EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42005A0630(01)

Konvencija par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju

OJ C 160, 30.6.2005, p. 1–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 077 P. 129 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 077 P. 129 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 74 - 83

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

30.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 160/1


KONVENCIJA

PAR ČEHIJAS REPUBLIKAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS, KIPRAS REPUBLIKAS, LATVIJAS REPUBLIKAS, LIETUVAS REPUBLIKAS, UNGĀRIJAS REPUBLIKAS, MALTAS REPUBLIKAS, POLIJAS REPUBLIKAS, SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS UN SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS PIEVIENOŠANOS KONVENCIJAI PAR NODOKĻU DUBULTĀS UZLIKŠANAS NOVĒRŠANU SAKARĀ AR ASOCIĒTO UZŅĒMUMU PEĻŅAS KOREKCIJU

(2005/C 160/01)

EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

VIŅA MAJESTĀTI BEĻĢU KARALI,

ČEHIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

VIŅAS MAJESTĀTI DĀNIJAS KARALIENI,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

IGAUNIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

GRIEĶIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

VIŅA MAJESTĀTI SPĀNIJAS KARALI,

FRANCIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

ĪRIJAS PREZIDENTI,

ITĀLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

KIPRAS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETU,

LIETUVAS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

VIŅA KARALISKO AUGSTĪBU LUKSEMBURGAS LIELHERCOGU,

UNGĀRIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

MALTAS PREZIDENTU,

VIŅAS MAJESTĀTI NĪDERLANDES KARALIENI,

AUSTRIJAS REPUBLIKAS FEDERĀLO PREZIDENTU,

POLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

PORTUGĀLES REPUBLIKAS PREZIDENTU,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTU,

SOMIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTI,

ZVIEDRIJAS KARALISTES VALDĪBU,

VIŅAS MAJESTĀTI LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES KARALIENI,

IR VIENOJUŠIES PAR TURPMĀKO.

1. pants

Ar šo Čehijas Republika, Igaunijas Republika, Kipras Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Ungārijas Republika, Maltas Republika, Polijas Republika, Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika pievienojas Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju, kas parakstīta Briselē 1990. gada 23. jūlijā, ar visiem tās pielāgojumiem un grozījumiem, kas izdarīti ar 1995. gada 21. decembrī Briselē parakstīto Konvenciju par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju un ar 1999. gada 25. maijā Briselē parakstīto Protokolu, ar ko groza Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju.

2. pants

Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju groza šādi:

1.

Konvencijas 2. panta 2. punktā:

a)

pēc a) apakšpunkta iekļauj šādu apakšpunktu:

“b)

Čehijas Republikā:

daň z příjmů fyzických osob,

daň z příjmů právnických osob

;

b)

punkta b) apakšpunktu pārveido par c) apakšpunktu un tā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“c)

Dānijā:

indkomstskat til staten,

den kommunale indkomstskat,

den amtskommunale indkomstskat

;

c)

punkta c) apakšpunktu pārveido par d) apakšpunktu;

d)

pēc d) apakšpunkta iekļauj šādu apakšpunktu:

“e)

Igaunijas Republikā:

tulumaks

;

e)

punkta d) apakšpunktu pārveido par f) apakšpunktu;

f)

punkta e) apakšpunktu pārveido par g) apakšpunktu un tā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“g)

Spānijā:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

Impuesto sobre Sociedades,

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

;

g)

punkta f) apakšpunktu pārveido par h) apakšpunktu;

h)

punkta g) apakšpunktu pārveido par i) apakšpunktu;

i)

punkta h) apakšpunktu pārveido par j) apakšpunktu un tā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“j)

Itālijā:

imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle società,

imposta regionale sulle attività produttive.

;

j)

pēc j) apakšpunkta iekļauj šādus apakšpunktus:

“k)

Kipras Republikā:

Φόρος Εισοδήματος,

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας;

l)

Latvijas Republikā:

uzņēmumu ienākuma nodoklis,

iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

m)

Lietuvas Republikā:

Gyventojų pajamų mokestis,

Pelno mokestis

;

k)

punkta i) apakšpunktu pārveido par n) apakšpunktu;

l)

pēc n) apakšpunkta pievieno šādus apakšpunktus:

“o)

Ungārijas Republikā:

személyi jövedelemadó,

társasági adó,

osztalékadó;

p)

Maltas Republikā:

taxxa fuq l — income

;

m)

punkta j) apakšpunktu pārveido par q) apakšpunktu;

n)

punkta k) apakšpunktu pārveido par r) apakšpunktu;

o)

pēc r) apakšpunkta iekļauj šādu apakšpunktu:

“s)

Polijas Republikā:

podatek dochodowy od osób fizycznych,

podatek dochodowy od osób prawnych

;

p)

punkta 1) apakšpunktu pārveido par t) apakšpunktu;

q)

pēc t) apakšpunkta iekļauj šādus apakšpunktus:

“u)

Slovēnijas Republikā:

dohodnina,

davek od dobička pravnih oseb;

v)

Slovākijas Republikā:

daň z príjmov právnických osôb,

daň z príjmov fyzických osôb

;

r)

punkta m) apakšpunktu pārveido par w) apakšpunktu;

s)

punkta n) apakšpunktu pārveido par x) apakšpunktu un tā tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“x)

Zviedrijā:

statlig inkomstskatt,

kupongskatt,

kommunal inkomstskatt

;

t)

punkta o) apakšpunktu pārveido par y) apakšpunktu.

2.

Konvencijas 3. panta 1. punktu papildina ar šādiem ievilkumiem:

“—

Čehijas Republikā:

Ministr financí vai pilnvarots pārstāvis,

Igaunijas Republikā:

Rahandusminister vai pilnvarots pārstāvis,

Kipras Republikā:

Ο Υπουργός Οικονομικών vai pilnvarots pārstāvis,

Latvijas Republikā:

Valsts ieņēmumu dienests,

Lietuvas Republikā:

Finansu ministras vai pilnvarots pārstāvis,

Ungārijas Republikā:

a pénzügyminiszter vai pilnvarots pārstāvis,

Maltas Republikā:

il-Ministru responsabbli għall-finanzi vai pilnvarots pārstāvis,

Polijas Republikā:

Minister Finansów vai pilnvarots pārstāvis,

Slovēnijas Republikā:

Ministrstvo za finance vai pilnvarots pārstāvis,

Slovākijas Republikā:

Minister financií vai pilnvarots pārstāvis.”

3.

Konvencijas 3. panta 1. punktā ievilkumu:

“—

Itālijā:

il Ministro delle Finanze vai pilnvarots pārstāvis”

aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

Itālijā:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali vai pilnvarots pārstāvis”

.

3. pants

Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs nodod Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas valdībām šādu dokumentu apliecinātas kopijas:

Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju,

Konvencija par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju

un

Protokols, ar ko groza Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju,

angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāliešu, īru, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā.

Šīs konvencijas I līdz IX pielikumā ir sniegts Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju teksts, Konvencijas par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanos Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju teksts un Protokola, ar ko groza Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju, teksts čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovēņu, slovāku un ungāru valodā. Čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovēņu, slovāku un ungāru valodā sagatavotie teksti ir autentiski ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju teksti citās valodās.

4. pants

Parakstītājvalstis ratificē, pieņem vai apstiprina šo konvenciju. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāram.

5. pants

Šī konvencija stājas spēkā to līgumslēdzēju valstu starpā, kas to ir ratificējušas, pieņēmušas vai apstiprinājušas, trešā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad minētās valstis deponējušas pēdējo ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentu.

6. pants

Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs informē visas parakstītājvalstis par:

a)

katra ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenta deponēšanu;

b)

datumiem, kad šī konvencija stājas spēkā to valstu starpā, kas to ir ratificējušas, pieņēmušas vai apstiprinājušas.

7. pants

Šī konvencija ir sastādīta vienā eksemplārā angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi tās teksti divdesmit vienā valodā ir vienlīdz autentiski, un tās oriģinālu deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā. Ģenerālsekretārs katras parakstītājvalsts valdībai nosūta apliecinātu eksemplāru.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image


Top