EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0180

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/180 (2023. gada 27. janvāris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2022/2474, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

ST/5316/2023/INIT

OV L 26, 30.1.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/180/oj

30.1.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 26/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/180

(2023. gada 27. janvāris),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2022/2474, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2022/2474 (2022. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (1), un jo īpaši tās 1. panta 19. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2022. gada 16. decembrī pieņēma Regulu (ES) 2022/2474, ar ko groza Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 (2), un ieviesa papildu ierobežojošus pasākumus, lai apturētu dažu Regulas (ES) 2022/2474 V pielikumā minēto mediju kanālu apraides darbības Savienībā vai uz Savienību vērstas apraides darbības. Ievērojot Regulas (ES) 2022/2474 1. panta 19. punktu, šādu pasākumu piemērojamība vienam vai vairākiem minētajiem mediju kanāliem ir atkarīga no turpmāku Padomes īstenošanas aktu pieņemšanas.

(2)

Pēc attiecīgo gadījumu izskatīšanas Padome ir secinājusi, ka Regulas (ES) Nr. 833/2014 2.f pantā minētie ierobežojošie pasākumi no 2023. gada 1. februāra būtu jāpiemēro visām Regulas (ES) 2022/2474 V pielikumā minētajām vienībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 833/2014 2.f pantā minētos pasākumus no 2023. gada 1. februāra piemēro visām Regulas (ES) 2022/2474 V pielikumā minētajām vienībām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 27. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. ROSWALL


(1)  OV L 322 I, 16.12.2022., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 1. lpp.).


Top