla trieciena testiem

7.1.3.2.1.1.   Paņēmiens, ko izmanto, lai nostiprinātu transportlīdzekli testa laikā, nav tāds, ar ko padara stiprākus transportlīdzekļa sēdekļu, pieauguša cilvēka drošības jostu stiprinājumus un jebkādus papildu stiprinājumus, ar kuriem nostiprina bērnu ierobežotājsistēmu, vai tāds, kas mazina konstrukcijas normālo deformēšanos. Neizmanto nevienu tādu transportlīdzekļa daļu, kura, ierobežojot manekena kustību, mazinātu slodzi, ko testā pieliek bērnu ierobežotājsistēmai. No konstrukcijas izņemtās daļas var aizstāt ar līdzvērtīgas stiprības daļām, ja vien tās netraucē manekena kustību.

7.1.3.2.1.2.   Stiprinājuma ierīci uzskata par apmierinošu, ja tā nekādi neietekmē zonu, kas aptver visu konstrukcijas platumu, un ja transportlīdzeklis vai konstrukcija ir bloķēta vai fiksēta priekšpusē vismaz 500 mm attālumā no ierobežotājsistēmas stiprinājuma. Aizmugurē konstrukciju nostiprina tādā attālumā aiz stiprinājumiem, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu visu 7.1.3.2.1.1. punkta prasību izpildi.

7.1.3.2.1.3.   Transportlīdzekļa sēdekli un bērnu ierobežotājsistēmu uzstāda un novieto tādā pozīcijā, kuru tehniskais dienests, kas veic apstiprināšanas testus, uzskata par visnelabvēlīgāko stiprības ziņā un kura ir savienojama ar manekena novietojumu transportlīdzeklī. Transportlīdzekļa sēdekļa atzveltnes un bērnu ierobežotājsistēmas pozīciju norāda pārskatā. Ja transportlīdzekļa sēdekļa atzveltnes slīpums ir regulējams, tad to fiksē, kā norādījis ražotājs, vai — ja šādu norādījumu nav — tā, lai faktiskais atzveltnes leņķis būtu pēc iespējas tuvu 25° leņķim.

7.1.3.2.1.4.   Ja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijās nav noteikts citādi, priekšējo sēdekli novieto vistālāk uz priekšu izvirzītajā pozīcijā, kādu parasti lieto bērnu ierobežotājsistēmām, ko paredzēts izmantot priekšējās sēdvietās, un vistālāk uz aizmuguri atvirzītajā pozīcijā, kādu parasti lieto bērnu ierobežotājsistēmām, ko paredzēts izmantot aizmugurējās sēdvietās.

7.1.3.2.1.5.   Palēninājuma nosacījumi atbilst turpmāk 7.1.3.4. punktā noteiktajām prasībām. Testa stends ir faktiskā transportlīdzekļa sēdeklis.

7.1.3.2.1.6.   Veic šādus mērījumus.

7.1.3.2.1.6.1.

Ratiņu ātrums tieši pirms trieciena (tikai palēninājuma ratiņiem, lai aprēķinātu apstāšanās ceļu).

7.1.3.2.1.6.2.

Apstāšanās ceļš (tikai palēninājuma ratiņiem), ko var aprēķināt kā ratiņu reģistrētā palēninājuma divkāršo integrāli.

7.1.3.2.1.6.3.

Manekena galvas jebkāda saskaršanās ar kādu no transportlīdzekļa korpusa iekšējām daļām.

7.1.3.2.1.6.4.

Parametri, kas nepieciešami, lai veiktu traumu novērtējumu, izmantojot iepriekš 6.6.4.3.1. punktā minētos kritērijus, vismaz pirmajām 300 ms.

7.1.3.2.1.6.5.

Ratiņu un transportlīdzekļa korpusa paātrinājums vai palēninājums vismaz pirmajās 300 ms.

7.1.3.2.1.7.   Lai noteiktu, vai ir radušies bojājumi, pēc trieciena bērnu ierobežotājsistēmu pārbauda vizuāli, neatsprādzējot sprādzi.

7.1.3.2.2.   Aizmugures trieciena testiem

7.1.3.2.2.1.   Transportlīdzekļa korpusu uz testa ratiņiem pagriež par 180°.

7.1.3.2.2.2.   Piemēro tādas pašas prasības kā frontālajam triecienam (7.1.3.2.1.1. līdz 7.1.3.2.1.5. punkts (sk. iepriekš)).

7.1.3.3.   Testēšana ar pabeigtu transportlīdzekli

7.1.3.3.1.   Palēninājuma nosacījumi atbilst turpmāk 7.1.3.4. punktā noteiktajām prasībām.

7.1.3.3.2.   Frontāla trieciena testiem izmanto šo noteikumu 9. pielikumā noteikto procedūru.

7.1.3.3.3.   Aizmugures trieciena testiem izmanto šo noteikumu 10. pielikumā noteikto procedūru.

7.1.3.3.4.   Veic šādus mērījumus.

7.1.3.3.4.1.

Transportlīdzekļa / triecienelementa ātrums tieši pirms trieciena (tikai palēninājuma ratiņiem, lai aprēķinātu apstāšanās ceļu).

7.1.3.3.4.2.

Manekena galvas jebkāda saskaršanās ar transportlīdzekļa iekšpusi.

7.1.3.3.4.3.

Parametri, kas nepieciešami, lai veiktu traumu novērtējumu, izmantojot iepriekš 6.6.4.3.1. punktā minētos kritērijus, vismaz pirmajām 300 ms.

7.1.3.3.5.   Ja priekšējo sēdekļu slīpums ir regulējams, tos fiksē, kā norādījis ražotājs, vai — ja šādu norādījumu nav — tā, lai faktiskais atzveltnes leņķis būtu pēc iespējas tuvu 25° leņķim.

7.1.3.3.6.   Lai noteiktu, vai ir radušies defekti vai bojājumi, pēc trieciena bērnu ierobežotājsistēmu pārbauda vizuāli, neatsprādzējot sprādzi.

7.1.3.4.   Dinamiskā testa nosacījumi ir apkopoti turpmāk 4. tabulā.

4.   tabula

 

Frontāls trieciens

Trieciens no aizmugures

Sānu trieciens

Tests

Ierobežotāj-sistēma

Ātrums km/h

Testa impulsa Nr.

Apstāšanās ceļš testa laikā (mm)

Ātrums km/h

Testa impulsa Nr.

Apstāšanās ceļš testa laikā (mm)

Relatīvais durvju / stenda ātrums

Apstāšanās ceļš testa laikā (mm) Maks. iespiešanās

Ratiņi ar testa stendu

Uz priekšu vērsta

50 + 0

– 2

1

650 ± 50

NA

NA

NA

3

250 ± 50

Uz aizmuguri vērsta

50 + 0

– 2

1

650 ± 50

30 + 2

– 0

2

275 ± 25

3

250 ± 50

Uz sāniem vērsta

50 + 0

– 2

1

650 ± 50

30 + 2

– 0

2

275 ± 25

3

250 ± 50

Testa impulss Nr. 1 — kā noteikts 7. pielikuma 1. papildinājumā — frontāls trieciens.

Testa impulss Nr. 2 — kā noteikts 7. pielikuma 2. papildinājumā — aizmugures trieciens.

Testa impulsa diapazona līkne Nr. 3 — kā noteikts 7. pielikuma 3. papildinājumā — sānu trieciens.

NA: nepiemēro

7.1.3.5.   Dinamiskā testa manekeni

7.1.3.5.1.   Bērnu ierobežotājsistēmu testē, izmantojot šo noteikumu 8. pielikumā paredzētos manekenus.

7.1.3.5.2.   Manekena uzstādīšana frontāliem un aizmugures triecieniem

7.1.3.5.2.1.   Bērnu ierobežotājsistēmas uzstādīšana uz testēšanas stenda.

Tukšo ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmu nostiprina pie ISOFIX stiprinājumu sistēmas.

Nostiprinot ISOFIX fiksētājierīces pie ISOFIX apakšējiem stiprinājumiem, tukšā bērnu ierobežotājsistēma drīkst tikt pavilkta uz šo stiprinājumu pusi.

Plaknē, kas paralēla testa sēdekļa spilvena virsmai, pieliek papildu spēku 135 ± 15 N. 135 ± 15 N papildu spēku pieliek pa bērnu ierobežotājsistēmas viduslīniju un augstumā, kas nepārsniedz 100 mm virs spilvena.

Ja tāda ir, augšējo siksnu noregulē tā, lai stiepes slodzes būtu 50 +/– 5 N. Alternatīvi un, ja tāds ir, balstu ieregulē saskaņā ar bērnu ierobežotājsistēmas ražotāja norādījumiem.

Bērnu ierobežotājsistēmas viduslīnija ir savietota ar testa stenda viduslīniju.

Manekenu ievieto bērnu ierobežotājsistēmā tā, lai tas nepieskartos atzveltnei, šajā nolūkā izmantojot elastīgu starpliku. Starplika ir 2,5 cm bieza un 6 cm plata. Tās garums ir vienāds ar plecu augstumu mīnus augšstilba augstumu sēdus stāvoklī un atbilst testējamā manekena izmēram. Rezultātā iegūtie starplikas augstumi dažāda izmēra manekeniem ir iekļauti turpmākajā tabulā. Starplikas formai jābūt pēc iespējas tuvai krēsla izliekuma formai, un tās apakšgalam būtu jāatrodas manekena gūžas locītavas augstumā.

 

Q0

Q1

Q1,5

Q3

Q6

Q10 (konstruēšanas mērķi)

 

Izmēri mm

Starplikas augstums manekena novietošanai

 

229 ± 2

237 ± 2

250 ± 2

270 ± 2

359 ± 2

Drošības jostu noregulē saskaņā ar ražotāja instrukcijām, bet ar spriegojumu, kas par 250 ± 25 N pārsniedz regulatora spēku, ar siksnas izlieces leņķi pie regulētājierīces 45 ± 5°, vai alternatīvi ar leņķi, kādu noteicis ražotājs.

Pēc tam starpliku izņem un manekenu atspiež pret sēdekļa atzveltni. Vaļīgumu vienmērīgi sadala pa visu jostu pilnkomplektu.

Garenplakni, kas iet caur manekena viduslīniju, novieto pa vidu starp abiem apakšējiem jostas stiprinājumiem, tomēr ņemot vērā arī 7.1.3.2.1.3. punktā noteikto.

Pēc uzstādīšanas manekena stāvokli noregulē tā, ka:

 

manekena viduslīnija un bērnu ierobežotājsistēmas viduslīnija atrodas tieši uz testa stenda viduslīnijas;

 

manekena rokas novieto simetriski. Elkoņus novieto tā, lai augšdelmi atrastos cieši gar krūšu kaulu;

 

plaukstas novieto uz augšstilbiem;

 

kājas novieto paralēli vienu otrai vai vismaz simetriski;

 

sānu trieciena gadījumā veic pasākumus, lai nodrošinātu manekena stabilitāti līdz t0, un to apstiprina, izmantojot video analīzi. Jebkādu līdzekļi, ko izmanto, lai stabilizētu manekenu pirms t0, neietekmē manekena kinemātiku pēc t0.

 

Tā kā putu materiāls testa stenda sēdekļa spilvenā pēc bērnu ierobežotājsistēmas uzstādīšanas saspiedīsies, dinamisko testu veic ne vēlāk kā 10 minūtes pēc uzstādīšanas.

 

Lai testa stenda sēdekļa spilvens varētu atgūt sākotnējo formu, pārtraukums starp testiem, kuros izmanto vienu un to pašu testa stenda sēdekļa spilvenu, ir vismaz 20 minūtes.

Roku novietojuma piemērs

Image

Image

7.1.3.6.   i-Size norāde

Dinamisko testu veic ar lielāko un mazāko manekenu, kā noteikts turpmākajās tabulās, atbilstoši izmēru diapazonam, ko bērnu ierobežotājsistēmai norādījis ražotājs.

6.   tabula

Manekenu izraudzīšanās kritēriji atkarībā no diapazona

Izmēru diapazona norāde

≤ 60

60 < × ≤ 75

75 < × ≤ 87

87 < × ≤ 105

105 < × ≤ 125

> 125

Manekens

Q0

Q1

Q1,5

Q3

Q6

Q10

Ja bērnu ierobežotājsistēma ir ievērojami jāmodificē, lai to izmantotu dažāda auguma bērniem (piemēram, konvertējama bērnu ierobežotājsistēma) vai ja izmēru diapazons aptver vairāk nekā 3 izmēru diapazonus, papildus iepriekš noteiktajiem manekeniem, testēšanai izmanto arī attiecīgu vidēja izmēra manekenu(-us).

7.1.3.6.1.   Ja bērnu ierobežotājsistēma ir konstruēta diviem vai vairāk bērniem, vienu testu veic ar smagākajiem manekeniem, kas novietoti visās sēdvietās. Otru testu veic ar vieglāko un smagāko manekenu, kā norādīts iepriekš. Testus veic, izmantojot testa stendu, kā parādīts 6. pielikuma 3. papildinājuma 3. attēlā. Ja laboratorija, kas veic testus, to uzskata par vajadzīgu, tā var veikt trešo testu, izmantojot jebkādu manekenu kombināciju vai tukšas sēdvietas.

7.1.3.6.2.   Ja i-Size bērnu ierobežotājsistēmā izmanto augšējo siksnu, vienu testu veic ar mazāko manekenu ar īsāko augšējās siksnas garumu (stiprinājuma punkts G1). Otru testu veic ar smagāko manekenu un garāko augšējās siksnas garumu (stiprinājuma punkts G2). Noregulē augšējo siksnu, lai stiepes slodze būtu 50 ± 5 N. Sānu triecienam ISOFIX bērnu ierobežotāju testē tikai ar īsāko augšējās siksnas garumu.

7.1.3.6.3.   Ja i-Size bērnu ierobežotājsistēmā kā pretrotācijas ierīce ir izmantots balsts, turpmāk minētos dinamiskos testus veic šādi:

(a)

frontāla trieciena testus veic, balstam atrodoties maksimālā regulējuma stāvoklī, kas saderīgs ar ratiņu grīdas paneļa novietojumu; aizmugures trieciena testus veic tehniskā dienesta izraudzītā nelabvēlīgākajā novietojumā. Testu laikā balsts balstās pret ratiņu grīdas paneli, kā parādīts 6. pielikuma 3. papildinājuma 2. attēlā;

(b)

attiecībā uz balstiem, kas neatrodas simetrijas plaknē, tehniskais dienests testam izraugās nelabvēlīgāko novietojumu;

(c)

"konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētas ISOFIX" kategorijas gadījumā balstu noregulē, kā norādījis bērnu ierobežotājsistēmas ražotājs;

(d)

lai automobiļu sēdekļus varētu apstiprināt i-Size bērnu ierobežotājsistēmu uzstādīšanai, balsta garums ir regulējams tādā veidā, lai ar to varētu aptvert visu grīdas paneļa līmeņu diapazonu, kas paredzēts Noteikumu Nr. 16 17. pielikumā.

7.1.3.6.4.   Noteikumu 6.6.4.1.6.2. punktā minētais tests jāveic tikai ar lielāko manekenu, kādam konstruēta bērnu ierobežotājsistēma.

7.2.   Atsevišķu sastāvdaļu testēšana

7.2.1.   Sprādze

7.2.1.1.   Slogotas sprādzes atsprādzēšanas tests

7.2.1.1.1.   Šim testam izmanto bērnu ierobežotājsistēmu, kurai jau ir veikts iepriekš 7.1.3. punktā minētais dinamiskais tests.

7.2.1.1.2.   Bērnu ierobežotājsistēmu noņem no testa ratiņiem vai transportlīdzekļa, neatsprādzējot sprādzi. Sprādzi nospriego ar 200 ± 2 N. Ja sprādze ir pievienota cietai daļai, spēku pieliek tādā pašā leņķī, kāds dinamiskajā testā veidojas starp sprādzi un šo cieto daļu.

7.2.1.1.3.   Ar ātrumu 400 ± 20 mm/min sprādzes atvēršanas pogas ģeometriskajam centram pieliek slodzi fiksētas ass virzienā, kas paralēla pogas kustības sākotnējam virzienam; ģeometriskais centrs ir tā sprādzes virsmas daļa, kura jāspiež, lai to atsprādzētu. Pieliekot sprādzes atvēršanai vajadzīgo spēku, sprādzi atbalsta pret cietu pamatni.

7.2.1.1.4.   Sprādzes atsprādzēšanai nepieciešamo spēku pieliek tādā veidā un virzienā, kā parastas lietošanas gadījumā, izmantojot dinamometru vai līdzīgu ierīci. Ierīces daļa, kas saskaras ar sprādzi, ir metāla puslode ar rādiusu 2,5 ± 0,1 mm.

7.2.1.1.5.   Mēra sprādzes atsprādzēšanai nepieciešamo spēku un atzīmē visas kļūmes.

7.2.1.2.   Slodzei nepakļautas sprādzes atsprādzēšanas tests

7.2.1.2.1.   Uzmontē un "bezslodzes" apstākļos novieto nokomplektētu sprādzi, kas agrāk nav bijusi pakļauta slodzei.

7.2.1.2.2.   Sprādzes atsprādzēšanas spēka mērīšanas metode aprakstīta iepriekš 7.2.1.1.3. un 7.2.1.1.4. punktā.

7.2.1.2.3.   Mēra sprādzes atsprādzēšanai nepieciešamo spēku.

7.2.1.3.   Stiprības testēšana

7.2.1.3.1.   Stiprības testam izmanto divus paraugus. Testā iekļauj visus regulatorus, izņemot tos regulatorus, kas uzmontēti tieši uz bērnu ierobežotāja.

7.2.1.3.2.   16. pielikumā parādīta tipiska ierīce sprādzes stiprības testēšanai. Sprādzi ievieto augšējās apaļās plāksnes (A) reljefā. Visas līdzās esošās siksnas ir vismaz 250 mm garas un izkārtotas tā, lai nokarātos no augšējās plāksnes attiecībā pret to stāvokli pie sprādzes. Siksnu brīvos galus pēc tam aptin apakšējai apaļajai plāksnei (B) tā, lai tie izietu cauri plāksnes iekšējai atverei. Visām siksnām starp A un B ir jābūt vertikālā stāvoklī. Pēc tam (B) apakšējai daļai viegli piespiež apaļo iespīlēšanas plāksni (C), tomēr tā, lai siksnas varētu nedaudz kustēties. Pieliekot nelielu spēku ar stiepes mehānismu, siksnas nospriego un velk starp (B) un (C), līdz visas siksnas ir noslogotas atbilstoši to izkārtojumam. Šīs operācijas un paša testa laikā sprādze nesaskaras ar plāksni (A) vai kādu (A) daļu. Pēc tam (B) un (C) cieši saspiež kopā un stiepes spēku šķērsvirzienā palielina ar ātrumu 100 ± 20 mm/min, līdz sasniegtas vajadzīgās vērtības.

7.2.2.   Regulētājierīce

7.2.2.1.   Regulējamība

7.2.2.1.1.   Testējot manuālu regulētājierīci, siksnu vienmērīgi, ar ātrumu aptuveni 100 ± 20 mm/min velk caur regulētājierīci, ņemot vērā parastos lietošanas apstākļus, un pēc siksnas pirmo 25 ± 5 mm izvilkšanas ar precizitāti 1 N mēra maksimālo spēku.

7.2.2.1.2.   Testēšanu veic abos siksnas kustības virzienos caur regulētājierīci, un pirms mērījumu veikšanas siksnu pakļauj 10 pilnīgas izvilkšanas cikliem.

7.2.3.   Mikroslīdēšanas tests (sk. 5. pielikuma 3. attēlu)

7.2.3.1.   Sastāvdaļas vai ierīces, kam veicams mikroslīdēšanas tests, pirms testēšanas vismaz 24 stundas tur vidē, kuras temperatūra ir 20 ± 5 °C un gaisa relatīvais mitrums 65 ± 5 %. Testu veic 15 līdz 30 °C temperatūrā.

7.2.3.2.   Siksnas brīvo galu novieto tāpat kā tad, kad ierīce tiek lietota transportlīdzeklī, un to nepiestiprina nevienai citai daļai.

7.2.3.3.   Regulētājierīci novieto uz vertikāla siksnas posma, kursa vienā galā ir pielikts 50 ± 0,5 N liels slogs (kas pielikts tā, lai nenotiktu šūpošanās un siksnas savērpšanās). Siksnas brīvo galu, kas iziet no regulētājierīces, novieto tā, lai tas būtu vērsts uz augšu vai uz leju, kā tas ir transportlīdzeklī. Otrs gals novietots pāri novirzīšanas rullītim, kura horizontālā ass ir paralēla tā siksnas posma plaknei, kuram pielikts slogs, un siksnas posms, kas novietots pāri rullītim, atrodas horizontāli.

7.2.3.4.   Testējamo ierīci novieto tā, lai tās centrs, atrodoties visaugstākajā pozīcijā, kādā to var pacelt, būtu 300 ± 5 mm attālumā no atbalsta virsmas, un 50 N slogs būtu 100 ± 5 mm attālumā no minētās atbalsta virsmas.

7.2.3.5.   Pēc tam veic 20 ± 2 pirmstesta ciklu sēriju un 1 000 ± 5 ciklu sēriju ar frekvenci 30 ± 10 cikli minūtē un kopējo amplitūdu 300 ± 20 mm vai tādu, kā noteikts 7.2.5.2.6.2. punktā. Slodzi, kuras lielums ir 50 N, pieliek tikai tajā laikā, kad notiek 100 ± 20 mm pārvietošanās katrā pusposmā. Mikroslīdēšanu mēra no tā stāvokļa, kāds radies pēc 20 pirmstesta cikliem.

7.2.4.   Spriegotājs

7.2.4.1.   Savilkšanas spēks

7.2.4.1.1.   Savilkšanas spēku mēra, izmantojot drošības jostas komplektu, kas aplikts manekenam kā 7.1.3. punktā paredzētajā dinamiskajā testā. Siksnas spriegojumu mēra cik iespējams tuvu (tomēr nepieskaroties) saskares punktiem ar manekenu, kamēr siksna tiek ievilkta ar ātrumu aptuveni 0,6 m minūtē.

7.2.4.2.   Spriegotājmehānisma izturīgums

7.2.4.2.1.   Siksnu izvelk un ļauj tai atkal savilkties tik daudz ciklu, cik vajadzīgs, ar ātrumu, kas nepārsniedz 30 ciklus minūtē. Spriegotājiem ar avārijas bloķēšanu katru piekto ciklu papildina ar parāvienu, lai spriegotājs bloķētos. Parāvienus izdara vienādā skaitā pie pieciem dažādiem siksnas izvilkumiem, proti, tad, kad no spriegotāja izvilkti 90, 80, 75, 70 un 65 % no siksnas kopgaruma. Tomēr, ja siksnas garums pārsniedz 900 mm, minētais, procentos izteiktais siksnas izvilkums attiecas uz pēdējiem 900 mm, ko var izvilkt no spriegotāja.

7.2.4.3.   Bloķēšanas procedūra spriegotājiem ar avārijas bloķēšanu

7.2.4.3.1.   Spriegotāja bloķēšanos vienreiz testē stāvoklī, kad siksna ir iztīta no spriegotāja pilnā garumā mīnus 300 ± 3 mm.

7.2.4.3.2.   No spriegotāja, kura bloķēšanos aktivizē siksnas kustība, siksnu izvelk virzienā, kādā parasti notiek siksnas izvilkšana, ja spriegotājs ir uzstādīts transportlīdzeklī.

7.2.4.3.3.   Spriegotāju jutību pret transportlīdzekļa paātrinājumiem testē iepriekš minētajā siksnas izvilkuma stāvoklī un abos virzienos gar divām savstarpēji perpendikulārām asīm, kas ir horizontālas, ja transportlīdzeklī spriegotājus paredzēts uzstādīt tā, kā norādījis bērnu ierobežotājsistēmas ražotāju. Ja uzstādīšanas stāvoklis nav norādīts, testēšanas iestāde sazinās ar bērnu ierobežotājsistēmas ražotāju. Vienu no šiem testa virzieniem tehniskais dienests, kas veic apstiprināšanas testus, izraugās tā, lai radītu visnelabvēlīgākos apstākļus attiecībā uz bloķēšanas mehānisma aktivizēšanos.

7.2.4.3.4.   Testa iekārtas konstrukcija nodrošina, ka vajadzīgais paātrinājums tiek sasniegts ar vidējo paātrinājuma pieauguma ātrumu vismaz 25 g/s (8).

7.2.4.3.5.   Lai pārbaudītu atbilstību 6.7.3.2.1.3. un 6.7.3.2.1.4. punkta prasībām, spriegotāju uzstāda uz horizontālas virsmas, kuru pēc tam sasver ar ātrumu, kas nepārsniedz 2° sekundē, līdz spriegotājs bloķējas. Testu atkārto ar sasvēršanu citos virzienos, lai pārliecinātos, ka prasības tiek izpildītas.

7.2.4.4.   Korozijas tests

7.2.4.4.1.   Korozijas testu veic, kā noteikts iepriekš 7.1.1. punktā.

7.2.4.5.   Putekļizturības testēšana

7.2.4.5.1.   Spriegotāju ievieto testa kamerā, kā aprakstīts šo noteikumu 3. pielikumā. Spriegotāja stāvoklis ir tāds pats kā tad, ja tas ir uzstādīts transportlīdzeklī. Testa kamerā atrodas putekļi, kā norādīts 7.2.4.5.2. punktā. No spriegotāja izvelk 500 mm garu siksnas posmu un atstāj izvilktu, izņemot to, ka to 10 reizes pilnīgi ievelk un izvelk vienas vai divu minūšu laikā pēc katras putekļu samaisīšanas reizes. Piecas stundas ik pēc 20 minūtēm putekļus samaisa, piecas sekundes pūšot eļļu un mitrumu nesaturošu saspiestu gaisu, kura manometriskais spiediens ir 5,5 ± 0,5 bāri, caur atveri ar diametru 1,5 ± 0,1 mm.

7.2.4.5.2.   Iepriekš 7.2.4.5.1. punktā aprakstītajā testā izmantotie putekļi sastāv no aptuveni 1 kg sausa kvarca. Daļiņu izmēra sadalījums ir šāds:

(a)

tādas, kas iet caur 150 μm atveri, kuru veidojošās stieples diametrs ir 104 μm: 99 līdz 100 %;

(b)

tādas, kas iet caur 105 μm atveri, kuru veidojošās stieples diametrs ir 64 μm: 76 līdz 86 %;

(c)

tādas, kas iet caur 75 μm atveri, kuru veidojošās stieples diametrs ir 52 μm: 60 līdz 70 %;

7.2.5.   Siksnu statiskais tests

7.2.5.1.   Siksnas stiprības tests

7.2.5.1.1.   Katru testu veic diviem jauniem siksnas paraugiem, kas ir kondicionēti, kā norādīts šo noteikumu 6.7.4. punktā.

7.2.5.1.2.   Katru siksnu satver stiepes stiprības testa iekārtas spailēs. Spaiļu konstrukcija ir tāda, lai nepieļautu siksnas pārtrūkšanu pie tām vai to tuvumā. Pārvietošanas ātrums ir aptuveni 100 ± 20 mm/min. Parauga brīvā daļa, kas atrodas starp iekārtas spailēm, testa sākumā ir 200 mm ± 40 mm.

7.2.5.1.2.1.   Spriegojumu palielina, līdz siksna pārtrūkst, un reģistrē pārraušanas spēku.

7.2.5.1.3.   Ja siksna izslīd vai pārtrūkst pie tieši pie spailēm vai līdz 10 mm attālumā no tām, tad testa rezultāts nav derīgs, un testu veic vēlreiz, ņemot jaunu paraugu.

7.2.5.2.   Siksnu paraugus, kas minēti 3.2.3. punktā, kondicionē šādi.

7.2.5.2.1.   Kondicionēšana iekštelpās

7.2.5.2.1.1.   Siksnu 24 ± 1 stundas tur vidē, kuras temperatūra ir 23 °C ± 5 °C un gaisa relatīvais mitrums 50 ± 10 %. Ja testu neveic tūlīt pēc kondicionēšanas, tad paraugu līdz testa sākumam ievieto hermētiski noslēgtā traukā. Pārraušanas spēku nosaka piecu minūšu laikā pēc siksnas izņemšanas no kondicionējošās vides vai trauka.

7.2.5.2.2.   Kondicionēšana gaismā

7.2.5.2.2.1.   Piemēro Ieteikuma ISO/105-B02 (1978) noteikumus. Siksnu pakļauj gaismas iedarbībai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai standartzilā krāsviela Nr. 7 izbalotu līdz 4. pustonim pelēkās krāsas skalā.

7.2.5.2.2.2.   Pēc šādas iedarbības siksnu vismaz 24 stundas tur vidē, kuras temperatūra ir 23 °C ± 5 °C un gaisa relatīvais mitrums 50 ± 10 %. Pārraušanas spēku nosaka piecu minūšu laikā pēc siksnas izņemšanas no kondicionējošās vides.

7.2.5.2.3.   Kondicionēšana aukstumā

7.2.5.2.3.1.   Siksnu vismaz 24 stundas tur vidē, kuras temperatūra ir 23 °C ± 5 °C un gaisa relatīvais mitrums 50 ± 10 %.

7.2.5.2.3.2.   Pēc tam siksnu 90 ± 5 minūtes tur uz plakanas virsmas aukstuma kamerā, kurā gaisa temperatūra ir -30 °C ± 5 °C. Tad to saloka un salocīto siksnu slogo ar 2 ± 0,2 kg smagu slogu, kas iepriekš atdzesēts līdz -30 °C ± 5 °C. Kad siksna 30 ± 5 minūtes bijusi zem sloga tajā pašā aukstuma kamerā, slogu noņem, un piecu minūšu laikā pēc siksnas izņemšanas no aukstuma kameras izmēra pārraušanas spēku.

7.2.5.2.4.   Kondicionēšana karstumā

7.2.5.2.4.1.   Siksnu 180 ± 10 minūtes tur karsēšanas kamerā, kurā temperatūra ir 60 °C ± 5 °C un gaisa relatīvais mitrums 65 ± 5 %.

7.2.5.2.4.2.   Pārraušanas spēku nosaka piecu minūšu laikā pēc siksnas izņemšanas no karsēšanas kameras.

7.2.5.2.5.   Ūdens iedarbība

7.2.5.2.5.1.   Siksnu uz 180 ± 10 minūtēm pilnībā iegremdē destilētā ūdenī, kura temperatūra ir 20 °C ± 5 °C un kuram pievienots neliels daudzums mitrinātāja. Drīkst izmantot jebkuru mitrinātāju, kas ir piemērots testējamajai šķiedrai.

7.2.5.2.5.2.   Pārraušanas spēku nosaka 10 minūšu laikā pēc siksnas izņemšanas no ūdens.

7.2.5.2.6.   Abrazīvā kondicionēšana

7.2.5.2.6.1.   Sastāvdaļas vai ierīces, kurām jāveic abrazīvā testēšana, pirms testa vismaz 24 stundas tur vidē, kuras temperatūra ir 23 °C ± 5 °C un gaisa relatīvais mitrums 50 ± 10 %. Telpas temperatūra testēšanas laikā ir 15 °C līdz 30 °C.

7.2.5.2.6.2.   Tabulā norādīti vispārīgie nosacījumi attiecībā uz katru testu.

8.   tabula

 

Slodze (N)

Cikli minūtē

Ciklu skaits

1. veida procedūra

10 ± 0,1

30 ± 10

1 000 ± 5

2. veida procedūra

5 ± 0,05

30 ± 10

5 000 ± 5

Ja siksnas garums nav pietiekošs, lai testēšanu veiktu 300 mm pārvietojumam, testu var veikt īsākam posmam, kura garums ir vismaz 100 mm.

7.2.5.2.6.3.   Īpaši testa nosacījumi

7.2.5.2.6.3.1.   1. veida procedūra: piemēro, ja siksna virzās caur ātrās regulēšanas regulētājierīci. Vienai siksnai vertikāli un pastāvīgi pieliek 10 N lielu slodzi. Otru siksnu, kas atrodas horizontāli, piestiprina ierīcei, kas nodrošina siksnai kustību turp un atpakaļ. Regulētājierīci novieto tā, lai horizontālā siksna paliktu nospriegota (sk. 5. pielikuma 1. attēlu).

7.2.5.2.6.3.2.   2. veida procedūra: piemēro, ja siksna, virzoties caur cietu daļu, maina virzienu. Šā testa laikā leņķi, ko veido abas siksnas viena pret otru, ir tādi, kā parādīts 5. pielikuma 2. attēlā. Pieliek pastāvīgu 5 N lielu slodzi. Ja siksna, virzoties caur stingru daļu, maina virzienu vairāk nekā vienu reizi, slodzi var palielināt virs 5 N, lai sasniegtu paredzēto 300 mm siksnas virzību caur šo stingro daļu.

7.2.6.   Bērnu ierobežotājam tieši uzmontētu regulatoru kondicionēšanas tests

Ievieto lielāko manekenu, kuram ierobežotājs ir paredzēts, tāpat kā dinamiskajam testam, tostarp ievērojot iepriekš 7.1.3.5. punktā norādīto standarta vaļīgumu. Uz siksnas vietā, kur siksnas brīvais gals ieiet regulatorā, novelk atsauces līniju.

Izņem manekenu un ievieto ierobežotāju kondicionēšanas stendā, kā parādīts 16. pielikuma 1. attēlā.

Siksnu vairākkārt velk caur regulētājierīci, un velkamā posma kopējais garums ir vismaz 150 mm. Šī kustība ir tāda, ka caur regulētājierīci virzās vismaz 100 mm siksnas tajā atsauces līnijas pusē, kas ir virzienā uz siksnas brīvo galu, un atlikušais attālums (apm. 50 mm) — integrālā jostu pilnkomplekta pusē no atsauces līnijas.

Ja siksnas garums no atsauces līnijas virzienā uz siksnas brīvo galu nav pietiekams, lai varētu veikt iepriekš aprakstīto pārvietošanu, 150 mm garo pārvietošanu caur regulatoru veic no pilnībā izvilkta jostu pilnkomplekta stāvokļa.

Ciklu izpildes ātrums ir 10 ± 1 cikli/minūtē, ar ātrumu uz "B" 150 ± 10 mm/s.

7.2.7.   Temperatūras tests

7.2.7.1.   Sastāvdaļas, kas minētas 6.6.5.1. punktā, nepārtraukti uz vismaz 24 stundām ieliek vidē virs ūdens virsmas slēgtā telpā, kur vides temperatūra ir vismaz 80 °C, un pēc tam atdzesē vidē, kuras temperatūra nepārsniedz 23 °C. Tūlīt pēc atdzesēšanas perioda secīgi veic trīs 24 stundas ilgus ciklus, un katrs no cikliem sastāv no šādām secīgām darbībām:

(a)

nepārtraukti 6 stundas uztur vidi, kuras temperatūra ir vismaz 100 °C, un šādus vides apstākļus iegūst ne vēlāk kā 80 minūtes pēc cikla sākuma, pēc tam

(b)

nepārtraukti 6 stundas uztur vidi, kuras temperatūra ir ne vairāk kā 0 °C, un šādus vides apstākļus iegūst ne vēlāk kā 90 minūtēs, pēc tam

(c)

atlikušajā 24 stundu cikla laikā uztur vidi, kuras temperatūra ir ne vairāk kā 23 °C.

7.2.8.   Nokomplektētais sēdeklis vai ar ISOFIX fiksētājierīcēm aprīkotā sastāvdaļa (piemēram, ISOFIX pamatne), ja tai ir atbrīvošanas poga, tiek stingri nostiprināta pie testa iekārtas tādā veidā, ka ISOFIX savienotāji ir vertikāli savietoti, kā parādīts 3. attēlā. Pie ISOFIX savienotājiem pievieno 350 mm garu stieni, kura diametrs ir 6 mm. Stieņa galos pieliek 5 kg masu.

7.2.8.1.   Atbrīvošanas pogai vai rokturim gar fiksētu asi, kas atrodas paralēli pogas/roktura sākotnējās pārvietošanās virzienam pieliek atbrīvošanai nepieciešamo spēku; ģeometriskais centrs atrodas tajā ISOFIX fiksētājierīces virsmas daļā, kurai jāpieliek atbrīvošanai nepieciešamais spiediens.

7.2.8.2.   ISOFIX fiksētājierīces atbrīvošanai nepieciešamo spēku, izmantojot dinamometru vai līdzīgu ierīci, pieliek normālā veidā un virzienā, kā norādīts ražotāja sagatavotajā lietotāja rokasgrāmatā. Kontaktvirsma ir pulēta metāla puslode ar rādiusu 2,5 ± 0,1 mm, ja spiež atbrīvošanas pogu, vai arī pulēts metāla āķis ar 25 mm rādiusu.

7.2.8.3.   Ja bērnu ierobežotāja konstrukcija neļauj izmantot 7.2.8.1. un 7.2.8.2. punktā aprakstīto procedūru, ar tā tehniskā dienesta piekrišanu, kurš veic testu, var izmantot alternatīvu metodi.

7.2.8.4.   Mērāmais ISOFIX fiksētājierīces atbrīvošanas spēks ir spēks, kas vajadzīgs, lai atbrīvotu pirmo savienotāju.

7.2.8.5.   Testu veic jaunam sēdeklim un atkārto sēdeklim, kas ir bijis pakļauts 6.7.5.1. punktā norādītajai cikliskajai procedūrai.

Image

7.3.   Izmēģinājumu stenda spilvena sertificēšana

7.3.1.   Testa stenda spilvenu sertificē, kad tas ir jauns, lai noteiktu trieciena radītās iespiešanās un lielākā palēninājuma sākotnējās vērtības, un pēc tam to dara pēc katriem 50 dinamiskajiem testiem vai vismaz reizi mēnesī atkarībā no tā, kurš gadījums ir ātrāk, vai pirms katra testa, ja testēšanas stendu izmanto bieži.

7.3.2.   Sertificēšanas un mērīšanas procedūras atbilst tām, kas noteiktas ISO 6487 jaunākajā redakcijā; mērīšanas aprīkojums atbilst specifikācijām, kādas noteiktas datu kanālam ar kanāla filtra klasi (CFC) 60.

Ar šo noteikumu 14. pielikumā noteikto testēšanas ierīci veic trīs testus, 150 ± 5 mm no spilvena priekšējās malas uz viduslīnijas un 150 ± 5 mm uz abām pusēm no viduslīnijas.

Ierīci novieto vertikāli uz plakanas cietas virsmas. Trieciena masas objektu nolaiž, līdz tas pieskaras virsmai, un iestata iespiešanās atzīmi nulles pozīcijā. Ierīci novieto vertikāli virs testējamā punkta, paceļ masas objektu 500 ± 5 mm augstumā un ļauj tam brīvi krist, triecoties pret testa stenda sēdekļa spilvena virsmu. Reģistrē iespiešanās dziļumu un palēninājuma līkni.

7.3.3.   Lielākās reģistrētās vērtības neatšķiras no sākotnējām vērtībām vairāk kā par 15 %.

7.4.   Dinamisko reakciju reģistrēšana

7.4.1.   Lai noteiktu manekena reakcijas un tā pārvietošanos, visus dinamiskos testus reģistrē atbilstīgi šādiem nosacījumiem.

7.4.1.1.

Filmēšanas un ierakstīšanas nosacījumi:

(a)

ierakstīšanas ātrums ir vismaz 1 000 kadri sekundē;

(b)

video vai digitālā datu nesējā ieraksta vismaz testa pirmās 300 ms.

7.4.1.2.

Neprecizitātes aprēķināšana

 

Testēšanas laboratorijām ir manekena galvas pārvietojuma mērījumu neprecizitātes aprēķināšanas procedūras, un tās piemēro šīs procedūras. Neprecizitāte ir līdz ± 25 mm.

 

Starptautisko standartu piemēri šādai procedūrai ir Eiropas Akreditācijas organizācijas standarts EA-4/02 vai ISO 5725:1994, vai vispārējās mērījumu neprecizitātes (GUM) metode.

7.5.   Mērīšanas procedūras atbilst tām, kas noteiktas ISO 6487 jaunākajā versijā. Kanāla frekvences klases ir šādas.

9.   tabula

Mērījuma veids

CFC(FH)

Atslēgšanās frekvence (FN)

Ratiņu paātrinājums

600

Sk. ISO 6487 A pielikumu

Drošības jostu slodzes

600

Sk. ISO 6487 A pielikumu

Krūškurvja paātrinājums

600

Sk. ISO 6487 A pielikumu

Galvas paātrinājums

1 000

1 650 Hz

Spēks uz kakla augšējo daļu

600

 

Spēka moments uz kakla augšējo daļu

600

 

Krūškurvja ieliekums

600

 

Paraugu ņemšanas ātrumam vajadzētu būt vismaz 10 reizes pārsniegt kanāla frekvences klasi (t. i., iekārtās ar kanāla frekvences klasi 1 000, minimālais paraugu ņemšanas ātrums ir 10 000 paraugi sekundē katram kanālam).

8.   TIPA APSTIPRINĀJUMA UN RAŽOŠANAS KVALIFIKĀCIJAS TESTU PROTOKOLI

8.1.

Testa protokolā atzīmē visu testu un mērījumu rezultātus, tostarp šādus testa datus:

(a)

testā izmantotās ierīces veidu (palēninājuma vai paātrinājuma ierīce);

(b)

ātruma kopējās izmaiņas;

(c)

ratiņu ātrums tieši pirms trieciena (tikai palēninājuma ratiņiem);

(d)

paātrinājuma vai palēninājuma līkne visā ratiņu ātruma maiņas laikā un vismaz pēdējās 300 ms;

(e)

laiks (ms), kad manekena galva sasniedz savu maksimālo pārvietojumu dinamiskā testa veikšanas laikā;

(f)

sprādzes novietojums testa laikā, ja tas ir maināms;

(g)

jebkādas atteices vai bojājumi;

(h)

šādi manekena kritēriji: HIC, galvas paātrinājums 3 ms, kakla augšējās daļas stiepes spēks, kakla augšējās daļas spēka moments, krūškurvja ieliekums, un

(i)

klēpja siksnas spēks.

8.2.

Ja nav ievērotas šo noteikumu 6. pielikuma 3. papildinājumā ietvertās prasības attiecībā uz stiprinājumiem, tad testa protokolā apraksta, kā uzstādīta bērnu ierobežotājsistēma, un norāda svarīgākos leņķus un izmērus.

8.3.

Ja bērnu ierobežotājsistēmu testē transportlīdzeklī vai transportlīdzekļa konstrukcijā, testa protokolā norāda arī paņēmienu, kas izmantots, lai transportlīdzekļa konstrukciju piestiprinātu pie ratiņiem, norāda bērnu ierobežotājsistēmas un transportlīdzekļa sēdekļa novietojumu un transportlīdzekļa sēdekļa atzveltnes slīpumu.

8.4.

Tipa apstiprinājuma un ražošanas kvalifikācijas testa protokolos reģistrē marķējuma pārbaudes un uzstādīšanas un lietošanas instrukciju pārbaudes.

9.   RAŽOJUMU KVALIFIKĀCIJA

9.1.   Lai pārliecinātos, vai ražotāja ražošanas sistēma ir apmierinoša, tehniskais dienests, kas ir veicis tipa apstiprinājuma testus, veic ražošanas kvalifikācijas testus saskaņā ar 9.2. punktu.

9.2.   Bērnu ierobežotājsistēmu ražošanas kvalifikācija

Katra jauna, apstiprināta i-Size un konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētas bērnu ierobežotājsistēmas tipa ražošanu pakļauj ražošanas kvalifikācijas testiem. Ražošanas atbilstības noteikšanai var noteikt papildu pārbaudes, ievērojot 11.1.3. punktu.

Šim nolūkam no pirmās ražošanas partijas nejaušas izlases veidā ņem piecus bērnu ierobežotājsistēmu paraugus.

Par pirmo ražošanas partiju uzskata pirmo saražoto bērnu ierobežotājsistēmu kopumu, kurā ir vismaz 50, bet ne vairāk kā 5 000 bērnu ierobežotājsistēmu.

9.2.1.   Frontālā un aizmugures trieciena dinamiskie testi

9.2.1.1.

Piecām bērnu ierobežotājsistēmām veic 7.1.3. punktā aprakstīto dinamisko testu. Tehniskais dienests, kas veica tipa apstiprināšanas testus, izraugās apstākļus, kādos tipa apstiprināšanas dinamiskajos testos tika iegūts lielākais horizontālais galvas gājiens, izņemot iepriekš 6.6.4.1.6.2. punktā aprakstītos apstākļus. Visas piecas bērnu ierobežotājsistēmas testē vienādos apstākļos.

9.2.1.2.

Attiecībā uz katru iepriekš 9.2.1.1. punktā aprakstīto testu, mēra 6.6.4.3.1. punktā aprakstītos traumu kritērijus; un

uz priekšu vērstām bērnu ierobežotājsistēmām, mēra iepriekš 6.6.4.4.1.1. punktā aprakstīto galvas gājienu;

uz aizmuguri vērstām bērnu ierobežotājsistēmām un kulbiņām mēra iepriekš 6.6.4.4.1.2.1. punktā aprakstīto galvas gājienu.

9.2.1.3.

Galvas gājiena maksimālie rezultāti atbilst šādiem diviem nosacījumiem.

9.2.1.3.1.

Neviena vērtība nepārsniedz 1,05 L un

X + S nepārsniedz L,

kur:

L

=

paredzētā robežvērtība,

X

=

vērtību vidējais lielums,

S

=

vērtību standartnovirze.

9.2.1.3.2.

Traumu kritēriju rezultāti atbilst 6.6.4.3.1. punkta prasībām un turklāt 9.2.1.3.1. punktā noteikto X + S vērtības nosacījumu piemēro 3 ms perioda ierobežotajiem traumu kritēriju rezultātiem (kā noteikts iepriekš 6.6.4.3.1. punktā) un reģistrē tikai informatīvām vajadzībām.

9.2.2.   Sānu trieciena dinamiskie testi

9.2.3.   Marķējuma kontrole

9.2.3.1.

Tehniskais dienests, kas veica apstiprināšanas testus, verificē, vai marķējums atbilst šo noteikumu 4. punkta prasībām.

9.2.3.2.

Uzstādīšanas un lietošanas instrukciju kontrole.

9.2.3.3.

Tehniskais dienests, kas veica apstiprināšanas testus, verificē, vai uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas atbilst šo noteikumu 14. punkta prasībām.

10.   RAŽOŠANAS ATBILSTĪBAS UN KĀRTĒJIE TESTI

Ražošanas atbilstības nodrošināšanas procedūras atbilst nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324–E/ECE/TRANS/505/Rev.2) izklāstītajām procedūrām, ievērojot šādas prasības.

10.1.

Visas bērnu ierobežotājsistēmas, kas apstiprinātas saskaņā ar šiem noteikumiem, tiek ražotas tā, lai tās atbilstu apstiprinātajam tipam, šajā nolūkā ievērojot iepriekš 6. līdz 7. punktā noteiktās prasības.

10.2.

Tiek ievērotas šo noteikumu 12. pielikumā izklāstīto prasību minimums attiecībā uz kontroles procedūrām ražošanas atbilstības nodrošināšanai.

10.3.

Tipa apstiprināšanas iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā drīkst verificēt atbilstības kontroles metodes, ko piemēro katrā ražotnē. Šo verifikāciju parastais biežums ir divas reizes gadā.

11.   BĒRNU IEROBEŽOTĀJSISTĒMAS MODIFIKĀCIJA UN APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANA

11.1.

Par katru bērnu ierobežotājsistēmas modifikāciju ziņo tai tipa apstiprināšanas iestādei, kas apstiprinājusi bērnu ierobežotājsistēmu. Šī tipa apstiprināšanas iestāde var vai nu

11.1.1.

uzskatīt, ka veiktajām modifikācijām nevarētu būt vērā ņemamas negatīvas ietekmes un ka bērnu ierobežotājsistēma joprojām atbilst prasībām, vai arī

11.1.2.

par testu veikšanu atbildīgajam tehniskajam dienestam pieprasīt papildu testa protokolu.

11.2.

Par atteikumu vai piekrišanu izsniegt apstiprinājumu, norādot izmaiņas, šā nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus, ziņo saskaņā ar iepriekš 5.3. punktā noteikto procedūru.

11.1.3.

Ja ir vajadzīgs papildu testa protokols, salīdzina galvas horizontālā gājiena rezultātu ar sliktāko no iepriekš reģistrētajiem rezultātiem:

(a)

ja gājiens ir lielāks, tad jāveic jauna ražošanas kvalifikācijas testēšana;

(b)

ja gājiens ir mazāks, ražošanas kvalifikācijas testi nav jāveic.

11.4.

Tipa apstiprināšanas iestāde, kas paplašina apstiprinājumu, piešķir tam sērijas numuru un par to informē pārējās 1958. gada nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 1. pielikumā.

12.   SANKCIJAS PAR RAŽOŠANAS NEATBILSTĪBU

12.1.

Apstiprinājumu, kas piešķirts bērnu ierobežotājsistēmai atbilstīgi šiem noteikumiem, var anulēt, ja bērnu ierobežotājsistēma, uz kuras ir 5.4. punktā noteiktie elementi, neiztur 9. punktā paredzētās izlases veida pārbaudes vai neatbilst apstiprinātajam tipam.

12.2.

Ja nolīguma puse, kura piemēro šos noteikumus, atsauc iepriekš piešķirtu apstiprinājumu, tā, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst paraugam šo noteikumu 1. pielikumā, par to informē pārējās nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus.

13.   PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA

13.1.

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc ražot kāda noteikta tipa bērnu ierobežotājsistēmu saskaņā ar šiem noteikumiem, tas attiecīgi informē tipa apstiprināšanas iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Saņemot šādu paziņojumu, minētā tipa apstiprināšanas iestāde, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst šo noteikumu 1. pielikumā sniegtajam paraugam, par to paziņo citām Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus.

14.   INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM

14.1.

Visām bērnu ierobežotājsistēmām tās valsts valodā, kurā ierīci pārdod, pievieno instrukcijas ar turpmāk noteikto saturu.

14.2.

Uzstādīšanas instrukcijā ietver šādu informāciju.

14.2.1.

"i-Size" kategorijas bērnu ierobežotājsistēmām uz iepakojuma ārpuses ir skaidri saredzama šāda etiķete.

Paziņojums

Šī ir "i-Size" bērnu ierobežotājsistēma. Saskaņā ar noteikumiem Nr. 129 tā ir apstiprināta izmantošanai ar "i-Size" saderīgās transportlīdzekļu sēdvietās, kā šo transportlīdzekļu rokasgrāmatās norādījuši transportlīdzekļu ražotāji.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar bērnu ierobežotājsistēmas ražotāju vai mazumtirgotāju.

14.2.2.

Attiecībā uz "konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētu ISOFIX" bērnu ierobežotājsistēmu kategoriju informācija par transportlīdzekli, kurā to drīkst izmantot, ir skaidri redzama tirdzniecības vietā, neizņemot bērnu ierobežotājsistēmu no iepakojuma.

14.2.3.

Bērnu ierobežotājsistēmas ražotājs uz ārējā iepakojuma norāda adresi, uz kuru pircējs var rakstīt, lai iegūtu papildu informāciju par bērnu ierobežotājsistēmas uzstādīšanu konkrētos automobiļos.

14.2.4.

Uzstādīšanas paņēmiens, kas ilustrēts ar fotoattēliem un/vai ļoti skaidriem zīmējumiem.

14.2.5.

Lietotājam norāda, ka bērnu ierobežotājsistēmas cietajām daļām un plastmasas daļām jābūt izvietotām un uzstādītām tā, lai parastos transportlīdzekļa izmantošanas apstākļos tās nevarētu iesprūst bīdāmā sēdeklī vai transportlīdzekļa durvīs.

14.2.6.

Lietotājs būtu jāinformē, ka kulbiņas novietojamas perpendikulāri transportlīdzekļa garenvirziena asij.

14.2.7.

Attiecībā uz bērnu ierobežotājsistēmām, kas vērstas uz aizmuguri, pircējam iesaka tās nelietot sēdvietās, kurām uzstādīti aktīvie frontālās sadursmes gaisa spilveni. Šī informācija ir skaidri redzama pārdošanas vietā, nenoņemot iepakojumu.

14.2.8.

Uz “i-Size ierobežotājsistēmām īpašām vajadzībām” pārdošanas vietā, neizņemot bērnu ierobežotājsistēmu no iepakojuma, ir skaidri redzama šāda informācija.

Šī “i-Size ierobežotājsistēma īpašām vajadzībām” ir konstruēta tā, lai papildus balstītu bērnus, kuriem ir grūtības pareizi sēdēt parastos sēdekļos. Vienmēr pie ārsta noskaidrojiet, vai jūsu bērnam šī ierobežotājsistēma ir piemērota.

14.3.

Lietošanas instrukcijā iekļauj šādu informāciju.

14.3.1.

Pasažieru, kam šī ierīce paredzēta, "izmēru diapazons" un maksimālā masa.

14.3.2.

Lietošanas paņēmienu parāda ar fotogrāfijām un/vai ar ļoti skaidriem zīmējumiem. Attiecībā uz sēdekļiem, kurus var lietot gan vērstus uz priekšu, gan uz aizmuguri, jāsniedz skaidrs brīdinājums, ka bērnu ierobežotājsistēmai jābūt vērstai tikai uz aizmuguri, līdz bērna vecums pārsniedz norādīto robežvērtību vai kādu citu ar izmēriem saistītu kritēriju.

14.3.3.

Uz priekšu vērstām bērnu ierobežotājsistēmām uz iepakojuma ārpuses ir skaidri redzama šāda informācija.

"UZMANĪBU – NEIZMANTOT UZ PRIEKŠU VĒRSTĀ STĀVOKLĪ, JA BĒRNS IR JAUNĀKS PAR 15 mēnešiem (Skatīt norādījumus)".

14.3.4.

Ir nepārprotami izskaidrota sprādzes un regulētājierīču darbība.

14.3.5.

Tiek ieteikts, ka visām siksnām, kas saista ierobežotājsistēmu ar transportlīdzekli, vajadzētu būt nospriegotām, ka balstam, ja tāds ir, vajadzētu atrasties saskarē ar transportlīdzekļa grīdu, ka visām siksnām, ar kurām ierobežo bērnu, vajadzētu būt noregulētām atbilstoši bērna ķermeņa uzbūvei un ka siksnām nevajadzētu būt savērptām.

14.3.6.

Uzsver, ka ir svarīgi raudzīties, lai klēpja siksnas būtu uzliktas pietiekami zemu tā, ka iegurnis ir stingri nofiksēts.

14.3.7.

Iesaka ierīci nomainīt, ja negadījumā tā bijusi pakļauta spēcīgai mehāniskai iedarbībai.

14.3.8.

Ir sniegti norādījumi par tīrīšanu.

14.3.9.

Lietotājam tiek sniegts vispārīgs brīdinājums par to, ka ir bīstami mainīt vai papildināt ierīces konstrukciju, ja to nav apstiprinājusi tipa apstiprināšanas iestāde, un ka bīstamību rada bērnu ierobežotājsistēmas ražotāja sniegtās uzstādīšanas instrukcija nepietiekami rūpīga ievērošana.

14.3.10.

Ja krēslam nav auduma pārvalka, iesaka sargāt krēslu no saules gaismas, jo tas var kļūt pārāk karsts bērna ādai.

14.3.11.

Iesaka bērnus neatstāt bērnu ierobežotājsistēmā bez uzraudzības.

14.3.12.

Iesaka labi nostiprināt bagāžu vai citus priekšmetus, kas sadursmes gadījumā varētu radīt traumas.

14.3.13.

Iesaka:

14.3.13.1.

nelietot bērnu ierobežotājsistēmu bez pārvalka;

14.3.13.2.

neaizstāt bērnu ierobežotājsistēmas pārvalku ne ar vienu citu, kā tikai ar ražotāja ieteikto, jo pārvalkam ir būtiska nozīme ierobežotājsistēmas darbībā.

14.3.14.

Nodrošina, lai instrukcija varētu tikt saglabāta pie bērnu ierobežotājsistēmas visā tās ekspluatācijas laikā vai tās būtu pieejamas transportlīdzekļa rokasgrāmatā, ja ir iebūvētās ierobežotājsistēmas.

14.3.15.

i-Size bērnu ierobežotājsistēmas” gadījumā lietotājam norāda, ka jāskata arī transportlīdzekļa ražotāja rokasgrāmata.

15.   TO TEHNISKO DIENESTU NOSAUKUMS UN ADRESE, KAS ATBILDĪGI PAR APSTIPRINĀŠANAS TESTU VEIKŠANU, KĀ ARĪ TIPA APSTIPRINĀŠANAS IESTĀŽU NOSAUKUMS UN ADRESE

1958. gada nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam to tehnisko dienestu nosaukumu un adresi, kas atbildīgi par apstiprināšanas testu veikšanu, kā arī to tipa apstiprināšanas iestāžu nosaukumu un adresi, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta veidlapas, kas apliecina citās valstīs izdotu apstiprinājumu, tā paplašinājumu, atteikumu, atsaukšanu vai pilnīgu ražošanas pārtraukšanu.


(1)  1958. gada nolīguma pušu pazīšanas numuri ir minēti Konsolidētās rezolūcijas par transportlīdzekļu konstrukciju (R.E.3) 3. pielikumā, dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend. 3.

(2)  Bērnu ierobežotājsistēmas ietaise, kā definēts Noteikumos Nr. 16 (drošības jostas).

(3)  HPC: sk. 17. pielikumu

(4)  Jāpārskata 3 gadu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

(5)  Jāpārskata 3 gadu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

(6)  Jāpārskata 3 gadu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

(7)  Jāpārskata 3 gadu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

(8)  g = 9,81 m/s2.


1. PIELIKUMS

PAZIŅOJUMS

(maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))

Image

Image


2. PIELIKUMS

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZVIETOJUMS

Image

Bērnu ierobežotājsistēma ar iepriekš norādīto apstiprinājuma marķējumu ir ierīce, kuru var uzstādīt jebkurā transportlīdzeklī ar i-Size saderīgu sēdvietu un izmantot 40 – 70 cm izmēru diapazonā un ar masas ierobežojumu 24 kg; tā ir apstiprināta Francijā (E2) ar numuru 002439. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar prasībām Noteikumos par mehāniskajos transportlīdzekļos izmantotu uzlabotu bērnu ierobežotājsistēmu apstiprināšanu, kuros grozījumi izdarīti ar 00. grozījumu sēriju. Uz apstiprinājuma marķējuma ir jānorāda arī noteikumu numurs, kam seko tās grozījumu sērijas numurs, saskaņā ar kuru apstiprinājums ir piešķirts.

Image

Bērnu ierobežotājsistēma ar iepriekš norādīto apstiprinājuma marķējumu ir ierīce, kuru nevar uzstādīt jebkurā transportlīdzeklī un kuru var izmantot 40 – 70 cm izmēru diapazonā un ar masas ierobežojumu 24 kg; tā ir apstiprināta Francijā (E2) ar numuru 002450. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar prasībām Noteikumos par mehāniskajos transportlīdzekļos izmantotu, konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētu ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmu apstiprināšanu, kuros grozījumi izdarīti ar 00. grozījumu sēriju. Uz apstiprinājuma marķējuma ir jānorāda arī noteikumu numurs, kam seko tās grozījumu sērijas numurs, saskaņā ar kuru apstiprinājums ir piešķirts.

Piezīme. Apstiprinājuma numurs un papildu simbols(-i) atrodas cieši līdzās aplim un vai nu virs vai zem burta “E”, vai arī pa kreisi vai pa labi no tā. Apstiprinājuma numura cipari atrodas tajā pašā burta “E” pusē un ir vērsti tajā pašā virzienā. Papildu simbols(-i) atrodas diametrāli pretējā apļa pusē attiecībā pret apstiprinājuma numuru. Apstiprinājuma numuros nevajadzētu izmantot romiešu ciparus, lai novērstu sajaukšanu ar citiem simboliem.


3. PIELIKUMS

PUTEKĻIZTURĪBAS TESTA IEKĀRTAS PARAUGS

Image

Image


4. PIELIKUMS

KOROZIJAS TESTS

1.   TESTA IEKĀRTA

1.1.

Testa iekārta sastāv no miglas kameras, sāls šķīduma tvertnes, atbilstīgi kondicionēta saspiesta gaisa padeves iekārtas, vienas vai vairākām smidzināšanas sprauslām, paraugu statīviem, kameras apsildes ierīces un nepieciešamajām vadības ierīcēm. Iekārtas izmērs un uzbūves īpatnības var atšķirties ar nosacījumu, ka tiek nodrošināti testam vajadzīgie apstākļi.

1.2.

Ir svarīgi nodrošināt, lai šķīduma pilieni, kas uzkrājas pie kameras griestiem vai tās vāka, nekristu uz testa paraugiem.

1.3.

Šķīduma pilieni, kas nokrīt no testa paraugiem, nenonāk atpakaļ tvertnē un netiek atkārtoti izsmidzināti.

1.4.

Iekārta nav konstruēta no materiāliem, kuri ietekmē miglas korodējošo iedarbību.

2.   TESTA PARAUGU ATRAŠANĀS VIETA MIGLAS KAMERĀ

2.1.

Paraugus, izņemot spriegotājus, atbalsta vai iekar 15° līdz 30° slīpumā pret vertikāli un, vēlams, paralēli galvenajam virzienam, kādā horizontālā miglas plūsma šķērso kameru, ņemot vērā, kura ir galvenā testējamā virsma.

2.2.

Spriegotājus atbalsta vai iekar tā, lai siksnas uztīšanai paredzēto tītavu asis būtu perpendikulāras galvenajam virzienam, kādā horizontālā miglas plūsma šķērso kameru. Arī atvere, kas spriegotājā paredzēta siksnai, ir vērsta šajā galvenajā virzienā.

2.3.

Paraugus novieto tā, lai migla uz visiem tiem varētu brīvi nosēsties.

2.4.

Paraugus novieto tā, lai nepieļautu sāls šķīduma nopilēšanu no viena parauga uz citu.

3.   SĀLS ŠĶĪDUMS

3.1.

Sāls šķīdumu sagatavo, 5 ± 1 nātrija hlorīda masas daļas izšķīdinot 95 daļās destilēta ūdens. Sāls ir nātrija hlorīds, kurā praktiski nav niķeļa un vara piemaisījumu un kurš sausā stāvoklī satur ne vairāk kā 0,1 % nātrija jodīda un ne vairāk kā 0,3 % kopējo piemaisījumu.

3.2.

Šķīdums ir tāds, lai pēc izsmidzināšanas 35 °C temperatūrā savāktā šķīduma pH būtu diapazonā no 6,5 līdz 7,2.

4.   SASPIESTAIS GAISS

4.1.

Saspiestais gaiss, ar kuru caur sprauslu vai sprauslām izsmidzina sāls šķīdumu, nesatur eļļu un netīrumus, un tā spiediens ir no 70 kN/m2 līdz 170 kN/m2.

5.   APSTĀKĻI MIGLAS KAMERĀ

5.1.

Miglas kameras iedarbības zonā temperatūru uztur 35 °C ± 5 °C robežās. Lai savāktu šķīduma pilienus no testa paraugiem vai no citiem avotiem, iedarbības zonā novieto vismaz divus tīrus miglas pilienu savācējus. Savācējus novieto testa paraugu tuvumā: vienu pēc iespējas tuvāk kādai no sprauslām, bet otru – pēc iespējas tālāk no visām sprauslām. Migla ir tāda, lai uz katriem 80 cm2 horizontālā savākšanas laukuma katrā savācējā nonāktu vidēji 1,0 līdz 2,0 ml šķīduma stundā, mērot vidējo vērtību vismaz 16 stundu ilgā laikposmā.

5.2.

Sprauslu vai sprauslas vērš vai ieregulē tā, lai izsmidzinātais šķīdums testa paraugus neskartu tieši.


5. PIELIKUMS

ABRAZĪVĀ NODILUMA UN MIKROSLĪDĒŠANAS TESTS

1.   attēls

1. veida procedūra

Image

A piemērs

Image

B piemērs

Testa iekārtu paraugi atbilstoši regulētājierīces tipam

2.   attēls

2. veida procedūra

Image

Image

3.   attēls

Mikroslīdēšanas tests

Image

Testēšanas ierīcei 50 N slodzi vertikāli pieliek tā, lai slodzi radošais objekts nešūpotos un siksna nesavērptos.

Fiksētājierīci nostiprina pie 50 N sloga tādā pašā veidā, kā tas ir transportlīdzeklī.


6. PIELIKUMS

RATIŅU APRAKSTS

1.   RATIŅI

1.1.

Bērnu ierobežotājsistēmu testos uz ratiņiem atrodas tikai sēdeklis, un ratiņu masa ir lielāka nekā 380 kg. "Konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētu ISOFIX" kategorijas bērnu ierobežotājsistēmu testos ratiņu masa kopā ar uz tiem nostiprinātu transportlīdzekļa konstrukciju ir lielāka nekā 800 kg.

2.   KALIBRĒŠANAS EKRĀNS

2.1.

Ratiņiem ir stingri piestiprināts kalibrēšanas ekrāns, uz kura ir skaidri marķēta kustības ierobežojuma līnija, lai, izmantojot fotouzņēmumus, būtu iespējams pārliecināties par to, ka ir izpildīti kritēriji attiecībā uz kustību uz priekšu.

3.   TESTA STENDS

3.1.   Testa stendam ir šāda konstrukcija.

3.1.1.

Stingra atzveltne fiksētā stāvoklī, kuras izmēri norādīti šā pielikuma 1. papildinājumā.

3.1.2.

Stingrs sēdeklis, kura izmēri norādīti šā pielikuma 1. papildinājumā. Sēdekļa aizmugurējā daļa ir izgatavota no stingras metāla plāksnes. Sēdekļa priekšējā daļa ir izgatavota arī no caurules ar 20 mm diametru.

3.1.3.

Lai nodrošinātu piekļuvi ISOFIX stiprinājumu sistēmai, testa stenda sēdekļa spilvena aizmugurē ir izveidotas atveres, kā norādīts šā pielikuma 1. papildinājumā.

3.1.4.

Testa stenda platums ir 800 mm.

3.1.5.

Atzveltne un sēdeklis ir noklāti ar poliuretāna putām, kuru raksturlielumi norādīti 1. tabulā. Spilvena izmēri ir norādīti šā pielikuma 1. papildinājumā.

1.   tabula

 

Standarts

Vērtība

Mērvienība

Blīvums

EN ISO 845

68-74

kg/m3

Spiedes pretestība

EN ISO 3386/1 (40 % saspiešana)

13

kPa

Ieliekuma slodze ar iespieduma metodi (ILD)

EN ISO 2439B (40 % saspiešana)

500 (+/15 %)

N

Stiepes stiprība

EN ISO 1798

≥ 150

kPa

Galīgais pagarinājums

EN ISO 1798

≥ 120

%

Paliekošā deformācija pēc saspiešanas

EN ISO 1856 (22 h / 50 % / 70 °C)

≤ 3

%

3.1.6.

Poliuretāna putas ir pārklātas ar audumu aizsardzībai pret saules stariem, audums ir izgatavots no poliakrilāta šķiedras, un tā īpašības ir norādītas 2. tabulā.

2.   tabula

Īpatnējā masa (g/m2) 290

Pārraušanas izturība saskaņā ar DIN 53587 testa paraugam, kura platums ir 50 mm

Garenvirzienā (kg): 120

Šķērsvirzienā (kg): 80

3.1.7.

Testa stenda sēdekļa spilvena un testa stenda sēdekļa atzveltnes pārklāšana

3.1.7.1.

Testa stenda sēdekļa spilvens ir izgatavots no kvadrātveida formas putu bloka (800 × 575 × 135 mm) tā (sk. šā pielikuma 1. papildinājuma 1. attēlu), lai tā forma līdzinātos alumīnija pamatplāksnes formai, kā parādīts šā pielikuma 1. papildinājuma 2. attēlā.

3.1.7.2.

Pamatplāksnē izurbj sešus caurumus stiprināšanai pie ratiņiem ar skrūvēm. Caurumus urbj gar plāksnes garāko malu, pa trim katrā pusē, un to atrašanās vieta ir atkarīga no ratiņu konstrukcijas. Caur caurumiem izliek sešas skrūves. Ir ieteicams ar piemērotu līmvielu skrūves pie plāksnes pielīmēt. Pēc tam skrūves nostiprina ar uzgriežņiem.

3.1.7.3.

Pārklāja materiālu (1 250 × 1 200 mm, sk. šā pielikuma 1. papildinājuma 3. attēlu) šķērsām pārgriež tā, lai pēc pārklāšanas materiāla malas savstarpēji nepārklātos. Starp pārklāja materiāla malām vajadzētu būt apmēram 100 mm lielai atstarpei. Tādēļ materiāls jānogriež apmēram 1 200 mm attālumā.

3.1.7.4.

Uz pārklāja materiāla visā tā platumā novelk divas līnijas. Līnijas velk 375 mm attālumā no pārklāja materiāla viduslīnijas (sk. šā pielikuma 1. papildinājuma 3. attēlu).

3.1.7.5.

Testa stenda sēdekļa spilvenu novieto uz pārklāja materiāla ar augšu uz leju tā, ka alumīnija pamatplāksne atrodas virspusē.

3.1.7.6.

Pārklāja materiālu nostiepj abās pusēs, līdz uz tā novilktās līnijas ir vienā līmenī ar alumīnija pamatplāksnes malām. Vietā, kur atrodas skrūves, pārklāja materiālā izdara nelielus iegriezumus un pārvelk to pāri skrūvēm.

3.1.7.7.

Vietā, kur pamatplāksnē un putās ir rievas, pārklāja materiālu iegriež.

3.1.7.8.

Pārklāju pielīmē alumīnija plāksnei ar elastīgu līmi. Pirms līmēšanas ir jānoņem uzgriežņi.

3.1.7.9.

Malās esošos atlokus saloka uz plāksnes un arī pielīmē.

3.1.7.10.

Rievās esošos atlokus ieloka iekšā un piestiprina ar spēcīgu līmlenti.

3.1.7.11.

Elastīgajai līmei jāžūst vismaz 12 stundu.

3.1.7.12.

Testa stenda sēdekļa atzveltnes spilvenu pārklāj tieši tādā pašā veidā kā testa stenda sēdekļa spilvenu, izņemot to, ka līnijas uz pārklāja materiāla

(1 250 × 850 mm) novelk 333 mm attālumā no materiāla viduslīnijas.

3.1.8.

Līnija Cr sakrīt ar līniju, kurā krustojas testa stenda sēdekļa spilvena virsējā plakne un testa stenda atzveltnes spilvena priekšējā plakne.

3.2.   Uz aizmuguri vērstu ierīču testēšana

3.2.1.

Uz ratiņiem uzstāda īpašu rāmi, kas atbalsta bērnu ierobežotājsistēmu, kā parādīts 1. attēlā.

3.2.2.

Ratiņiem stingri piestiprina tērauda cauruli tā, lai 5 000 ± 50 N liela slodze, kas pielikta caurules centrā horizontālā virzienā, neradītu pārvietošanos, kas pārsniedz 2 mm.

3.2.3.

Caurules izmēri ir šādi: 500 × 100 × 90 mm.

1. attēls

Iekārtojums uz aizmuguri vērstas ierīces testēšanai

Image

Izmēri norādīti mm

3.3.   Ratiņu grīdas panelis

3.3.1.

Ratiņu grīdas panelis ir izgatavots no līdzenas, vienmērīga biezuma un sastāva metāla loksnes (sk. šā pielikuma 3. papildinājuma 2. attēlu).

3.3.1.1.

Grīdas panelis ir nekustīgi uzmontēts uz ratiņiem. Grīdas paneļa augstumu attiecībā pret Cr ass projekcijas punktu (izmērs (1) šā pielikuma 2. papildinājuma 2. attēlā) koriģē tā, lai tiktu ievērotas prasības šo noteikumu 7.1.3.6.3. punktā.

3.3.1.2.

Grīdas panelis ir konstruēts tā, lai virsmas cietība nebūtu mazāka par 120 HB saskaņā ar standartu EN ISO 6506-1:1999.

3.3.1.3.

Pieliekot tam 5 kN koncentrētu vertikālo slodzi, grīdas panelis vertikālā virzienā pārvietojas ne vairāk kā 2 mm attiecībā pret Cr asi, un tam nerodas paliekoša deformācija.

3.3.1.4.

Grīdas paneļa virsmas nelīdzenums nepārsniedz 6,3 Ra saskaņā ar ISO 4287:1997.

3.3.1.5.

Grīdas panelis ir projektēts tā, lai pēc bērnu ierobežotājsistēmas dinamiskā testa saskaņā ar šiem noteikumiem nerastos paliekoša deformācija.

4.   APTURĒŠANAS IERĪCE

4.1.

Šī ierīce sastāv no diviem vienādiem amortizatoriem, kas uzstādīti paralēli viens otram.

4.2.

Ja nepieciešams, uz katru nominālās masas palielinājumu par 200 kg, uzstāda papildu amortizatoru. Katrs amortizators sastāv no šādiem elementiem:

4.2.1.

ārējais korpuss no tērauda caurules;

4.2.2.

poliuretāna caurule enerģijas absorbēšanai;

4.2.3.

pulēts tērauda izvirzījums olīvas formā, kas iespiežas absorbētājā; un

4.2.4.

stienis un trieciena plate.

4.3.

Šīs enerģijas absorbcijas ierīces dažādo daļu izmēri norādīti shēmā šā pielikuma 2. papildinājumā.

4.4.

Absorbējošās vielas īpašības ir norādītas šā pielikuma 3. un 4. tabulā.

4.5.

Pirms izmantot to šo noteikumu 7. pielikumā paredzētajos kalibrēšanas testos, nokomplektēto apturēšanas ierīci vismaz 12 stundas tur vidē, kuras temperatūra ir 15 līdz 25 °C. Apturēšanas ierīces ekspluatācijas prasības, veicot visu tipu testus, atbilst prasībām, kas noteiktas 7. pielikuma 1. un 2. papildinājumā. Pirms bērnu ierobežotājsistēmas dinamiskā testa nokomplektēto apturēšanas ierīci vismaz 12 stundas tur vidē, kuras temperatūra ir tāda pati kā kalibrēšanas testā ± 2 °C. Var izmantot arī citas ierīces, ar ko var iegūt līdzvērtīgus rezultātus.

3.   tabula

Absorbējošā materiāla "A" īpašības  (2)

(Ja nav norādīts citādi, nosaka ar ASTM metodi 2000 (1980))

Cietība pēc Šora A:

88 ± 2 pie temperatūras 20 ± 5 °C

Plīšanas pretestība:

Ro ≥ 300 kg/cm2

Minimālais pagarinājums:

Ao ≥ 400 %

Modulis pie 100 % pagarinājuma:

≥ 70 kg/cm2

Modulis pie 300 % pagarinājuma:

≥ 130 kg/cm2

Trauslums zemā temperatūrā (ASTM metode D 736):

5 stundas -55 °C temperatūrā

Saspiešanas paliekošā deformācija (B metode):

22 stundas 70 °C temperatūrā, ≤ 45 %

Blīvums 25 °C temperatūrā:

1,08 līdz 1,12

Novecošana gaisa iedarbībā (ASTM metode D 573 (1981)):

 

70 stundas 100 °C temperatūrā:

Cietība pēc Šora: maksimālā variācija ± 3

Plīšanas pretestība: samazinājums < 10 % no Ro

Pagarinājums: samazinājums < 10 % no Ao

Masa: samazinājums < 1 %

Iegremdēšana eļļā (ASTM metode D 471 (1979), eļļa Nr. 1):

 

70 stundas 100 °C temperatūrā:

Cietība pēc Šora: maksimālā variācija ± 4

Plīšanas pretestība: samazinājums < 15 % no Ro

Pagarinājums: samazinājums < 10 % no Ao

Tilpums: palielinājums < 5 %

Iegremdēšana eļļā (ASTM metode D 471 (1979), eļļa Nr. 3):

 

70 stundas 100 °C temperatūrā:

Plīšanas pretestība: samazinājums < 15 % no Ro

Pagarinājums: samazinājums < 15 % no Ao

Tilpums: palielinājums < 20 %

Iegremdēšana destilētā ūdenī:

 

1 nedēļa 70 °C temperatūrā:

Plīšanas pretestība: samazinājums < 35 % no Ro

 

Pagarinājums: palielinājums < 20 % no Ao


4.   tabula

Absorbējošā materiāla "B" īpašības

(Ja nav norādīts citādi, nosaka ar ASTM metodi 2000 (1980))

Cietība pēc Šora A:

88 ± 2 pie temperatūras 20 ± 5 °C

Plīšanas pretestība:

Ro ≥ 300 kg/cm2

Minimālais pagarinājums:

Ao ≥ 400 %

Modulis pie 100 % pagarinājuma:

≥ 70 kg/cm2

Modulis pie 300 % pagarinājuma:

≥ 130 kg/cm2

Trauslums zemā temperatūrā (ASTM metode D 736):

5 stundas -55 °C temperatūrā

Saspiešanas paliekošā deformācija (B metode):

22 stundas 70 °C temperatūrā, ≤ 45 %

Blīvums 25 °C temperatūrā:

1,08 līdz 1,12

Novecošana gaisa iedarbībā (ASTM metode D 573 (1981)):

 

70 stundas 100 °C temperatūrā:

Cietība pēc Šora: maksimālā variācija ± 4

Plīšanas pretestība: samazinājums < 15 % no Ro

Pagarinājums: samazinājums < 10 % no Ao

Tilpums: palielinājums < 5 %

Iegremdēšana eļļā (ASTM metode D 471 (1979), eļļa Nr. 3):

 

70 stundas 100 °C temperatūrā:

Plīšanas pretestība: samazinājums < 15 % no Ro

Pagarinājums: samazinājums < 15 % no Ao

Tilpums: palielinājums < 20 %

Iegremdēšana destilētā ūdenī:

 

1 nedēļa 70 °C temperatūrā:

Plīšanas pretestība: samazinājums < 35 % no Ro

 

Pagarinājums: palielinājums < 20 % no Ao


(1)  Šis izmērs ir 210 mm ar regulēšanas diapazonu ±70 mm.

(2)  Adrese attiecīgo ASTM standartu saņemšanai ir šāda: ASTM, 1916 Race Street, Philadelphia, USA PA 19 103.

1. Papildinājums

1.   Attēls

Sēdekļa un sēdekļa spilvenu izmēri

Image

Image

Izmēri mm

2.   Attēls

Alumīnija pamatplāksnes izmēri

Image

3.   Attēls

Pārklāja materiāla izmēri (izmēri mm)

Image

2. Papildinājums

Stiprinājumu izkārtojums un lietošana uz testa ratiņiem

1.

Stiprinājumus izvieto, kā parādīts turpmākajā attēlā.

2.

i-Size "universālās", "īpaši paredzētās" un "ierobežotas lietošanas" kategorijas bērnu ierobežotājsistēmām izmanto šādus stiprinājuma punktus: H1 un H2.

3.

Testējot bērnu ierobežotājsistēmas, kurām ir augšējā siksna, izmanto stiprinājumu G1 vai G2.

4.

Bērnu ierobežotājsistēmām, kurās izmanto balstu, tehniskais dienests izraugās lietojamos stiprinājumus, kā minēts iepriekš 3. punktā, un noregulējot balstu, kā norādīts šo noteikumu 7.1.3.6.3. punktā.

5.

Konstrukcija, uz kuras izvietoti stiprinājumi, ir stingra. Ja augšējiem stiprinājumiem garenvirzienā pieliek 980 N lielu spēku, tad tie šajā virzienā izkustas ne vairāk kā par 0,2 mm. Ratiņi ir konstruēti tā, lai testa laikā stiprinājumus balstošajās detaļās nerastos paliekoša deformācija.

1.   attēls

Skats no augšas. Stends ar stiprinājumiem (vispārīgā pielaide: ±2)

Image

2.   attēls

Skats no sāniem. Stends ar stiprinājumiem (vispārīgā pielaide: ±2)

Image

3. Papildinājums

Sānu trieciena durvju parametri

1.   DURVJU PANEĻU PARAMETRI

Triecienu saņemošo durvju izmēri un sākumstāvoklis attiecībā pret stendu ir aprakstīti turpmākajos attēlos.

Durvju paneļa stingrums un izturība ir pietiekama, lai nepieļautu pārmērīgas svārstības vai ievērojamas deformācijas dinamiskā sānu trieciena testā.

1.   attēls

Durvju paneļa ģeometriskie raksturlielumi un stāvoklis T0. Skats no augšas.

Image

2.   attēls

Durvju paneļa ģeometriskie raksturlielumi. Skats no sāniem.

Image

3.   attēls

Durvju paneļa aptuvenā maksimālā iespiešanās. Skats no sāniem (informācijai)

Image

2.   PANEĻA POLSTERĒJUMA SPECIFIKĀCIJAS

2.1.   Vispārīga informācija

Durvju panelis ir polsterēts ar 55 mm polsterējuma materiālu (6. pielikuma 3. papildinājuma 1. attēls), kam jāatbilst ekspluatācijas rādītājiem, kā aprakstīts šo noteikumu 3. papildinājuma 2.3. punktā, ko testēšanas vajadzībām ierīko, kā aprakstīts šo noteikumu 3. papildinājuma 2.2. punktā.

2.2.   Testa procedūra paneļa polsterējuma materiāla novērtēšanai

Tests sastāv no vienkārša kritiena testa, izmantojot sfērisku galvas modeli. Sfēriskā galvas modeļa diametrs ir 150 mm un masa ir 6 kg (± 0,1 kg). Trieciena ātrums ir 4 m/s (± 0,1 m/s). Mērinstrumentiem vajadzētu būt tādiem, lai būtu iespējams novērtēt pirmā kontakta starp triecienelementu un paraugu laiku, kā arī galvas modeļa paātrinājumu vismaz trieciena virzienā (Z virzienā).

Materiāla parauga izmēriem vajadzētu būt 400 x 400 mm. Paraugam triecienu vajadzētu saņemt centrā.

2.3.   Polsterējuma materiāla ekspluatācijas raksturlielumu kritēriji

Pirmā kontakta laiks starp parauga materiālu un galvas modeli (t0) ir 0 ms.

Triecienelementa paātrinājums nepārsniedz 58 g.

4.   attēls

Polsterējuma materiāla koridors

Image

Atšifrējums

1 –

augšējā robeža 58 g

2 –

maksimuma apakšējā robeža pie 53 g (11 līdz 12 ms)

3 –

paātrinājuma samazinājuma augšējā robeža (15 g pie 20,5 ms līdz 10 g pie 21,5 ms)

4 –

paātrinājuma samazinājuma apakšējā robeža (10 g pie 20 ms līdz 7 g pie 21 ms)


7. PIELIKUMS

RATIŅU PALĒNINĀJUMA VAI PAĀTRINĀJUMA LĪKNE KĀ LAIKA FUNKCIJA

Visos gadījumos kalibrēšanas un mērīšanas procedūras atbilst tām, kas noteiktas starptautiskajā standartā ISO 6487; mērīšanas aprīkojums atbilst specifikācijām datu kanālam ar kanāla frekvences klasi (CFC) 60.

1. papildinājums

Frontāls trieciens

Ratiņu palēninājuma vai paātrinājuma līkne kā laika funkcija

Frontāls trieciens. Testa impulss 1

Dažādo līkņu definēšana

Laiks (ms)

Paātrinājums (g)

Koridora apakšējā robeža

Paātrinājums (g)

Koridora augšējā robeža

0

10

20

0

50

20

28

65

20

+80

28

100

0

120

0

Noteikumi Nr. 44. Frontāls trieciens

Image

Papildu segments attiecas tikai uz paātrinājuma ratiņiem.

2. papildinājums

Trieciens no aizmugures

Ratiņu palēninājuma vai paātrinājuma līknes kā laika funkcija

Trieciens no aizmugures. Testa impulss 2

Dažādo līkņu definēšana

Laiks (ms)

Paātrinājums (g)

Koridora apakšējā robeža

Paātrinājums (g)

Koridora augšējā robeža

0

21

10

0

 

10

7

20

14

37

14

52

7

52

0

 

70

21

70

0

Noteikumi Nr. 44. Trieciens no aizmugures

Image

Papildu segments attiecas tikai uz paātrinājuma ratiņiem.

3. papildinājums

Sānu trieciens

Relatīvā ātruma līkne starp ratiņiem un durvju paneli kā laika funkcija

Sānu trieciens. Testa ātruma 3. koridors

Image

Relatīvā ātruma apakšējais koridors

Image

Relatīvā ātruma augšējais koridors

Image

Durvju ātruma attiecībā pret zemi apakšējais koridors (durvju pārvietošanās tests tikai t0)

Image

Durvju ātruma attiecībā pret zemi augšējais koridors (durvju pārvietošanās tests tikai t0)

Image

Dažādo līkņu definēšana

Laiks (ms)

Relatīvais durvju/stenda ātrums (m/s)

Apakšējais koridors

Relatīvais durvju/stenda ātrums (m/s)

Augšējais koridors

0

6,375

7,25

15

5,5

18

6,2

60

0

70

0

Piezīme. Koridoru nosaka, pamatojoties uz attiecīgo testēšanas laboratoriju pieredzi.

4. papildinājums

1.   DURVJU PANEĻA DEFINĒŠANA

Durvju paneļa ģeometriskie rādītāji atbilst stenda definīcijai.

Rasējums durvju raksturošanai tiks sagatavots atbilstoši NPACS stendam.

2.   PANEĻA POLSTERĒJUMA SPECIFIKĀCIJA

2.1.   Vispārīga informācija

Durvju paneļa trieciena virsma ir pilnībā pārklāta ar 55 mm biezu polsterējuma materiālu. Šis materiāls atbilst ekspluatācijas kritērijiem, kas noteikti šā papildinājuma 2.3. punktā, testēšanu veicot saskaņā ar šā pielikuma 2.2. punktu.

Materiālu kombinācija, kas atzīta par atbilstošu šīm prasībām, ir norādīta šā papildinājuma 2.4. punktā.

2.2.   Testa procedūra paneļa polsterējuma materiāla novērtēšanai

Tests sastāv no vienkārša kritiena testa, izmantojot sfērisku galvas modeli. Sfēriskā galvas modeļa diametrs ir 150 mm un masa ir 6 kg (± 0,1 kg). Trieciena ātrums ir 4 m/s (± 0,1 m/s). Mērinstrumentiem vajadzētu būt tādiem, lai būtu iespējams novērtēt pirmā kontakta starp triecienelementu un paraugu laiku, kā arī galvas modeļa paātrinājumu vismaz trieciena virzienā (Z virzienā).

Materiāla parauga izmēriem vajadzētu būt 400 × 400 mm. Paraugam triecienu vajadzētu saņemt centrā.

2.3.   Polsterējuma materiāla ekspluatācijas raksturlielumu kritēriji

Pirmā kontakta laiks starp parauga materiālu un galvas modeli (t0) ir 0 ms.

Triecienelementa paātrinājums nepārsniedz 58 g.

1.   attēls

Polsterējuma materiāla koridors

Image

2.4.   Testa prasībām atbilstoša materiāla piemērs

35 mm bieza polihloroprēna CR4271 šūnu putu gumija, kas piestiprināta durvju paneļa konstrukcijai, pie kuras pēc tam piestiprināts 20 mm biezs Styrodur C2500 slānis. Styrodur slānis pēc katra testa ir jānomaina.


8. PIELIKUMS

MANEKENU APRAKSTS

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1.

Manekeni, kas izmantojami šo noteikumu vajadzībām, ir aprakstīti šajā pielikumā, Humanetics Innovative Solutions Inc. rasējumos un līdz ar manekeniem piegādātajās rokasgrāmatās.

1.2.

Drīkst izmantot alternatīvus manekenus ar nosacījumu, ka:

1.2.1.

tipa apstiprināšanas iestādei pierāda to ekvivalenci, un

1.2.2.

to izmantošanu reģistrē testa protokolā un paziņojuma veidlapā, kas norādīta šo noteikumu 1. pielikumā.

2.   MANEKENU APRAKSTS

2.1.

Turpmāk aprakstīto Q0, Q1, Q1,5, Q3, Q6 un Q10 manekenu izmēri un masa pamatojas attiecīgi uz 0, 1, 1,5, 3, 6, un 10,5 gadus vecu bērnu 50. procentiles antropometriskajiem rādītājiem.

2.2.

Manekeni sastāv no metāla un plastmasas skeleta, kas klāts ar plastmasā ietvertām putu materiāla daļām, kas veido ķermeņa daļas.

3.   KONSTRUKCIJA

3.1.   Galva

Galva ir izgatavota galvenokārt no sintētiskiem materiāliem. Galvas dobums ir pietiekami liels, lai tur varētu ievietot vairākus instrumentus, tostarp lineāros akselerometrus un leņķiskā ātruma sensorus.

3.2.   Kakls

Kakls ir elastīgs, un tas var plīst un liekties visos virzienos. No segmentiem sastāvoša konstrukcija nodrošina reālistiskas rotācijas kustības. Kakls ir aprīkots ar mazizstiepjamu kakla kordu, lai nepieļautu pārmērīgu izstiepšanos. Kakla kords ir paredzēts arī kā drošības kords, ja gumija neiztur slodzi. Uz kakla-galvas un kakla-rumpja saskarnes var uzstādīt sešu kanālu slodzes devēju. Q0, Q1 un Q1,5 manekeniem starp kaklu un rumpi nevar uzstādīt slodzes devēju.

3.3.   Krūškurvis

Bērna krūškurvi imitē ribu komplekts. Deformācijas var mērīt ar virknes potenciometru Q1 un Q1,5 manekenā un ar IR-TRACC sensoriem Q3, Q6 un Q10 manekenos. Pleci ar krūškurvi ir savienoti ar elastīgiem savienojumiem, kas pieļauj deformāciju virzienā uz leju.

3.4.   Uz mugurkaula var uzmontēt akselerometrus, lai mērītu lineāros paātrinājumus. Q0 krūškurvim ir vienkāršota uzbūve ar iestrādātu putu daļu visam rumpim.

3.5.   Vēderdobums

Vēderdobumu veido ar ādu pārvilktas putas. Nepieciešamā stingruma noteikšanai ir izmantoti bērnu biometriskie dati. Q0 vēderdobumam ir vienkāršota uzbūve ar iestrādātu putu daļu visam rumpim.

3.6.   Mugurkaula jostas daļa

Mugurkaula jostas daļa ir lokana gumijas caurule, kas pieļauj plīšanu un liekšanu visos virzienos. Starp mugurkaula jostas daļu un iegurni var uzstādīt sešu kanālu slodzes devēju (izņemot Q0 manekenam).

3.7.   Iegurnis

Iegurnis ir izgatavots kā krusta kaula un zarnkaula locītava, kas pārklāta ar plastmasas miesu ārējo kontūru imitēšanai. Kaulu daļā ievieto izņemamas gūžu locītavas. Iegurnī var uzstādīt akselerometra bloku. Ir pieejamas īpašas gūžu locītavas, kas ļauj manekenu novietot stāvus. Q0 manekena iegurnim ir vienkāršota konstrukcija ar iestrādātu putu daļu visam rumpim.

3.8.   Kājas

Kājas ir izgatavotas, izmantojot ar metālu pastiprinātus plastmasas kaulus, kas pārklāti ar PVC pārvilktām putu daļām, kas imitē augšstilba un apakšstilba miesu. Ceļu locītavas var fiksēt jebkādā stāvoklī. To var izmantot, lai atvieglotu manekena novietošanu stāvus. (Jāņem vērā, ka manekens nespēj noturēties stāvus bez ārēja atbalsta). Q0 manekena kājām ir vienkāršota konstrukcija, katru tā kāju veido viena vienota daļa, un celis ir saliekts nemainīgā leņķī.

3.9.   Rokas

Rokas ir izgatavotas, izmantojot plastmasas kaulus, kas pārklāti ar PVC pārvilktām putu daļām, kas imitē augšdelma un apakšdelma miesu. Elkoņu locītavas var fiksēt jebkādā stāvoklī. Q0 manekena rokām ir vienkāršota konstrukcija, katru tā roku veido viena vienota daļa, un elkonis ir saliekts nemainīgā leņķī.

4.   GALVENIE RAKSTURLIELUMI

4.1.   Masa

1.   tabula

Q-manekenu masas

 

Q0

Q1

Q1,5

Q3

Q6

Q10 projekta mērķi

Masa [kg]

Galva + kakls (ieskaitot akselerometra montāžas vietu)

1,10 ± 0,10

2,41 ± 0,10

2,80 ± 0,10

3,17 ± 0,10

3,94 ± 0,10

4,19

Rumpis (ieskaitot akselerometra montāžas vietu un krūškurvja ieliekuma sensoru)

1,50 ± 0,15

4,21 ± 0,25

4,74 ± 0,25

6,00 ± 0,30

9,07 ± 0,40

14,85 (ieskaitot apģērbu)

Kājas (kopā)

0,58 ± 0,06

1,82 ± 0,20

2,06 ± 0,20

3,54 ± 0,10

6,90 ± 0,10

12,50

Rokas (kopā)

0,28 ± 0,03

0,89 ± 0,20

1,20 ± 0,20

1,48 ± 0,10

2,49 ± 0,10

4,00

Apģērbs

0,27 ± 0,05

0,27 ± 0,05

0,30 ± 0,05

0,40 ± 0,10

0,55 ± 0,10

(sk. rumpis)

Kopā

3,73 ± 0,39

9,6 ± 0,80

11,10 ± 0,80

14,59 ± 0,70

22,95 ± 0,80

35,54

4.2.   Galvenie izmēri

2. attēls

Manekena galvenie izmēri

Image

2.   tabula

Q-manekena izmēri

Nr.

 

Q0

Q1

Q1,5

Q3

Q6

Q10 (projekta mērķi)

 

 

Izmēri, mm

17

Sēdus augstums (galva noliekta uz priekšu)

355 ± 9

479 ± 9

499 ± 9

544 ± 9

601 ± 9

< 748 ± 9

18

Plecu augstums (sēdus)

225 ± 7

298 ± 7

309 ± 7

329 ± 7

362 ± 7

473 ± 7

 

Augums (galva noliekta uz priekšu)

740 ± 9

800 ± 9

985 ± 9

1 143 ± 9

< 1 443 ± 9

5

Krūškurvja biezums

114 ± 5

113 ± 5

146 ± 5

141 ± 5

171 ± 5

15

Plecu platums

230 ± 7

227 ± 7

227 ± 7

259 ± 7

305 ± 7

338 ± 7

12

Gurnu platums

191 ± 7

194 ± 7

200 ± 7

223 ± 7

270 ± 7

1

Attālums no sēžas aizmugurējās daļas līdz ceļu priekšējai daļai

130 ± 5

211 ± 5

235 ± 5

305 ± 5

366 ± 5

488 ± 5

2

Attālums no sēžas aizmugurējās daļas līdz ceļa locītavas iekšpusei

161 ± 5

185 ± 5

253 ± 5

299 ± 5

418 ± 5

21

Augšstilba augstums sēdus stāvoklī

 

69

72

79

92

114

 

Starplikas augstums manekena novietošanai (1)

 

229 ± 2

237 ± 2

250 ± 2

270 ± 2

359 ± 2

Piezīmes.

1.   Locītavu regulēšana

Locītavas būtu jāieregulē saskaņā ar Q-manekenu rokasgrāmatās norādītajām procedūrām (2).

2.   Kontrolmēraparāti

Kontrolmēraparātus Q saimes manekenos uzstāda un kalibrē saskaņā ar procedūrām, kas aprakstītas Q manekenu rokasgrāmatās (2).


(1)  Sk. 7.1.3.5.2.1. punktu. Starplikas (plāksne ar eņģēm vai tamlīdzīga lokana ierīce) vai līdzīga elastīga ierīce) augstums ir vienāds ar plecu augstumu sēdus stāvoklī mīnus augšstilba augstums sēdus stāvoklī.

(2)  Q-manekena tehniskās specifikācijas un detalizēti rasējumi, kā arī tehniskās specifikācijas to noregulēšanai, lai veiktu šajos noteikumos paredzētos testus, pagaidu veidā ir deponēti ANO EEK (Palais de Nations, Ženēva, Šveice) bērnu ierobežotājsistēmu neformālās darba grupas tīmekļa vietnē (https://www2.unece.org/wiki/display/trans/Q-dummy+drawings). Kad šos noteikumus pieņems Pasaules forums transportlīdzekļu regulējuma saskaņošanai (WP.29), teksts, kas nosaka ierobežojumus rasējumu un tehnisko specifikāciju izmantošanai, no konkrētajām lapām tiks izņemts, un tas tiks atkārtoti ielādēts iepriekš minētajā tīmekļa vietnē. Pēc laikposma, kas neformālajai darba grupai vajadzīgs, lai pabeigtu manekenu tehnisko specifikāciju un rasējumu pārbaudi noteikumu 2. posma izpildei, galīgie rasējumi, par kuriem būs panākta vienošanās, tiks pārcelti uz 1958. gada un 1988. gada nolīgumu savstarpējo rezolūciju, kas pieejama Pasaules foruma WP.29 tīmekļa vietnē.


9. PIELIKUMS

FRONTĀLA TRIECIENA TESTS PRET BARJERU

1.1.   Testēšanas vieta

Testēšanas zona ir pietiekami plaša, lai tajā izvietotu ieskriešanās celiņu, barjeru un testam nepieciešamās tehniskās iekārtas. Celiņa pēdējā daļa vismaz 5 m pirms šķēršļa ir horizontāla, plakana un līdzena.

1.2.   Barjera

Barjera sastāv no dzelzsbetona bloka, kura priekšpuse ir vismaz 3 m plata un vismaz 1,5 m augsta. Barjeras biezums ir tāds, lai tā svērtu vismaz 70 tonnas. Priekšpuse ir vertikāla, perpendikulāra ieskriešanās celiņam un pārklāta ar 20 ± 1 mm bieziem finiera dēļiem labā stāvoklī. Barjera ir vai nu iestiprināta zemē vai novietota uz zemes, ja nepieciešams, izmantojot papildu atturmehānismus, lai ierobežotu tās pārvietošanos. Var izmantot arī barjeru ar atšķirīgiem parametriem, ja ar to iegūtie rezultāti ir vismaz tikpat viennozīmīgi.

1.3.   Transportlīdzekļa piedziņa

Trieciena brīdī transportlīdzeklis vairs nav pakļauts nekādu papildu stūrēšanas ierīču vai dzinēju iedarbībai. Tas sasniedz šķērsli, atrodoties perpendikulāri tam; maksimālā pieļaujamā novirze uz sāniem starp transportlīdzekļa priekšējās daļas vertikālo viduslīniju un sadursmes sienas vertikālo viduslīniju ir ± 30 cm.

1.4.   Transportlīdzekļa stāvoklis

1.4.1.

Testā izmantojamais transportlīdzeklis ir aprīkots ar visām parastajām sastāvdaļām un aprīkojumu, kāds iekļauts pašmasā, vai arī tas ir tādā stāvoklī, lai izpildītu šo prasību, ciktāl tas attiecas uz pasažieru nodalījuma būtiskām sastāvdaļām un aprīkojumu un transportlīdzekļa pašmasas sadalījumu kopumā.

1.4.2.

Ja transportlīdzekļa pārvietošanos nodrošina ar ārējiem līdzekļiem, tad degvielas padeves sistēma ir uzpildīta vismaz līdz 90 procentiem vai nu ar degvielu, vai ar šķidrumu, kas nav viegli uzliesmojošs un kura blīvums un viskozitāte līdzinās parasti izmantotajai degvielai. Visām pārējām sistēmām (bremžu šķidruma tvertnēm, radiatoram utt.) jābūt tukšām.

1.4.3.

Ja transportlīdzekli darbina ar tā paša dzinēju, tad degvielas tvertni piepilda vismaz līdz 90 procentiem. Visas pārējās šķidrumus saturošās tvertnes ir piepildītas līdz paredzētajam līmenim.

1.4.4.

Ja ražotājs to pieprasa, par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests var ļaut šajos noteikumos paredzētajiem testiem izmantot to pašu transportlīdzekli, ko izmanto citos noteikumos paredzētos testos (ieskaitot testus, kuros var tikt ietekmēta transportlīdzekļa konstrukcija).

1.5.   Trieciena ātrums

Trieciena ātrums ir 50 +0/-2 km/h. Tomēr, ja tests ir veikts ar lielāku trieciena ātrumu un ja transportlīdzeklis ir atbildis noteiktajām prasībām, testu uzskata par apmierinošu.

1.6.   Mērinstrumenti

1.5. punktā minētā ātruma reģistrēšanai izmantotā mērinstrumenta precizitāte ir 1 %.


10. PIELIKUMS

AIZMUGURES TRIECIENA TESTA PROCEDŪRA

1.   IETAISES, PROCEDŪRAS UN MĒRINSTRUMENTI

1.1.   Testēšanas vieta

Testa zonai jābūt pietiekami lielai, lai tajā varētu izvietot triecienelementa virzīšanas sistēmu, nodrošināt telpu, kur pēc trieciena pārvietoties transportlīdzeklim, kā arī uzstādīt testēšanas aprīkojumu. Tā testēšanas vietas daļa, kurā transportlīdzeklis saņem triecienu un pēc tam pārvietojas, ir horizontāla. (Virsmas slīpums nepārsniedz 3 %, mērot jebkurā vietā viena metra garumā.)

1.2.   Triecienelements

1.2.1.

Triecienelements ir no tērauda un ar stingru konstrukciju.

1.2.2.

Trieciena virsma ir plakana, tā ir vismaz 2 500 mm plata un 800 mm augsta. Tās malas ir noapaļotas, noapaļojuma rādiuss ir 40 līdz 50 mm. Tā ir pārklāta ar 20 ± 1 mm biezu finieri.

1.2.3.

Trieciena brīdī izpildās šādi nosacījumi:

1.2.3.1.

trieciena virsma atrodas vertikālā stāvoklī un perpendikulāri triecienam pakļautā transportlīdzekļa garenvirziena vidusplaknei;

1.2.3.2.

triecienelementa kustības virziens ir praktiski horizontāls un paralēls triecienam pakļautā transportlīdzekļa garenvirziena vidusplaknei;

1.2.3.3.

maksimālā pieļaujamā novirze uz sāniem starp triecienelementa virsmas vertikālo viduslīniju un triecienam pakļautā transportlīdzekļa garenvirziena vidusplakni ir 300 mm. Turklāt trieciena virsma trāpa visā triecienam pakļautā transportlīdzekļa platumā;

1.2.3.4.

trieciena virsmas apakšējās malas augstums virs zemes ir 175 ± 25 mm.

1.3.   Triecienelementa piedziņa

Triecienelements var vai nu būt piestiprināts pie ratiņiem (pārvietojamas barjeras), vai būt daļa no svārsta.

1.4.   Īpaši noteikumi, kas jāievēro, ja izmanto pārvietojamu barjeru

1.4.1.

Ja triecienelements ir piestiprināts pie ratiņiem (pārvietojamas barjeras) ar ierobežojošu elementu, šim elementam jābūt stingram un tādam, kas trieciena ietekmē nevar tikt deformēts; ratiņi trieciena brīdī spēj kustēties brīvi un vairs nav pakļauti piedziņas ierīces iedarbībai.

1.4.2.

Ratiņu un triecienelementa kopējā masa ir 1 100 ± 20 kg.

1.5.   Īpaši noteikumi, kas jāievēro, ja izmanto svārstu

1.5.1.

Attālums starp trieciena virsmas centru un svārsta rotācijas asi nav mazāks kā 5 m.

1.5.2.

Triecienelements ir brīvi iekārts stingrās svirās, un nekustīgi pie tām piestiprināts. Šādi veidotais svārsts ir tāds, kas trieciena ietekmē praktiski nevar tikt deformēts.

1.5.3.

Svārsts ir aprīkots ar apturēšanas ierīci, lai nepieļautu testa transportlīdzekļa pakļaušanu atkārtotam triecienam.

1.5.4.

Trieciena brīdī svārsta trieciena virsmas centra ātrums ir 30 līdz 32 km/h.

1.5.5.

Samazināto masu "mr" svārsta trieciena virsmas centrā definē kā kopējās masas "m", attāluma "a" (1) starp trieciena asi un rotācijas asi un attāluma "l" starp smaguma centru un rotācijas asi funkciju ar šādu vienādojumu:

Formula

1.5.6.

Samazinātā masa "mr" ir 1 100 ± 20 kg.

1.6.   Vispārīgi nosacījumi attiecībā uz triecienelementa masu un ātrumu

Ja tests ir veikts ar trieciena ātrumu, kas pārsniedz 1.5.4. punktā noteikto, un/vai ar masu, kas pārsniedz 1.5.3. vai 1.5.6. punktā noteikto, un ja transportlīdzeklis ir atbildis noteiktajām prasībām, testu uzskata par apmierinošu.

1.7.   Transportlīdzekļa stāvoklis testa laikā

Testā izmantojamais transportlīdzeklis ir aprīkots ar visām parastajām sastāvdaļām un aprīkojumu, kāds iekļauts tā pašmasā, vai arī tas ir tādā stāvoklī, lai izpildītu šo prasību, ciktāl tas attiecas uz transportlīdzekļa pašmasas sadalījumu kopumā.

1.8.   Pabeigtu transportlīdzekli, kurā saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem uzstādīta bērnu ierobežotājsistēma, novieto uz cietas, plakanas un līdzenas virsmas ar atbrīvotu stāvbremzi un ieslēgtu neitrālo pārnesumu. Vienā un tajā pašā trieciena testā var testēt vairāk par vienu bērnu ierobežotājsistēmu.


(1)  Attālums "a" ir vienāds ar aplūkojamā sinhronā svārsta garumu.


11. PIELIKUMS

TIPA APSTIPRINĀŠANAS SHĒMA (BLOKSHĒMA ISO 9002:2000)

Image

12. PIELIKUMS

RAŽOŠANAS ATBILSTĪBAS KONTROLE

1.   TESTI

Ir jāgūst pierādījumi, ka bērnu ierobežotājsistēmas atbilst prasībām, kas ir šo testu pamatā.

1.1.   Bloķēšanas robežas un ilgizturības verifikācija spriegotājiem ar avārijas bloķēšanu

Atbilstīgi šo noteikumu 7.2.4.3. punkta noteikumiem attiecīgi visnelabvēlīgākajā virzienā pēc tam, kad veikta ilgizturības testēšana, kas noteikta šo noteikumu 7.2.4.2., 7.2.4.4. un 7.2.4.5. punktā saskaņā ar prasību šo noteikumu 7.2.3.2.6. punktā.

1.2.   Ilgizturības verifikācija spriegotājiem, kuri bloķējas automātiski

Atbilstīgi šo noteikumu 7.2.4.2. punkta noteikumiem, ko papildina šo noteikumu 7.2.4.4. un 7.2.4.5. punktā norādītie testi saskaņā ar prasību šo noteikumu 6.7.3.1.3. punktā.

1.3.   Siksnu stiprības tests pēc kondicionēšanas

Atbilstīgi šo noteikumu 6.7.4.2. punktā aprakstītajai procedūrai pēc kondicionēšanas atbilstīgi šo noteikumu 7.2.5.2.1. līdz 7.2.5.2.5. punkta prasībām.

1.3.1.   Siksnu stiprības tests pēc abrazīvās apstrādes

Atbilstīgi šo noteikumu 6.7.4.2. punktā aprakstītajai procedūrai pēc kondicionēšanas atbilstīgi prasībām, kas aprakstītas šo noteikumu 7.2.5.2.6. punktā.

1.4.   Mikroslīdēšanas tests

Atbilstīgi šo noteikumu 7.2.3. punktā aprakstītajai procedūrai.

1.5.   Enerģijas absorbcija

Atbilstīgi šo noteikumu 6.6.2. punkta prasībām.

1.6.   Bērnu ierobežotājsistēmas ekspluatācijas īpašību verifikācija, to pakļaujot attiecīgajam dinamiskajam testam

Atbilstīgi šo noteikumu 7.1.3. punkta noteikumiem un tā, ka visas sprādzes ir iepriekš kondicionētas atbilstīgi šo noteikumu 6.7.1.6. punkta prasībām tā, lai būtu ievērotas attiecīgās šo noteikumu 6.6.4. punkta prasības (par bērnu ierobežotājsistēmas vispārīgajiem rādītājiem) un šo noteikumu 6.7.1.7.1. punkta prasības (par jebkuras slodzei pakļautas sprādzes rādītājiem) prasības.

1.7.   Temperatūras tests

Atbilstīgi šo noteikumu 6.6.5. punkta prasībām.

2.   TESTU BIEŽUMS UN REZULTĀTI

2.1.   Testēšanu, lai pārbaudītu atbilstību 1.1. līdz 1.5. punkta un 1.7. punkta prasībām, veic statistiski kontrolētā veidā un izlases kārtībā atbilstīgi vienai no parastajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām vismaz reizi gadā.

2.2.   Obligātie nosacījumi "universālās", "daļēji universālās" un "ierobežotās lietošanas" kategorijas bērnu ierobežotājsistēmu atbilstības kontrolei attiecībā uz dinamiskajiem testiem saskaņā ar 1.6. punktu.

Saskaņā ar attiecīgajām iestādēm apstiprinājuma turētājs uzrauga atbilstības kontroli, izmantojot partijas kontroles metodi (sk. turpmāk 2.2.1. punktu) vai izmantojot nepārtrauktas kontroles metodi (sk. turpmāk 2.2.2. punktu).

2.2.1.   Bērnu ierobežotājsistēmu partiju kontrole

2.2.1.1.

Apstiprinājuma turētājs bērnu ierobežotājsistēmas iedala partijās, kas attiecībā uz to ražošanā izmantotajām izejvielām vai starpproduktiem (dažādu krāsu korpusiem, dažāda ražojuma jostu pilnkomplektiem) un attiecībā uz ražošanas nosacījumiem ir pēc iespējas vienveidīgākas. Partijas vienību skaits nepārsniedz 5 000.

Pēc vienošanās ar attiecīgajām iestādēm, testus var veikt tehniskais dienests, vai par to īstenošanu ir atbildīgs apstiprinājuma turētājs.

2.2.1.2.

No katras partijas saskaņā ar 2.2.1.4. punkta noteikumiem atlasa paraugu vismaz no 20 % partijas vienību, un tam jābūt saražotam kopā ar attiecīgo partiju.

2.2.1.3.

Bērnu ierobežotājsistēmu un veicamo dinamisko testu raksturojums ir sniegts 2.2.1.4. punktā.

2.2.1.4.

Lai bērnu ierobežotājsistēmu partija būtu pieņemama, tai jāatbilst šādiem nosacījumiem.

Vienību skaits partijā

Paraugu skaits/bērnu ierobežotājsistēmu raksturlielumi

Kopējais paraugu skaits

Pieņemšanas kritēriji

Nepiemērotības kritēriji

Kontroles stingruma pakāpe

N < 500

Pirmais = 1MH

1

0

Parasta

Otrais = 1MH

2

1

2

500 < N < 5 000

Pirmais = 1MH+1LH

2

0

2

Parasta

Otrais = 1MH+1LH

4

1

2

N < 500

Pirmais = 2MH

2

0

2

Pastiprināta

Otrais = 2MH

4

1

2

500 < N < 5 000

Pirmais = 2MH+2LH

4

0

2

Pastiprināta

Otrais = 2MH+2LH

8

1

2

Piezīmes.

MH ir stingrāka konfigurācija (sliktākie apstiprināšanā vai apstiprinājuma paplašināšanā iegūtie rezultāti).

LH ir mazāk stingra konfigurācija.

Šis divkāršās paraugu ņemšanas plāns darbojas šādi.

 

Parastā kontrolē, ja pirmajā paraugā nav defektīvu vienību, partija tiek pieņemta, netestējot otru paraugu. Ja tajā ir divas defektīvas vienības, partija tiek izbrāķēta. Visbeidzot, ja tajā ir viena bojāta vienība, tiek ņemts otrs paraugs, un nosacījumiem iepriekš redzamās tabulas 5. slejā ir jāatbilst kumulatīvajam skaitlim.

 

Parastas kontroles vietā nosaka pastiprinātu kontroli, ja no 5 secīgām partijām tiek izbrāķētas divas. Parasta kontrole tiek atjaunota, ja tiek pieņemtas 5 secīgas partijas.

 

Ja kādu partiju izbrāķē, produkciju uzskata par neatbilstīgu, un partiju neizlaiž.

 

Ja tiek izbrāķētas divas secīgas pastiprinātai kontrolei pakļautas partijas, piemēro šo noteikumu 13. punkta noteikumus.

2.2.1.5.

Bērnu ierobežotājsistēmu atbilstības kontroli uzsāk īstenot, sākot ar partiju, kas saražota pēc pirmās partijas, kurai veic ražošanas kvalifikācijas testēšanu.

2.2.1.6.

Testu rezultāti, kas aprakstīti iepriekš 2.2.1.4. punktā, nepārsniedz L, kur L ir katram apstiprinājuma testam noteiktā robežvērtība.

2.2.2.   Pastāvīga kontrole

2.2.2.1.

Apstiprinājuma turētājam ir pienākums veikt pastāvīgu sava ražošanas procesa kvalitātes kontroli, pamatojoties uz statistisku izlasi un paraugu ņemšanu. Vienojoties ar attiecīgajām iestādēm, testus var veikt tehniskais dienests vai par to veikšanu ir atbildīgs apstiprinājuma turētājs, kas ir atbildīgs par ražojuma izsekojamību.

2.2.2.2.

Paraugus ņem atbilstīgi 2.2.2.4. punkta noteikumiem.

2.2.2.3.

Bērnu ierobežotājsistēmu raksturlielumus pārbauda izlases kārtā, un veicamie testi ir aprakstīti turpmāk 2.2.2.4. punktā.

2.2.2.4.

Kontrole atbilst šādām prasībām.

Paņemto bērnu ierobežotājsistēmu skaits

Kontroles stingruma pakāpe

0,02 %, proti, viena bērnu ierobežotājsistēma no katriem saražotajiem 5 000

Parasta

0,05 %, proti, viena bērnu ierobežotājsistēma no katriem saražotajiem 2 000

Pastiprināta

Šī divkāršās paraugu ņemšanas shēma darbojas šādi.

 

Ja bērnu ierobežotājsistēmu uzskata par atbilstīgu, ražošana ir atbilstīga.

 

Ja bērnu ierobežotājsistēma neatbilst prasībām, testē vēl vienu bērnu ierobežotājsistēmu.

 

Ja otrā bērnu ierobežotājsistēma atbilst prasībām, ražošana ir atbilstīga.

 

Ja abas (pirmā un otrā) bērnu ierobežotājsistēmas neatbilst prasībām, ražošana nav atbilstīga, un bērnu ierobežotājsistēmas, kam var būt tā pati kļūme, tiek izņemtas no apgrozības un tiek veikti pasākumi, kas vajadzīgi, lai atjaunotu ražošanas atbilstību.

 

Parastu kontroli aizstāj ar pastiprinātu kontroli, ja uz 10 000 secīgi ražotu bērnu ierobežotājsistēmu produkcija divreiz ir jāizņem no apgrozības.

 

Parastu kontroli atjauno, ja 10 000 secīgi ražotas ierobežotājsistēmas atbilst prasībām.

 

Ja pastiprinātai kontrolei pakļauta produkcija divos secīgos gadījumos tiek izņemta no apgrozības, piemēro šo noteikumu 13. punkta noteikumus.

2.2.2.5.

Bērnu ierobežotājsistēmu pastāvīgo kontroli sākt veikt pēc ražošanas kvalifikācijas.

2.2.2.6.

Testu rezultāti, kas aprakstīti iepriekš 2.2.2.4. punktā, nepārsniedz L, kur L ir katram apstiprinājuma testam noteiktā robežvērtība.

2.3.   Attiecībā uz "konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētām ISOFIX" ierīcēm atbilstīgi 2.1.2.4.1. punktam bērnu ierobežotājsistēmu ražotājs var izvēlēties ražošanas atbilstības procedūras vai nu atbilstīgi 2.2. punktam – uz testa stenda, vai atbilstīgi 2.3. punktam – transportlīdzekļa korpusā.

2.3.1.   Attiecībā uz "konkrētiem transportlīdzekļiem paredzētām ISOFIX" ierīcēm reizi astoņu nedēļu laikā piemēro šādus testēšanas nosacījumus.

 

Katrā testā jābūt izpildītām visām šo noteikumu 6.6.4. un 6.7.1.7.1. punkta prasībām. Ja gada laikā visu testu rezultāti ir apmierinoši, ražotājs, vienojoties ar tipa apstiprināšanas iestādi, drīkst samazināt testēšanas biežumu šādi: reizi 16 nedēļās.

 

Tomēr drīkst atļaut, ka minimālais testēšanas biežums ir viena reize gadā, ja gadā saražotā produkcija nepārsniedz 1 000 bērnu ierobežotājsistēmu.

2.3.2.   Ja testa paraugs neiztur kādu konkrētu testu, kuram to pakļauj, vismaz trim citiem paraugiem veic papildu testu, lai pārbaudītu atbilstību tām pašām prasībām. Dinamisko testu gadījumā – ja viens no šiem paraugiem to neiztur, ražošanu uzskata par neatbilstīgu un testēšanas biežumu palielina, ja saskaņā ar 2.3. punktu pirms tam izmantots mazāks biežums, un veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai atjaunotu ražošanas atbilstību.

2.4.   Ja tiek konstatēts, ka ražošana neatbilst 2.2.1.4., 2.2.2.4. vai 2.3.2. punktam, apstiprinājuma turētājs vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis:

2.4.1.

paziņo to tipa apstiprināšanas iestādei, kura ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu, norādot pasākumus, kas ir veikti, lai atjaunotu ražojumu atbilstību.

2.5.   Ražotājs reizi ceturksnī sniedz informāciju tipa apstiprināšanas iestādei par ražojumu daudzumu, kāds saražots ar katru apstiprinājuma numuru, nodrošinot iespēju identificēt ražojumus, kas atbilst attiecīgajam apstiprinājuma numuram.


13. PIELIKUMS

ENERĢIJU ABSORBĒJOŠĀ MATERIĀLA TESTS

1.   GALVAS MODELIS

1.1.

Galvas modelis sastāv no blīvas koka puslodes, kurai pievienots mazāks sfērisks segments, kā parādīts A attēlā. Tā konstrukcija ir tāda, lai tam varētu ļaut brīvi krist atzīmētās ass virzienā, un tajā ir paredzēta vieta akselerometra montēšanai, lai mērītu paātrinājumu krišanas virzienā.

1.2.

Galvas modeļa kopējā masa, ieskaitot akselerometru, ir 2,75 ± 0,05 kg.

A   attēls

Galvas modelis

Image

2.   KONTROLMĒRAPARĀTI

Testa laikā reģistrē paātrinājumu, izmantojot aprīkojumu, kas atbilst kanālu frekvences klasei 1 000, kā aprakstīts ISO 6487 jaunākajā versijā.

3.   PROCEDŪRA

3.1.

Bērna ierobežotāju novieto trieciena zonā uz cietas, līdzenas virsmas, kuras minimālie izmēri ir 500 × 500 mm tā, lai trieciena virziens ir perpendikulārs bērnu ierobežotājsistēmas virsmai trieciena zonā.

3.2.

Galvas modeli paceļ tā, ka tā zemākais punkts atrodas 100 – 0/+ 5 mm augstumā virs samontētas bērnu ierobežotājsistēmas attiecīgajām augšējām virsmām un ļauj tam krist. Reģistrē galvas modeļa paātrinājumu trieciena brīdī.


14. PIELIKUMS

METODE GALVAS TRIECIENA ZONAS NOTEIKŠANAI IERĪCĒS AR ATZVELTNĒM UN SĀNU SPĀRNU MINIMĀLĀ LIELUMA NOTEIKŠANA UZ AIZMUGURI VĒRSTĀM IERĪCĒM

1.

Ierīci novieto uz testa sēdekļa, kas aprakstīts 6. pielikumā. Ierīces, kuru slīpums ir regulējams, novieto pēc iespējas vertikālākā stāvoklī. Ierīcē saskaņā ar ražotāja norādījumiem ievieto vismazāko manekenu. Uz atzveltnes tajā pašā horizontālajā līmenī, kurā atrodas vismazākā manekena plecs, 2 cm attālumā uz iekšpusi no rokas ārējās malas, atzīmē punktu “A”. Visas iekšējās virsmas virs horizontālās plaknes, kas iet caur punktu A, testē saskaņā ar 17. pielikumu. Šī zona ietver atzveltni un sānu spārnus, tostarp sānu spārnu iekšējās malas (rādiusa zonu). Attiecībā uz kulbiņu ierīcēm, kurās manekenu nevar ievietot simetriski atbilstoši ierīces un ražotāja instrukcijām, zona, kas atbilst 17. pielikumam, ir visas iekšējās virsmas virs punkta „A”, kā noteikts iepriekš, galvas virzienā, mērot tad, kad šī manekena novietojums kulbiņā saskaņā ar ražotāja instrukcijām ir visnelabvēlīgākais un kulbiņa ir novietota uz testa stenda.

Ja manekenu kulbiņā iespējams ievietot simetriski, visa iekšējā zona atbilst 13. pielikumam.

2.

Uz aizmuguri vērstām ierīcēm ir sānu spārni, kuru dziļums ir vismaz 90 mm, mērot no atzveltnes virsmas vidus. Šie sānu spārni sākas horizontālajā plaknē, kas iet cauri punktam “A”, un turpinās līdz bērnu ierobežotājsistēmas atzveltnes augšai. Sākot ar punktu, kas atrodas 90 mm zem bērnu ierobežotājsistēmas atzveltnes augšas, sānu spārnu dziļumu var pakāpeniski samazināt.


15. PIELIKUMS

BĒRNU IEROBEŽOTĀJSISTĒMAI TIEŠI UZMONTĒTU REGULATORU KONDICIONĒŠANAS APRAKSTS

1.   attēls

Image

1.   METODE

1.1.

Kad siksnas ir novietotas 7.2.6. punktā aprakstītajā atsauces stāvoklī, no integrālā jostu pilnkomplekta izvelk vismaz 50 mm garu siksnas posmu, velkot aiz siksnas brīvā gala.

1.2.

Integrālā jostu pilnkomplekta noregulēto daļu piestiprina vilkšanas ierīcei A.

1.3.

Lieto regulatoru un ievelk vismaz 150 mm siksnas integrālajā jostu pilnkomplektā. Tā ir puse no viena cikla, kā rezultātā vilkšanas ierīce A nonāk maksimāli izvilktas siksnas stāvoklī.

1.4.

Siksnas brīvo galu piestiprina vilkšanas ierīcei B.

2.   CIKLS IR ŠĀDS.

2.1.

Velk B vismaz 150 mm. Šajā laikā A nerada nekādu spriegojumu integrālajā jostu pilnkomplektā.

2.2.

Lieto regulatorus un velk A. Šajā laikā B nerada nekādu spriegojumu siksnas brīvajā galā.

2.3.

Vilkšanas procesa beigās deaktivē regulatoru.

2.4.

Atkārto ciklu, kā norādīts šo noteikumu 6.7.2.7. punktā.


16. PIELIKUMS

TIPISKA IERĪCE SPRĀDZES STIPRĪBAS TESTĒŠANAI

Image


17. PIELIKUMS

EKSPLUATĀCIJAS KRITĒRIJU NOTEIKŠANA

1.   IZPILDES KRITĒRIJS ATTIECĪBĀ UZ GALVU (HPC)

1.1.

Uzskata, ka šis kritērijs ir izpildīts, ja testa laikā galva nesaskaras ne ar vienu transportlīdzekļa sastāvdaļu.

1.2.

Ja tā nenotiek, HPC vērtību aprēķina, pamatojoties uz paātrinājumu (a) (1), izmantojot šādu formulu:

Formula

kur:

1.2.1.

"a" ir iegūtais paātrinājums, ko mēra brīvās krišanas paātrinājuma vienībās g (1 g = 9,81 m/s2);

1.2.2.

ja pietiekami precīzi var noteikt galvas pieskares sākumu, t1 un t2 ir tādi divi sekundēs izteikti atskaites punkti laikā, kas norāda intervālu starp galvas pieskares sākumu un reģistrācijas beigām, kad HPC vērtība ir vislielākā;

1.2.3.

ja galvas pieskares sākumu nevar noteikt, t1 un t2 ir tādi divi sekundēs izteikti atskaites punkti laikā, kas norāda intervālu starp reģistrācijas sākumu un beigām, kad HPC vērtībā ir vislielākā;

1.2.4.

HPC vērtības, kam laika intervāls (t1 - t2) ir lielāks par 36 ms, maksimālās vērtības aprēķinos neņem vērā.

1.3.

Frontāla trieciena radītu tādu galvas paātrinājuma vērtību, kas kumulatīvi pārsniedz 3 ms, aprēķina no radītā galvas paātrinājuma.


(1)  Paātrinājumu (a) attiecībā uz smaguma centru aprēķina, izmantojot ar CFC1 000 mērīta paātrinājuma trīsasu komponentes.


18. PIELIKUMS

I-SIZE BĒRNU IEROBEŽOTĀJSISTĒMU ĢEOMETRISKIE IZMĒRI

1.   attēls

Image

Augums, cm

Sēdus augstums, cm

Plecu platums, cm

Gurnu platums, cm

Plecu augstums, cm

A

B

C

D

E

 

95. procentile

95. procentile

95. procentile

5. procentile

95. procentile

40

NA

NA

NA

NA

NA

45

39,0

12,1

14,2

27,4

29,0

50

40,5

14,1

14,8

27,6

29,2

55

42,0

16,1

15,4

27,8

29,4

60

43,5

18,1

16,0

28,0

29,6

65

45,0

20,1

17,2

28,2

29,8

70

47,1

22,1

18,4

28,3

30,0

75

49,2

24,1

19,6

28,4

31,3

80

51,3

26,1

20,8

29,2

32,6

85

53,4

26,9

22,0

30,0

33,9

90

55,5

27,7

22,5

30,8

35,2

95

57,6

28,5

23,0

31,6

36,5

100

59,7

29,3

23,5

32,4

37,8

105

61,8

30,1

24,9

33,2

39,1

110

63,9

30,9

26,3

34,0

40,4

115

66,0

32,1

27,7

35,5

41,7

120

68,1

33,3

29,1

37,0

43,0

125

70,2

34,5

30,5

38,5

44,3

130

72,3

35,7

31,9

40,0

46,1

135

74,4

36,9

33,3

41,5

47,9

140

76,5

38,1

34,7

43,0

49,7

145

78,6

39,3

36,3

44,5

51,5

150

81,1

41,5

37,9

46,3

53,3

Veicot mērījumus ar kontaktspēku 50 N un mērījumiem izmantojot ierīci, kas aprakstīta šā pielikuma 2. attēlā, izmēriem piemēro šādas pielaides.

 

Minimālais sēdus augstums:

B no 40 līdz 87 cm - 5. procentile;

B ir 87 cm un vairāk - 10. procentile.

 

Minimālais plecu platums: C -0 +2 cm

 

Minimālais gurnu platums: D -0 +2 cm

 

Minimālais plecu augstums (5. procentile): E1 -2 +0 cm

 

Minimālais plecu augstums (95. procentile): E2 -0 +2 cm

2.   attēls

Mērierīces sānskats un skats no priekšas

Image

Piezīmes.

Hb

:

gurnu platums, diapazons 140 līdz 380 mm

Scb

:

plecu platums, diapazons 120 līdz 400 mm

Sih

:

sēdus augstums, diapazons 400 līdz 800 mm

Shh

:

plecu augstums, diapazons 270 līdz 540 mm

3.   attēls

Mērierīces izometriskā projekcija

Image

19. PIELIKUMS

VĒRTĒJAMIE APJOMI I-SIZE BALSTIEM UN BALSTU PAMATNĒM

1.   attēls

Balsta izmēru vērtējamā apjoma sānskats

Image

Skaidrojums

1.

Bērnu ierobežotājsistēmas ietaise (CRF)

2.

ISOFIX apakšējo stiprinājumu stienis

3.

Plakne, ko veido CRF pamatnes virsma, kas ir paralēla koordinātu sistēmas X'-Y' plaknei un atrodas 15 mm zem tās

4.

Koordinātu sistēmas Z'-Y' plakne

5.

Balsta izmēru vērtējamā apjoma augšējā daļa, kas norāda izmēru ierobežojumus X' un Y' virzienā, augstuma ierobežojumu uz augšu Z' virzienā, kā arī augstuma ierobežojumu uz leju Z' virzienā stingrām, Z' virzienā neregulējamām balsta sastāvdaļām.

Piezīme.

1.

Zīmējums nav mērogā.

2.   attēls

Balsta izmēru vērtējamā apjoma izometriskā projekcija

Image

Piezīme.

1.

Zīmējums nav mērogā.

3.   attēls

Balsta pamatnes izmēru vērtējamā apjoma sānskats

Image

Skaidrojums

1.

Bērnu ierobežotājsistēmas ietaise (CRF)

2.

ISOFIX apakšējo stiprinājumu stienis

3.

Plakne, ko veido CRF pamatnes virsma, kas ir paralēla koordinātu sistēmas X'-Y' plaknei un atrodas 15 mm zem tās

4.

Koordinātu sistēmas Z'-Y' plakne

5.

Balsta pamatnes vērtējamais apjoms, kas rāda, kādam jābūt balsta pamatnes regulējuma diapazonam Z' virzienos, kā arī izmēru ierobežojumus X' un Y' virzienā

6.

Papildu apjomi rāda pieļaujamo papildu regulējuma diapazonu Z' virzienā balsta pamatnei

Piezīme.

1.

Zīmējums nav mērogā.

4.   attēls

Balsta pamatnes vērtējamā apjoma izometriskā projekcija

Image

Piezīmes.

1.

Zīmējums nav mērogā.


20. PIELIKUMS

APSTIPRINĀŠANAI OBLIGĀTI NEPIECIEŠAMO DOKUMENTU SARAKSTS

 

i-Size bērnu ierobežotājsistēma

Konkrētiem transportlīdzekļiem paredzēta ISOFIX bērnu ierobežotājsistēma

Punkts

Vispārīgi dokumenti

Pieteikuma vēstule/pieprasījums

Pieteikuma vēstule/pieprasījums

3.1.

 

Bērnu ierobežotājsistēmas tehniskais apraksts

Bērnu ierobežotājsistēmas tehniskais apraksts

3.2.1.

 

Spriegotāju uzstādīšanas instrukcija

Spriegotāju uzstādīšanas instrukcija

3.2.1.

 

Toksiskuma deklarācija

Toksiskuma deklarācija

3.2.1.

 

Uzliesmojamības deklarācija

Uzliesmojamības deklarācija

3.2.1.

 

Norādījumi un informāciju par iepakojumu

Norādījumi un informāciju par iepakojumu

3.2.6.

 

Daļu materiālu specifikācijas

Daļu materiālu specifikācijas

2.46. un 12. pielikuma 2.2.1.1.

 

Montāžas instrukcijas noņemamām daļām

Montāžas instrukcijas noņemamām daļām

6.2.3.

 

Informācijas lietotājiem dokumentācija

Informācijas lietotājiem dokumentācija, tostarp atsauce uz attiecīgo transportlīdzekli(-ļiem)

14.

 

 

Transportlīdzekļu modeļu saraksts

1. pielikums

 

Ražojumu atbilstības pārbaudes dokumenti, tostarp uzņēmuma organizācijas shēma, Tirdzniecības palātas reģistrs, ražotnes deklarācija, kvalitātes sistēmas sertifikāts, ražojumu atbilstības pārbaudes procedūras deklarācija

Ražojumu atbilstības pārbaudes dokumenti, tostarp uzņēmuma organizācijas shēma, Tirdzniecības palātas reģistrs, ražotnes deklarācija, kvalitātes sistēmas sertifikāts, ražojumu atbilstības pārbaudes procedūras deklarācija un deklarācija par paraugu ņemšanas procedūrām pa ražojumu tipiem

3.1. un 11. pielikums

Rasējumi/attēli

Bērnu ierobežotājsistēmas telpisks rasējums un visu attiecīgo daļu rasējumi

Bērnu ierobežotājsistēmas telpisks rasējums un visu attiecīgo daļu rasējumi

3.2.1. un 1. pielikums

 

Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta

Apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta

3.2.1.

 

 

Rasējumi vai attēli attiecībā uz bērnu ierobežotājsistēmas un automobiļa vai ISOFIX sēdvietas un attiecīgās automobiļa vides kombināciju (1)

3.2.3.

 

 

Transportlīdzekļa un sēdekļa konstrukcijas, regulēšanas sistēmas un stiprinājumu rasējumi (1)

1. pielikums

 

Bērnu ierobežotājsistēmas fotoattēli

Bērnu ierobežotājsistēmas un/vai transportlīdzekļa un sēdekļa konstrukcijas fotoattēli

1. pielikums

 

i-Size bērnu ierobežotājsistēma

Konkrētiem transportlīdzekļiem paredzēta ISOFIX bērnu ierobežotājsistēma

Punkts

 

Ja nav marķējuma uz parauga(-iem) laikā, kad tos iesniedz apstiprināšanai:

ražotāja nosaukuma, iniciāļu vai preču zīmes, ražošanas gada, orientācijas, brīdinājuma etiķešu, i-Size logotipa, izmēru diapazona, lietotāja masas un papildu marķējuma piemēri.

Ja nav marķējuma uz parauga(-iem) laikā, kad tos iesniedz apstiprināšanai:

ražotāja nosaukuma, iniciāļu vai preču zīmes, ražošanas gada, orientācijas, brīdinājuma etiķešu, i-Size logotipa, izmēru diapazona, lietotāja masas, konkrētiem transportlīdzekļiem paredzēta ISOFIX marķējuma un papildu marķējuma piemēri.

4.


(1)  Gadījumā, ja testēts uz testa ratiņiem transportlīdzekļa korpusā atbilstīgi šo noteikumu 7.1.3.2. punktam vai pabeigtā transportlīdzeklī atbilstīgi šo noteikumu 7.1.3.3. punktam.


21. PIELIKUMS

SLODZES PIELIKŠANAS IERĪCES

I slodzes pielikšanas ierīce

Image

Nr.

Detaļas Nr.

Nosaukums

Informācija

Skaits

1

PV000009.1

Galvas siksna – 39 mm

1

2

PV000009.2

Plecu siksna, lp-kp – 39 mm

2

3

PV000009.3

Klēpja siksna – 39 mm

1

4

PV000009.4

Gurnu siksna – 39 mm

1

5

102 18 31

Nošuves paņēmiens (30 × 17)

Nošuve: 77, pavediens: 30, krāsa: SABA grey

8

6

PV000009.5

Plastmasas sprādze

 

2

7

PV000009.6

Nošuves paņēmiens (2 × 37)

Nošuve: 77, pavediens: 30, krāsa: SABA grey

2


Izstiepšanas garums

(+/– 5 mm)

 

 

 

 

 

 

Manekens Q 0

Q 1

Q 1,5

Q 3

Q 6

Q 10

Galvas siksna

1 000 mm

1 000 mm

1 000 mm

1 200 mm

1 200 mm

1 200 mm

Plecu siksna

750 mm

850 mm

950 mm

1 000 mm

1 100 mm

1 300 mm

Klēpja siksna

300 mm

350 mm

400 mm

400 mm

450 mm

570 mm

Gurnu siksna

400 mm

500 mm

550 mm

600 mm

700 mm

800 mm

X izmērs

120 mm

130 mm

140 mm

140 mm

150 mm

160 mm


Siksna

 

 

 

Platums

Biezums

Pagarinājums

Izturība

39 mm +/– 1 mm

1 mm +/– 0,1 mm

5,5 – 6,5 %

Min. 15 000 N


Nošuves paņēmiens

Min. nepieciešamais spēks

12 × 12 mm

3,5 kN

30 × 12 mm

5,3 kN

30 × 17 mm

5,3 kN

30 × 30 mm

7,0 kN

Visu siksnu rādiuss = 5 mm

Image

Image

II slodzes pielikšanas ierīce

Image

Nr.

Nosaukums

Informācija

Skaits

1

Galvenā siksna – 39 mm

1

2

Gurnu josta (augšējā/apakšējā) – 39 mm

2

3

Nošuves paņēmiens (30 × 17)

Nošuve: 77, pavediens: 30-

4


Izstiepšanās garums

(+/– 5 mm)

 

 

 

 

 

 

Q 0

Q 1

Q 1,5

Q 3

Q 6

Q 10

Galvenā siksna (A)

1 740 mm

1 850 mm

1 900 mm

2 000 mm

2 000 mm

2 100 mm

Gurnu siksna (B)

530 mm

560 mm

600 mm

630 mm

660 mm

700 mm

Apakšējais izmērs (C)

125 mm

150 mm

150 mm

170 mm

200 mm

200 mm

Vidus izmērs (D)

270 mm

300 mm

350 mm

380 mm

380 mm

400 mm


Josta

 

 

 

Platums

Biezums

Pagarinājums

Izturība

39 mm +/– 1 mm

1 mm +/– 0,1 mm

5,5 – 6,5 %

Min. 15 000 N


Nošuves paņēmiens

Min. nepieciešamais spēks

12 × 12 mm

3,5 kN

30 × 12 mm

5,3 kN

30 × 17 mm

5,3 kN

30 × 30 mm

7,0 kN

Visu jostu rādiuss = 5 mm

Image

Image


Top