EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0967

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/967 (2023. gada 16. maijs), ar ko nosaka tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanas tehnisko informāciju pārskatu sniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā ar atsauces datumiem no 2023. gada 31. marta līdz 2023. gada 29. jūnijam (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2023/3139

OJ L 133, 17.5.2023, p. 125–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/967/oj

17.5.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/125


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/967

(2023. gada 16. maijs),

ar ko nosaka tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanas tehnisko informāciju pārskatu sniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā ar atsauces datumiem no 2023. gada 31. marta līdz 2023. gada 29. jūnijam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 77.e panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, ar kuriem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības Direktīvas 2009/138/EK vajadzībām aprēķina tehniskās rezerves un pamata pašu kapitālu, attiecībā uz katru atsauces datumu būtu jānosaka tehniskā informācija par attiecīgajām bezriska procentu likmju termiņstruktūrām, pamatstarpībām atbilstības pielāgojuma aprēķināšanai un svārstīguma pielāgojumiem.

(2)

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām būtu jāizmanto tehniskā informācija, kuras pamatā ir tirgus dati, kas attiecas uz tā mēneša beigām, kurš ir pēdējais mēnesis pirms pirmā pārskata atsauces datuma, uz ko attiecas šī regula. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 2023. gada 5. aprīlī iesniedza Komisijai tehnisko informāciju attiecībā uz 2023. gada marta beigu tirgus datiem. Minētā informācija saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 77.e panta 1. punktu tika publicēta 2023. gada 5. aprīlī.

(3)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc tehniskās informācijas tūlītējas pieejamības, ir svarīgi, lai šī regula stātos spēkā steidzamības kārtā.

(4)

Piesardzības apsvērumu dēļ ir nepieciešams, lai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanai izmantotu vienu un to pašu tehnisko informāciju neatkarīgi no datuma, kurā tās sniedz pārskatu savām kompetentajām iestādēm. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no pirmā pārskata atsauces datuma, uz kuru attiecas šī regula.

(5)

Lai pēc iespējas drīz nodrošinātu juridisko noteiktību, steidzamas nepieciešamības dēļ saistībā ar attiecīgo bezriska procentu likmju termiņstruktūru pieejamību pastāv pienācīgi pamatots iemesls, lai šajā regulā paredzētie pasākumi tiktu pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (2) 8. pantu saistībā ar 4. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, aprēķinot tehniskās rezerves un pamata pašu kapitālu pārskatu sniegšanai ar atsauces datumiem no 2023. gada 31. marta līdz 2023. gada 29. jūnijam, izmanto 2. punktā minēto tehnisko informāciju.

2.   Katrai attiecīgajai valūtai tehniskā informācija, ko izmanto, lai aprēķinātu visprecīzāko novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 77. pantu, atbilstības pielāgojumu saskaņā ar minētās direktīvas 77.c pantu un svārstīguma pielāgojumu saskaņā ar minētās direktīvas 77.d pantu, ir šāda:

a)

attiecīgās bezriska procentu likmju termiņstruktūras, kas noteiktas I pielikumā;

b)

pamatstarpības atbilstības pielāgojuma aprēķināšanai, kas noteiktas II pielikumā;

c)

katram attiecīgajam valsts apdrošināšanas tirgum – svārstīguma pielāgojumi, kas noteikti III pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 31. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).


I–III PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Attiecīgās bezriska procentu likmju termiņstruktūras, kuras izmanto visprecīzākā novērtējuma aprēķināšanai, bez atbilstības pielāgojuma un svārstīguma pielāgojuma

Atlikušais laiks līdz termiņam (gados)

Euro

Čehijas krona

Dānijas krona

Ungārijas forints

Zviedrijas krona

Bulgārijas leva

1

3,472  %

6,925  %

3,462  %

14,358  %

3,582  %

3,422  %

2

3,315  %

5,947  %

3,305  %

12,571  %

3,405  %

3,265  %

3

3,140  %

5,341  %

3,130  %

11,125  %

3,164  %

3,090  %

4

3,009  %

4,965  %

2,999  %

9,982  %

3,011  %

2,959  %

5

2,930  %

4,715  %

2,920  %

9,153  %

2,914  %

2,880  %

6

2,886  %

4,550  %

2,876  %

8,584  %

2,843  %

2,836  %

7

2,860  %

4,439  %

2,850  %

8,223  %

2,793  %

2,810  %

8

2,847  %

4,363  %

2,837  %

8,023  %

2,762  %

2,798  %

9

2,845  %

4,311  %

2,835  %

7,942  %

2,748  %

2,796  %

10

2,850  %

4,276  %

2,840  %

7,927  %

2,753  %

2,800  %

11

2,837  %

4,255  %

2,827  %

7,943  %

2,775  %

2,787  %

12

2,870  %

4,242  %

2,860  %

7,960  %

2,805  %

2,820  %

13

2,889  %

4,233  %

2,879  %

7,960  %

2,839  %

2,839  %

14

2,884  %

4,225  %

2,874  %

7,941  %

2,873  %

2,834  %

15

2,860  %

4,217  %

2,850  %

7,888  %

2,905  %

2,811  %

16

2,824  %

4,206  %

2,814  %

7,821  %

2,935  %

2,774  %

17

2,781  %

4,194  %

2,771  %

7,748  %

2,963  %

2,731  %

18

2,740  %

4,180  %

2,730  %

7,671  %

2,988  %

2,690  %

19

2,703  %

4,166  %

2,693  %

7,592  %

3,011  %

2,653  %

20

2,674  %

4,151  %

2,664  %

7,512  %

3,033  %

2,625  %

21

2,655  %

4,136  %

2,646  %

7,432  %

3,052  %

2,607  %

22

2,644  %

4,121  %

2,635  %

7,353  %

3,070  %

2,597  %

23

2,640  %

4,106  %

2,631  %

7,275  %

3,086  %

2,593  %

24

2,640  %

4,091  %

2,631  %

7,198  %

3,101  %

2,595  %

25

2,644  %

4,076  %

2,635  %

7,123  %

3,115  %

2,600  %

26

2,651  %

4,061  %

2,643  %

7,051  %

3,128  %

2,608  %

27

2,660  %

4,047  %

2,652  %

6,980  %

3,140  %

2,618  %

28

2,671  %

4,033  %

2,663  %

6,912  %

3,151  %

2,630  %

29

2,683  %

4,019  %

2,675  %

6,847  %

3,161  %

2,643  %

30

2,696  %

4,006  %

2,688  %

6,783  %

3,171  %

2,657  %

31

2,709  %

3,993  %

2,701  %

6,722  %

3,180  %

2,671  %

32

2,723  %

3,980  %

2,715  %

6,664  %

3,188  %

2,686  %

33

2,736  %

3,968  %

2,729  %

6,608  %

3,196  %

2,701  %

34

2,750  %

3,956  %

2,743  %

6,554  %

3,204  %

2,715  %

35

2,764  %

3,945  %

2,758  %

6,502  %

3,211  %

2,730  %

36

2,778  %

3,934  %

2,772  %

6,452  %

3,217  %

2,745  %

37

2,792  %

3,923  %

2,785  %

6,404  %

3,223  %

2,759  %

38

2,805  %

3,913  %

2,799  %

6,358  %

3,229  %

2,774  %

39

2,818  %

3,903  %

2,812  %

6,314  %

3,235  %

2,788  %

40

2,831  %

3,893  %

2,825  %

6,272  %

3,240  %

2,801  %

41

2,844  %

3,884  %

2,838  %

6,231  %

3,246  %

2,814  %

42

2,856  %

3,875  %

2,850  %

6,192  %

3,250  %

2,827  %

43

2,868  %

3,866  %

2,862  %

6,155  %

3,255  %

2,840  %

44

2,879  %

3,858  %

2,874  %

6,119  %

3,259  %

2,852  %

45

2,891  %

3,850  %

2,885  %

6,084  %

3,264  %

2,864  %

46

2,902  %

3,842  %

2,896  %

6,051  %

3,268  %

2,875  %

47

2,912  %

3,835  %

2,907  %

6,019  %

3,272  %

2,886  %

48

2,922  %

3,827  %

2,917  %

5,988  %

3,275  %

2,897  %

49

2,932  %

3,820  %

2,927  %

5,958  %

3,279  %

2,908  %

50

2,942  %

3,813  %

2,937  %

5,930  %

3,282  %

2,918  %

51

2,951  %

3,807  %

2,946  %

5,902  %

3,286  %

2,927  %

52

2,960  %

3,800  %

2,956  %

5,876  %

3,289  %

2,937  %

53

2,969  %

3,794  %

2,964  %

5,850  %

3,292  %

2,946  %

54

2,978  %

3,788  %

2,973  %

5,825  %

3,295  %

2,955  %

55

2,986  %

3,782  %

2,981  %

5,802  %

3,298  %

2,964  %

56

2,994  %

3,776  %

2,989  %

5,778  %

3,300  %

2,972  %

57

3,001  %

3,771  %

2,997  %

5,756  %

3,303  %

2,980  %

58

3,009  %

3,766  %

3,005  %

5,735  %

3,305  %

2,988  %

59

3,016  %

3,760  %

3,012  %

5,714  %

3,308  %

2,996  %

60

3,023  %

3,755  %

3,019  %

5,694  %

3,310  %

3,003  %

61

3,030  %

3,751  %

3,026  %

5,674  %

3,313  %

3,010  %

62

3,037  %

3,746  %

3,033  %

5,655  %

3,315  %

3,017  %

63

3,043  %

3,741  %

3,039  %

5,637  %

3,317  %

3,024  %

64

3,049  %

3,737  %

3,045  %

5,619  %

3,319  %

3,030  %

65

3,055  %

3,733  %

3,052  %

5,602  %

3,321  %

3,037  %

66

3,061  %

3,728  %

3,058  %

5,585  %

3,323  %

3,043  %

67

3,067  %

3,724  %

3,063  %

5,569  %

3,325  %

3,049  %

68

3,073  %

3,720  %

3,069  %

5,553  %

3,327  %

3,055  %

69

3,078  %

3,716  %

3,074  %

5,538  %

3,328  %

3,060  %

70

3,083  %

3,713  %

3,080  %

5,523  %

3,330  %

3,066  %

71

3,088  %

3,709  %

3,085  %

5,509  %

3,332  %

3,071  %

72

3,093  %

3,706  %

3,090  %

5,495  %

3,334  %

3,076  %

73

3,098  %

3,702  %

3,095  %

5,481  %

3,335  %

3,081  %

74

3,103  %

3,699  %

3,100  %

5,468  %

3,337  %

3,086  %

75

3,107  %

3,695  %

3,104  %

5,455  %

3,338  %

3,091  %

76

3,112  %

3,692  %

3,109  %

5,442  %

3,340  %

3,096  %

77

3,116  %

3,689  %

3,113  %

5,430  %

3,341  %

3,100  %

78

3,121  %

3,686  %

3,117  %

5,418  %

3,342  %

3,105  %

79

3,125  %

3,683  %

3,122  %

5,406  %

3,344  %

3,109  %

80

3,129  %

3,680  %

3,126  %

5,395  %

3,345  %

3,113  %

81

3,133  %

3,677  %

3,130  %

5,384  %

3,346  %

3,118  %

82

3,137  %

3,675  %

3,134  %

5,373  %

3,348  %

3,122  %

83

3,140  %

3,672  %

3,137  %

5,363  %

3,349  %

3,126  %

84

3,144  %

3,669  %

3,141  %

5,352  %

3,350  %

3,129  %

85

3,148  %

3,667  %

3,145  %

5,342  %

3,351  %

3,133  %

86

3,151  %

3,664  %

3,148  %

5,332  %

3,352  %

3,137  %

87

3,154  %

3,662  %

3,152  %

5,323  %

3,354  %

3,140  %

88

3,158  %

3,659  %

3,155  %

5,313  %

3,355  %

3,144  %

89

3,161  %

3,657  %

3,158  %

5,304  %

3,356  %

3,147  %

90

3,164  %

3,655  %

3,162  %

5,295  %

3,357  %

3,151  %

91

3,167  %

3,652  %

3,165  %

5,286  %

3,358  %

3,154  %

92

3,170  %

3,650  %

3,168  %

5,278  %

3,359  %

3,157  %

93

3,173  %

3,648  %

3,171  %

5,269  %

3,360  %

3,160  %

94

3,176  %

3,646  %

3,174  %

5,261  %

3,361  %

3,163  %

95

3,179  %

3,644  %

3,177  %

5,253  %

3,362  %

3,166  %

96

3,182  %

3,642  %

3,180  %

5,245  %

3,363  %

3,169  %

97

3,185  %

3,640  %

3,182  %

5,238  %

3,364  %

3,172  %

98

3,188  %

3,638  %

3,185  %

5,230  %

3,364  %

3,175  %

99

3,190  %

3,636  %

3,188  %

5,223  %

3,365  %

3,178  %

100

3,193  %

3,634  %

3,190  %

5,215  %

3,366  %

3,181  %

101

3,195  %

3,632  %

3,193  %

5,208  %

3,367  %

3,183  %

102

3,198  %

3,631  %

3,195  %

5,201  %

3,368  %

3,186  %

103

3,200  %

3,629  %

3,198  %

5,195  %

3,369  %

3,188  %

104

3,203  %

3,627  %

3,200  %

5,188  %

3,369  %

3,191  %

105

3,205  %

3,625  %

3,203  %

5,181  %

3,370  %

3,193  %

106

3,207  %

3,624  %

3,205  %

5,175  %

3,371  %

3,196  %

107

3,210  %

3,622  %

3,207  %

5,168  %

3,372  %

3,198  %

108

3,212  %

3,621  %

3,210  %

5,162  %

3,372  %

3,201  %

109

3,214  %

3,619  %

3,212  %

5,156  %

3,373  %

3,203  %

110

3,216  %

3,617  %

3,214  %

5,150  %

3,374  %

3,205  %

111

3,218  %

3,616  %

3,216  %

5,144  %

3,374  %

3,207  %

112

3,220  %

3,615  %

3,218  %

5,139  %

3,375  %

3,209  %

113

3,222  %

3,613  %

3,220  %

5,133  %

3,376  %

3,212  %

114

3,224  %

3,612  %

3,222  %

5,127  %

3,376  %

3,214  %

115

3,226  %

3,610  %

3,224  %

5,122  %

3,377  %

3,216  %

116

3,228  %

3,609  %

3,226  %

5,116  %

3,378  %

3,218  %

117

3,230  %

3,607  %

3,228  %

5,111  %

3,378  %

3,220  %

118

3,232  %

3,606  %

3,230  %

5,106  %

3,379  %

3,222  %

119

3,234  %

3,605  %

3,232  %

5,101  %

3,380  %

3,224  %

120

3,236  %

3,604  %

3,234  %

5,096  %

3,380  %

3,225  %

121

3,237  %

3,602  %

3,235  %

5,091  %

3,381  %

3,227  %

122

3,239  %

3,601  %

3,237  %

5,086  %

3,381  %

3,229  %

123

3,241  %

3,600  %

3,239  %

5,081  %

3,382  %

3,231  %

124

3,243  %

3,599  %

3,241  %

5,077  %

3,382  %

3,233  %

125

3,244  %

3,597  %

3,242  %

5,072  %

3,383  %

3,234  %

126

3,246  %

3,596  %

3,244  %

5,067  %

3,383  %

3,236  %

127

3,247  %

3,595  %

3,246  %

5,063  %

3,384  %

3,238  %

128

3,249  %

3,594  %

3,247  %

5,059  %

3,384  %

3,239  %

129

3,251  %

3,593  %

3,249  %

5,054  %

3,385  %

3,241  %

130

3,252  %

3,592  %

3,250  %

5,050  %

3,385  %

3,243  %

131

3,254  %

3,591  %

3,252  %

5,046  %

3,386  %

3,244  %

132

3,255  %

3,590  %

3,253  %

5,042  %

3,386  %

3,246  %

133

3,257  %

3,589  %

3,255  %

5,037  %

3,387  %

3,247  %

134

3,258  %

3,587  %

3,256  %

5,033  %

3,387  %

3,249  %

135

3,259  %

3,586  %

3,258  %

5,029  %

3,388  %

3,250  %

136

3,261  %

3,585  %

3,259  %

5,026  %

3,388  %

3,252  %

137

3,262  %

3,584  %

3,260  %

5,022  %

3,389  %

3,253  %

138

3,264  %

3,583  %

3,262  %

5,018  %

3,389  %

3,255  %

139

3,265  %

3,583  %

3,263  %

5,014  %

3,390  %

3,256  %

140

3,266  %

3,582  %

3,264  %

5,011  %

3,390  %

3,258  %

141

3,268  %

3,581  %

3,266  %

5,007  %

3,391  %

3,259  %

142

3,269  %

3,580  %

3,267  %

5,003  %

3,391  %

3,260  %

143

3,270  %

3,579  %

3,268  %

5,000  %

3,391  %

3,262  %

144

3,271  %

3,578  %

3,270  %

4,996  %

3,392  %

3,263  %

145

3,273  %

3,577  %

3,271  %

4,993  %

3,392  %

3,264  %

146

3,274  %

3,576  %

3,272  %

4,989  %

3,393  %

3,265  %

147

3,275  %

3,575  %

3,273  %

4,986  %

3,393  %

3,267  %

148

3,276  %

3,574  %

3,275  %

4,983  %

3,393  %

3,268  %

149

3,277  %

3,574  %

3,276  %

4,980  %

3,394  %

3,269  %

150

3,278  %

3,573  %

3,277  %

4,976  %

3,394  %

3,270  %


Atlikušais laiks līdz termiņam (gados)

Sterliņu mārciņa

Rumānijas leja

Polijas zlots

Islandes krona

Norvēģijas krona

Šveices franks

1

4,550  %

6,633  %

5,949  %

8,226  %

3,598  %

1,936  %

2

4,290  %

6,913  %

5,901  %

8,018  %

3,493  %

1,925  %

3

4,081  %

7,083  %

5,892  %

7,762  %

3,341  %

1,908  %

4

3,919  %

7,158  %

5,871  %

7,444  %

3,205  %

1,895  %

5

3,778  %

7,204  %

5,866  %

7,081  %

3,109  %

1,889  %

6

3,658  %

7,239  %

5,869  %

6,715  %

3,055  %

1,890  %

7

3,561  %

7,265  %

5,877  %

6,371  %

3,027  %

1,895  %

8

3,493  %

7,284  %

5,888  %

6,064  %

3,014  %

1,903  %

9

3,448  %

7,301  %

5,905  %

5,803  %

3,009  %

1,913  %

10

3,421  %

7,311  %

5,920  %

5,590  %

3,010  %

1,924  %

11

3,404  %

7,293  %

5,916  %

5,414  %

3,013  %

1,936  %

12

3,393  %

7,251  %

5,895  %

5,267  %

3,019  %

1,949  %

13

3,384  %

7,192  %

5,862  %

5,142  %

3,025  %

1,961  %

14

3,375  %

7,120  %

5,820  %

5,034  %

3,033  %

1,973  %

15

3,366  %

7,041  %

5,772  %

4,939  %

3,041  %

1,986  %

16

3,356  %

6,956  %

5,720  %

4,856  %

3,049  %

1,998  %

17

3,345  %

6,868  %

5,666  %

4,782  %

3,058  %

2,010  %

18

3,333  %

6,778  %

5,610  %

4,716  %

3,067  %

2,021  %

19

3,321  %

6,687  %

5,554  %

4,656  %

3,075  %

2,032  %

20

3,310  %

6,597  %

5,498  %

4,602  %

3,084  %

2,043  %

21

3,298  %

6,509  %

5,442  %

4,553  %

3,092  %

2,054  %

22

3,287  %

6,422  %

5,388  %

4,508  %

3,101  %

2,064  %

23

3,275  %

6,337  %

5,334  %

4,466  %

3,109  %

2,074  %

24

3,262  %

6,254  %

5,282  %

4,428  %

3,117  %

2,083  %

25

3,248  %

6,174  %

5,232  %

4,393  %

3,124  %

2,092  %

26

3,232  %

6,096  %

5,183  %

4,360  %

3,132  %

2,101  %

27

3,215  %

6,021  %

5,136  %

4,329  %

3,139  %

2,110  %

28

3,196  %

5,949  %

5,090  %

4,300  %

3,146  %

2,118  %

29

3,174  %

5,880  %

5,046  %

4,274  %

3,153  %

2,126  %

30

3,151  %

5,814  %

5,004  %

4,248  %

3,160  %

2,133  %

31

3,125  %

5,750  %

4,963  %

4,225  %

3,166  %

2,141  %

32

3,098  %

5,688  %

4,924  %

4,202  %

3,173  %

2,148  %

33

3,070  %

5,629  %

4,886  %

4,181  %

3,179  %

2,155  %

34

3,043  %

5,573  %

4,850  %

4,161  %

3,184  %

2,161  %

35

3,016  %

5,519  %

4,815  %

4,142  %

3,190  %

2,168  %

36

2,989  %

5,467  %

4,782  %

4,124  %

3,196  %

2,174  %

37

2,965  %

5,417  %

4,750  %

4,107  %

3,201  %

2,180  %

38

2,941  %

5,370  %

4,719  %

4,091  %

3,206  %

2,185  %

39

2,919  %

5,324  %

4,689  %

4,076  %

3,211  %

2,191  %

40

2,899  %

5,280  %

4,661  %

4,061  %

3,216  %

2,196  %

41

2,881  %

5,238  %

4,633  %

4,047  %

3,221  %

2,201  %

42

2,864  %

5,197  %

4,607  %

4,033  %

3,225  %

2,206  %

43

2,849  %

5,159  %

4,582  %

4,020  %

3,229  %

2,211  %

44

2,836  %

5,121  %

4,558  %

4,008  %

3,234  %

2,216  %

45

2,825  %

5,085  %

4,534  %

3,996  %

3,238  %

2,220  %

46

2,816  %

5,051  %

4,512  %

3,985  %

3,242  %

2,225  %

47

2,808  %

5,018  %

4,490  %

3,974  %

3,246  %

2,229  %

48

2,802  %

4,986  %

4,469  %

3,964  %

3,249  %

2,233  %

49

2,798  %

4,955  %

4,449  %

3,953  %

3,253  %

2,237  %

50

2,795  %

4,926  %

4,430  %

3,944  %

3,256  %

2,241  %

51

2,794  %

4,897  %

4,411  %

3,934  %

3,260  %

2,244  %

52

2,795  %

4,870  %

4,393  %

3,925  %

3,263  %

2,248  %

53

2,797  %

4,843  %

4,376  %

3,917  %

3,266  %

2,251  %

54

2,800  %

4,818  %

4,359  %

3,908  %

3,269  %

2,255  %

55

2,803  %

4,793  %

4,343  %

3,900  %

3,272  %

2,258  %

56

2,808  %

4,769  %

4,327  %

3,893  %

3,275  %

2,261  %

57

2,812  %

4,746  %

4,312  %

3,885  %

3,278  %

2,264  %

58

2,818  %

4,724  %

4,297  %

3,878  %

3,281  %

2,267  %

59

2,824  %

4,703  %

4,283  %

3,871  %

3,283  %

2,270  %

60

2,830  %

4,682  %

4,269  %

3,864  %

3,286  %

2,273  %

61

2,836  %

4,662  %

4,256  %

3,857  %

3,289  %

2,276  %

62

2,843  %

4,642  %

4,243  %

3,851  %

3,291  %

2,278  %

63

2,849  %

4,623  %

4,230  %

3,844  %

3,293  %

2,281  %

64

2,856  %

4,605  %

4,218  %

3,838  %

3,296  %

2,284  %

65

2,863  %

4,587  %

4,206  %

3,833  %

3,298  %

2,286  %

66

2,869  %

4,570  %

4,195  %

3,827  %

3,300  %

2,288  %

67

2,876  %

4,553  %

4,184  %

3,821  %

3,302  %

2,291  %

68

2,883  %

4,537  %

4,173  %

3,816  %

3,304  %

2,293  %

69

2,890  %

4,521  %

4,163  %

3,811  %

3,306  %

2,295  %

70

2,896  %

4,506  %

4,153  %

3,806  %

3,308  %

2,297  %

71

2,903  %

4,491  %

4,143  %

3,801  %

3,310  %

2,299  %

72

2,910  %

4,476  %

4,133  %

3,796  %

3,312  %

2,301  %

73

2,916  %

4,462  %

4,124  %

3,791  %

3,314  %

2,303  %

74

2,923  %

4,449  %

4,115  %

3,787  %

3,316  %

2,305  %

75

2,929  %

4,435  %

4,106  %

3,782  %

3,318  %

2,307  %

76

2,935  %

4,422  %

4,097  %

3,778  %

3,319  %

2,309  %

77

2,941  %

4,410  %

4,089  %

3,774  %

3,321  %

2,311  %

78

2,947  %

4,397  %

4,080  %

3,770  %

3,323  %

2,313  %

79

2,953  %

4,385  %

4,072  %

3,766  %

3,324  %

2,314  %

80

2,959  %

4,374  %

4,065  %

3,762  %

3,326  %

2,316  %

81

2,965  %

4,362  %

4,057  %

3,758  %

3,327  %

2,318  %

82

2,970  %

4,351  %

4,050  %

3,754  %

3,329  %

2,319  %

83

2,976  %

4,340  %

4,042  %

3,750  %

3,330  %

2,321  %

84

2,981  %

4,329  %

4,035  %

3,747  %

3,331  %

2,322  %

85

2,986  %

4,319  %

4,028  %

3,743  %

3,333  %

2,324  %

86

2,992  %

4,309  %

4,022  %

3,740  %

3,334  %

2,325  %

87

2,997  %

4,299  %

4,015  %

3,737  %

3,335  %

2,327  %

88

3,002  %

4,289  %

4,009  %

3,733  %

3,337  %

2,328  %

89

3,007  %

4,280  %

4,002  %

3,730  %

3,338  %

2,329  %

90

3,011  %

4,271  %

3,996  %

3,727  %

3,339  %

2,331  %

91

3,016  %

4,261  %

3,990  %

3,724  %

3,340  %

2,332  %

92

3,021  %

4,253  %

3,984  %

3,721  %

3,342  %

2,333  %

93

3,025  %

4,244  %

3,979  %

3,718  %

3,343  %

2,334  %

94

3,030  %

4,236  %

3,973  %

3,715  %

3,344  %

2,336  %

95

3,034  %

4,227  %

3,967  %

3,713  %

3,345  %

2,337  %

96

3,038  %

4,219  %

3,962  %

3,710  %

3,346  %

2,338  %

97

3,042  %

4,211  %

3,957  %

3,707  %

3,347  %

2,339  %

98

3,047  %

4,203  %

3,952  %

3,705  %

3,348  %

2,340  %

99

3,051  %

4,196  %

3,947  %

3,702  %

3,349  %

2,341  %

100

3,055  %

4,188  %

3,942  %

3,700  %

3,350  %

2,342  %

101

3,058  %

4,181  %

3,937  %

3,697  %

3,351  %

2,344  %

102

3,062  %

4,174  %

3,932  %

3,695  %

3,352  %

2,345  %

103

3,066  %

4,167  %

3,927  %

3,692  %

3,353  %

2,346  %

104

3,070  %

4,160  %

3,923  %

3,690  %

3,354  %

2,347  %

105

3,073  %

4,153  %

3,918  %

3,688  %

3,355  %

2,348  %

106

3,077  %

4,146  %

3,914  %

3,685  %

3,356  %

2,349  %

107

3,080  %

4,140  %

3,909  %

3,683  %

3,357  %

2,349  %

108

3,084  %

4,133  %

3,905  %

3,681  %

3,358  %

2,350  %

109

3,087  %

4,127  %

3,901  %

3,679  %

3,358  %

2,351  %

110

3,090  %

4,121  %

3,897  %

3,677  %

3,359  %

2,352  %

111

3,093  %

4,115  %

3,893  %

3,675  %

3,360  %

2,353  %

112

3,097  %

4,109  %

3,889  %

3,673  %

3,361  %

2,354  %

113

3,100  %

4,103  %

3,885  %

3,671  %

3,362  %

2,355  %

114

3,103  %

4,097  %

3,881  %

3,669  %

3,362  %

2,356  %

115

3,106  %

4,092  %

3,877  %

3,667  %

3,363  %

2,356  %

116

3,109  %

4,086  %

3,874  %

3,665  %

3,364  %

2,357  %

117

3,112  %

4,081  %

3,870  %

3,663  %

3,365  %

2,358  %

118

3,114  %

4,075  %

3,866  %

3,662  %

3,365  %

2,359  %

119

3,117  %

4,070  %

3,863  %

3,660  %

3,366  %

2,360  %

120

3,120  %

4,065  %

3,859  %

3,658  %

3,367  %

2,360  %

121

3,123  %

4,060  %

3,856  %

3,656  %

3,368  %

2,361  %

122

3,125  %

4,055  %

3,853  %

3,655  %

3,368  %

2,362  %

123

3,128  %

4,050  %

3,849  %

3,653  %

3,369  %

2,362  %

124

3,131  %

4,045  %

3,846  %

3,651  %

3,370  %

2,363  %

125

3,133  %

4,040  %

3,843  %

3,650  %

3,370  %

2,364  %

126

3,136  %

4,035  %

3,840  %

3,648  %

3,371  %

2,365  %

127

3,138  %

4,031  %

3,837  %

3,647  %

3,371  %

2,365  %

128

3,141  %

4,026  %

3,834  %

3,645  %

3,372  %

2,366  %

129

3,143  %

4,022  %

3,831  %

3,643  %

3,373  %

2,367  %

130

3,145  %

4,017  %

3,828  %

3,642  %

3,373  %

2,367  %

131

3,148  %

4,013  %

3,825  %

3,641  %

3,374  %

2,368  %

132

3,150  %

4,009  %

3,822  %

3,639  %

3,374  %

2,368  %

133

3,152  %

4,005  %

3,819  %

3,638  %

3,375  %

2,369  %

134

3,154  %

4,000  %

3,817  %

3,636  %

3,376  %

2,370  %

135

3,157  %

3,996  %

3,814  %

3,635  %

3,376  %

2,370  %

136

3,159  %

3,992  %

3,811  %

3,634  %

3,377  %

2,371  %

137

3,161  %

3,988  %

3,809  %

3,632  %

3,377  %

2,371  %

138

3,163  %

3,984  %

3,806  %

3,631  %

3,378  %

2,372  %

139

3,165  %

3,981  %

3,803  %

3,630  %

3,378  %

2,373  %

140

3,167  %

3,977  %

3,801  %

3,628  %

3,379  %

2,373  %

141

3,169  %

3,973  %

3,798  %

3,627  %

3,379  %

2,374  %

142

3,171  %

3,969  %

3,796  %

3,626  %

3,380  %

2,374  %

143

3,173  %

3,966  %

3,794  %

3,625  %

3,380  %

2,375  %

144

3,175  %

3,962  %

3,791  %

3,623  %

3,381  %

2,375  %

145

3,177  %

3,959  %

3,789  %

3,622  %

3,381  %

2,376  %

146

3,179  %

3,955  %

3,786  %

3,621  %

3,382  %

2,376  %

147

3,181  %

3,952  %

3,784  %

3,620  %

3,382  %

2,377  %

148

3,182  %

3,948  %

3,782  %

3,619  %

3,383  %

2,377  %

149

3,184  %

3,945  %

3,780  %

3,618  %

3,383  %

2,378  %

150

3,186  %

3,942  %

3,777  %

3,616  %

3,383  %

2,378  %


Atlikušais laiks līdz termiņam (gados)

Austrālijas dolārs

Taizemes bāts

Kanādas dolārs

Čīles peso

Kolumbijas peso

Honkongas dolārs

1

3,653  %

1,887  %

4,277  %

7,538  %

10,381  %

4,049  %

2

3,559  %

1,834  %

3,976  %

6,721  %

10,732  %

3,724  %

3

3,462  %

1,839  %

3,564  %

6,208  %

10,922  %

3,599  %

4

3,362  %

1,872  %

3,273  %

5,841  %

11,082  %

3,525  %

5

3,415  %

1,933  %

3,105  %

5,577  %

11,219  %

3,440  %

6

3,497  %

2,011  %

3,037  %

5,385  %

11,320  %

3,432  %

7

3,576  %

2,099  %

3,023  %

5,246  %

11,431  %

3,456  %

8

3,651  %

2,191  %

3,030  %

5,149  %

11,537  %

3,468  %

9

3,713  %

2,281  %

3,045  %

5,083  %

11,621  %

3,470  %

10

3,762  %

2,366  %

3,060  %

5,036  %

11,697  %

3,469  %

11

3,808  %

2,446  %

3,071  %

4,997  %

11,720  %

3,469  %

12

3,850  %

2,521  %

3,079  %

4,965  %

11,690  %

3,469  %

13

3,881  %

2,590  %

3,084  %

4,937  %

11,622  %

3,470  %

14

3,901  %

2,653  %

3,087  %

4,913  %

11,523  %

3,471  %

15

3,909  %

2,709  %

3,090  %

4,892  %

11,402  %

3,471  %

16

3,908  %

2,758  %

3,092  %

4,873  %

11,264  %

3,472  %

17

3,897  %

2,801  %

3,093  %

4,856  %

11,115  %

3,472  %

18

3,878  %

2,840  %

3,094  %

4,841  %

10,957  %

3,472  %

19

3,853  %

2,874  %

3,095  %

4,827  %

10,794  %

3,472  %

20

3,820  %

2,904  %

3,096  %

4,814  %

10,629  %

3,472  %

21

3,783  %

2,932  %

3,097  %

4,802  %

10,462  %

3,472  %

22

3,741  %

2,957  %

3,098  %

4,792  %

10,297  %

3,472  %

23

3,698  %

2,980  %

3,099  %

4,782  %

10,133  %

3,472  %

24

3,654  %

3,001  %

3,101  %

4,773  %

9,973  %

3,472  %

25

3,610  %

3,020  %

3,103  %

4,764  %

9,816  %

3,472  %

26

3,568  %

3,038  %

3,105  %

4,756  %

9,664  %

3,472  %

27

3,528  %

3,054  %

3,108  %

4,748  %

9,516  %

3,471  %

28

3,492  %

3,069  %

3,110  %

4,741  %

9,373  %

3,471  %

29

3,459  %

3,083  %

3,113  %

4,735  %

9,236  %

3,471  %

30

3,430  %

3,096  %

3,117  %

4,728  %

9,103  %

3,471  %

31

3,406  %

3,108  %

3,121  %

4,722  %

8,976  %

3,470  %

32

3,387  %

3,119  %

3,125  %

4,717  %

8,853  %

3,470  %

33

3,370  %

3,130  %

3,129  %

4,711  %

8,736  %

3,470  %

34

3,357  %

3,140  %

3,133  %

4,706  %

8,623  %

3,470  %

35

3,346  %

3,149  %

3,138  %

4,701  %

8,515  %

3,469  %

36

3,337  %

3,158  %

3,143  %

4,697  %

8,412  %

3,469  %

37

3,329  %

3,166  %

3,147  %

4,692  %

8,313  %

3,469  %

38

3,323  %

3,174  %

3,152  %

4,688  %

8,218  %

3,469  %

39

3,319  %

3,182  %

3,157  %

4,684  %

8,128  %

3,468  %

40

3,315  %

3,189  %

3,161  %

4,680  %

8,041  %

3,468  %

41

3,312  %

3,195  %

3,166  %

4,676  %

7,957  %

3,468  %

42

3,310  %

3,202  %

3,170  %

4,672  %

7,877  %

3,468  %

43

3,309  %

3,208  %

3,175  %

4,669  %

7,801  %

3,467  %

44

3,308  %

3,214  %

3,179  %

4,666  %

7,727  %

3,467  %

45

3,308  %

3,219  %

3,184  %

4,662  %

7,657  %

3,467  %

46

3,308  %

3,224  %

3,188  %

4,659  %

7,589  %

3,467  %

47

3,308  %

3,229  %

3,192  %

4,656  %

7,524  %

3,467  %

48

3,308  %

3,234  %

3,196  %

4,653  %

7,461  %

3,466  %

49

3,309  %

3,239  %

3,201  %

4,651  %

7,401  %

3,466  %

50

3,310  %

3,243  %

3,205  %

4,648  %

7,343  %

3,466  %

51

3,311  %

3,247  %

3,208  %

4,645  %

7,288  %

3,466  %

52

3,312  %

3,251  %

3,212  %

4,643  %

7,234  %

3,465  %

53

3,314  %

3,255  %

3,216  %

4,640  %

7,183  %

3,465  %

54

3,315  %

3,259  %

3,220  %

4,638  %

7,133  %

3,465  %

55

3,317  %

3,263  %

3,223  %

4,636  %

7,085  %

3,465  %

56

3,318  %

3,266  %

3,227  %

4,634  %

7,038  %

3,465  %

57

3,320  %

3,269  %

3,230  %

4,632  %

6,994  %

3,464  %

58

3,321  %

3,273  %

3,233  %

4,629  %

6,950  %

3,464  %

59

3,323  %

3,276  %

3,237  %

4,627  %

6,909  %

3,464  %

60

3,324  %

3,279  %

3,240  %

4,625  %

6,868  %

3,464  %

61

3,326  %

3,282  %

3,243  %

4,624  %

6,829  %

3,464  %

62

3,328  %

3,284  %

3,246  %

4,622  %

6,791  %

3,464  %

63

3,329  %

3,287  %

3,249  %

4,620  %

6,755  %

3,463  %

64

3,331  %

3,290  %

3,252  %

4,618  %

6,719  %

3,463  %

65

3,332  %

3,292  %

3,255  %

4,616  %

6,685  %

3,463  %

66

3,334  %

3,295  %

3,257  %

4,615  %

6,651  %

3,463  %

67

3,335  %

3,297  %

3,260  %

4,613  %

6,619  %

3,463  %

68

3,337  %

3,299  %

3,263  %

4,612  %

6,588  %

3,463  %

69

3,338  %

3,302  %

3,265  %

4,610  %

6,557  %

3,462  %

70

3,340  %

3,304  %

3,268  %

4,609  %

6,527  %

3,462  %

71

3,341  %

3,306  %

3,270  %

4,607  %

6,499  %

3,462  %

72

3,342  %

3,308  %

3,272  %

4,606  %

6,471  %

3,462  %

73

3,344  %

3,310  %

3,275  %

4,604  %

6,443  %

3,462  %

74

3,345  %

3,312  %

3,277  %

4,603  %

6,417  %

3,462  %

75

3,346  %

3,314  %

3,279  %

4,602  %

6,391  %

3,462  %

76

3,348  %

3,316  %

3,281  %

4,600  %

6,366  %

3,461  %

77

3,349  %

3,317  %

3,283  %

4,599  %

6,342  %

3,461  %

78

3,350  %

3,319  %

3,286  %

4,598  %

6,318  %

3,461  %

79

3,351  %

3,321  %

3,288  %

4,597  %

6,295  %

3,461  %

80

3,353  %

3,322  %

3,290  %

4,596  %

6,272  %

3,461  %

81

3,354  %

3,324  %

3,291  %

4,595  %

6,250  %

3,461  %

82

3,355  %

3,325  %

3,293  %

4,593  %

6,229  %

3,461  %

83

3,356  %

3,327  %

3,295  %

4,592  %

6,208  %

3,461  %

84

3,357  %

3,328  %

3,297  %

4,591  %

6,187  %

3,460  %

85

3,358  %

3,330  %

3,299  %

4,590  %

6,167  %

3,460  %

86

3,359  %

3,331  %

3,300  %

4,589  %

6,147  %

3,460  %

87

3,360  %

3,333  %

3,302  %

4,588  %

6,128  %

3,460  %

88

3,361  %

3,334  %

3,304  %

4,587  %

6,110  %

3,460  %

89

3,362  %

3,335  %

3,305  %

4,586  %

6,092  %

3,460  %

90

3,363  %

3,337  %

3,307  %

4,585  %

6,074  %

3,460  %

91

3,364  %

3,338  %

3,309  %

4,584  %

6,056  %

3,460  %

92

3,365  %

3,339  %

3,310  %

4,584  %

6,039  %

3,460  %

93

3,366  %

3,340  %

3,312  %

4,583  %

6,023  %

3,459  %

94

3,367  %

3,342  %

3,313  %

4,582  %

6,006  %

3,459  %

95

3,368  %

3,343  %

3,314  %

4,581  %

5,990  %

3,459  %

96

3,369  %

3,344  %

3,316  %

4,580  %

5,975  %

3,459  %

97

3,369  %

3,345  %

3,317  %

4,579  %

5,959  %

3,459  %

98

3,370  %

3,346  %

3,318  %

4,579  %

5,944  %

3,459  %

99

3,371  %

3,347  %

3,320  %

4,578  %

5,930  %

3,459  %

100

3,372  %

3,348  %

3,321  %

4,577  %

5,915  %

3,459  %

101

3,373  %

3,349  %

3,322  %

4,576  %

5,901  %

3,459  %

102

3,373  %

3,350  %

3,324  %

4,575  %

5,887  %

3,459  %

103

3,374  %

3,351  %

3,325  %

4,575  %

5,874  %

3,459  %

104

3,375  %

3,352  %

3,326  %

4,574  %

5,861  %

3,459  %

105

3,376  %

3,353  %

3,327  %

4,573  %

5,847  %

3,458  %

106

3,376  %

3,354  %

3,328  %

4,573  %

5,835  %

3,458  %

107

3,377  %

3,355  %

3,329  %

4,572  %

5,822  %

3,458  %

108

3,378  %

3,356  %

3,331  %

4,571  %

5,810  %

3,458  %

109

3,378  %

3,357  %

3,332  %

4,571  %

5,798  %

3,458  %

110

3,379  %

3,357  %

3,333  %

4,570  %

5,786  %

3,458  %

111

3,380  %

3,358  %

3,334  %

4,569  %

5,774  %

3,458  %

112

3,380  %

3,359  %

3,335  %

4,569  %

5,763  %

3,458  %

113

3,381  %

3,360  %

3,336  %

4,568  %

5,752  %

3,458  %

114

3,381  %

3,361  %

3,337  %

4,568  %

5,740  %

3,458  %

115

3,382  %

3,361  %

3,338  %

4,567  %

5,730  %

3,458  %

116

3,383  %

3,362  %

3,339  %

4,566  %

5,719  %

3,458  %

117

3,383  %

3,363  %

3,340  %

4,566  %

5,708  %

3,458  %

118

3,384  %

3,364  %

3,341  %

4,565  %

5,698  %

3,458  %

119

3,384  %

3,364  %

3,342  %

4,565  %

5,688  %

3,457  %

120

3,385  %

3,365  %

3,342  %

4,564  %

5,678  %

3,457  %

121

3,385  %

3,366  %

3,343  %

4,564  %

5,668  %

3,457  %

122

3,386  %

3,367  %

3,344  %

4,563  %

5,659  %

3,457  %

123

3,386  %

3,367  %

3,345  %

4,563  %

5,649  %

3,457  %

124

3,387  %

3,368  %

3,346  %

4,562  %

5,640  %

3,457  %

125

3,387  %

3,369  %

3,347  %

4,562  %

5,631  %

3,457  %

126

3,388  %

3,369  %

3,348  %

4,561  %

5,622  %

3,457  %

127

3,388  %

3,370  %

3,348  %

4,561  %

5,613  %

3,457  %

128

3,389  %

3,370  %

3,349  %

4,560  %

5,604  %

3,457  %

129

3,389  %

3,371  %

3,350  %

4,560  %

5,595  %

3,457  %

130

3,390  %

3,372  %

3,351  %

4,559  %

5,587  %

3,457  %

131

3,390  %

3,372  %

3,351  %

4,559  %

5,579  %

3,457  %

132

3,391  %

3,373  %

3,352  %

4,558  %

5,570  %

3,457  %

133

3,391  %

3,373  %

3,353  %

4,558  %

5,562  %

3,457  %

134

3,392  %

3,374  %

3,354  %

4,558  %

5,554  %

3,457  %

135

3,392  %

3,375  %

3,354  %

4,557  %

5,547  %

3,457  %

136

3,392  %

3,375  %

3,355  %

4,557  %

5,539  %

3,457  %

137

3,393  %

3,376  %

3,356  %

4,556  %

5,531  %

3,457  %

138

3,393  %

3,376  %

3,356  %

4,556  %

5,524  %

3,456  %

139

3,394  %

3,377  %

3,357  %

4,556  %

5,516  %

3,456  %

140

3,394  %

3,377  %

3,358  %

4,555  %

5,509  %

3,456  %

141

3,395  %

3,378  %

3,358  %

4,555  %

5,502  %

3,456  %

142

3,395  %

3,378  %

3,359  %

4,554  %

5,495  %

3,456  %

143

3,395  %

3,379  %

3,360  %

4,554  %

5,488  %

3,456  %

144

3,396  %

3,379  %

3,360  %

4,554  %

5,481  %

3,456  %

145

3,396  %

3,380  %

3,361  %

4,553  %

5,474  %

3,456  %

146

3,396  %

3,380  %

3,362  %

4,553  %

5,467  %

3,456  %

147

3,397  %

3,381  %

3,362  %

4,553  %

5,461  %

3,456  %

148

3,397  %

3,381  %

3,363  %

4,552  %

5,454  %

3,456  %

149

3,397  %

3,382  %

3,363  %

4,552  %

5,448  %

3,456  %

150

3,398  %

3,382  %

3,364  %

4,551  %

5,441  %

3,456  %


Atlikušais laiks līdz termiņam (gados)

Indijas rūpija

Meksikas peso

Jaunais Taivānas dolārs

Jaunzēlandes dolārs

Dienvidāfrikas rands

Brazīlijas reāls

1

7,130  %

11,813  %

0,979  %

5,316  %

8,251  %

12,504  %

2

7,142  %

10,294  %

0,985  %

4,970  %

7,998  %

11,739  %

3

7,177  %

9,338  %

0,997  %

4,649  %

7,969  %

11,763  %

4

7,199  %

8,848  %

1,013  %

4,448  %

8,091  %

11,999  %

5

7,230  %

8,623  %

1,031  %

4,327  %

8,304  %

12,269  %

6

7,267  %

8,536  %

1,052  %

4,270  %

8,603  %

12,506  %

7

7,303  %

8,512  %

1,075  %

4,240  %

8,899  %

12,723  %

8

7,336  %

8,510  %

1,097  %

4,219  %

9,168  %

12,912  %

9

7,369  %

8,506  %

1,121  %

4,207  %

9,406  %

13,056  %

10

7,393  %

8,486  %

1,145  %

4,206  %

9,610  %

13,175  %

11

7,399  %

8,441  %

1,182  %

4,216  %

9,778  %

13,229  %

12

7,389  %

8,378  %

1,231  %

4,234  %

9,912  %

13,222  %

13

7,369  %

8,301  %

1,287  %

4,255  %

10,013  %

13,168  %

14

7,341  %

8,216  %

1,346  %

4,277  %

10,081  %

13,077  %

15

7,307  %

8,125  %

1,407  %

4,299  %

10,115  %

12,957  %

16

7,270  %

8,030  %

1,468  %

4,318  %

10,116  %

12,817  %

17

7,231  %

7,934  %

1,528  %

4,335  %

10,089  %

12,661  %

18

7,190  %

7,837  %

1,587  %

4,348  %

10,042  %

12,493  %

19

7,148  %

7,741  %

1,645  %

4,357  %

9,978  %

12,317  %

20

7,106  %

7,646  %

1,701  %

4,361  %

9,902  %

12,137  %

21

7,065  %

7,553  %

1,754  %

4,360  %

9,817  %

11,954  %

22

7,024  %

7,462  %

1,806  %

4,355  %

9,726  %

11,771  %

23

6,983  %

7,374  %

1,856  %

4,347  %

9,630  %

11,589  %

24

6,944  %

7,289  %

1,903  %

4,336  %

9,533  %

11,410  %

25

6,905  %

7,206  %

1,949  %

4,324  %

9,434  %

11,234  %

26

6,868  %

7,127  %

1,993  %

4,310  %

9,335  %

11,062  %

27

6,832  %

7,050  %

2,034  %

4,296  %

9,237  %

10,896  %

28

6,797  %

6,977  %

2,074  %

4,280  %

9,141  %

10,734  %

29

6,763  %

6,906  %

2,112  %

4,264  %

9,046  %

10,578  %

30

6,730  %

6,838  %

2,149  %

4,248  %

8,954  %

10,428  %

31

6,699  %

6,773  %

2,184  %

4,232  %

8,865  %

10,283  %

32

6,668  %

6,711  %

2,217  %

4,216  %

8,778  %

10,144  %

33

6,639  %

6,651  %

2,249  %

4,200  %

8,694  %

10,010  %

34

6,611  %

6,594  %

2,280  %

4,184  %

8,613  %

9,882  %

35

6,584  %

6,539  %

2,309  %

4,168  %

8,534  %

9,759  %

36

6,558  %

6,487  %

2,337  %

4,153  %

8,459  %

9,642  %

37

6,533  %

6,436  %

2,364  %

4,138  %

8,386  %

9,529  %

38

6,509  %

6,388  %

2,389  %

4,124  %

8,317  %

9,421  %

39

6,486  %

6,342  %

2,414  %

4,109  %

8,250  %

9,318  %

40

6,463  %

6,297  %

2,438  %

4,096  %

8,185  %

9,218  %

41

6,442  %

6,255  %

2,461  %

4,082  %

8,123  %

9,124  %

42

6,421  %

6,214  %

2,482  %

4,069  %

8,064  %

9,033  %

43

6,401  %

6,175  %

2,503  %

4,056  %

8,006  %

8,945  %

44

6,382  %

6,137  %

2,523  %

4,044  %

7,951  %

8,862  %

45

6,364  %

6,101  %

2,543  %

4,032  %

7,899  %

8,781  %

46

6,346  %

6,066  %

2,562  %

4,021  %

7,848  %

8,704  %

47

6,329  %

6,033  %

2,579  %

4,010  %

7,799  %

8,630  %

48

6,313  %

6,000  %

2,597  %

3,999  %

7,752  %

8,559  %

49

6,297  %

5,969  %

2,613  %

3,988  %

7,706  %

8,491  %

50

6,281  %

5,940  %

2,629  %

3,978  %

7,663  %

8,425  %

51

6,267  %

5,911  %

2,645  %

3,969  %

7,621  %

8,362  %

52

6,252  %

5,883  %

2,660  %

3,959  %

7,580  %

8,301  %

53

6,238  %

5,856  %

2,674  %

3,950  %

7,541  %

8,242  %

54

6,225  %

5,831  %

2,688  %

3,941  %

7,504  %

8,185  %

55

6,212  %

5,806  %

2,702  %

3,932  %

7,467  %

8,131  %

56

6,200  %

5,782  %

2,715  %

3,924  %

7,432  %

8,078  %

57

6,188  %

5,759  %

2,727  %

3,916  %

7,398  %

8,027  %

58

6,176  %

5,736  %

2,740  %

3,908  %

7,366  %

7,978  %

59

6,165  %

5,714  %

2,751  %

3,901  %

7,334  %

7,931  %

60

6,154  %

5,693  %

2,763  %

3,893  %

7,303  %

7,885  %

61

6,143  %

5,673  %

2,774  %

3,886  %

7,274  %

7,840  %

62

6,133  %

5,653  %

2,785  %

3,879  %

7,245  %

7,797  %

63

6,123  %

5,634  %

2,795  %

3,873  %

7,217  %

7,756  %

64

6,113  %

5,616  %

2,805  %

3,866  %

7,190  %

7,716  %

65

6,104  %

5,598  %

2,815  %

3,860  %

7,164  %

7,676  %

66

6,095  %

5,580  %

2,824  %

3,854  %

7,139  %

7,639  %

67

6,086  %

5,564  %

2,834  %

3,848  %

7,114  %

7,602  %

68

6,078  %

5,547  %

2,843  %

3,842  %

7,090  %

7,566  %

69

6,069  %

5,531  %

2,851  %

3,836  %

7,067  %

7,532  %

70

6,061  %

5,516  %

2,860  %

3,831  %

7,045  %

7,498  %

71

6,053  %

5,501  %

2,868  %

3,825  %

7,023  %

7,465  %

72

6,046  %

5,486  %

2,876  %

3,820  %

7,002  %

7,433  %

73

6,038  %

5,472  %

2,884  %

3,815  %

6,981  %

7,403  %

74

6,031  %

5,458  %

2,891  %

3,810  %

6,961  %

7,373  %

75

6,024  %

5,444  %

2,899  %

3,805  %

6,941  %

7,343  %

76

6,017  %

5,431  %

2,906  %

3,801  %

6,922  %

7,315  %

77

6,010  %

5,419  %

2,913  %

3,796  %

6,903  %

7,287  %

78

6,004  %

5,406  %

2,920  %

3,792  %

6,885  %

7,260  %

79

5,997  %

5,394  %

2,927  %

3,788  %

6,868  %

7,234  %

80

5,991  %

5,382  %

2,933  %

3,783  %

6,851  %

7,208  %

81

5,985  %

5,371  %

2,939  %

3,779  %

6,834  %

7,183  %

82

5,979  %

5,359  %

2,946  %

3,775  %

6,817  %

7,159  %

83

5,973  %

5,348  %

2,952  %

3,771  %

6,801  %

7,135  %

84

5,968  %

5,338  %

2,958  %

3,767  %

6,786  %

7,112  %

85

5,962  %

5,327  %

2,963  %

3,764  %

6,771  %

7,089  %

86

5,957  %

5,317  %

2,969  %

3,760  %

6,756  %

7,067  %

87

5,952  %

5,307  %

2,975  %

3,757  %

6,741  %

7,045  %

88

5,946  %

5,297  %

2,980  %

3,753  %

6,727  %

7,024  %

89

5,941  %

5,288  %

2,985  %

3,750  %

6,713  %

7,003  %

90

5,937  %

5,278  %

2,990  %

3,746  %

6,700  %

6,983  %

91

5,932  %

5,269  %

2,995  %

3,743  %

6,686  %

6,963  %

92

5,927  %

5,260  %

3,000  %

3,740  %

6,673  %

6,944  %

93

5,922  %

5,251  %

3,005  %

3,737  %

6,661  %

6,925  %

94

5,918  %

5,243  %

3,010  %

3,734  %

6,648  %

6,907  %

95

5,914  %

5,234  %

3,014  %

3,731  %

6,636  %

6,889  %

96

5,909  %

5,226  %

3,019  %

3,728  %

6,624  %

6,871  %

97

5,905  %

5,218  %

3,023  %

3,725  %

6,613  %

6,853  %

98

5,901  %

5,210  %

3,028  %

3,722  %

6,601  %

6,836  %

99

5,897  %

5,203  %

3,032  %

3,719  %

6,590  %

6,820  %

100

5,893  %

5,195  %

3,036  %

3,717  %

6,579  %

6,803  %

101

5,889  %

5,188  %

3,040  %

3,714  %

6,568  %

6,787  %

102

5,885  %

5,180  %

3,044  %

3,711  %

6,558  %

6,772  %

103

5,881  %

5,173  %

3,048  %

3,709  %

6,547  %

6,756  %

104

5,878  %

5,166  %

3,052  %

3,706  %

6,537  %

6,741  %

105

5,874  %

5,160  %

3,056  %

3,704  %

6,527  %

6,727  %

106

5,871  %

5,153  %

3,060  %

3,702  %

6,518  %

6,712  %

107

5,867  %

5,146  %

3,063  %

3,699  %

6,508  %

6,698  %

108

5,864  %

5,140  %

3,067  %

3,697  %

6,499  %

6,684  %

109

5,860  %

5,133  %

3,070  %

3,695  %

6,490  %

6,670  %

110

5,857  %

5,127  %

3,074  %

3,692  %

6,481  %

6,657  %

111

5,854  %

5,121  %

3,077  %

3,690  %

6,472  %

6,643  %

112

5,851  %

5,115  %

3,080  %

3,688  %

6,463  %

6,631  %

113

5,848  %

5,109  %

3,084  %

3,686  %

6,454  %

6,618  %

114

5,845  %

5,103  %

3,087  %

3,684  %

6,446  %

6,605  %

115

5,842  %

5,098  %

3,090  %

3,682  %

6,438  %

6,593  %

116

5,839  %

5,092  %

3,093  %

3,680  %

6,430  %

6,581  %

117

5,836  %

5,087  %

3,096  %

3,678  %

6,422  %

6,569  %

118

5,833  %

5,081  %

3,099  %

3,676  %

6,414  %

6,557  %

119

5,830  %

5,076  %

3,102  %

3,674  %

6,406  %

6,546  %

120

5,827  %

5,071  %

3,105  %

3,672  %

6,398  %

6,535  %

121

5,825  %

5,065  %

3,108  %

3,670  %

6,391  %

6,523  %

122

5,822  %

5,060  %

3,111  %

3,669  %

6,384  %

6,513  %

123

5,819  %

5,055  %

3,113  %

3,667  %

6,376  %

6,502  %

124

5,817  %

5,050  %

3,116  %

3,665  %

6,369  %

6,491  %

125

5,814  %

5,046  %

3,119  %

3,663  %

6,362  %

6,481  %

126

5,812  %

5,041  %

3,121  %

3,662  %

6,356  %

6,471  %

127

5,809  %

5,036  %

3,124  %

3,660  %

6,349  %

6,461  %

128

5,807  %

5,032  %

3,127  %

3,658  %

6,342  %

6,451  %

129

5,804  %

5,027  %

3,129  %

3,657  %

6,336  %

6,441  %

130

5,802  %

5,023  %

3,131  %

3,655  %

6,329  %

6,431  %

131

5,800  %

5,018  %

3,134  %

3,654  %

6,323  %

6,422  %

132

5,797  %

5,014  %

3,136  %

3,652  %

6,316  %

6,413  %

133

5,795  %

5,010  %

3,139  %

3,650  %

6,310  %

6,403  %

134

5,793  %

5,006  %

3,141  %

3,649  %

6,304  %

6,394  %

135

5,791  %

5,001  %

3,143  %

3,647  %

6,298  %

6,385  %

136

5,789  %

4,997  %

3,146  %

3,646  %

6,292  %

6,377  %

137

5,787  %

4,993  %

3,148  %

3,645  %

6,287  %

6,368  %

138

5,785  %

4,989  %

3,150  %

3,643  %

6,281  %

6,360  %

139

5,782  %

4,986  %

3,152  %

3,642  %

6,275  %

6,351  %

140

5,780  %

4,982  %

3,154  %

3,640  %

6,270  %

6,343  %

141

5,778  %

4,978  %

3,156  %

3,639  %

6,264  %

6,335  %

142

5,776  %

4,974  %

3,158  %

3,638  %

6,259  %

6,327  %

143

5,775  %

4,970  %

3,160  %

3,636  %

6,253  %

6,319  %

144

5,773  %

4,967  %

3,162  %

3,635  %

6,248  %

6,311  %

145

5,771  %

4,963  %

3,164  %

3,634  %

6,243  %

6,303  %

146

5,769  %

4,960  %

3,166  %

3,633  %

6,238  %

6,296  %

147

5,767  %

4,956  %

3,168  %

3,631  %

6,233  %

6,288  %

148

5,765  %

4,953  %

3,170  %

3,630  %

6,228  %

6,281  %

149

5,763  %

4,949  %

3,172  %

3,629  %

6,223  %

6,273  %

150

5,762  %

4,946  %

3,174  %

3,628  %

6,218  %

6,266  %


Atlikušais laiks līdz termiņam (gados)

Juaņa renminbi

Malaizijas ringits

Krievijas rublis

Singapūras dolārs

Dienvidkorejas vona

Turcijas lira

1

2,249  %

2,767  %

9,937  %

3,388  %

3,520  %

12,900  %

2

2,393  %

3,123  %

9,849  %

3,181  %

3,298  %

11,911  %

3

2,539  %

3,306  %

9,888  %

3,083  %

3,181  %

11,448  %

4

2,655  %

3,448  %

9,987  %

3,011  %

3,126  %

11,140  %

5

2,750  %

3,578  %

10,104  %

2,958  %

3,079  %

10,916  %

6

2,832  %

3,692  %

10,221  %

2,928  %

3,058  %

10,730  %

7

2,905  %

3,787  %

10,339  %

2,912  %

3,054  %

10,575  %

8

2,971  %

3,866  %

10,467  %

2,906  %

3,054  %

10,438  %

9

3,033  %

3,934  %

10,582  %

2,905  %

3,049  %

10,307  %

10

3,090  %

3,993  %

10,687  %

2,909  %

3,036  %

10,173  %

11

3,145  %

4,047  %

10,791  %

2,915  %

3,013  %

10,035  %

12

3,196  %

4,097  %

10,898  %

2,924  %

2,983  %

9,897  %

13

3,244  %

4,141  %

11,007  %

2,934  %

2,951  %

9,759  %

14

3,290  %

4,181  %

11,093  %

2,944  %

2,920  %

9,623  %

15

3,333  %

4,220  %

11,133  %

2,955  %

2,891  %

9,490  %

16

3,374  %

4,258  %

11,130  %

2,966  %

2,864  %

9,361  %

17

3,412  %

4,294  %

11,093  %

2,978  %

2,842  %

9,236  %

18

3,449  %

4,326  %

11,030  %

2,989  %

2,824  %

9,114  %

19

3,484  %

4,352  %

10,946  %

3,000  %

2,810  %

8,997  %

20

3,517  %

4,372  %

10,846  %

3,011  %

2,802  %

8,884  %

21

3,548  %

4,383  %

10,734  %

3,022  %

2,798  %

8,776  %

22

3,577  %

4,388  %

10,615  %

3,032  %

2,798  %

8,672  %

23

3,606  %

4,388  %

10,490  %

3,042  %

2,801  %

8,573  %

24

3,632  %

4,384  %

10,361  %

3,052  %

2,806  %

8,478  %

25

3,658  %

4,376  %

10,231  %

3,062  %

2,813  %

8,387  %

26

3,682  %

4,366  %

10,101  %

3,071  %

2,822  %

8,300  %

27

3,705  %

4,353  %

9,971  %

3,080  %

2,831  %

8,216  %

28

3,727  %

4,340  %

9,844  %

3,089  %

2,841  %

8,137  %

29

3,748  %

4,325  %

9,719  %

3,098  %

2,852  %

8,061  %

30

3,768  %

4,310  %

9,597  %

3,106  %

2,863  %

7,988  %

31

3,788  %

4,294  %

9,479  %

3,114  %

2,874  %

7,919  %

32

3,806  %

4,278  %

9,364  %

3,121  %

2,885  %

7,853  %

33

3,824  %

4,261  %

9,253  %

3,129  %

2,896  %

7,790  %

34

3,840  %

4,245  %

9,146  %

3,136  %

2,907  %

7,729  %

35

3,856  %

4,229  %

9,043  %

3,143  %

2,918  %

7,671  %

36

3,872  %

4,213  %

8,944  %

3,150  %

2,929  %

7,616  %

37

3,887  %

4,197  %

8,849  %

3,156  %

2,940  %

7,563  %

38

3,901  %

4,181  %

8,757  %

3,162  %

2,950  %

7,513  %

39

3,914  %

4,166  %

8,669  %

3,168  %

2,960  %

7,464  %

40

3,927  %

4,151  %

8,584  %

3,174  %

2,970  %

7,418  %

41

3,940  %

4,137  %

8,503  %

3,180  %

2,980  %

7,373  %

42

3,952  %

4,123  %

8,425  %

3,185  %

2,989  %

7,331  %

43

3,964  %

4,109  %

8,350  %

3,190  %

2,999  %

7,290  %

44

3,975  %

4,096  %

8,278  %

3,195  %

3,007  %

7,251  %

45

3,986  %

4,083  %

8,209  %

3,200  %

3,016  %

7,213  %

46

3,996  %

4,070  %

8,142  %

3,205  %

3,024  %

7,177  %

47

4,006  %

4,058  %

8,079  %

3,210  %

3,033  %

7,142  %

48

4,016  %

4,047  %

8,017  %

3,214  %

3,040  %

7,109  %

49

4,025  %

4,035  %

7,958  %

3,218  %

3,048  %

7,076  %

50

4,034  %

4,024  %

7,901  %

3,223  %

3,055  %

7,045  %

51

4,043  %

4,014  %

7,846  %

3,227  %

3,063  %

7,015  %

52

4,051  %

4,003  %

7,794  %

3,230  %

3,070  %

6,987  %

53

4,059  %

3,993  %

7,743  %

3,234  %

3,076  %

6,959  %

54

4,067  %

3,984  %

7,694  %

3,238  %

3,083  %

6,932  %

55

4,074  %

3,974  %

7,647  %

3,242  %

3,089  %

6,906  %

56

4,082  %

3,965  %

7,601  %

3,245  %

3,095  %

6,881  %

57

4,089  %

3,956  %

7,557  %

3,248  %

3,101  %

6,857  %

58

4,096  %

3,948  %

7,514  %

3,252  %

3,107  %

6,834  %

59

4,102  %

3,940  %

7,473  %

3,255  %

3,113  %

6,811  %

60

4,109  %

3,932  %

7,433  %

3,258  %

3,118  %

6,790  %

61

4,115  %

3,924  %

7,395  %

3,261  %

3,123  %

6,769  %

62

4,121  %

3,916  %

7,358  %

3,264  %

3,128  %

6,748  %

63

4,127  %

3,909  %

7,322  %

3,267  %

3,133  %

6,728  %

64

4,133  %

3,902  %

7,287  %

3,269  %

3,138  %

6,709  %

65

4,138  %

3,895  %

7,253  %

3,272  %

3,143  %

6,691  %

66

4,143  %

3,888  %

7,220  %