EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1191

Padomes Regula (ES) 2023/1191 (2023. gada 16. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

ST/9702/2023/INIT

OV L 158, 21.6.2023, p. 15–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1191/oj

21.6.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 158/15


PADOMES REGULA (ES) 2023/1191

(2023. gada 16. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu pietiekamu un nepārtrauktu tādu konkrētu lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu piegādi, kurus Savienībā ražo nepietiekamos daudzumos, un tādējādi izvairītos no traucējumiem minēto ražojumu tirgos, ar Padomes Regulu (ES) 2021/2283 (1) tika atvērtas autonomas Savienības tarifa kvotas (“kvotas”). Ražojumus minēto tarifu kvotu ietvaros Savienībā var importēt ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi.

(2)

Tā kā Savienības interesēs ir nodrošināt, ka konkrēti rūpniecības ražojumi tiek piegādāti pietiekamā daudzumā, un ņemot vērā to, ka identiski un līdzvērtīgi ražojumi vai aizstājējražojumi Savienībā tiek ražoti nepietiekamā daudzumā, ir jāatver jaunas kvotas ar kārtas numuriem 09.2561, 09.2562 un 09.2857, piemērojot nulles nodokļa likmi atbilstošam šo ražojumu daudzumam.

(3)

Tā kā Savienības interesēs vairs nav saglabāt kvotas ar kārtas numuriem 09.2581 un 09.2672, minētās kvotas būtu jāslēdz ar 2023. gada 1. jūliju.

(4)

Ņemot vērā izdarāmos grozījumus un skaidrības labad, būtu jāaizstāj Regulas (ES) 2021/2283 pielikums.

(5)

Lai izvairītos no jebkādiem pārtraukumiem kvotu shēmas piemērošanā un ievērotu norādījumus, kas izklāstīti Komisijas 2011. gada 13. decembra paziņojumā par autonomo tarifu atcelšanu un kvotām, šajā regulā paredzētās izmaiņas attiecībā uz konkrēto ražojumu kvotām būtu jāpiemēro no 2023. gada 1. jūlija. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2021/2283 pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2023. gada 16. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. SVANTESSON


(1)  Padomes Regula (ES) 2021/2283 (2021. gada 20. decembris), ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību, un atceļ Regulu (ES) Nr. 1388/2013 (OV L 458, 22.12.2021., 33. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Kārtas numurs

KN kods

Taric

Apraksts

Kvotas ilgums

Kvotas lielums

Kvotas nodokļa likme

09.2849

ex 0710 80 69

10

Saldētas Auricularia polytricha šķirnes sēnes, neapstrādātas vai vārītas ūdenī vai tvaicētas, kuras izmanto gatavo ēdienu ražošanā (1)  (2)

1.1.–31.12.

700  tonnu

0  %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Saldie ķirši ar spirta piedevu, kuru cukura saturs nepārsniedz 9 % no svara, ar diametru 19,9 mm vai mazāku, ar kauliņu, izmantošanai šokolādes izstrādājumos (1)

1.1.–31.12.

1 000  tonnu

10  %

09.2925

ex 2309 90 31

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

ex 2309 90 96

41

49

41

49

Barības piedeva, kas sausnā pēc masas sastāv no:

68 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 % L-lizīna sulfāta un

ne vairāk kā 32 % tādu citu sastāvdaļu kā ogļhidrāti un citas aminoskābes

1.1.–31.12.

100 000  tonnu

0  %

09.2913

ex 2401 10 35 5

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Dabīga neapstrādāta tabaka, sagriezta vienādos gabalos vai nesagriezta, kuras muitas vērtība nav mazāka par 450 euro/100 kg neto svara, ko izmanto kā aptinumu vai kā saistvielu, ražojot izstrādājumus, kas minēti 2402 10 00 apakšpozīcijā (1)

1.1.–31.12.

3 000  tonnu

0  %

09.2828

2712 20 90

 

Parafīna vasks, kas satur mazāk nekā 0,75 masas % eļļas

1.1.–31.12.

140 000  tonnu

0  %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Jēlparafīns (CAS RN 64742-61-6)

1.1.–31.12.

100 000  tonnu

0  %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Sulfamīdskābe (CAS RN 5329-14-6) ar tīrību pēc svara 95 % vai vairāk, arī ar pievienotu pretsalipes vielu silīcija dioksīdu (CAS RN 112926-00-8), kā daudzums nepārsniedz 5 %

1.1.–31.12.

27 000  tonnu

0  %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Silīcija dioksīdu saturošs pildījums granulu veidā ar silīcija dioksīda saturu vismaz 97 %

1.1.–31.12.

1 700  tonnu

0  %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframa trioksīds, tostarp zilais volframa oksīds (CAS RN 1314-35-8 vai CAS RN 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000  tonnu

0  %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Vara hidroksīda sulfāts (Cu4(OH)6(SO4)), hidrāts (CAS RN 12527-76-3) ar tīrību 98 masas % vai lielāku

1.1.–31.12.

240 000  kg

0  %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cēzija sulfāts (CAS RN 10294-54-9) cietā veidā vai kā ūdens šķīdums, kas masas procentu izteiksmē satur vairāk nekā 48 %, bet ne vairāk kā 52 % cēzija sulfāta

1.1.–31.12.

400  tonnu

0  %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trihloretilēns (CAS RN 79-01-6) ar tīrības pakāpi 99 % masas vai vairāk

1.1.–31.12.

11 885 000  kg

0  %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromhlormetāns (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600  tonnu

0  %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-dihlorbenzols (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600  tonnu

0  %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propān-1-ols (propilspirts) (CAS RN 71-23-8)

1.1.–31.12.

15 000  tonnu

0  %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropilmetanols (CAS RN 2516-33-8)

1.1.–31.12.

20  tonnu

0  %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezols (CAS RN 95-48-7), kura tīrība nav mazāka kā 98,5 % no svara

1.1.–31.12.

20 000  tonnu

0  %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tetrakis(hidroksimetil)-3,3’-oksidipropān-1-ols (CAS RN 126-58-9)

1.1.–31.12.

500  tonnu

0  %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Kalcija acetilacetonāts (CAS RN 19372-44-2) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku

1.1.–31.12.

400  tonnu

0  %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropil metil ketons (CAS RN 765-43-5)

1.1.–31.12.

300  tonnu

0  %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Etiķskābe (CAS RN 64-19-7) ar tīrības pakāpi 99 % vai augstāku

1.1.–31.12.

1 000 000  tonnu

0  %

09.2679

2915 32 00

 

Vinilacetāts (CAS RN 108-05-4)

1.1.–31.12.

450 000  tonnu

0  %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etiltrifluoracetāts (CAS RN 383-63-1)

1.1.–31.12.

400  tonnu

0  %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts (CAS RN 24634-61-5)

1.1.–31.12.

8 250  tonnu

0  %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimetilfenilacetilhlorīds (CAS RN 55312-97-5)

1.1.–31.12.

700  tonnu

0  %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietiloksalāts (CAS RN 95-92-1)

1.1.–31.12.

500  tonnu

0  %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetilsebacāts (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 000  tonnu

0  %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodekanediokskābe (CAS RN 693-23-2) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 98,5 masas %

1.1.–31.12.

8 000  tonnu

0  %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-acetilsalicilskābe (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120  tonnu

0  %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts (CAS RN 2082-79-3), kuram:

caur sietu ar 500 μm acojumu izsijātā daļa ir 99 masas % vai lielāka un

kušanas temperatūra ir 49 °C vai augstāka, bet ne augstāka par 54 °C,

izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (1)

1.1.–31.12.

380  tonnu

0  %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritrīttetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts) (CAS RN 6683-19-8), kura

caur sietu ar 250 μm acojumu izsijātā daļa ir 75 % no svara vai vairāk un caur sietu ar 500 μm acojumu izsijātā daļa ir 99 % no svara vai vairāk, un

kušanas punkts ir 110 °C vai vairāk, bet ne vairāk par 125 °C,

izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (1)

1.1.–31.12.

140  tonnu

0  %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000  tonnu

0  %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecilamīns (CAS RN 124-30-1)

1.1.–31.12.

400  tonnu

0  %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amīns (CAS RN 3030-47-5)

1.1.–31.12.

1 700  tonnu

0  %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilīns (CAS RN 62-53-3) ar tīrību 99 masas % vai lielāku

1.1.–31.12.

220 000  tonnu

0  %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluor-N-(1-metiletil)benzolamīns (CAS RN 70441-63-3)

1.1.–31.12.

500  tonnu

0  %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-fenilēndiamīns (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800  tonnu

0  %

09.2921

ex 2922 19 00

22

2-(dimetilamino)etilakrilāts (CAS RN 2439-35-2) ar tīrību pēc masas 99 % vai lielāku

1.1.–31.12.

14 000  tonnu

0  %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lizīna hidrohlorīds (CAS RN 657-27-2) vai L-lizīna šķīdums ūdenī (CAS RN 56-87-1), kas pēc masas satur 50 % vai vairāk L-lizīna

1.1.–31.12.

300 000  tonnu

0  %

09.2575

ex 2923 90 00

87

3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlorīds (CAS RN 3327-22-8) ūdens šķīduma veidā, kas satur pēc svara 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 71 % 3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlorīda

1.1.–31.12.

12 000  tonnu

0  %

09.2922

ex 2923 90 00

88

Ūdens šķīdums, kas pēc masas satur 78 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 82 % [2-(akriloiloksi)etil]trimetilamonija hlorīda (CAS RN 44992-01-0)

1.1.–31.12.

10 000  tonnu

0  %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-jodprop-2-in-1-il butilkarbamāts (CAS RN 55406-53-6)

1.1.–31.12.

450  tonnu

0  %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamols (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.–31.12.

20 000  tonnu

0  %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai 55. nodaļas un pozīcijas 6815 preču ražošanā (1)

1.1.–31.12.

60 000  tonnu

0  %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai pozīcijas 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 un 4002 preču ražošanā (1)

1.1.–31.12.

40 000  tonnu

0  %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrila (CAS RN 778-94-9)

1.1.–31.12.

900  tonnu

0  %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidīns (CAS RN 556-88-7)

1.1.–31.12.

6 500  tonnu

0  %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-trietoksisililpropil]disulfīds (CAS RN 56706-10-6)

1.1.–31.12.

6 000  tonnu

0  %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-Hlor-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoretoksi)metil)benzoskābe (CAS RN 120100-77-8)

1.1.–31.12.

300  tonnu

0  %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Heksadeciltrimetoksilāns (CAS RN 16415-12-6) ar tīrības pakāpi, vismaz 95 masas %, izmantošanai polietilēna ražošanā (1)

1.1.–31.12.

165  tonnu

0  %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehīds (furfuraldehīds)

1.1.–31.12.

10 000  tonnu

0  %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekān-5-olīds (CAS RN 705-86-2)

1.1.–31.12.

6 000  kg

0  %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekān-5-olīds (CAS RN 713-95-1)

1.1.–31.12.

6 000  kg

0  %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksān-6-olīds (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000  tonnu

0  %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonāls (CAS RN 120-57-0)

1.1.–31.12.

220  tonnu

0  %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-piridil)etanols (CAS RN 103-74-2) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

1.1.–31.12.

700  tonnu

0  %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[(3-(Dimetilamino)propil)]heksahidro-1,3,5-triazīns (CAS RN 15875-13-5)

1.1.–31.12.

600  tonnu

0  %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-tetraazaciklododekāns (CAS RN 294-90-6) ar tīrību 96 % pēc masas vai lielāku

1.1.–31.12.

60  tonnu

0  %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolons (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

400  tonnu

0  %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-Hlortiofēn-2-karbonskābe (CAS RN 24065-33-6)

1.1.–31.12.

45 000  kg

0  %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metoksibenzoil)amino]sulfonil]-benzoilhlorīds (CAS RN 816431-72-8)

1.1.–31.12.

1 000  tonnu

0  %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloze (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400  tonnu

0  %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Krāsviela C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) un uz krāsvielas C.I. Disperse Yellow 54 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 99 % vai vairāk šīs krāsvielas

1.1.–31.12.

250  tonnu

0  %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparāti uz krāsvielas C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) bāzes ar tās saturu 60 % (masas) vai lielāku, bet mazāk par 85 % (masas)

1.1.–31.12.

50  tonnu

0  %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Krāsviela C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Pigment Red 4 saturu 60 % vai vairāk no masas

1.1.–31.12.

150  tonnu

0  %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Ar sodas kušņiem kalcinētadiatomīta zeme

1.1.–31.12.

35 000  tonnu

0  %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Nātrija lignosulfonāts (CAS RN 8061-51-6)

1.1.–31.12.

40 000  tonnu

0  %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfātterpentīns

1.1.–31.12.

25 000  tonnu

0  %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonijskābe un sveķskābe, kas iegūtas no svaigiem oleosveķiem

1.1.–31.12.

280 000  tonnu

0  %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparāts, kas satur 38 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no kopējās masas ūdenī disperģēta cinka piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7)

1.1.–31.12.

500  tonnu

0  %

09.2923

ex 3808 94 20

40

Ūdens šķīdums, kas pēc masas satur:

10,0 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 11,3 % 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona,

3,0 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,1 % 2-metil-2H-izotiazol-3-ona,

izotiazolonus (CAS RN 55965-84-9), kuru kopējā koncentrācija ir 13,0 % vai lielāka, bet ne lielāka kā 15,4 %,

18 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 22 % nitrātu, rēķinātu pēc nātrija nitrāta, un

5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % hlorīdu, rēķinātu pēc nātrija hlorīda

1.1.–31.12.

3 000  tonnu

0  %

09.2926

ex 3811 21 00

31

Piedeva, kas sastāv galvenokārt no:

ditiofosforskābes, maisījumā ar O,O-bis(izobutil- un pentil)esteriem, cinka sāļiem (CAS RN 68457-79-4),

8 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 masas % minerāleļļas,

izmantošanai ziežeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (1)

1.1.–31.12.

700  tonnu

0  %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Piedevas, kas sastāv no difenilamīna un nonēnu ar sazarotu ķēdi reakcijas produktiem, ar:

vairāk nekā 20 masas %, bet ne vairāk kā 50 masas % 4-monononildifenilamīna un

vairāk nekā 50 masas %, bet ne vairāk kā 80 masas % 4,4’-dinonildifenilamīna,

ne vairāk kā 15 masas % no kopējās 2,4-dinonildifenilamīna un 2,4’-dinonildifenilamīna procentuālās daļas,

tiek izmantotas ziežeļļu ražošanā (1)

1.1.–31.12.

900  tonnu

0  %

09.2927

ex 3811 29 00

80

Piedevas, kas satur:

vairāk nekā 70 % no masas 2,5-bis(terc-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) un

vairāk nekā 15 % no masas 5-(terc-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tiona (CAS RN 97503-12-3),

izmantošanai ziežeļļu ražošanā (1)

1.1.–31.12.

500  tonnu

0  %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda

1.1.–31.12.

3 000  tonnu

0  %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparāts, kura sastāvā ir:

55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta (CAS RN 1119-40-0),

10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % dimetiladipāta (CAS RN 627-93-0) un

ne vairāk kā 35 % dimetilsukcināta (CAS RN 106-65-0)

1.1.–31.12.

10 000  tonnu

0  %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Bis-(3-trietoksisililpropil)sulfīdu maisījums (CAS RN 211519-85-6)

1.1.–31.12.

9 000  tonnu

0  %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Fitosterīnu maisījums, pulverveida, kas satur pēc masas:

75 % vai vairāk sterīnu,

ne vairāk kā 25 % stanolu,

izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā (1)

1.1.–31.12.

2 500  tonnu

0  %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Maisījums granulu veidā, kas pēc masas satur:

49 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % bis[3-(trietoksisilil)propil] polisulfīdu (CAS RN 211519-85-6) un

50 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 51 % melnā oglekļa (CAS RN 1333-86-4),

un no kura caur sietu ar 0,60 mm acojumu izsijājas 75 % masas vai vairāk, bet caur sietu ar 0,25 mm acojumu izsijājas ne vairāk kā 10 % (ko nosaka ar ASTM D1511 metodi)

1.1.–31.12.

1 500  tonnu

0  %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Maisījumi, kas satur no masas:

60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % 2-hlorpropēna (CAS RN 557-98-2),

8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 14 % (Z)-1-hlorpropēna (CAS RN 16136-84-8),

5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 % 2-hlorpropāna (CAS RN 75-29-6),

ne vairāk kā 6 % 3-hlorpropēna (CAS RN 107-05-1) un

ne vairāk kā 1 % ethilhlorīda (CAS RN 75-00-3)

1.1.–31.12.

6 000  tonnu

0  %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinilbutirāls) (CAS RN 63148-65-2):

kas satur 17,5–20 % mol hidroksilgrupu un

kura vidējais daļiņu izmērs (D50) ir lielāks par 0,6 mm

1.1.–31.12.

12 500  tonnu

0  %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polimēru maisījums no polikarbonāta un poli(metilmetakrilāta) ar polikarbonāta saturu 98,5 masas % vai lielāku, lodīšu vai granulu veidā, ar gaismas caurlaidību 88,5 % vai lielāku, ko mēra, izmantojot testa paraugu ar sieniņu biezumu 4,0 mm pie viļņu garuma λ = 400 nm (saskaņā ar standartu ISO 13468-2)

1.1.–31.12.

2 000  tonnu

0  %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Poli(etilēntereftalāta) un cikloheksāndimetanola kopolimērs, kurā cikloheksāndimetanola masas daļa ir lielāka par 10 %

1.1.–31.12.

60 000  tonnu

2  %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Šķidrs poli(metilhidrosiloksāns) ar trimetilsilila gala grupām (CAS RN 63148-57-2) ar tīrību 99,9 % masas vai lielāku

1.1.–31.12.

500  tonnu

0  %

09.2931

ex 3911 90 11

10

Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-1,4-fenilēnizopropilidēn-1,4-fenilēns) (CAS RN 25135-51-7 un CAS RN 25154-01-2) vienā no šīs nodaļas 6. piezīmes b) punktā minētajām formām, kas pēc masas satur ne vairāk kā 20 % piedevu

1.1.–31.12.

6 300  tonnu

0  %

09.2723

ex 3911 90 19

35

Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4,4’-bifenilēns) (CAS RN 25608-64-4 un 25839-81-0), kas pēc masas satur ne vairāk kā 20 % piedevu

1.1.–31.12.

5 000  tonnas

0  %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Celulozes acetāta pārslas

1.1.–31.12.

75 000  tonnu

0  %

09.2561

ex 3912 39 85

60

Hipromeloze (INN) (CAS RN 9004–65–3), izmantošanai uztura bagātinātāju vai zāļu ražošanā (1)

1.7.–31.12.

1 500  tonnu

0  %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Nātrija algināts, kas ekstrahēts no brūnajām aļģēm (CAS RN 9005-38-3), ar

zudumu pēc žāvēšanas ne vairāk kā 15 % pēc masas (4 stundas 105 °C),

ūdenī nešķīstošo frakciju ne vairāk kā 2 % pēc masas sausnā

1.1.–31.12.

2 000  tonnu

0  %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nātrija hialuronāts, nesterils, kura:

masas vidējā molekulmasa (Mw) ir ne lielāka par 900 000 ,

endotoksīna līmenis ir ne lielāks par 0,008 endotoksīna vienībām (EU)/mg,

etanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 1 % no masas,

izopropanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 0,5 % no masas

1.1.–31.12.

300  kg

0  %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartiem:

EN 4364 (MIL-P-5425E) un DTD5592A vai

EN 4365 (MIL-P-8184) un DTD5592A

1.1.–31.12.

100  tonnu

0  %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Reģenerētas celulozes šūnu bloks, piesūcināts ar magnija hlorīda un četrvērtīgā amonija savienojumu saturošu ūdeni, izmēri 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12.

1 700  tonnu

0  %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Neapstrādāta balta vienkārtas kokvilnas dzija

no ķemmētām šķiedrām,

ar vidējo šķiedras garumu 36,5 mm vai vairāk,

ražota ar kompaktās gredzenvērpšanas procesu ar pneimatisko kompresiju,

ar saraušanas izturību 26,5 cN/tex vai lielāku (atbilstīgi ISO 2062:2009 pie ātruma 5 000  mm/min)

1.1.–31.12.

50 000  tonnu

0  %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Neilona un citu poliamīdu (PA6 und PA66) sintētisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

1.1.–31.12.

10 000  tonnu

0  %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Gumijoti tekstilmateriāli, austi un laminēti, ar šādām īpašībām:

ar trim kārtām,

viena ārējā kārta sastāv no akrila drānas,

otra ārējā kārta sastāv no poliestera drānas,

vidējā kārta sastāv no hlorbutilkaučuka,

vidējās kārtas masa ir 452 g/m2 vai lielāka, bet ne lielāka kā 569 g/m2,

tekstilmateriāla kopējā masa ir 952 g/m2 vai lielāka, bet ne lielāka kā 1 159  g/m2, vai

tekstilmateriāla kopējais biezums ir 0,8 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 4 mm,

kurus izmanto mehānisko transportlīdzekļu paceļamo jumtu ražošanai (1)

1.1.–31.12.

375 000  m2

0  %

09.2628

ex 7019 66 00

10

No stiklšķiedras austs un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svars ir vienāds ar 120 g/m2 (± 10 g/m2), ko parasti izmanto, ražojot izrullējamus un cietos rāmjos pretinsektu aizsegus

1.1.–31.12.

3 000 000  m2

0  %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Elektrolītiski ražota rafinēta vara folija un sloksnes ar biezumu 0,015 mm vai vairāk

1.1.–31.12.

1 020  tonnu

0  %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plāksnes:

no stiklšķiedras auduma vismaz vienā kārtā, kas piesūcināts ar epoksīdsveķiem,

ar vara folijas pārklājumu no vienas vai abām pusēm un biezumu ne lielāku par 0,15 mm,

ar dielektrisko konstanti (DK) mazāku par 5,4 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2,

ar dielektriskā zuduma koeficientu mazāku par 0,035 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2,

ar izturības pret klaidstrāvām indeksu (“comparative tracking index” (CTI)) 600 vai vairāk

1.1.–31.12.

80 000  m2

0  %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Alumīnija sakausējuma stieņi ar diametru 300,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 533,4 mm

1.1.–31.12.

1 000  tonnu

0  %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Alumīnija un magnija sakausējuma sloksne vai folija:

no sakausējuma, kurš atbilst standartam 5182-H19 vai 5052-H19,

ruļļos, kuru ārējais diametrs ir vismaz 1 250  mm, bet ne vairāk kā 1 350  mm,

ar biezumu (pielaide ± 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm vai 0,20 mm,

ar platumu (pielaide ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm vai 356 mm,

ar izliekuma pielaidi ne vairāk kā 0,4 mm/750 mm,

ar plakanību ± 4 I-vienības,

ar stiepes izturību vairāk nekā (5182-H19) 365 MPa vai (5052-H19) 320 MPa, un

ar pagarinājumu A50 vairāk nekā (5182-H19) 3 % vai (5052-H19) 2,5 %,

izmantošanai žalūziju plāksnīšu ražošanā (1)

1.1.–31.12.

600  tonnu

0  %

09.2722

8104 11 00

 

Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %

1.1.–31.12.

120 000  tonnu

0  %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnija pulveris:

ar masas tīrību vismaz 98 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99,5 %, un

ar daļiņu izmēru 0,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm

1.1.–31.12.

2 000  tonnu

0  %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā (1)

1.1.–31.12.

1 500 000 gabali

0  %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Sūkņa galva divcilindru augstspiediena sūknim, kas izgatavota no kalta tērauda, ar:

frēzētiem savienotājelementiem ar iegrieztu vītni, kuru diametrs ir 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36,8 mm, un

izurbtiem degvielas kanāliem, kuru diametrs ir 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm,

izmantošanai dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmās

1.1.–31.12.

65 000 gabali

0  %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Turbokompresora darbrata korpuss no lejama alumīnija sakausējuma vai čuguna:

ar karstumizturību līdz 400 °C,

ar atveri, kas ir 30 mm vai lielāka, bet ne lielāka par 300 mm, kompresora darbrata ievietošanai,

izmantošanai autobūves nozarē (1)

1.1.–31.12.

4 000 000 gabali

0  %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Rullīši ar logaritmisko profilu un diametru 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 mm vai lodītes ar diametru 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 mm,

kas izgatavotas no 100Cr6 tērauda vai 100CrMnSi6-4 tērauda (ISO 3290),

ar 0,5 mm vai mazāku novirzi, kā noteikts ar FBH metodi,

izmantošanai vējturbīnu ražošanas nozarē (1)

1.1.–31.12.

600 000 gabali

0  %

09.2562

ex 8482 99 00

30

Misiņa separatori, ar šādām īpašībām:

ražoti ar nepārtrauktas liešanas vai centrbēdzes liešanas metodi,

pagriezti,

kas satur 35 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 38 masas % cinka,

kas satur 0,75 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,25 masas % svina,

kas satur 1,0 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,4 masas % alumīnija, un

ar stiepes izturību 415 Pa vai vairāk,

izmantošanai lodīšu gultņu ražošanā

1.7.–31.12.

275 000 gabali

0  %

09.2857

ex 8482 99 00

60

Iekšējie vai ārējie gredzeni no tērauda, nerūdīti vai neslīpēti, ārējais gredzens ar iekšējo(-iem) velšanās celiņu(-iem), iekšējais gredzens ar ārējo(-iem) velšanās celiņu(-iem), ar ārējo diametru:

14 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 77 mm iekšējam gredzenam,

26 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 101 mm ārējam gredzenam,

izmantošanai gultņu ražošanā (1)

1.7.–31.12.

9 700 000  kg

0  %

09.2924

ex 8501 31 00

80

Elektronisks aktuators, kas sastāv no:

līdzstrāvas motora, kura jauda ir mazāka par 600 W,

izmantošanai ar barošanas spriegumu 12–48 V,

kam ir savienojums ar motoru (spraudsavienojums),

ar bezkontakta pozīcijas devēju,

iebūvēts taisnstūrveida korpusā, kura platums ir mazāks par 100 mm un garums ir mazāks par 150 mm, ar reduktoru un sviru, kas piestiprināti pie motora piedziņas vārpstas, vai

cilindriskā korpusā, kura augstums ir mazāks par 150 mm un diametrs ir mazāks par 100 mm, ar vītni, kas integrēta motora rotorā, lai nodrošinātu integrētā kontroles stieņa lineāru kustību

1.1.–31.12.

650 000 gabali

0  %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

65

60

Maiņstrāvas vienfāzes elektromotors, ar komutatoru vai bez tā:

ar nominālo jaudu 180 W vai lielāku,

ar ieejas jaudu 150 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 2 700 W,

ar ārējo diametru, kas pārsniedz 120 mm (± 0,2 mm), bet nepārsniedz 135 mm (± 0,2 mm),

ar nominālo griešanās ātrumu, kas pārsniedz 10 000 apgr./min., bet nepārsniedz 50 000 apgr./min.,

ir vai nav aprīkots ar gaisa iesūkšanas ventilatoru,

ar mehānisku ierīci (minizobratu, skrūvēm, reduktora slēgumu u. c.) vai bez tās uz vārpstas,

izmantošanai sadzīves tehnikas ierīcēs (1)

1.1.–31.12.

2 000 000 gabali

0  %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Multifunkcionāla ierīce (instrumentu kopa):

ar izliektu TFT-LCD displeju (rādiuss 750 mm) ar skārienjutīgām virsmām,

ar mikroprocesoriem un atmiņas mikroshēmām,

ar akustisko moduli un skaļruni,

ar šādiem savienotājiem – CAN, 3 LIN kopnēm, LVDS un tīklam Ethernet,

vairāku funkciju pārslēgšanai (piemēram, šasija, apgaismojums) un

ar situāciju saistītai transportlīdzekļa un navigācijas datu attēlošanai (piemēram, ātrums, odometrs, vilces akumulatoru baterijas uzlādes līmenis),

izmantošanai tādu pasažieru automobiļu ražošanā, kuru dzinējs ir vienīgi elektriskais motors un kuri ietilpst HS apakšpozīcijā 8703 80  (1)

1.1.–31.12.

66 900 gabali

0  %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Alumīnija sakausējuma balstošais kronšteins, ar montāžas caurumiem, ar fiksācijas uzgriežņiem vai bez tiem, pārnesumkārbas netiešai pievienošanai automobiļa virsbūvei, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

1.1.–31.12.

200 000 gabali

0  %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Velosipēda rāmis no oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā (1)

1.1.–31.12.

600 000 gabali

0  %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Rāmis, kas konstruēts no alumīnija vai alumīnija un oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā (1)

1.1.–31.12.

9 600 000 gabali

0  %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Kombinēts instrumentu panelis ar:

soļu motoriem,

analogajiem rādītājiem un ciparnīcām,

mikroprocesora vadības paneli vai bez tā,

LED indikatoriem vai LCD displeju, vai bez tiem,

kas rāda vismaz:

ātrumu,

dzinēja apgriezienus,

dzinēja temperatūru,

degvielas līmeni,

veic komunikāciju CAN-BUS un/vai K-LINE protokolos,

izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

1.1.–31.12.

160 000 gabali

0  %


(1)  Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 254. pantu.

(2)  Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.


Top