EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0907

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/907 (2023. gada 3. maijs), ar ko labo Īstenošanas regulas (ES) 2022/1412 par atļauju no Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson iegūtu īlangīlanga ēterisko eļļu lietot par visu sugu dzīvniekiem paredzētu barības piedevu franču valodas versiju (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2023/2802

OJ L 116, 4.5.2023, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/907/oj

4.5.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/907

(2023. gada 3. maijs),

ar ko labo Īstenošanas regulas (ES) 2022/1412 par atļauju no Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson iegūtu īlangīlanga ēterisko eļļu lietot par visu sugu dzīvniekiem paredzētu barības piedevu franču valodas versiju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2022/1412 (2) franču valodas versijā 2. panta 3. punktā ir kļūda, kas maina šīs normas nozīmi.

(2)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2022/1412 franču valodas versija būtu attiecīgi jālabo. Tas neskar pārējo valodu versijas.

(3)

Ņemot vērā, ka kļūda pastāvējusi kopš brīža, kad spēkā stājās Īstenošanas regula (ES) 2022/1412, un operatoriem juridisko nenoteiktību izraisījušās kļūdas labošana būs izdevīga, Īstenošanas regula (ES) 2022/1412 būtu jālabo no tās spēkā stāšanās dienas.

(4)

Šajā īstenošanas regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas 2022. gada 15. decembra atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(Neattiecas uz latviešu valodas versiju)

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 11. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 3. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1412 (2022. gada 19. augusts) par atļauju no Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson iegūtu īlangīlanga ēterisko eļļu lietot par visu sugu dzīvniekiem paredzētu barības piedevu (OV L 217, 22.8.2022., 1. lpp.).


Top